Contabilitatea Financiară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 46923
Mărime: 169.16KB (arhivat)
Publicat de: Cristobal Moraru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocari Carina

Extras din curs

Tema 1: Bazele organizării contabilităţii financiare.

1. Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare

2. Reglementarea normativă a contabilităţii financiare

3. Sistemele de organizare a contabilităţii

4. Convenţiile şi principiile de bază ale contabilităţii.

5. Politica de contabilitate a întreprinderii

1. Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare.

Contabilitatea financiară – reprezintă un sistem de colectare, prelucrare şi

înregistrare a informaţiilor care se conţin în rapoartele financiare. Scopul contabilităţii financiare constă în pregătirea şi prezentarea informaţiilor tuturor categoriilor de utilizatori ai rapoartelor financiare.

Contabilitatea financiară se caracterizează prin următoarele trăsături specifice:

- Se ţine în baza unor reguli şi principii contabile comune şi obligatorii pentru toate întreprinderile;

- Furnizează informaţii cu caracter general care nu prezintă secret comercial şi pot fi publicate;

- Prevede diferite metode şi variante de evidenţă în unul şi acelaşi domeniu;

- Se delimitează pe perioade de gestiune (trimestru, an) denumite exerciţii contabile.

Obiectul contabilităţii financiare îl constituie existenţa şi mişcarea elementelor rapoartelor financiare. După conţinutul economic se deosebesc 3 elemente ale bilanţului contabil: activele, capitalul propriu şi datoriile. Corelaţia dintre aceste elemente poate fi prezentată prin formula:

ACTIV= CAPITAL PROPRIU + DATORIILE

Elementele ale raportului privind rezultatele financiare includ: veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare, care pot fi prezentate prin relaţia

VENITURI –CHELTUIELI = REZULTATUL FINANCIAR

2.Reglementarea normativă a contabilităţii financiare

Contabilitatea financiară este reglementată de un şir de acte legislative şi normative din care cele mai importante sunt:

- Legea contabilităţii din 04.04.95 – în care se stabilesc regulile generale privind documentarea operaţiilor economice, aplicarea sistemelor contabile, inventarierea patrimoniului, corectarea erorilor contabile, întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare;

- Hotărârea Guvernului Republica Moldova “Cu privire la reforma contabilităţii” din 27.12.97, stabileşte etapele reformei contabilităţii, nomenclatorul Standardelor Naţionale de Contabilitate şi modul de elaborare a acestora;

- Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare aprobate de Ministerul Finanţelor, conţin caracteristica generală a convenţiilor şi principiilor fundamentale contabile, elementelor rapoartelor financiare şi categoriilor de utilizatori, criteriilor de constatare şi evaluare a elementelor rapoartelor financiare;

- SNC – reprezintă documente normative de bază care stabilesc norme generale de ţinere a contabilităţii. La etapa actuală sunt elaborate 28 SNC (14 comentarii SNC) din 39 prevăzute din practica internaţională;

- Comentariile privind aplicarea SNC – reprezintă acte normative în care se conţin explicaţii ale prevederilor SNC;

- Planul de conturi contabile, stabileşte nomenclatorul conturilor contabile şi normele metodologice de utilizare a acestora;

- Regulamente, indicaţiile metodice, instrucţiuni ş.a. acte instructive aprobate de Ministerul Finanţelor.

3. Sistemele de organizare a contabilităţii

Conform legislaţiei în vigoare întreprinderile pot aplica unul din următoarele sisteme contabile:

- Sistemul contabil în partidă simplă;

- Sistemul contabil simplificat;

- Sistemul contabil complet.

1. Sistemul contabil în partidă simplă – poate fi aplicat de întreprinderi a căror activitate este bazată pe munca individuală a fondatorilor sau a membrilor familiei lor (numărul de angajaţi din exterior nu poate depăşi 50% din numărul total de lucrători, volumul anual al veniturilor din vânzări nu depăşeşte 1 milion lei sau valoarea totală a mijloacelor fixe nu depăşeşte 350000 lei). Modul de organizare a contabilităţii în baza acestui sistem este reglementat de SNC 62”Contabilitatea în partidă simplă”. În cazul aplicării sistemului în partidă simplă întreprinderile sunt obligate să întocmească documente primare şi registre contabile. Folosirea conturilor contabile şi întocmirea rapoartelor financiare nu este obligatorie.

2. Sistemul contabil simplificat – poate fi aplicat de către întreprinderile (care fac parte din categoria micului business în conformitate cu legislaţia RM) care se încadrează în limita următorilor indicatori: maximum 30 persoane, volumul anual al veniturilor din vânzări nu depăşeşte 3 milioane lei, valoarea totală a bilanţului nu depăşeşte 3 mln. lei. Modul de ţinere a contabilităţii în baza sistemului simplificat este reglementat de SNC 4 “Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”. Sistemul simplificat are două variante:

- În baza registrului jurnal de evidenţă a operaţiilor economice

- Cu utilizarea borderourilor de evidenţă a operaţiunilor economice pe conturi (grupe de conturi)

Întreprinderile care nu se încadrează în limitele acestor indicatori sunt obligate să aplice sistemul complet.

3. Sistemul contabil complet – prevede întocmirea tuturor formularelor de registre contabile şi rapoarte financiare.

4. Convenţiile şi principiile de bază ale contabilităţii.

Contabilitatea financiară se bazează pe o totalitate de convenţii şi principii fundamentale. În SNC se conţin 3 convenţii fundamentale:

- Continuitatea activităţii;

- Permanenţa metodelor;

- Specializarea exerciţiilor;

Contabilitatea, conform SNC trebuie să se bazeze pe următoarele principii elaborate de comitetul internaţional pentru standardele contabile:

1. Principiul continuităţii activităţii presupune, că întreprinderea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a întra în stare de lichidare sau reducere substanţială a activităţilor sale.

2. Principiul prudenţei sau conservatismului prevede luarea în consideraţie a tuturor riscurilor posibile şi a pierderii eventuale generate de operaţiunile economice financiare. Conform acestui principiu veniturile şi activele întreprinderii nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate.

Preview document

Contabilitatea Financiară - Pagina 1
Contabilitatea Financiară - Pagina 2
Contabilitatea Financiară - Pagina 3
Contabilitatea Financiară - Pagina 4
Contabilitatea Financiară - Pagina 5
Contabilitatea Financiară - Pagina 6
Contabilitatea Financiară - Pagina 7
Contabilitatea Financiară - Pagina 8
Contabilitatea Financiară - Pagina 9
Contabilitatea Financiară - Pagina 10
Contabilitatea Financiară - Pagina 11
Contabilitatea Financiară - Pagina 12
Contabilitatea Financiară - Pagina 13
Contabilitatea Financiară - Pagina 14
Contabilitatea Financiară - Pagina 15
Contabilitatea Financiară - Pagina 16
Contabilitatea Financiară - Pagina 17
Contabilitatea Financiară - Pagina 18
Contabilitatea Financiară - Pagina 19
Contabilitatea Financiară - Pagina 20
Contabilitatea Financiară - Pagina 21
Contabilitatea Financiară - Pagina 22
Contabilitatea Financiară - Pagina 23
Contabilitatea Financiară - Pagina 24
Contabilitatea Financiară - Pagina 25
Contabilitatea Financiară - Pagina 26
Contabilitatea Financiară - Pagina 27
Contabilitatea Financiară - Pagina 28
Contabilitatea Financiară - Pagina 29
Contabilitatea Financiară - Pagina 30
Contabilitatea Financiară - Pagina 31
Contabilitatea Financiară - Pagina 32
Contabilitatea Financiară - Pagina 33
Contabilitatea Financiară - Pagina 34
Contabilitatea Financiară - Pagina 35
Contabilitatea Financiară - Pagina 36
Contabilitatea Financiară - Pagina 37
Contabilitatea Financiară - Pagina 38
Contabilitatea Financiară - Pagina 39
Contabilitatea Financiară - Pagina 40
Contabilitatea Financiară - Pagina 41
Contabilitatea Financiară - Pagina 42
Contabilitatea Financiară - Pagina 43
Contabilitatea Financiară - Pagina 44
Contabilitatea Financiară - Pagina 45
Contabilitatea Financiară - Pagina 46
Contabilitatea Financiară - Pagina 47
Contabilitatea Financiară - Pagina 48
Contabilitatea Financiară - Pagina 49
Contabilitatea Financiară - Pagina 50
Contabilitatea Financiară - Pagina 51
Contabilitatea Financiară - Pagina 52
Contabilitatea Financiară - Pagina 53
Contabilitatea Financiară - Pagina 54
Contabilitatea Financiară - Pagina 55
Contabilitatea Financiară - Pagina 56
Contabilitatea Financiară - Pagina 57
Contabilitatea Financiară - Pagina 58
Contabilitatea Financiară - Pagina 59
Contabilitatea Financiară - Pagina 60
Contabilitatea Financiară - Pagina 61
Contabilitatea Financiară - Pagina 62
Contabilitatea Financiară - Pagina 63
Contabilitatea Financiară - Pagina 64
Contabilitatea Financiară - Pagina 65
Contabilitatea Financiară - Pagina 66
Contabilitatea Financiară - Pagina 67
Contabilitatea Financiară - Pagina 68
Contabilitatea Financiară - Pagina 69
Contabilitatea Financiară - Pagina 70
Contabilitatea Financiară - Pagina 71
Contabilitatea Financiară - Pagina 72
Contabilitatea Financiară - Pagina 73
Contabilitatea Financiară - Pagina 74
Contabilitatea Financiară - Pagina 75
Contabilitatea Financiară - Pagina 76
Contabilitatea Financiară - Pagina 77
Contabilitatea Financiară - Pagina 78
Contabilitatea Financiară - Pagina 79
Contabilitatea Financiară - Pagina 80
Contabilitatea Financiară - Pagina 81
Contabilitatea Financiară - Pagina 82
Contabilitatea Financiară - Pagina 83
Contabilitatea Financiară - Pagina 84
Contabilitatea Financiară - Pagina 85
Contabilitatea Financiară - Pagina 86
Contabilitatea Financiară - Pagina 87
Contabilitatea Financiară - Pagina 88
Contabilitatea Financiară - Pagina 89
Contabilitatea Financiară - Pagina 90
Contabilitatea Financiară - Pagina 91
Contabilitatea Financiară - Pagina 92
Contabilitatea Financiară - Pagina 93
Contabilitatea Financiară - Pagina 94
Contabilitatea Financiară - Pagina 95
Contabilitatea Financiară - Pagina 96
Contabilitatea Financiară - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare Normalizatorii...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Contabilitate Financiară

1.1. STRUCTURA GENERALA A DATORIILOR SI A CREANTELOR Decontarile cu tertii cuprind toate datoriile si creantele fata de terti, a caror durata...

Contabilitate Financiară Aprofundată

1.1. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile Conceptele de normă contabilă, normalizare,...

Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situațiilor Financiare

A. CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Situatiile financiare ale unei companii reprezinta cel mai important...

Analiza economico-financiară

1.1. Necesitatea analizei economico-financiare ca metodă a cunoaşterii Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de activitate, de stat...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?