Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2060
Mărime: 21.61KB (arhivat)
Publicat de: Clara Radu
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1.DEFINIȚIE

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a unuia dintre ele, la cererea unei persoane, a celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziție administrativă sau după ce a fost parcursă o anumită procedura administrativă. Numele unei persoane cuprinde numele de familie si prenumele.Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si se schimba de drept prin modificarea intervenita in statutul civil al persoanei fizice, in conditiile prevazute de lege.

Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere facute de persoana care declara nasterea.Numele de familie si prenumele copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti, precum si in situatia in care copilul este abandonat de catre mama in spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilita in termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza a fost gasit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.Numele se poate schimba pe cale administrativa conform legislatiei in vigoare.

Cadrul legal este stipulat de Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 - privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Competență de soluționare a cererilor este a președintelui consiliului județean, respectiv a primarului general al municipiului București, care se pronunță prin emiterea dispoziției de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii, conform prevederilor art. 13 din OG nr. 41/2003. Sunt necesare motive temeinice care să îndreptățească solicitantului să ceară schimbarea numelui sau a prenumelui pe cale administrativă. În Codul Civil se face o referire la problema schimbării numelui pe cale administrativă în cadrul art. 85, potrivit căruia „Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea”. Spre deseobire de numele de familie, care este supus modificării ca urmare a schimbărilor în starea civilă, prenumele nu este supus unor asemenea modificări. În schimb prenumele este supus schimbării pe cale administrativă.

2. CADRUL LEGISLATIV

Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare stabilește că: „Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea” .

În Codul Civil se face o referire la problema schimbării numelui pe cale administrativă în cadrul art. 85, potrivit căruia „Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea”.

Precizări importante în această materie sunt stipulate și în Legea nr. 119/1996 republicată și Metodologia pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Art. 3 din O.G. nr. 41/2003, dispune că numele se poate schimba pe cale administrativă. Potrivit art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 41/2003, cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a uneia dintre acestea, în condițiile prezentei ordonanțe, în timp ce art.5 prevede că cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetățenie domiciliate în România se soluționează în aceleași condiții ca și cele ale cetățenilor români.

Preview document

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - Pagina 1
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - Pagina 2
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - Pagina 3
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - Pagina 4
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - Pagina 5
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui.docx

Alții au mai descărcat și

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Tutelă și curatelă în dreptul român

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Izvoarele Dreptului Mediului

1. Câteva consideraţii istorice Conturarea actuală a acestei ramuri a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi oricât de modernă, la o privire mai...

Te-ar putea interesa și

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă

CAPITOLUL 1 SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE 1.1 Evoluţia legislativă Este necesar ca orice persoană fizică să aibă un nume care să fie determinat...

Instituția de Stare Civilă

Cap.I Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice de Stare Civila 1.1 Scurt istoric Procesul de reformă instituţională privind...

Raport practică - Direcția publică de evidență a persoanelor și stare civilă - Sector 1

a) Identificarea instituției - gazdă și a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practică: Adresa: Bd. Mareșal Averescu nr. 17, Sector...

Caiet de practică - Primăria Municipiului Bârlad

Primăria Municipiului Bârlad Descrierea instituției Primăria Municipiului Bârlad funcționează în vechiul Palat Comunal,care era încă din...

Primăria Municipiului Bârlad - Serviciul de Stare Civilă

DESCRIEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BÂRLAD Pentru a se putea trăi decent într-o comunitate este necesară, printre altele, şi existenţa unor servicii...

Schimbarea numelui pe cale administrativă

1. DEFINIȚIE Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a numai unuia dintre ele, la cererea celui...

Administrația publică

CAPITOLUL I ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALE DISPOZIȚII GENERALE Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe...

Ai nevoie de altceva?