Familia persoanei cu nevoie speciale

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2850
Mărime: 27.64KB (arhivat)
Publicat de: Antim Chiș
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Aspecte generale privind dizabilitatea

Potrivit lui Philip, în ”Clasification Internationale des handicaps”, (1980) s-a constatat că starea de boală nu trebuie să fie asociată neapărat cu reducerea activităţilor de zi cu zi ale celui suferind. Nu toate persoanele cu funcţii fizice alterate prezintă limitări ale capacităţii de activare socială. Pornind de aici, Wood a propus “clasificarea internaţională a handicapului” (în 1975) care înlănţuie cauzal patru stadii distincte:

a.Boala sau traumatismul (înnăscute sau dobândite).

b.Deficienţa reprezintă pierderea de substanţă sau alterarea unei structuri sau a unei funcţii psihologice, fiziologice sau anatomice. Apare nu numai în urma unei boli, a unui traumatism accidental ci şi ca rezultat al unei perturbări normale în evoluţie (bătrâneţea) sau a unor carenţe psiho-afective (Vrăşmaş, Daunt şi Muşu, 1996, p. 10).

c.Incapacitatea constă în reducerea parţială sau totală a posibilităţii de a realiza o activitate sau un comportament. De cele mai multe ori este urmarea unei deficienţe dar legătura nu este obligatorie şi univocă (Băndilă şi Rusu, 1999, p. 105).

d.Handicapul este dezavantajul din perspectivă socială care rezultă în urma unei deficienţe sau incapacităţi şi care împiedică sau limitează împlinirea de către persoana afectată a cel puţin unuia dintre rolurile normale în raport cu vârsta, sexul, factorii sociali şi culturali. Acest dezavantaj se conturează prin raportare la alţii, la raporturile şi valorile sociale existente (Manea, 2000, p. 91). Handicapul se poate manifesta în dimensiuni diverse precum orientarea spaţială, independenţa fizică, mobilitatea, integrarea socială, independenţa economică.

Conform Legii nr. 448 din 06/12/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap persoana cu handicap primește următoarele definiţii:

- Persoanele cu handicap, potrivit articolului 2, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.

Articolul 86 ne prezintă că:

(1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.

(2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Cerinţele educative speciale au următoarea definiție, conform cu articolul 5 al legii 448/2006 - necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă de tip medical, social etc.

Potrivit aceluiași articol 5, dizabilitatea este termenul generic pentru afectări/ deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, definite conform Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context.

În conformitate cu Legea privind drepturile copiilor cu dizabilități, dizabilitatea este definită ca ”o condiție înnăscută sau dobândită a unui copil, manifestată prin afectări fizice, intelectuale, senzoriale sau psihosociale care, în interacțiune cu mediul neadaptat, îngrădește participarea deplină și efectivă a acestuia în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți”.

Potrivit Legii privind drepturile copiilor cu dizabilități, dizabilitatea poate fi, după criteriul naturii afectării și consecințelor interacțiunii cu mediul, de patru tipuri:

-dizabilitate fizică;

-dizabilitate intelectuală;

-dizabilitate senzorială;

-dizabilitate psihosocială.

Principii fundamentale de protecţie socială a persoanelor cu handicap

I) Principiul drepturilor egale:

Convenţia cu privire la drepturile copilului, Programul mondial de acţiune în favoarea persoanelor handicapate, Regulile standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu handicap, susțin că fiecare copil cu handicap are dreptul la: îngrijire; educaţie şi instruire specială pentru a putea duce o viaţă plină şi decentă, în condiţii care să le garanteze demnitatea; asigurarea accesului efectiv la educaţie al acestor copii, la formarea lor; la servicii de sănătate şi recuperare; la pregătirea pentru angajare în muncă şi mijloace de recreere dezvoltarea sa culturală şi spirituală.

II) Principiul egalizării șanselor:

„Egalizarea şanselor este procesul prin care toţi cetăţenii şi în particular persoanele cu handicap pot avea acces la diversele sisteme ale societăţii: cadrul material, serviciile, informaţiile etc” (Coman, 2001, p. 13). Egalizarea şanselor este o recomandare specială inclusă de ONU în cadrul Programului mondial de acţiune în favoarea persoanelor cu handicap.

III) Principiul intervenției educaționale precoce:

Intervenţia educaţională precoce este o condiţie esenţială care permite creşterea eficienţei procesului de reabilitare a copiilor cu nevoi speciale. „Evaluarea potenţialului psihomotor constituie punctul de plecare pentru aprecierea, în fiecare etapă, a nivelului de creştere şi dezvoltare a copilului” (Albu, 2000, p. 28).

IV) Principiul abordării globale și individualizate a copiilor cu nevoi speciale:

Acest principiu presupune identificarea, valorificarea şi stimularea capacităţilor cognitive, psihomotrice, afectiv-relaţionale şi sociale ale unui copil, ceea ce presupune adaptarea programelor la posibilităţile şi necesităţile copilului cu nevoi speciale.

V) Principiul asigurării unei educații școlare de o calitate similară cu cea oferită copiilor de aceeași vârstă:

Copilul deficient trebuie să înveţe în şcoli obişnuite, alături de copiii sănătoşi. În

Bibliografie

1.Albu, A., C. (2000). „Asistenţa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic”, Ed. Polirom, Iaşi;

2.Băndilă, A., Rusu, C. (1999). Handicap şi reabilitare. „Dicţionar selectiv - Psihopedagogie specială. Defectologie medico-socială”, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti;

3.Ciochină, L., Iftime, C. (2003) „O viziune asupra vieţii”, Ed. Pro Vita Media, Bucureşti;

4.Coman, S. (2001). „Parteneriat în educaţia integrată a copiilor cu cerinţe educative speciale”, Ed. „Spiru Haret”, Iaşi;

5.Legea nr. 448 din 06/12/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

6.Legea privind drepturile copiilor cu dizabilități;

7.Manea, L. (2000). „Protecţia socială a persoanelor cu handicap”, Editura Şansa, Bucureşti;

8.Ponea, S. (2009). „O lume diferită, o lume la fel. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilități locomotorii”, Ed. Lumen, Iași;

9.Vrăşmas, T., Daunt, P., Muşu, I., (1996). „Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educativ speciale”, UNICEF;

10.Wood, P., (1980). „Clasification Internationale des handicaps - Un Manuel de Classification des Maladies”, O.M.S, Paris.

Preview document

Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 1
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 2
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 3
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 4
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 5
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 6
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 7
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 8
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 9
Familia persoanei cu nevoie speciale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Familia persoanei cu nevoie speciale.docx

Alții au mai descărcat și

Psihoterapie

1.ROLUL EMPATIEI IN DEMERSUL TERAPEUTIC Empatia este abilitatea de a recunoaște și de a se lega de emoțiile și gândurile altor oameni.. Gândirea...

Tulburări de achiziție a limbajului - Autismul

Autismul înseamnă excesivă închidere în sine, ducând la o desprindere de realitate și la o intensificare a vieții imaginative. L. Kanner a...

Consecințele psihice generate de obezitate în rândul copiilor și adolescentilor

Motivația și importanța studierii obezității în rândul copiilor și adolescenților „Comportamentul alimentar are un rol cheie în formarea unor...

Metode, tehnici, procedee de evaluare psihologică

1.Fundamente teoretice Evaluarea poate fi definită ca „procedeul prin care se determină valoarea aproximativă a unui obiect” ( Dicționarul...

Consilierea psihopedagogică a copiilor cu părinți divorțați

Introducere Familia este mediul în care copilul se naște, se dezvoltă și se formează pentru viață, este primul său univers afectiv, social și...

Metafora și ritualul în psihoterapia de scurtă durată

Introducere În cadrul acestei lucrări, vom explora conceptele de metaforă și de ritual în cadrul psihoterapiei de scurtă durată, utilizând exemple...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Te-ar putea interesa și

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Doctrina și practica judiciară în materia plasamentului

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice a apărut odată cu apariția vieții pe pământ, din nevoia firească de a asigura protejarea și ajutorarea unor...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Integrarea socio - profesională a persoanelor cu dizabilități

INTRODUCERE Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi este o temă de mare actualitate, foarte sensibilă şi foarte controversată...

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

INTRODUCERE Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa...

Reconversia profesională a persoanelor fără adăpost

I. Introducere 1.1. Motivația alegerii temei Prin prezenta lucrare, al cărei nume este ”Reconversia profesională sau angajarea, respectiv...

Ai nevoie de altceva?