Audit Financiar

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 16675
Mărime: 107.92KB (arhivat)
Publicat de: Blanduzia Iacob
Puncte necesare: 0

Extras din curs

GHID AL PROCEDURILOR DE AUDIT

Sectiunea A

Lista de verificare pentru finalizarea activitatii

Obiective primare

Lucrarile de audit trebuie verificate. Trebuie sa se verifice daca lucrarile de audit au fost finalizate, avind in vedere activitatile desfasurate siverificarile.

Intrebari ce trebuie avute in vedere inainte de finalizarea activitatii

1. Au fost revizuite documentele de lucru?

Controlul calitatii auditului este vital. Un aspect esential este revizuirea documentelor de lucru. Probele privind revizuirea documentelor de catre auditorul coordonator constau in semnarea datarea fiecarei pagini revizuite. In ce masura trebuie revizuite documentele depinde de o serie de factori, precum natura si marimea clientului, ca si de abilitatea si experienta personalului ce executa misiunea de audit. Aceasta se hotaraste in etapa planificarii. in care responsabilitatile personalului de audit sunt clar definite.

2. Au fost clarificate toate punctele restante?

Punctele restante (nerezolvate) (sectiunea D) trebuie tratate de auditorul coordonator. Acolo unde este cazul, acestea vor fi discutate cu clientul si pot fi incluse in scrisoarea de confirmare a declaratiilor (sectiunea A-12). Asupra fiecarui punct restant trebuie sa se ajunga la o concluzie, iar concluzia trebuie notata. Orice problema care poate afecta angajamentele viitoare de audit trebuie inregistrata ca punct de interes pentru viitor.

3. A fost documentata intilnirea cu clientul?

Trebuie tinuta o intilnire cu clientul, iar discutiile si deciziile trebuie documentate (sectuunea D). Problemele ce trebuie discutate variaza, dar clientul trebuie sa aprobe conturile inainte de a fi finalizate.

4. Au fost toate ajustarile finale reflectate in situatiie financiare finale?

Ajustarile finale apar de multe ori ca urmare a lamuririi punctelor restante sau din problemele discutate la intilnirea cu clientul (sectiunea D). Este imperativ ca toate aceste ajustari sa fie corect reflectate in situatiile financiare inainte ca acestea sa fie publicate.

Cind este cazul, clientului trebuie sa i se aduca la cunostinta detaliile ajustarilor, pentru ca inregistrarile contabile sa fie in acord cu situatiile financiare.

5. Au fost venificate situatiile financiare finale?

Este esential ca situatiile financiare semnate sa fie corecte si fara greseli. Cifrele trebuie sa corespunda cu cifrele finale auditate din registrele contabile sau din balanta. Exprimarea si trimiterile din situatiile financiare trebuie de asemenea verificate integral. In final, setul de situatii financiare verificate trebuie sa ia cifrele conforme cu tabelele principale (tabelele care rezuma conturile pe sectiuni) din dosarul de audit (conformitatea trebuie verificata de auditorul coordonator).

Conturile cu erori vor avea inevitabil o influenta negativa asupra auditorului — de aceea, trebuie acordat timp suficient pentru o verificare finala adecvata.

6. Declaratiile fiscale corespund cu situatiile financiare finale?

Se poate intimpla ca declaratiile fiscale sa fie ,,uitate” in ceea ce priveste ajustarile finale. Declaratiile trebuie verificate la finalizarea auditului, pentru a asigura reflectarea corecta a tuturor ajustarilor. Atit auditorul coordonator, cit si clientul trebuie sa tina cont de toate aspectele ce pot influenta estimarea cheltuielii cu impozitul pe profit si a provizioanelor aferente.

7. A fost produs raportul de audit corespunzator?

Raportul de audit trebuie sa reflecte opinia auditorului asupra situatiilor financiare. Standardul de audit 700, ,,Raportul

auditorului asupra situatiilor financiare”, ofera instructiuni in aceasta privinta si trebuie consultat.

8. Au fost respectate toate standardele de audit relevante?

Lista cu standardele de audit si cu alte norme relevante emise de Camera trebuie consultata pentru a le identifica pe cele

relevante pentru fiecare audit.

Standardele de audit contin principiile de baza si procedurile esentiale pe care auditorii trebuie sa le urmeze.

9. Au fost urmate procedurile firmei de audit pentru verificarile ,,la cald”? Verificarile au fost documentate?

O verificare ,,la cald” este verificarea efectuata anterior semnarii raportului de audit. Astfel de verificari pot fi interne sau

externe, dar ele trebuie efectuate de catre un alt auditor cu experienta.

Verificarile ,,la cald” sunt efectuate pentru a oferi un grad de siguranta in plus atunci cind au fost identificate riscuri.

Circumstantele in care sunt efectuate difera de la o firma la alta, dar pot include:

a) orice client, atunci cind a fost identificata o problema de independenta;

b) clientii a caror activitate este reglementata de un alt organism de reglementare(CNVM, BNR, etc.);

c) orice client despre care firma de audit considera ca ar avea un risc ridicat. Acesta poate fi, de exemplu, un client aflat in atentia publicului sau unul al carui audit solicita un grad superior de abilitate tehnica;

d) anumite rezerve ale raportului de audit sau atunci cind rezervele raportului de audit anterior au fost eliminate.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41
Audit Financiar - Pagina 42
Audit Financiar - Pagina 43
Audit Financiar - Pagina 44
Audit Financiar - Pagina 45
Audit Financiar - Pagina 46
Audit Financiar - Pagina 47
Audit Financiar - Pagina 48
Audit Financiar - Pagina 49
Audit Financiar - Pagina 50
Audit Financiar - Pagina 51
Audit Financiar - Pagina 52
Audit Financiar - Pagina 53
Audit Financiar - Pagina 54
Audit Financiar - Pagina 55
Audit Financiar - Pagina 56
Audit Financiar - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • A Lista de verificare pt finalizarea activi .doc
  • B Revizuirea generala a situatiilor financiare .doc
  • C finalizare doc de lucru .doc
  • D obiective finale si dic cu clientul .doc
  • E Confirmare plan audit .doc
  • F Abordarea riscului.doc
  • Foi de lucru.doc
  • ghid audit introducere.doc
  • planificare audit.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Fluxurilor de Trezorerie

ANALIZA SITUATIEI FLUXURILOR DE TREZORERIE Analiza financiară poate fi definită ca ansamblu de instrumente şi metode de diagnostic care permit...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Contabilitate Proceduri

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA...

Întreprinderea simulată - suport de curs

FISA POSTULUI - SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER (AM) Functii operative: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite activitati...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

International accounting standards

Aspecte generale - Un activ, respectiv o datorie, se recunoaşte numai atunci când: este posibil ca acesta sa aducă întreprinderii beneficii...

Audit Financiar-Contabil

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?