Achiziții publice

Referat
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2105
Mărime: 11.71KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu, Victor

Extras din referat

Prin achizitie publicã se intelege dobandirea, temporara sau definitiva de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica.

Este autoritate contractantã, în sensul prezentei ordonante de urgenta:

a) oricare autoritate publica, astfel cum este definita aceasta în Constitutia României, inclusiv autoritatea judecatoreasca;

b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata în subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;

c) oricare persoana juridica, alta decât cele prevazute la lit. a) sau b), care a fost înfiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin în una dintre urmatoarele situatii:

- este finantata din fonduri publice;

- se afla în subordinea sau sub controlul unei autoritati ori institutii publice;

- în componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate sau o institutie publica;

d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante în unul dintre sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transporturi si telecomunicatii - si care se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati."

Contractul de lucrari- contract de achizitie publica, care are ca obiect executia sau, dupa caz, atât proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa îndeplineasca, prin el însusi, o functie tehnico-economica;" , iar contractul de achizitie publica- contract cu titlu oneros, încheiat în forma scrisa, între autoritatea contractanta si contractant.

La baza atribuirii contractului de achizitie publica stau mai multe principii, si anume:

-libera concurenta care presupune ca orice executant de lucrari are dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant

-eficienta utilizarii fondurilor publice, care presupune folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

-transparenta, care presupune ca toti cei interesati sa aiba acces la informatiile privind procedura folosita pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

-tratamentul egal, care presupune aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectie astfel incat fiecare executant de lucrari sa aiba sanse egale de a i se atribui contractului;

-confidentialitatea, care presupune garantarea secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

Fisa de date a achizitiei cuprinde informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului.

Pentru atribuirea contractului de achizitie publica se folosesc mai multe proceduri: licitatia deschisa care se desfasoara intr-o singura etapa si prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta; si licitatia restransa, procedura care se desfasoara in doua etape distincte ( etapa de selectare a canditadilor si etapa de evaluare a ofertelor) prin care numai candidatii selectionati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte; negocierea, o alta procedura poate fi competitiva, avand cele trei etape: etapa de selectare a candidatilor, de consultare si negociere si etapa de evaluare a ofertelor; mai exista negocierea cu o singura sursa unde autoritatea contractanta se consulta si negociaza cu un singur executant; si nu in ultimul rand exista cererea de oferta, procedura pe care autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica numai in cazul in care valoarea estimata fara T.V.A., a contractului de achizitie publica de lucrari este mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 de euro.

Exista o documentatie standard privind elaborarea si prezentare ofertei pentru achizitia publica de lucrari si contine cinci sectiuni: informatii generale, fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formulare si c ontract de executie de lucrari.

Atunci cand intentioneaza se efecueze achizitii publice, autoritate contractanta transmite spre publicare in Monitorul Oficial, un anunt de intentie in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante, apoi are obligatia sa transmita spre publicare, in aceeasi parte a Monitorului Oficial un anunt de participare in toate cazurile in care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negoceiere competitiva. Iar dupa incheierea procedurii de atribuirea a

Preview document

Achiziții publice - Pagina 1
Achiziții publice - Pagina 2
Achiziții publice - Pagina 3
Achiziții publice - Pagina 4
Achiziții publice - Pagina 5
Achiziții publice - Pagina 6
Achiziții publice - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Percepțiilor Privind Managementul Carierei în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale dezvoltării noului statut al instituţiilor publice, un rol deosebit îl are valorificarea maximă a...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Principiul asumării răspunderii

PRINCIPIUL ASUMARII RASPUNDERII IN ACHIZITIILE PUBLICE Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Sistemul de Achiziții Publice din România

CAPITOLUL 1. Sistemul şi tipurile de autoritate care analizează achiziţiile publice Introducere Procedurile de analizare a achiziţiilor publice...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Procedura încheierii contractului de achiziții publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP.I NOŢIUNI GENERALE Administraţia publică are ca fundament de existenţă, aşa cum subliniază Liviu Giurgiu “organizarea aplicării şi executarea...

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății...

Ai nevoie de altceva?