Contabilitate bancară

Curs
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20019
Mărime: 134.82KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chitu Alberta
Sistemul bancar in Romania" Curs Ctb bancara - CIG an III

Extras din curs

Tema 1

Sistemul bancar în România

Locul sistemului bancar în România Sistemul bancar din România este inclus în Sectorul instituţional “Instituţii financiare”.Acest sector grupează unităţile instituţionale ce au ca funcţie principală finanţarea. Acestea colectează resursele financiare disponibile în societate şi le redistribuie altor unităţi instituţionale sub forma creditelor. Resursele principale ale acestui sector constau din dobânzile şi comisioanele primite pentru serviciile efectuate. La noi în ţară în sectorul “Instituţii financiare” sunt incluse: Banca Naţională a României, băncile comerciale, Instituţiile de credit nefinanciare şi fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Activităţile principale ale instituţiilor financiare din care se obţin resursele acestui sector se referă la gestionarea depozitelor la vedere şi la termen, a bonurilor negociabile şi a titlurilor monetare pe termen lung.

Rolul sistemului bancar Într-o economie, băncile au rolul de intermediari financiari care atrag disponibilităţile existente la un moment dat de la celelalte sectoare instituţionale şi le distribuie altor sectoare sub forma creditelor acordate pentru acoperirea unor lichidităţi imediate sau pentru perioade mai lungi, pentru efectuarea de investiţii.

Băncile au următoarele roluri:

- emit propriile titluri negociabile, în scopul mobilizării resurselor disponibile într-o economie;

- achiziţionează titluri emise de agenţii nebancari prin plasarea către aceştia a resurselor mobilizate.

Funcţiile sistemului bancar Băncile îndeplinesc două funcţii principale, şi anume:

- funcţia de constituire de resurse, care constă în atragerea disponibilităţilor existente la un moment dat de la clienţi (unităţile instituţionale dintr-o economie, inclusiv de la populaţie) şi plasarea lor către alţi clienţi pentru acoperirea nevoilor temporare ale acestora sub formă de credite.

- funcţia de asigurare a mecanismului de funcţionare a plăţilor, care are ca rol susţinerea creşterii economice, prin efectuarea de operaţii în favoarea clienţilor, precum viramente şi plăţi în numerar.

Componenţa sistemului bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează sistemul bancar. Sistemul bancar este format din:

- banca centrală (BNR);

- băncile comerciale sau de depozit;

- societăţile financiare, băncile şi instituţiile de credit specializate;

Banca centrală – rol şi funcţii Sistemul bancar este organizat având în centru banca centrală, care este şi bancă de emisiune. Banca centrală are rolul de a asigura stabilitatea întregului sistem bancar, deoarece acesta are un rol determinant în asigurarea stabilităţii macroeconomice.

Banca centrală îndeplineşte o serie de funcţii, printre care se pot enumera:

1. Funcţia de centru al politicii monetare; această funcţie constă în faptul că banca centrală asigură finanţarea trezoreriei statului (a bugetului) fără însă, a afecta puterea de cumpărare a banilor, creşterea economică neinflaţionistă, echilibrul financiar într-o economie ordonată.

2. Funcţia de emisiune monetară; această funcţie a fost cedată de stat băncii centrale pentru a înlătura neîncrederea populaţiei în banii emişi de acesta care generau inflaţie în anumite momente. De pe la jumătatea secolului al XIX–lea băncile centrale fiind singurele care emiteau bancnote.

3. Funcţia de creditare a economiei naţionale; această funcţie este foarte importantă pentru asigurarea stabilităţii macroeconomice. Creditarea economiei naţionale se realizează cu ajutorul băncilor comerciale, care se refinanţează de la banca centrală prin diverse forme precum: rescontare, avansuri de lombard, contracte de răscumpărare, linii de credit pe termen scurt etc.

4. Funcţia de bancă a băncilor; pe lângă faptul că asigură finanţarea indirectă a diverselor sectoare instituţionale, banca centrală se implică direct în activitatea băncilor comerciale astfel:

- elaborează normele de funcţionare ale băncilor şi reglementează din punct de vedere administrativ funcţionarea lor;

- este bancă de depozit pentru băncile comerciale, deţinând disponibilităţile lichide ale acestora;

- este banca de legătură între băncile comerciale, prin aceasta efectuându-se tranzacţiile dintre ele;

- reglementează circulaţia instrumentelor de plată;

- asigură cadrul instituţional de efectuare a tranzacţiilor monetare;

- asigură reglementarea circulaţiei documentelor de plată;

5. Funcţia de centru valutar; banca centrală este participant activ la tranzacţiile de pe piaţa valutară, aceasta determinând influenţarea cererii şi ofertei de monedă în scopul asigurării stabilităţii relative a cursului valutar. Trebuie remarcat că din acest punct de vedere, banca centrală este cea care poate intervenii pe piaţa valutară pentru asigurarea stabilităţii monedei naţionale, desigur nu fără conlucrarea politicilor macroeconomice.

6. Funcţia de bancă pentru stat;

Contul curent general al trezoreriei statului este ţinut de Banca Naţională a României, acesta fiind deschis pentru Ministerul Finanţelor Publice, a unităţilor trezoreriei statului din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti. În acest cont se înregistrează încasările şi plăţile efectuate, în limita disponibilităţilor existente în cont. Contul curent general al trezoreriei statului se consolidează zilnic la nivelul Centralei Băncii Naţionale a României.

7. Funcţia de reprezentant al statului în relaţiile internaţionale;

Banca centrală poate participa în nume propriu sau în numele statului la tratative şi negocieri internaţionale în probleme financiare, monetare, de credit, valutare etc.

De asemenea, banca centrală poate încheia în nume propriu sau al statului acorduri de decontare şi de plăţi sau alte convenţii cu instituţii publice sau private ce-şi au sediul în străinătate.

Preview document

Contabilitate bancară - Pagina 1
Contabilitate bancară - Pagina 2
Contabilitate bancară - Pagina 3
Contabilitate bancară - Pagina 4
Contabilitate bancară - Pagina 5
Contabilitate bancară - Pagina 6
Contabilitate bancară - Pagina 7
Contabilitate bancară - Pagina 8
Contabilitate bancară - Pagina 9
Contabilitate bancară - Pagina 10
Contabilitate bancară - Pagina 11
Contabilitate bancară - Pagina 12
Contabilitate bancară - Pagina 13
Contabilitate bancară - Pagina 14
Contabilitate bancară - Pagina 15
Contabilitate bancară - Pagina 16
Contabilitate bancară - Pagina 17
Contabilitate bancară - Pagina 18
Contabilitate bancară - Pagina 19
Contabilitate bancară - Pagina 20
Contabilitate bancară - Pagina 21
Contabilitate bancară - Pagina 22
Contabilitate bancară - Pagina 23
Contabilitate bancară - Pagina 24
Contabilitate bancară - Pagina 25
Contabilitate bancară - Pagina 26
Contabilitate bancară - Pagina 27
Contabilitate bancară - Pagina 28
Contabilitate bancară - Pagina 29
Contabilitate bancară - Pagina 30
Contabilitate bancară - Pagina 31
Contabilitate bancară - Pagina 32
Contabilitate bancară - Pagina 33
Contabilitate bancară - Pagina 34
Contabilitate bancară - Pagina 35
Contabilitate bancară - Pagina 36
Contabilitate bancară - Pagina 37
Contabilitate bancară - Pagina 38
Contabilitate bancară - Pagina 39
Contabilitate bancară - Pagina 40
Contabilitate bancară - Pagina 41
Contabilitate bancară - Pagina 42
Contabilitate bancară - Pagina 43
Contabilitate bancară - Pagina 44
Contabilitate bancară - Pagina 45
Contabilitate bancară - Pagina 46
Contabilitate bancară - Pagina 47
Contabilitate bancară - Pagina 48
Contabilitate bancară - Pagina 49
Contabilitate bancară - Pagina 50
Contabilitate bancară - Pagina 51
Contabilitate bancară - Pagina 52
Contabilitate bancară - Pagina 53
Contabilitate bancară - Pagina 54
Contabilitate bancară - Pagina 55
Contabilitate bancară - Pagina 56
Contabilitate bancară - Pagina 57
Contabilitate bancară - Pagina 58
Contabilitate bancară - Pagina 59
Contabilitate bancară - Pagina 60
Contabilitate bancară - Pagina 61
Contabilitate bancară - Pagina 62
Contabilitate bancară - Pagina 63
Contabilitate bancară - Pagina 64
Contabilitate bancară - Pagina 65
Contabilitate bancară - Pagina 66
Contabilitate bancară - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • curs 1 studenei.doc
  • curs 2. 1.doc
  • curs 3.1 studenti.doc
  • curs 5.1 studenti.doc
  • curs 5.2. studenti.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Contabilitate bancară

CAPITOLUL I : ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA In tara noastra, trecerea la economia de piata a determinat numeroase schimbari. Acestea...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Contabilitate bancară

Cursul “ CONTABILTATE BANCARĂ” este util studenţilor ce urmează programe de studii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, forma de învăţământ...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Ai nevoie de altceva?