Sfântul Clement Romanul

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2365
Mărime: 20.97KB (arhivat)
Publicat de: Ladislau Puiu
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE FACULTATEA DE TEOLOGIE LITERE SPECIALIZAREA : TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA PATROLOGIE LUCRARE DE SEMINAR

Extras din referat

A fost al treilea episcop al Romei dupa Linus si Anacletus, cum ne spune Sf. Ireneu: Clement a avut al patrulea loc după apostoli, care a văzut şi a vorbit cu ei.

El nu trebuie identificat cu Clement, colaboratorul Sf. Pavel în Macedonia (Filipeni, IV, 5) şi nici cu Flavius Clemens, martir sub Domitian (+ 95), văr al acestui împărat crud, pentru că Sf. Clement Romanul a fost martirizat în 101 sub Traian şi s-a convertit la creştinism de la iudaism, cum reiese dintr-o scrisoare, fiind un iudeu, elenist de bună formaţie literară şi filosofică.

Ceea ce este sigur (din informaţiile despre el, pe care le găsim la scriitorii vechi), reiese că a cunoscut pe Sf. Petru şi pe Sf. Pavel, cu care a vorbit (după Tertulian chiar Sf. Petru l-a hirotonit ) şi căruia i-a urmat al III-lea în scaun. Pe timpul lui a izbucnit o răscoală în Biserică din Corint. Pentru a restabili pacea şi înţelegerea, Biserică Romană le-a scris o scrisoare Corintenilor: Epistola către Corinteni a Sf. Clement Romanul.

Această epistolă are 65 de capitole.

A fost scrisă cu prilejul răscoalei în Biserică din Corint, probabil cauzată de alegerea noului episcop, care a dus până într-acolo, încât rebelii i-au destituit şi pe preoţii care aveau o viată ireproşabilă. Pentru ca să potolească lucrurile, câţiva din Corint s-au adresat Sf. Clement, care, după ce se scuză că nu le-a putut scrie mai repede, din cauza unei persecuţiuni, le trimite această scrisoare. Epistola are două părţi.

În prima parte, după ce transmite salutul Bisericii Romei şi expune sfinţenia vechii Biserici din Corint care a căzut sub loviturile invidiei unora dintre credincioşii ei, arată că invidia a fost întotdeauna cauza, izvorul marilor nenorociri.

Acest lucru îl dovedeşte mai întâi cu exemple din Vechiul Testament (Cain şi Abel, etc) şi apoi din Noul Testament, scriind: Însă să lăsăm la o parte pildele vechi, să venim la atleţii mai apropiaţi.

Citează în particular exemplul Sf. Petru şi Pavel, al femeilor Danaide şi Dircee, care între noi (En emin) au fost victimele prigoanei. Înşiră apoi virtuţile care trebuie practicate: caritatea, care îndepărtează invidia; pocăinţa, ascultarea, pietatea şi ospitalitatea, umilinţa, izvorul păcii şi blândeţei. Motivele practicării acestor virtuţi sunt şi multele binefaceri pe care le face Dumnezeu şi strălucesc în univers, făgăduinţele dumnezeieşti, mai ales învierea trupurilor noastre, gândul că Dumnezeu vede toate şi cunoaşte totul, precum şi binecuvântările vremelnice şi veşnice pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit şi ni le va da prin Hristos.

Partea a doua, specială, în lumina celor mai înainte spuse, judecă răscoala din Corint ca o nebunie contra voinţei lui Dumnezeu, de a fi puternic în afara lui Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi a stabilit în Biserica Sa diversitatea de funcţiuni prefigurate în Vechiul Testament: marii preoţi, preoţii, leviţii, diaconii, laicii care, fiind miniştrii lui Dumnezeu, trebuie ascultaţi, ca într-o armată bine ordonată, pentru mântuirea supuşilor mai ales prin jertfa liturgică.

De aceea, răscoala tinerilor împotriva preoţilor este foarte gravă şi îi îndeamnă să se supună preoţilor, chiar dacă trebuie să se îndepărteze din Corint. Dacă însă nu vor voi să se supună la cele spuse de el sau, mai bine zis, la cele spuse de Hristos prin el să ştie că se expun unei ofense şi primejdii nu mici.

Preview document

Sfântul Clement Romanul - Pagina 1
Sfântul Clement Romanul - Pagina 2
Sfântul Clement Romanul - Pagina 3
Sfântul Clement Romanul - Pagina 4
Sfântul Clement Romanul - Pagina 5
Sfântul Clement Romanul - Pagina 6
Sfântul Clement Romanul - Pagina 7
Sfântul Clement Romanul - Pagina 8
Sfântul Clement Romanul - Pagina 9
Sfântul Clement Romanul - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Sfantul Clement Romanul.doc

Alții au mai descărcat și

Sfântul Iustin Martirul și filozoful - opera apologetică

Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, crescut în tradiţia şi...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Terulian Apologeticul

Cea mai reprezentativa persoana a literaturii vechi crestine din Africa a fost Tertulian. S-a nascut catre anul 160 Cartagina intr-o familie...

Conștiința Eclezială în Perioada Postapostolică

Sfinţii Apostoli îşi încep misiunea de predicatori ai învăţăturii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după ce au fost întăriţi prin pogorârea...

Sfântul Iustin Martirul și Filosoful

SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL 1. VIAŢA Sfântul Iustin este una dintre figurile cele mai interesante şi originale în galeria autorilor...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Te-ar putea interesa și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Iubirea în spiritualitatea creștină

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un...

Taina Căsătoriei. abordare istorico-liturgică

INTRODUCERE Istoria omului începe cu familia - crearea primilor oameni, Adam și Eva, binecuvântarea lor în Eden (Facere 1, 28) - și se încheie cu...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Taina Cununiei - istoric, rânduială și explicarea simbolică

Cap. I ÎNSEMNĂTATEA SFINTELOR TAINE ÎN VIAŢA CREŞTINULUI Sfintele Taine alcătuiesc, în unitatea lor indestructibilă, adevărata „Viaţă în...

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul...

Etică și morală

I. Definiţii, Generalităţi Încă din vremuri îndepărtate oamenii au fost preocupaţi de reglementarea relaţiilor dintre ei cu ajutorul unor norme...

Ai nevoie de altceva?