Analiza economico-financiară

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 290 în total
Cuvinte : 64821
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Publicat de: Mihaela L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Willi PĂVĂLOAIA
UNIVERSITATEA”GEORGE BACOVIA” BACĂU

Extras din curs

1.1. Necesitatea analizei economico-financiare ca metodă a cunoaşterii

Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de activitate, de stat şi particulare, modifică gusturile şi cerinţele consumatorilor, accelerează introducerea noului omologat în producţie şi scurtează intervalul dintre apariţia unei descoperiri ştiinţifice sau tehnice şi aplicarea ei în practică.

În aceste condiţii, apare necesitatea ca orice organism economic să se adapteze, să se transforme, să se schimbe, pentru a putea

supravieţui şi funcţiona în mod corespunzător.

Dacă nevoia de adaptare la modificările care au loc este evidentă, tot atât de evident este faptul că aceste modificări trebuie detectate şi cunoscute. Chiar dacă se întâmplă aşa, nu este de ajuns. Cunoaşterea trebuie să fie la timp, creându-se condiţii pentru realizarea optimă a adaptării.

Între momentul când transformarea este cunoscută şi momentul când sistemul economic este pregătit să facă faţă, este necesar ca schimbările corespunzătoare să fi fost determinate, ca deciziile ce trebuie întreprinse să fi fost stabilite. Toate acestea solicită timp şi informaţii. În acest interval de timp mediul economic nu stă pe loc, este într-o continuă evoluţie. Apar noi transformări, astfel încât atunci când noul sistem este gata să funcţioneze, datele sunt din nou modificate, organismul economic (societate comercială, agent particular, regie autonomă) riscă să fie tot atât de neadaptat şi nepregătit.

În acest amplu proces un rol deosebit revine cunoaşterii atât în momentul elaborării programelor de activitate, cât şi a controlului modului în care aceste programe se derulează.

Acestui scop îi foloseşte analiza economico-financiară.

Cu ajutorul analizei economice se cercetează fenomenele şi procesele economico-sociale, se descoperă structura, se verifică şi stabileşte: relaţiile de cauzalitate, factorii care le generează, se descoperă legile formării şi desfăşurării lor, şi, pe baza acestora, formulează decizii privind activitatea de viitor.

Prin cunoaşterea post-faptică, curentă şi previzională a activităţii agentului economic, a rezultatelor şi rezervelor interne, a cauzelor care le-au generat, analiza economico-financiară contribuie la cunoaşterea continuă a eficienţei utilizării resurselor umane şi materiale.

Prin studierea realităţii, prin prisma cauzelor care determină modificarea ei şi a efectelor acesteia, se pot evidenţia: corelaţii dintre structura internă şi externă a fenomenelor şi proceselor economice, corelaţii dintre structura cauzală şi structura spaţio-temporală. Astfel, prin cunoaşterea cauzalităţii şi a corelaţiilor acestora se poate pătrunde în esenţa fenomenelor şi proceselor economice.

Cercetarea în timp şi spaţiu a cauzelor şi efectelor din universul economic poate descoperi fenomene cu o anumită stabilitate, frecvenţă, descoperind astfel o serie de legităţi economice, statistice, care sunt utile desfăşurării eficiente a activităţilor.

Analiza economicăo-financiară îşi propune, cu predilecţie, cercetarea relaţiilor cauză efect. În domeniul economic studiul acestei relaţii este mult mai complex decât în alte domenii. Caracterul complex al analizei cauză efect rezultă din următoarele :

- acelaşi efect poate produce cauze diferite;

- efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de acţiuni;

- complexitatea şi intensitatea cauzei poate determina nu numai intensitatea fenomenului, ci şi calitatea lui;

- în realitatea economică asistăm la o îmbinare a însuşirilor esenţiale cu cele neesenţiale, a celor stabile, cu cele întâmplătoare.

De aici rezultă că, analiza economico-financiară este necesară procesului cunoaşterii esenţei fenomenului, descoperirii legităţilor obiective din economie.

Analiza economico-financiară este utilă conducerii agentului economic, pentru că descoperă esenţa fenomenelor şi proceselor economice, cauzele modificării lor şi este în măsură să elaboreze soluţii de prevenire, limitare şi înlăturare a cauzelor ce generează situaţii negative.

Preview document

Analiza economico-financiară - Pagina 1
Analiza economico-financiară - Pagina 2
Analiza economico-financiară - Pagina 3
Analiza economico-financiară - Pagina 4
Analiza economico-financiară - Pagina 5
Analiza economico-financiară - Pagina 6
Analiza economico-financiară - Pagina 7
Analiza economico-financiară - Pagina 8
Analiza economico-financiară - Pagina 9
Analiza economico-financiară - Pagina 10
Analiza economico-financiară - Pagina 11
Analiza economico-financiară - Pagina 12
Analiza economico-financiară - Pagina 13
Analiza economico-financiară - Pagina 14
Analiza economico-financiară - Pagina 15
Analiza economico-financiară - Pagina 16
Analiza economico-financiară - Pagina 17
Analiza economico-financiară - Pagina 18
Analiza economico-financiară - Pagina 19
Analiza economico-financiară - Pagina 20
Analiza economico-financiară - Pagina 21
Analiza economico-financiară - Pagina 22
Analiza economico-financiară - Pagina 23
Analiza economico-financiară - Pagina 24
Analiza economico-financiară - Pagina 25
Analiza economico-financiară - Pagina 26
Analiza economico-financiară - Pagina 27
Analiza economico-financiară - Pagina 28
Analiza economico-financiară - Pagina 29
Analiza economico-financiară - Pagina 30
Analiza economico-financiară - Pagina 31
Analiza economico-financiară - Pagina 32
Analiza economico-financiară - Pagina 33
Analiza economico-financiară - Pagina 34
Analiza economico-financiară - Pagina 35
Analiza economico-financiară - Pagina 36
Analiza economico-financiară - Pagina 37
Analiza economico-financiară - Pagina 38
Analiza economico-financiară - Pagina 39
Analiza economico-financiară - Pagina 40
Analiza economico-financiară - Pagina 41
Analiza economico-financiară - Pagina 42
Analiza economico-financiară - Pagina 43
Analiza economico-financiară - Pagina 44
Analiza economico-financiară - Pagina 45
Analiza economico-financiară - Pagina 46
Analiza economico-financiară - Pagina 47
Analiza economico-financiară - Pagina 48
Analiza economico-financiară - Pagina 49
Analiza economico-financiară - Pagina 50
Analiza economico-financiară - Pagina 51
Analiza economico-financiară - Pagina 52
Analiza economico-financiară - Pagina 53
Analiza economico-financiară - Pagina 54
Analiza economico-financiară - Pagina 55
Analiza economico-financiară - Pagina 56
Analiza economico-financiară - Pagina 57
Analiza economico-financiară - Pagina 58
Analiza economico-financiară - Pagina 59
Analiza economico-financiară - Pagina 60
Analiza economico-financiară - Pagina 61
Analiza economico-financiară - Pagina 62
Analiza economico-financiară - Pagina 63
Analiza economico-financiară - Pagina 64
Analiza economico-financiară - Pagina 65
Analiza economico-financiară - Pagina 66
Analiza economico-financiară - Pagina 67
Analiza economico-financiară - Pagina 68
Analiza economico-financiară - Pagina 69
Analiza economico-financiară - Pagina 70
Analiza economico-financiară - Pagina 71
Analiza economico-financiară - Pagina 72
Analiza economico-financiară - Pagina 73
Analiza economico-financiară - Pagina 74
Analiza economico-financiară - Pagina 75
Analiza economico-financiară - Pagina 76
Analiza economico-financiară - Pagina 77
Analiza economico-financiară - Pagina 78
Analiza economico-financiară - Pagina 79
Analiza economico-financiară - Pagina 80
Analiza economico-financiară - Pagina 81
Analiza economico-financiară - Pagina 82
Analiza economico-financiară - Pagina 83
Analiza economico-financiară - Pagina 84
Analiza economico-financiară - Pagina 85
Analiza economico-financiară - Pagina 86
Analiza economico-financiară - Pagina 87
Analiza economico-financiară - Pagina 88
Analiza economico-financiară - Pagina 89
Analiza economico-financiară - Pagina 90
Analiza economico-financiară - Pagina 91
Analiza economico-financiară - Pagina 92
Analiza economico-financiară - Pagina 93
Analiza economico-financiară - Pagina 94
Analiza economico-financiară - Pagina 95
Analiza economico-financiară - Pagina 96
Analiza economico-financiară - Pagina 97
Analiza economico-financiară - Pagina 98
Analiza economico-financiară - Pagina 99
Analiza economico-financiară - Pagina 100
Analiza economico-financiară - Pagina 101
Analiza economico-financiară - Pagina 102
Analiza economico-financiară - Pagina 103
Analiza economico-financiară - Pagina 104
Analiza economico-financiară - Pagina 105
Analiza economico-financiară - Pagina 106
Analiza economico-financiară - Pagina 107
Analiza economico-financiară - Pagina 108
Analiza economico-financiară - Pagina 109
Analiza economico-financiară - Pagina 110
Analiza economico-financiară - Pagina 111
Analiza economico-financiară - Pagina 112
Analiza economico-financiară - Pagina 113
Analiza economico-financiară - Pagina 114
Analiza economico-financiară - Pagina 115
Analiza economico-financiară - Pagina 116
Analiza economico-financiară - Pagina 117
Analiza economico-financiară - Pagina 118
Analiza economico-financiară - Pagina 119
Analiza economico-financiară - Pagina 120
Analiza economico-financiară - Pagina 121
Analiza economico-financiară - Pagina 122
Analiza economico-financiară - Pagina 123
Analiza economico-financiară - Pagina 124
Analiza economico-financiară - Pagina 125
Analiza economico-financiară - Pagina 126
Analiza economico-financiară - Pagina 127
Analiza economico-financiară - Pagina 128
Analiza economico-financiară - Pagina 129
Analiza economico-financiară - Pagina 130
Analiza economico-financiară - Pagina 131
Analiza economico-financiară - Pagina 132
Analiza economico-financiară - Pagina 133
Analiza economico-financiară - Pagina 134
Analiza economico-financiară - Pagina 135
Analiza economico-financiară - Pagina 136
Analiza economico-financiară - Pagina 137
Analiza economico-financiară - Pagina 138
Analiza economico-financiară - Pagina 139
Analiza economico-financiară - Pagina 140
Analiza economico-financiară - Pagina 141
Analiza economico-financiară - Pagina 142
Analiza economico-financiară - Pagina 143
Analiza economico-financiară - Pagina 144
Analiza economico-financiară - Pagina 145
Analiza economico-financiară - Pagina 146
Analiza economico-financiară - Pagina 147
Analiza economico-financiară - Pagina 148
Analiza economico-financiară - Pagina 149
Analiza economico-financiară - Pagina 150
Analiza economico-financiară - Pagina 151
Analiza economico-financiară - Pagina 152
Analiza economico-financiară - Pagina 153
Analiza economico-financiară - Pagina 154
Analiza economico-financiară - Pagina 155
Analiza economico-financiară - Pagina 156
Analiza economico-financiară - Pagina 157
Analiza economico-financiară - Pagina 158
Analiza economico-financiară - Pagina 159
Analiza economico-financiară - Pagina 160
Analiza economico-financiară - Pagina 161
Analiza economico-financiară - Pagina 162
Analiza economico-financiară - Pagina 163
Analiza economico-financiară - Pagina 164
Analiza economico-financiară - Pagina 165
Analiza economico-financiară - Pagina 166
Analiza economico-financiară - Pagina 167
Analiza economico-financiară - Pagina 168
Analiza economico-financiară - Pagina 169
Analiza economico-financiară - Pagina 170
Analiza economico-financiară - Pagina 171
Analiza economico-financiară - Pagina 172
Analiza economico-financiară - Pagina 173
Analiza economico-financiară - Pagina 174
Analiza economico-financiară - Pagina 175
Analiza economico-financiară - Pagina 176
Analiza economico-financiară - Pagina 177
Analiza economico-financiară - Pagina 178
Analiza economico-financiară - Pagina 179
Analiza economico-financiară - Pagina 180
Analiza economico-financiară - Pagina 181
Analiza economico-financiară - Pagina 182
Analiza economico-financiară - Pagina 183
Analiza economico-financiară - Pagina 184
Analiza economico-financiară - Pagina 185
Analiza economico-financiară - Pagina 186
Analiza economico-financiară - Pagina 187
Analiza economico-financiară - Pagina 188
Analiza economico-financiară - Pagina 189
Analiza economico-financiară - Pagina 190
Analiza economico-financiară - Pagina 191
Analiza economico-financiară - Pagina 192
Analiza economico-financiară - Pagina 193
Analiza economico-financiară - Pagina 194
Analiza economico-financiară - Pagina 195
Analiza economico-financiară - Pagina 196
Analiza economico-financiară - Pagina 197
Analiza economico-financiară - Pagina 198
Analiza economico-financiară - Pagina 199
Analiza economico-financiară - Pagina 200
Analiza economico-financiară - Pagina 201
Analiza economico-financiară - Pagina 202
Analiza economico-financiară - Pagina 203
Analiza economico-financiară - Pagina 204
Analiza economico-financiară - Pagina 205
Analiza economico-financiară - Pagina 206
Analiza economico-financiară - Pagina 207
Analiza economico-financiară - Pagina 208
Analiza economico-financiară - Pagina 209
Analiza economico-financiară - Pagina 210
Analiza economico-financiară - Pagina 211
Analiza economico-financiară - Pagina 212
Analiza economico-financiară - Pagina 213
Analiza economico-financiară - Pagina 214
Analiza economico-financiară - Pagina 215
Analiza economico-financiară - Pagina 216
Analiza economico-financiară - Pagina 217
Analiza economico-financiară - Pagina 218
Analiza economico-financiară - Pagina 219
Analiza economico-financiară - Pagina 220
Analiza economico-financiară - Pagina 221
Analiza economico-financiară - Pagina 222
Analiza economico-financiară - Pagina 223
Analiza economico-financiară - Pagina 224
Analiza economico-financiară - Pagina 225
Analiza economico-financiară - Pagina 226
Analiza economico-financiară - Pagina 227
Analiza economico-financiară - Pagina 228
Analiza economico-financiară - Pagina 229
Analiza economico-financiară - Pagina 230
Analiza economico-financiară - Pagina 231
Analiza economico-financiară - Pagina 232
Analiza economico-financiară - Pagina 233
Analiza economico-financiară - Pagina 234
Analiza economico-financiară - Pagina 235
Analiza economico-financiară - Pagina 236
Analiza economico-financiară - Pagina 237
Analiza economico-financiară - Pagina 238
Analiza economico-financiară - Pagina 239
Analiza economico-financiară - Pagina 240
Analiza economico-financiară - Pagina 241
Analiza economico-financiară - Pagina 242
Analiza economico-financiară - Pagina 243
Analiza economico-financiară - Pagina 244
Analiza economico-financiară - Pagina 245
Analiza economico-financiară - Pagina 246
Analiza economico-financiară - Pagina 247
Analiza economico-financiară - Pagina 248
Analiza economico-financiară - Pagina 249
Analiza economico-financiară - Pagina 250
Analiza economico-financiară - Pagina 251
Analiza economico-financiară - Pagina 252
Analiza economico-financiară - Pagina 253
Analiza economico-financiară - Pagina 254
Analiza economico-financiară - Pagina 255
Analiza economico-financiară - Pagina 256
Analiza economico-financiară - Pagina 257
Analiza economico-financiară - Pagina 258
Analiza economico-financiară - Pagina 259
Analiza economico-financiară - Pagina 260
Analiza economico-financiară - Pagina 261
Analiza economico-financiară - Pagina 262
Analiza economico-financiară - Pagina 263
Analiza economico-financiară - Pagina 264
Analiza economico-financiară - Pagina 265
Analiza economico-financiară - Pagina 266
Analiza economico-financiară - Pagina 267
Analiza economico-financiară - Pagina 268
Analiza economico-financiară - Pagina 269
Analiza economico-financiară - Pagina 270
Analiza economico-financiară - Pagina 271
Analiza economico-financiară - Pagina 272
Analiza economico-financiară - Pagina 273
Analiza economico-financiară - Pagina 274
Analiza economico-financiară - Pagina 275
Analiza economico-financiară - Pagina 276
Analiza economico-financiară - Pagina 277
Analiza economico-financiară - Pagina 278
Analiza economico-financiară - Pagina 279
Analiza economico-financiară - Pagina 280
Analiza economico-financiară - Pagina 281
Analiza economico-financiară - Pagina 282
Analiza economico-financiară - Pagina 283
Analiza economico-financiară - Pagina 284
Analiza economico-financiară - Pagina 285
Analiza economico-financiară - Pagina 286
Analiza economico-financiară - Pagina 287
Analiza economico-financiară - Pagina 288
Analiza economico-financiară - Pagina 289
Analiza economico-financiară - Pagina 290
Analiza economico-financiară - Pagina 291
Analiza economico-financiară - Pagina 292
Analiza economico-financiară - Pagina 293
Analiza economico-financiară - Pagina 294
Analiza economico-financiară - Pagina 295
Analiza economico-financiară - Pagina 296
Analiza economico-financiară - Pagina 297
Analiza economico-financiară - Pagina 298
Analiza economico-financiară - Pagina 299
Analiza economico-financiară - Pagina 300
Analiza economico-financiară - Pagina 301
Analiza economico-financiară - Pagina 302
Analiza economico-financiară - Pagina 303
Analiza economico-financiară - Pagina 304
Analiza economico-financiară - Pagina 305
Analiza economico-financiară - Pagina 306
Analiza economico-financiară - Pagina 307
Analiza economico-financiară - Pagina 308
Analiza economico-financiară - Pagina 309

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economico-Financiara
  • Bibliografie_aef.doc
  • Capitol-I-aef terminat.doc
  • Capitol-II-aef terminat.doc
  • Capitol-III-aef terminat.doc
  • Capitol-IV-aef.doc
  • Capitol-V-aef.doc
  • Capitol-VI-aef.doc
  • COPERTA.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea Financiară

Tema 1: Bazele organizării contabilităţii financiare. 1. Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare 2. Reglementarea normativă a...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Contabilitate Financiară

1.1. STRUCTURA GENERALA A DATORIILOR SI A CREANTELOR Decontarile cu tertii cuprind toate datoriile si creantele fata de terti, a caror durata...

Contabilitate Financiară Aprofundată

1.1. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile Conceptele de normă contabilă, normalizare,...

Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situațiilor Financiare

A. CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Situatiile financiare ale unei companii reprezinta cel mai important...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?