Drepturi fundamentale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1243
Mărime: 19.39KB (arhivat)
Publicat de: Ştefana P.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Pentru definirea drepturilor fundamentale cetățenești este necesar de ținut cont că acestea sunt drepturi subiective, esențiale pentru cetățeni, și datorită importanței lor sunt înscrise în acte deosebite, cum ar fi în Constituții.

Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective ale cetățenilor, esențiale pentru viață, libertatea și demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltarea a personalității umane, drepturi stabilite prin Constituție și garantate prin Constituție și legi".

Colocviul de la Aix din 1981 a considerat că prin noțiunea de drepturi fundamentale individuale trebuie să se înțeleagă ,,ansamblul drepturilor și libertăților recunoscute atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice (de drept privat și de drept public) în virtutea Constituției, dar și a textelor internaționale, și protejate atât contra puterii executive, cât și contra puterii legislative de către judecătorul constituțional (sau de către judecătorul internațional)".

Din punct de vedere al terminologiei se poate observa că se folosesc frecvent termenii de drept sau libertate.

Spre exemplu Constituția folosește în Titlul II denumit ,,Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale" termenul de drept, atunci când se consacră dreptul la viață și la integritatea fizică (art.24), dreptul la informații (art. 34), dreptul la apărare(art. 26), dreptul la învățătură (art. 35) etc. În același timp Constituția folosește termenul de libertate atunci când consacră libertatea individuală (art.25), libertatea conștiinței(art.31), libertatea opiniei și a exprimării (art.32) ș.a.

Potrivit doctrinarului Teodor Cârnaț, aceste categorii constituționale, deși diferit enunțate semnifică doar o singură categorie juridică și anume dreptul fundamental. Din punct de vedere juridic dreptul este o libertate, iar libertatea este un drept.

Prima categorie o formează dreptul civil, care asigură viața, posibilitatea de mișcare a individului, asigură siguranța sa fizică, a domiciliului său. În această categorie se includ dreptul la viață, inviolabilitatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la libera circulație, dreptul la căsătorie, la ocrotirea familiei și copilului.

A doua categorie o formează drepturile social-economice și culturale, adică acele drepturi care asigură dezvoltarea materială și culturală a persoanei, permițând acesteia să participe la viața socială. În această categorie vom include: dreptul la muncă, dreptul la odihnă, dreptul la învățătură, dreptul la asigurarea materială și bătrânețe, boală sau incapacitate de muncă, drepturi tinerilor la asigurare din partea statului a condițiilor necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice și intelectuale, dreptul la proprietate, dreptul la moștenire, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de a te bucura de cea mai bună sănătate fizică și mintală pe care o poți atinge.

O a treia categorie de drepturi o formează drepturile exclusive politice, adică drepturile care prin conținutul lor pot fi folosite numai pentru participarea cetățenilor la conducerea statelor, la guvernare și anume drepturile electorale.

Preview document

Drepturi fundamentale - Pagina 1
Drepturi fundamentale - Pagina 2
Drepturi fundamentale - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Drepturi fundamentale.docx

Te-ar putea interesa și

Carta drepturilor fundamentale ale omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Drept comunitar. Uniunea Europeană

DREPT COMUNITAR CAPITOLUL I CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ. IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Privire succintă asupra...

Ai nevoie de altceva?