Contabilitate financiară

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 16677
Mărime: 161.29KB (arhivat)
Publicat de: Luca Martin
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Banuta Mariana

Extras din curs

Curs 1

Obiectul si sfera de cuprindere a Contabilitatii financiare

Cele mai marcante si eficiente culturi contabile din lume, ceea europeana si anglosaxona au influentat forma organizatorica si de functionare a contabilitatii inteprinderii.In raport de conceptia contabila adoptata de fiecare dintre cele doua culturi contabile se pot utiliza doua concepte organizatorice :

- monist ;

- dualist ;

Sistemul de organizare monist presupune ca la nivelul entitatii sa se organizeze un singur circuit contabil,o singura contabilitate atat pentru latura interna cat si ceea externa a inteprinderii.

Sistemul dualist are in vedere organizarea a doua laturi contabile separate dar corelate intre ele.

In tara noastra contabilitatea este organizata dupa conceptele sistemului dualist , astfel se organizeaza doua sectiuni distincte ale contabilitatii :

- Contabilitatea financiara si

-contabilitatea de gestiune ( manageriala).

Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al inteprinderii luat in totalitatea si structuralitatea sa.Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara ,performantele si modificarile pozitiei financiare.

Informatia contabila pe langa utilizarea interna de catre management este destinata si utilizatorilor externi (investitori,salariati,furnizori,institutiile statului,institutii bancare si de credit).

Contabilitatea de gestiune ofera acele informatii care privesc gestiunea interna a inteprinderii,criteriile dupa care aceasta isi calculeaza costurile si asigura masurarea performantelor interne la nivel de centru de profit sau produs.

Potrivit legii contabilitatii nr.82/1991 republicata,societatiile comerciale,companiile nationale,regiile autonome,institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie respectiv contabilitatea financiara si de gestiune adoptate la specificul activitatii.

Entitatiile economice isi bazeaza organizarea contabilitatii pe acte normative emise de Parlament si Guvern (ordonante si hotarari), Ministerul Finantelor Publice si alte ministere.

In prezent entitatiile economice isi conduc contabilitatea potrivit OMFP 1752/2005 privind reglementariile contabile conforme cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate

In aceasta reglementare sunt precizate forma si continutul situatiilor financiare anuale,principiile contabile si regulile de evaluare, recunoastere si inregistrare contabila,precum si regulile de intocmire,aprobare,auditare si publicare a situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare anuale cuprind :

- Bilant ;

- Cont de profit si pierdere ;

- Situatia fluxurilor de trezorerie ;

- Situatia modificarii capitalurilor proprii ;

- Politici contabile si note explicative ;

Contabilitatea capitalurilor

Definitii si delimitari privind capitalurile

Ca surse de finantare cu caracter stabil , capitalurile reprezinta echivalentul valoric al resurselor investite in active de catre proprietari (capitaluri proprii ) sau terte persoane ( datorii pe termen lung si mediu ).

Caracteristica acestor surse este termenul de decontare mai mare de un an ceea ce le atribuie si caracterul de capitaluri permanente.

Avand in vedere modul de constituire si destinatiile pe care le dobandesc, capitalurile permanente se pot delimita in urmatoarele categorii :

- Capitaluri proprii

- Provizioane

- Capitaluri imprumutate

- Datorii asimilate pe termen lung

Capitalurile proprii ( activul net) reprezinta echivalentul valoric al resurselor investite in active si pentru care entitatea nu trebuie sa acorde echivalent in bunuri sau servicii unei terte persoane.

Capitalurile proprii se structureaza in :

1. capital social

2. prime de capital

3. rezerve

4. rezerve din reevaluare

5. rezultatul exercitiului

6. rezultatul reportat

Provizioanele ca structura a capitalului permanent reprezinta o sursa specifica ce se constituie la inchiderea exercitiului prin majorarea cheltuielilor de exploatare pentru : litigii, garantii acordate clientilor , restructurari si altele.

Imprumuturile si datoriile asimilate pe termen lung si mediu reprezinta echivalentul valoric al resurselor financiare provenite de la terti pentru finantarea activitatii de investitii si exploatare pe termen mai mare de un an.

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22
Contabilitate financiară - Pagina 23
Contabilitate financiară - Pagina 24
Contabilitate financiară - Pagina 25
Contabilitate financiară - Pagina 26
Contabilitate financiară - Pagina 27
Contabilitate financiară - Pagina 28
Contabilitate financiară - Pagina 29
Contabilitate financiară - Pagina 30
Contabilitate financiară - Pagina 31
Contabilitate financiară - Pagina 32
Contabilitate financiară - Pagina 33
Contabilitate financiară - Pagina 34
Contabilitate financiară - Pagina 35
Contabilitate financiară - Pagina 36
Contabilitate financiară - Pagina 37
Contabilitate financiară - Pagina 38
Contabilitate financiară - Pagina 39
Contabilitate financiară - Pagina 40
Contabilitate financiară - Pagina 41
Contabilitate financiară - Pagina 42
Contabilitate financiară - Pagina 43
Contabilitate financiară - Pagina 44
Contabilitate financiară - Pagina 45
Contabilitate financiară - Pagina 46
Contabilitate financiară - Pagina 47
Contabilitate financiară - Pagina 48
Contabilitate financiară - Pagina 49
Contabilitate financiară - Pagina 50
Contabilitate financiară - Pagina 51
Contabilitate financiară - Pagina 52
Contabilitate financiară - Pagina 53
Contabilitate financiară - Pagina 54
Contabilitate financiară - Pagina 55
Contabilitate financiară - Pagina 56
Contabilitate financiară - Pagina 57
Contabilitate financiară - Pagina 58
Contabilitate financiară - Pagina 59
Contabilitate financiară - Pagina 60
Contabilitate financiară - Pagina 61
Contabilitate financiară - Pagina 62
Contabilitate financiară - Pagina 63
Contabilitate financiară - Pagina 64
Contabilitate financiară - Pagina 65
Contabilitate financiară - Pagina 66
Contabilitate financiară - Pagina 67
Contabilitate financiară - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • CURSUL NUMARUL 1.doc
  • CURSUL NUMARUL 10.doc
  • CURSUL NUMARUL 11.doc
  • CURSUL NUMARUL 2.doc
  • CURSUL NUMARUL 3.doc
  • CURSUL NUMARUL 4.doc
  • CURSUL NUMARUL 5.doc
  • CURSUL NUMARUL 6.doc
  • CURSUL NUMARUL 7.doc
  • CURSUL NUMARUL 8.doc
  • CURSUL NUMARUL 9.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Financiară

Tema 1: Bazele organizării contabilităţii financiare. 1. Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare 2. Reglementarea normativă a...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Contabilitate managerială

Conceptul de Contabilitate Manageriala Complexitatea structurii organizatorice, varietatea activitatiilor derulate, introducerea noilor tehnologii...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor

1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR Contabilitatea managerială şi calculaţia...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitate Financiară Aprofundată

1.1. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile Conceptele de normă contabilă, normalizare,...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?