Elemente ale funcției de organizare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 3890
Mărime: 189.43KB (arhivat)
Publicat de: Eftimie Puiu
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

  1. 1. Organizarea – conceptul şi componentele structurii organizatorice
  2. 2. Tipologia structurilor organizatorice.
  3. 3. Elaborarea structurii organizaţionale.
  4. 4. Studiu de caz
  5. 5. Bibliografie

Extras din referat

Elemente ale functiei de organizare

Organizarea este definită ca fiind funcţia managementului care asigură resursele umane,materiale şi financiare necesare creării unei structuri formale de competenţă şi autoritate.

Funcţia de organizare răspunde la întrebarea: „cine şi cum contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei?”. Răspunsul îl constituie combinarea resurselor umane, a celor materiale, informaţionale şi financiare, la nivelul locurilor de muncă, compartimentelor şi organizaţiei în ansamblul său.

Organizarea implică, în cadrul organizaţiei, următoarele:

-determinarea activităţilor necesare îndeplinirii obiectivelor planificate;

-gruparea activităţilor într-o anumită structură logică;

-repartizarea grupurilor de activităţi pe funcţii şi oameni.

Realizând o sinteză a tuturor acestor elemente, se poate defini funcţia de organizare ca fiind ansamblul proceselor de management prin intermediul cărora se stabilesc şi delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor (mişcări, timpi, operaţii, sarcini,lucrări), precum şi gruparea acestora pe costuri, formaţii de muncă, compartimente şi atribuirea personalului, corespunzător anumitor criterii economice, tehnice şi sociale, în vederea realizăriiîn cât mai bune condiţii a obiectivelor prevăzute.

Punerea în practică a acestei funcţii prezintă o mare însemnătate pentru managementul organizaţiei, pentru aceasta putându-se apela la metode şi procedee specifice de management.

Rezultatul funcţiei de organizare se regăseşte în două direcţii în cadrul organizaţiei:

a) organizarea procesuală;

b) organizarea structuralală.

Organizarea procesuală constă în descompunerea proceselor de muncă în elemente, adica în timpi, operaţii, mişcări, însoţite de analiza acestora în vederea regrupării lor. Deci organizarea procesuală constă în stabilirea principalelor categorii de muncă, a proceselor necesare realizării obiectivelor firmei. Rezultatul organizării procesuale este delimitarea şi definirea funcţiunilor întreprinderii precum şi componentelor acestora, respectiv: activităţi, atribuţii şi sarcini.

Funcţiunea este ansamblul activităţilor omogene realizate de angajaţi de o anumită specialitate cu utilizarea unor metode şi tehnici specifice în scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I. Într-o întreprindere de producţie avem următoarele funcţiuni:

1. Functiunea de cercetare-dezvoltare sunt activităţile întreprinderii prin care se concepe şi se implementează PTŞ – 3 activităţi principale: previziune, concepţie tehnică, organizare.

2. Functiunea comercială sunt procesele de cunoaştere a cererii şi ofertei pieţei, de procurare a materiei prime, utilajului, echipamentelor necesare desfăşurării producerii firmei şi de vânzare a produselor şi serviciilor acesteia. (activităţi – aprovizionarea tehnico-materială, vânzare, marketing).

3. Functiunea de producţie sunt procesele de muncă prin care se transformă obiectele muncii în produse finite şi servicii şi se creează condiţii bune de fabricaţie. ( programarea şi lansarea producţiei; fabricaţia; control tehnic de calitate; întreţinerea şi repararea utilajului; producţia auxiliară)

4. Functiunea financiar-contabilă este ansamblul activităţilor prin care se asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei, precum şi evidenţa valorică a mişcării patrimoniului (activitatea financiară, contabilă, control financiar de gestiune).

5. Functiunea de personal.

Organizarea structurală constă în gruparea funcţiilor, activităţilor, atribuţiilor şi sarcinilor în funcţie de anumite criterii şi repartizarea acestora în scopul realizării lor in subdiviziuni organizatorice pe grupuri de angajaţi. Rezultatul organizării structurale reprezintă serviciile, secţiile, birourile, adică structura organizatorică a оntreprinderii. Structura organizatorică este ansamblul personalului, subdiviziunilor organizatorice şi relaţiilor dintre ele.

Preview document

Elemente ale funcției de organizare - Pagina 1
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 2
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 3
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 4
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 5
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 6
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 7
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 8
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 9
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 10
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 11
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 12
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 13
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 14
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 15
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 16
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 17
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 18
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 19
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 20
Elemente ale funcției de organizare - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Elemente ale Functiei de Organizare.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea structurală a SC Viomar SRL

I N T R O D U C E R E Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, aceasta a trebuit să-şi adapteze legislaţia şi politica economică la...

Organizarea structurală a întreprinderii

Cap 1. Introducere Cea de a doua componenta a organizarii formale a intreprinderii o reprezinta organizarea structurala, prin care se asigura...

Organizarea procesuală și structurală

De regula, prin organizare se intelege descompunerea unui fenomen, proces, obiect sau activitate in partile sale elementare, analiza lor in scopul...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Stiluri Manageriale

I. Manageri si stiluri de conducere: I.1. Managerii: Managerul reprezinta acea persoana care exercita functiile manageriale (planificare,...

Elemente ale funcției de control

1. INTRODUCERE: Functia de control: Functia de control poate fi definita ca ansamblul proceselor prin care performantele organizatiei,...

Managementul Resurselor Umane

1.1 Definirea MRU “MRU” este un termen relativ recent, mai modern, pentru ceea ce s-a numit tradiţional: managementul personalului, conducerea...

Te-ar putea interesa și

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Management fiscal și deductibilitate fiscală

Trecerea la economia de piaţă a adus importante reforme în viaţa economică dintre care o importanţă deosebită a avut-o privatizarea, proces în care...

Banca Centrală Germană

I.1 Banca centrala a Germaniei înainte de 1848 - Reichsbank Reichsbank a fost banca centrala a Germaniei de la 1876 pâna la 1948. Ea a fost...

Automate Programabile și Microprogramare

DESCRIEREA PROCESULUI Tema de proiectare Modul de lucru: Produsele finite sunt aduse pe banda B1 si deversate intr-o cutie de ambalaj aflata pe...

Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale

Cap.I Introducere 1.1 Motivaţie in alegerea temei Societatea comerciala poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act...

Braț manipulator automate și microprogramare

Descrierea procesului 1.1 Tema de proiectare Sa se proiecteze comanda automata a unui manipulator cu 3 grade de libertate pentru deservirea unei...

Etapele procedurii de lichidare judiciară

Etapele procedurii de lichidare judiciară: Procedura de lichidare judiciară cuprinde următoarele operaţii: a) Întocmirea organelor de...

Contabilitate

1. Principiul continuităţii activităţii Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza acestui principiu. Acesta presupune...

Ai nevoie de altceva?