Bazele contabilității

Curs
6.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 41644
Mărime: 183.31KB (arhivat)
Publicat de: Ortansa-Ada Micu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mocanu Mihai

Extras din curs

Apărută din necesitatea practică a cunoaşterii realităţii economice, contabilitatea a înregistrat un proces continuu de dezvoltare, parcurgând mai multe etape.

La început şi încă multe secole, s-a statuat ideea că activitatea de a organiza şi ţine contabilitatea este o activitate cu caracter practic. Odată cu dezvoltarea societăţii, însă, s-au acumulat noi modalităţi şi strategii de a organiza şi conduce contabilitatea. Aşa se face că, în prezent, este de neconceput organizarea şi conducerea contabilităţii în afara unor elemente de maximă rigurozitate ştiinţifică.

Rigurozitatea ştiinţifică a desfăşurării unor activităţi sau domenii de preocupare umană conferă acelui domeniu statutul sau caracterul de ştiinţă.

Pentru ca un domeniu de preocupare umană să fie şi ştiinţă, el trebuie să facă următoarele dovezi :

- să aibă un obiect propriu de investigare;

- să folosească o metodă proprie de cercetare;

- să descopere legi şi să stabilească legităţi;

- să folosească un limbaj propriu.

1. Obiectul contabilităţii

A defini obiectul contabilităţii înseamnă a preciza grupul de fapte şi categoria de fenomene de care contabilitatea se ocupă, a preciza unghiul propriu de vedere sub care contabilitatea abordează faptele şi fenomenele respective şi a determina raporturile cu caracter invariabil ce se stabilesc între fapte şi fenomene, pe de o parte, şi cauzele care le-au generat, pe de altă parte.

Toate acestea trebuie clarificate în condiţii specifice de timp şi loc.

A defini obiectul contabilităţii înseamnă, în final, a defini contabilitatea ca ştiinţă.

Definim contabilitatea ca fiind ştiinţa care observă ansamblul mişcărilor de valori exprimate în bani, dintr-un perimetru de mică sau mare întindere, precum şi raporturile economico-juridice ce se stabilesc între organismele economiei naţionale şi care provoacă decontări băneşti între ele; calculele contabilităţii reflectă, deodată, mişcarea şi transformarea mijloacelor, precum şi a resurselor, în ordinea în care au avut ele loc şi după destinaţia lor în procesul reproductiei sociale.

Din definiţie rezultă următoarele:

- se constituie ca obiect al contabilităţii totalitatea valorilor materiale şi băneşti ce aparţin agentului economic, precum şi raporturile de drepturi şi obligaţii, cu valoare economică, ale agentului economic faţă de terţe persoane, adică patrimoniul agentului economic ;

- unghiul propriu de vedere sub care înţelege contabilitatea să facă abordarea patrimoniului este cel valoric;

- abordarea obiectului propriu (al patrimoniului) de către contabilitate se realizează simultan, dintr-o dublă perspectivă: a mijloacelor economice şi a resurselor ; această abordare se realizează în ordinea în care faptele şi fenomenele au loc, adică cronologic ;

- perimetrul de valori unde se află patrimoniul este de mai mică sau de mai mare intindere, începând cu agentul economic şi terminând cu economia naţională. Prezintă interes organizarea contabilităţii la nivelul agentului economic.

Astfel, am făcut dovada obiectului propriu al contabilităţii.

2. Metoda contabilităţii

Pentru realizarea obiectului propriu, contabilitatea se foloseşte de o serie de tehnici şi procedee specifice, instrumente adecvate, reguli şi principii bine conturate.

Totalitatea tehnicilor şi procedeelor utilizate de contabilitate pentru realizarea obiectului propriu formează metoda contabilităţii.

Cuvântul «metodă» provine din cuvintele greceşti « meta » = « cu » şi « hodos » = « cale ». Prin urmare, definim metoda contabilităţii ca fiind drumul pe planul gândirii sau calea de urmat pe planul raţiunii, în realizarea obiectului propriu. Numai o parte din procedee formează, însă, metoda contabilităţii şi anume numai procedeele specifice ei. De aceea procedeeele utilizate de contabilitate sunt structurate în:

a) procedee generale;

b) procedee comune;

c) procedee specifice.

a) Procedeele generale sunt acele procedee utilizate de toate ştiinţele, deci şi de către contabilitate. Acestea sunt: observarea, clasificarea, compararea, raţionamentul, analiza şi sinteza.

Observarea este procedeul prin care o realitate este înregistrată (consemnată). Contabilitatea se foloseşte de observare prin înregistrarea realităţii economice pe diverşi suporţi fizici (documente, aparate, suporţi magnetici). Contabilitatea va consemna obiectul său de investigaţie şi îl va oferi mai departe ca informaţie.

Clasificarea este procedeul prin care, pornind de la anumite criterii, se pot constitui subgrupe, grupe şi clase de elemente omogene. Contabilitatea se foloseşte de clasificare în structurarea patrimoniului.

Compararea este procedeul prin care se pun faţă în faţă două fenomene şi se raportează unul la celălalt. Contabilitatea, în abordările sale, pune faţă în faţă mijloacele cu resursele economice, ca două faţete ale aceluiaşi patrimoniu.

Raţionamentul este procedeul prin care se formulează anumite adevăruri pe baza unor informaţii existente, despre o anume realitate. Contabilitatea se foloseşte de raţionament în toate demersurile sale de tratare şi redare a patrimoniului.

Analiza este procedeul prin care o realitate complexă este divizată şi studiată în părţi componente, până la cele indivizibile. Contabilitatea foloseşte analiza în cunoaşterea fiecărei structuri patrimoniale.

Sinteza este procedeul invers analizei şi constă în unificarea elementelor structurale pe diverse niveluri de detaliere, până la fenomenul final, complex, în vederea caracterizării lui. Contabilitatea se foloseşte de sinteză prin structurarea elementelor patrimoniale în subgrupe, grupe, clase, până la întreg patrimoniul şi cunoaşterea acestuia, în ansamblul lui.

b) Procedeele comune sunt acele procedee ce aparţin doar ştiinţelor economice şi pe care le utilizează, deci şi contabilitatea. Între acestea amintim: documentarea, evaluarea, inventarierea şi calculaţia.

Documentarea este procedeul prin care faptele şi fenomenele economice se consemnează pe diverşi suporţi tehnici, denumiţi generic « documente ».

Contabilitatea se foloseşte de documentare în dublu sens :

- pe de o parte, realitatea economică ce face obiect al contabilităţii, se consemnează pe documente contabile.

Preview document

Bazele contabilității - Pagina 1
Bazele contabilității - Pagina 2
Bazele contabilității - Pagina 3
Bazele contabilității - Pagina 4
Bazele contabilității - Pagina 5
Bazele contabilității - Pagina 6
Bazele contabilității - Pagina 7
Bazele contabilității - Pagina 8
Bazele contabilității - Pagina 9
Bazele contabilității - Pagina 10
Bazele contabilității - Pagina 11
Bazele contabilității - Pagina 12
Bazele contabilității - Pagina 13
Bazele contabilității - Pagina 14
Bazele contabilității - Pagina 15
Bazele contabilității - Pagina 16
Bazele contabilității - Pagina 17
Bazele contabilității - Pagina 18
Bazele contabilității - Pagina 19
Bazele contabilității - Pagina 20
Bazele contabilității - Pagina 21
Bazele contabilității - Pagina 22
Bazele contabilității - Pagina 23
Bazele contabilității - Pagina 24
Bazele contabilității - Pagina 25
Bazele contabilității - Pagina 26
Bazele contabilității - Pagina 27
Bazele contabilității - Pagina 28
Bazele contabilității - Pagina 29
Bazele contabilității - Pagina 30
Bazele contabilității - Pagina 31
Bazele contabilității - Pagina 32
Bazele contabilității - Pagina 33
Bazele contabilității - Pagina 34
Bazele contabilității - Pagina 35
Bazele contabilității - Pagina 36
Bazele contabilității - Pagina 37
Bazele contabilității - Pagina 38
Bazele contabilității - Pagina 39
Bazele contabilității - Pagina 40
Bazele contabilității - Pagina 41
Bazele contabilității - Pagina 42
Bazele contabilității - Pagina 43
Bazele contabilității - Pagina 44
Bazele contabilității - Pagina 45
Bazele contabilității - Pagina 46
Bazele contabilității - Pagina 47
Bazele contabilității - Pagina 48
Bazele contabilității - Pagina 49
Bazele contabilității - Pagina 50
Bazele contabilității - Pagina 51
Bazele contabilității - Pagina 52
Bazele contabilității - Pagina 53
Bazele contabilității - Pagina 54
Bazele contabilității - Pagina 55
Bazele contabilității - Pagina 56
Bazele contabilității - Pagina 57
Bazele contabilității - Pagina 58
Bazele contabilității - Pagina 59
Bazele contabilității - Pagina 60
Bazele contabilității - Pagina 61
Bazele contabilității - Pagina 62
Bazele contabilității - Pagina 63
Bazele contabilității - Pagina 64
Bazele contabilității - Pagina 65
Bazele contabilității - Pagina 66
Bazele contabilității - Pagina 67
Bazele contabilității - Pagina 68
Bazele contabilității - Pagina 69
Bazele contabilității - Pagina 70
Bazele contabilității - Pagina 71
Bazele contabilității - Pagina 72
Bazele contabilității - Pagina 73
Bazele contabilității - Pagina 74
Bazele contabilității - Pagina 75
Bazele contabilității - Pagina 76
Bazele contabilității - Pagina 77
Bazele contabilității - Pagina 78
Bazele contabilității - Pagina 79
Bazele contabilității - Pagina 80
Bazele contabilității - Pagina 81
Bazele contabilității - Pagina 82
Bazele contabilității - Pagina 83
Bazele contabilității - Pagina 84
Bazele contabilității - Pagina 85
Bazele contabilității - Pagina 86
Bazele contabilității - Pagina 87
Bazele contabilității - Pagina 88
Bazele contabilității - Pagina 89
Bazele contabilității - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii .doc

Alții au mai descărcat și

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Contabilitatea Materiilor Prime și Materialelor

Argument Desfăşurare activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante materiale. Întrucât...

SC Olpo Ulei SA

Argument Lucrarea de faţa reflectă competenţele generale dobândite de către elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin...

Studiu privind evidența stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar

CAPITOLUL I CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII LA R.A.A.N. – SUCURSALA ROMAG TERMO DROBETA 1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE;...

Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale

CAP.I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 1.1.Activele circulante şi necesitatea lor în cadrul întreprinderii În cadrul patrimoniului...

Istoria contabilității, legea contabilității, obiectul și metoda contabilității

Istoria Contabilitatii In acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ si multiplele functii în activitatea economica, financiara...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?