Bazele Contabilității

Curs
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 51494
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Mihaela G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Riana Radu
o descriere pe larg a bazelor teoretice ale contabilitatii si bilantul contabil.clase de conturi

Extras din curs

CAPITOLUL 1

SISTEMUL CONTABIL – PARTE A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC

Realităţile societăţii moderne ne arată că informaţia economică este prezentă în toate domeniile de activitate, constituind un element fundamental al progresului economic şi social.

Ea ne ajută să analizăm aspectele favorabile şi nefavorabile ale activităţii desfăşurate, modul în care alocarea resurselor se corelează cu rezultatele obţinute şi să adoptăm cele mai bune măsuri pentru perioadele următoare.

Informaţia economică poate fi pe deplin utilizată numai în cadrul unui sistem informaţional economic, a cărui principală sursă de date o constituie contabilitatea.

Ştiinţa contabilităţii datează oficial din secolul al XV-lea când italianul Luca Paciolo a elaborat prima lucrare imprimată de contabilitate, în 1494, intitulată „Summa de l’arithmetica, geometria, proportioni e proportionalita”.

Ulterior acestui moment fundamental în istoria contabilităţii, au apărut diverşi alţi autori, care prin lucrările lor şi-au exprimat punctele de vedere.

Prin urmare, contabilitatea reprezintă o componentă esenţială în cadrul sistemului informaţional economic, având rol de sursă a acestuia.

1.1. Cadrul general de reglementare a contabilităţii în România

Dezvoltarea economiei de piaţă în contextul accelerării procesului de privatizare, a impus dezvoltarea continuă a sistemului contabil românesc, în armonie cu prevederile Directivelor Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Atât pe plan european cât şi internaţional, există tendinţa asigurării unui cadru comun de prezentare a situaţiilor financiare, care să asigure informaţii utile utilizatorilor (investitori, instituţii bancare, organe de control, etc).

În acest sens, evoluţia sistemului contabil din România a fost corelată cu cele înregistrate în ţările Uniunii Europene, tocmai pentru a furniza informaţii de calitate.

Dezvoltarea unui sistem contabil compatibil pe plan european şi internaţional într-o ţară de tranziţie cum este România, conduce la creşterea încrederii utilizatorilor şi implicit la asigurarea unei pieţe de capital corespunzătoare .

Având în vedere aceste obiective, începând cu anul 2001, societăţile comerciale s-au împărţit în două mari categorii, care au impus şi o legislaţie diferită.

Prima categorie este reprezentată de societăţile comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital şi de celelalte societăţi comerciale sau naţionale mari, companii naţionale şi regii autonome, care sunt interesate atât în atragerea investiţiilor de capital, cât şi a împrumuturilor interne şi externe.

Pentru aceste societăţi, reglementările contabile cuprind:

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aprobate prin OMF nr. 94/2001;

- Standardele Internaţionale de Contabilitate emise de Comitetul pentru Standarde.

A doua categorie o reprezintă societăţile comerciale mijlocii şi mici (IMM-urile), pentru care informaţia contabilă se adresează unui număr mai restrâns de utilizatori.

Pentru aceste societăţi, reglementările contabile cuprind:

- Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMF nr. 306/2002.

Societăţile comerciale care aplică prevederile OMF 94/2001 întocmesc situaţii financiare anuale compuse din: bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative.

Societăţile comerciale care aplică prevederile OMF 306/2002 întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, compuse din: bilanţ, cont de profit şi pierdere, politici contabile şi note explicative.

De asemenea, Planul de Conturi General aplicabil celor două categorii de societăţi se diferenţiază prin gradul de detaliere a conturilor utilizate, astfel încât planul pentru societăţile mari este mai amănunţit decât cel pentru societăţile mijlocii şi mici.

Reglementările OMF 94/2001, împreună cu Legea Contabilităţii şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate s-au aplicat începând cu situaţiile financiare ale anului 2000, iar pentru perioada 2001 – 2005, programul de implementare este următorul:

- Societăţile comerciale cu bunuri înregistrate în anul anterior de peste 4,5 mil. euro, cifră de afaceri de peste 9 mil. euro şi 250 angajaţi – începând cu situaţiile financiare ale anului 2001;

- Cele cu peste 4 mil. euro, respectiv peste 8 mil. euro şi 200 angajaţi, începând cu anul 2002;

- Cele cu peste 3,5 mil. euro, respectiv peste 7 mil. euro şi 150 angajaţi, începând cu 2003:

- Cele cu peste 3 mil. euro, respectiv peste 6 mil. euro şi 100 angajaţi, începând cu 2004;

- Cele cu peste 2,5 mil. euro, respectiv 5 mil. euro şi 50 angajaţi, începând cu 2005.

Termen Cifră de afaceri

(euro) Total active

(euro) Număr angajaţi

31.12.2001 > 9.000.000 > 4.500.000 > 250

31.12.2002 > 8.000.000 > 4.000.000 > 200

31.12.2003 > 7.000.000 > 3.500.000 > 150

31.12.2004 > 6.000.000 > 3.000.000 > 100

31.12.2005 > 5.000.000 > 2.500.000 > 50

Reglementările OMF 306/2002, împreună cu Legea Contabilităţii se aplică începând cu 01 ianuarie 2003, societăţilor care îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:

- cifra de afaceri sub 5 mil. euro;

- total active sub 2,5 mil. euro;

- număr mediu de salariaţi sub 50.

Începând cu anul 2005, dacă două dintre aceste criterii sunt depăşite doi ani consecutivi, societatea respectivă va aplica prevederile OMF 94/2001, fără a mai putea reveni la reglementările contabile simplificate.

1.2. Rolul contabilităţii în cadrul întreprinderii

Întreprinderea reprezintă veriga organizatorică de bază a economiei naţionale, în cadrul căreia au loc activităţi cu caracter productiv, comercial, de prestări servicii, organizatoric şi social.

Desfăşurarea acestor activităţi în cadrul întreprinderii are drept scop final obţinerea de profit.

În acest scop, ea antrenează o serie de mijloace materiale şi umane, numite factori de producţie, precum: terenuri, clădiri, utilaje şi maşini de lucru, mijloace de transport, materii prime, materiale, produse, mărfuri, ambalaje, sume de bani, dar şi lucrători direct sau indirect implicaţi în procesul de producţie .

Toate aceste elemente materiale, umane sau financiare se combină în cadrul unor structuri precum: secţii, ateliere, depozite, ferme, magazine – ce constituie componente ale întreprinderii ca sistem complex.

În România, întreprinderile se pot clasifica după următoarele criterii:

1) După mărime:

- întreprinderi mari

- întreprinderi mijlocii şi mici (IMM-uri)

2) După obiectul de activitate:

- întreprinderi industriale;

- întreprinderi agricole;

- întreprinderi comerciale;

- întreprinderi cu profil de transport;

- întreprinderi cu profil de construcţii;

- întreprinderi prestatoare de servicii etc.

3) După forma de proprietate:

- întreprinderi cu capital de stat;

- întreprinderi cu capital privat;

- întreprinderi cu capital mixt.

Desfăşurarea activităţii în cadrul întreprinderii presupune, indiferent de mărime, obiect de activitate, sau formă de proprietate – derularea unor operaţiuni referitoare la: cumpărări de bunuri, plata datoriilor către furnizori, consum de materii prime, obţinere de produse finite, vânzare de produse şi mărfuri către clienţi, încasare de la clienţi a contravalorii bunurilor vândute, plata salariilor către angajaţi, plata impozitelor către stat, obţinerea de credite de la bancă, plata dobânzilor bancare etc.

Toate aceste operaţiuni şi multe altele trebuie consemnate în documente şi mai apoi înregistrate în contabilitate, pentru a face dovada înfăptuirii lor şi pentru a determina rezultatul activităţii (profit sau pierdere).

Prin urmare, contabilitatea deţine în cadrul întreprinderii un rol fundamental, ea furnizând atât utilizatorilor interni (conducere, salariaţi, acţionari etc.) cât şi celor externi (furnizori, clienţi, bancă, investitori etc.) informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată şi rezultatul acesteia.

Pe baza acestor informaţii, se adoptă măsurile ce se impun pentru perioadele următoare.

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83
Bazele Contabilității - Pagina 84
Bazele Contabilității - Pagina 85
Bazele Contabilității - Pagina 86
Bazele Contabilității - Pagina 87
Bazele Contabilității - Pagina 88
Bazele Contabilității - Pagina 89
Bazele Contabilității - Pagina 90
Bazele Contabilității - Pagina 91
Bazele Contabilității - Pagina 92
Bazele Contabilității - Pagina 93
Bazele Contabilității - Pagina 94
Bazele Contabilității - Pagina 95
Bazele Contabilității - Pagina 96
Bazele Contabilității - Pagina 97
Bazele Contabilității - Pagina 98
Bazele Contabilității - Pagina 99
Bazele Contabilității - Pagina 100
Bazele Contabilității - Pagina 101
Bazele Contabilității - Pagina 102
Bazele Contabilității - Pagina 103
Bazele Contabilității - Pagina 104
Bazele Contabilității - Pagina 105
Bazele Contabilității - Pagina 106
Bazele Contabilității - Pagina 107
Bazele Contabilității - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Aplicații informatice pentru contabilitate

Denumire firmă: S.C. LAVI S.R.L. Date de contact: Adresa: Str Cosminului nr.46 Telefon: 0256/117800 sau 0732145800 e-mail: lavi@yahoo.com web:...

IMM-urile

Conducerea Afacerea este condusă de cei patru asociaţi, având şi calitatea de administratori ai firmei. Responsabilitatea conducerii firmei este...

Contabilitate informatizată. Înregistrarea unei monografii contabile în programul Saga

SAGA C este un soft integrat pentru evidenta contabila si de stocuri, des utilizat atat de institutiile publice dar si de societatile private,...

Specificul contabilității la SC MAG SRL, din industria construcțiilor

Rezumat Contabilitatea este o știință care a evoluat și s-a perfecționat in decursul timpului , ajungând fără dar și poate o realitate zilnică ,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?