Bazele contabilității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 24545
Mărime: 636.15KB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Șerban
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL

1 CONTABILITATEA - COMPONENTA A SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC

1.1 SISTEMUL UNITATILOR PATRIMONIALE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA CONTABILITATEA

Conform Legii contabilitatii, obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie revine regiilor autonome, societatilor comerciale, organizatiilor cooperatiste, societatilor bancare, institutiilor publice de subordonare centrala sau locala, fundatiilor, sindicatelor, altor organizatii obstesti, precum si persoanelor fizice care presteaza activitati independente sau efectueaza acte de comert si sunt inmatriculate la Registrul Comertului. Acestea sunt entitati patrimoniale denumite unitati patrimoniale.

In functie de specificul activitatii desfasurate, contabilitatea este organizata

pentru urmatoarele categorii de unitati patrimoniale:

a. unitati economice sunt persoane juridice care dispun de patrimoniu propriu, adecvat profilului de activitate, având drept obiect producerea de bunuri, circulatia marfurilor, banilor si titlurilor de valoare, servicii bancare, lucrari executate, prestari de servicii de transport si asigurare. Specific acestor unitati patrimoniale este faptul ca se conduc dupa principiul gestiunii economice, respectiv isi acopera cheltuielile din veniturile proprii si realizeaza profit. Dupa forma juridica de constituire si functionare, unitatile economice se prezinta astfel:

- regii autonome sau societati nationale se infiinteaza pentru domenii strategice ale economiei nationale si anume producerea de energie electrica,

industria de armament, transporturi feroviare, exploatarea resurselor subsolului;

- societati comerciale pe actiuni sunt unitati economice la care capitalul social este impartit in actiuni, iar proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, poarta numele de actionari; obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul, iar actionarii raspund in limita capitalului subscris. Actiunile sunt titluri negociabile, adica pot fi transmise liber altor persoane, fara a fi necesar acordul celorlalti actionari.

- societati comerciale cu raspundere limitata sunt unitati economice la care capitalul social este divizat in parti sociale, iar proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, poarta numele de asociati; obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul, iar asociatii raspund numai in limita participarii lor la capitalul social. In principiu, partile sociale sunt transmisibile altor persoane doar cu acordul celorlalti asociati si nu reprezinta titluri negociabile.

- societati cooperatiste sunt unitati economice care reunesc persoane ce administreaza bunurile comune si muncesc impreuna, dupa reguli de administrare si repartizare a rezultatelor stabilite conform statutului de functionare.

Dupa forma de proprietate, unitatile economice pot fi:

- de stat sau publice;

- private sau particulare;

- cu capital mixt, de stat si privat, autohton sau strain.

b. institutii publice (bugetare) sunt institutii de stat infiintate pentru desfasurarea unor activitati neproductive, cu caracter social-cultural si pot fi:

- in administratia publica: guvern, prefecturi, primarii;

- in invatamânt: universitati, licee, scoli generale;

- in sanatate: policlinici, spitale, dispensare;

- in cultura: teatre, muzee, filarmonici, biblioteci, camine culturale;

- in armata: unitati militare, inspectorate de politie si jandarmerie.

c. organizatii obstesti sunt constituite pe principiul asocierii sau participarii libere si reprezentate de partide politice, sindicate, culte, fundatii, asociatii profesionale. Organizatiile obstesti isi acopera cheltuielile de functionare prin contributia membrilor, sponsorizari, venituri proprii din unele activitati economice.

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNITATILOR ECONOMICE

Domeniul principal de aplicare a contabilitatii il reprezinta unitatile economice. Pentru realizarea obiectivelor contabilitatii este necesara cunoasterea structurii organizatorice a unitatilor economice.

Organizarea interna a fiecarei unitati economice se delimiteaza pe doua structuri importante, si anume:

- structura de productie, legata de obiectul de activitate, alcatuita din ateliere sau sectii de productie, montaj, service, proiectare, laboratoare de control si cercetare, fabrici, uzine, alte unitati economice fara personalitate juridica;

- structura functionala constituita din compartimente de munca, birouri sau servicii, denumite diviziuni organizatorice.

Aceste doua structuri se delimiteaza si particularizeaza de catre fiecare agent economic in functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii pe care o desfasoara.

In functie de importanta si specificul activitatilor desfasurate, sectiile de productie se pot clasifica astfel:

- sectii de baza sau principale;

- sectii auxiliare sau ajutatoare;

- sectii anexe.

Sectiile de baza reprezinta componentele cele mai importante din structura de productie; ele asigura fabricarea produselor, executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor pentru care a fost infiintata unitatea economica in cauza. In cadrul acestor sectii se utilizeaza cea mai mare parte a mijloacelor de productie (utilaje, forta de munca, materii prime, bani) iar rezultatele economice obtinute de sectiile principale influenteaza rezultatele de ansamblu ale agentului economic. Sectiile de baza au denumiri si profiluri diferite de la un agent economic la altul si de la o ramura economica la alta. Astfel: denumiri: sectia prelucrari mecanice, sectia montaj general, sectia cutii de viteza, sectia vopsitorie, sectia confectii pentru copii, sectia conserve din fructe, sectia pasta de tomate, sectia tricotaje din lâna; animalelor, prelucrarea produselor agricole; ri;

Sectiile auxiliare se organizeaza in mod distinct si sunt de mai mica importanta, insa activitatea pe care o desfasoara este necesara si conditioneaza in buna masura activitatea din sectiile de baza. In sectiile auxiliare se obtin produse si se executa lucrari prin care sunt deservite sectiile de baza: sectia intretinere si reparatii, centrala termica, sectia scularie, sectia transporturi, centrala electrica. In anumite situatii, o parte din productia sectiilor auxiliare este valorificata prin vânzarea catre alti agenti economici.

Sectiile anexe asigura realizarea unor activitati cu caracter social. Din aceasta categorie fac parte cantine, camine de nefamilisti, gradinite, crese, camine culturale, baze sportive. Uneori se infiinteaza sectii anexe pentru recuperarea si valorificarea deseurilor rezultate din sectiile de baza si auxiliare.

Structura functionala este alcatuita din compartimente functionale care se constituie la fiecare agent economic pe grupe omogene de lucrari, in raport de volumul si complexitatea fiecarui grup de probleme. Atunci când volumul lucrarilor este mai mare, se constituie birouri sau servicii. De exemplu, serviciul financiar-contabilitate, biroul de marketing, biroul administrativ, serviciul resurse umane, biroul de registratura, serviciul comercial.

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15
Bazele contabilității - Pagina 16
Bazele contabilității - Pagina 17
Bazele contabilității - Pagina 18
Bazele contabilității - Pagina 19
Bazele contabilității - Pagina 20
Bazele contabilității - Pagina 21
Bazele contabilității - Pagina 22
Bazele contabilității - Pagina 23
Bazele contabilității - Pagina 24
Bazele contabilității - Pagina 25
Bazele contabilității - Pagina 26
Bazele contabilității - Pagina 27
Bazele contabilității - Pagina 28
Bazele contabilității - Pagina 29
Bazele contabilității - Pagina 30
Bazele contabilității - Pagina 31
Bazele contabilității - Pagina 32
Bazele contabilității - Pagina 33
Bazele contabilității - Pagina 34
Bazele contabilității - Pagina 35
Bazele contabilității - Pagina 36
Bazele contabilității - Pagina 37
Bazele contabilității - Pagina 38
Bazele contabilității - Pagina 39
Bazele contabilității - Pagina 40
Bazele contabilității - Pagina 41
Bazele contabilității - Pagina 42
Bazele contabilității - Pagina 43
Bazele contabilității - Pagina 44
Bazele contabilității - Pagina 45
Bazele contabilității - Pagina 46
Bazele contabilității - Pagina 47
Bazele contabilității - Pagina 48
Bazele contabilității - Pagina 49
Bazele contabilității - Pagina 50
Bazele contabilității - Pagina 51
Bazele contabilității - Pagina 52
Bazele contabilității - Pagina 53
Bazele contabilității - Pagina 54
Bazele contabilității - Pagina 55
Bazele contabilității - Pagina 56
Bazele contabilității - Pagina 57
Bazele contabilității - Pagina 58
Bazele contabilității - Pagina 59
Bazele contabilității - Pagina 60
Bazele contabilității - Pagina 61
Bazele contabilității - Pagina 62
Bazele contabilității - Pagina 63
Bazele contabilității - Pagina 64
Bazele contabilității - Pagina 65
Bazele contabilității - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

IAS 8 - profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale și modificări ale politicilor contabile

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 8 (revizuit 1993) Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?