Contabilitatea Bancară

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 37023
Mărime: 168.40KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Nicolae
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. UNIV. DR.EC. ILIE RĂSCOLEAN

Extras din curs

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN CADRUL

INSTITUŢIILOR DE CREDIT

1.1. Consideraţii generale cu privire la organizarea contabilităţii instituţiilor de credit

În conformitate cu prevederile legale prin instituţii de credit se înţelege: băncile persoane juridice române , sucursalele din România ale băncilor străine şi organizaţiile cooperativelor de credit.

Instituţiile de credit au obligaţia organizării şi ţinerii contabilităţii la sediile declarate de pe teritoriul României, potrivit art.1 şi art.4 din Legea contabilităţii nr. 82/1992, republicată în Monitorul Oficial nr.48/2005.

Aceeaşi obligativitate o au şi subunităţile din România ce aparţin unor societăţi bancare cu sediul în străinătate.

Planul de conturi şi normele metodologice de utilizare a acestuia au fost aprobate prin Ordinul comun al Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor nr.344/1997 şi nr.1418/1997, dispunându-se aplicarea acestora începând cu data de 1 ianuarie 1998.

Ulterior, acestea au fost armonizate cu Directivele Europene aplicabile instituţiilor de credit, prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5 din 22.12.2005, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, modificat şi completat prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 24 din 21.12.2006.

Instituţiile de credit, în calitate de unităţi patrimoniale, au obligaţia să asigure, următoarele:

- întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afectează patrimoniul instituţiei de credit;

- înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

- inventarierea patrimoniului instituţiei de credit;

- întocmirea bilanţului contabil;

- controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate;

- furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute de instituţia de credit.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit vizat, aprobat ori înregistrat în contabilitate.

Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul registrului jurnal şi al cărţii mari.

Inventarierea trebuie să cuprindă toate elementele de activ şi pasiv din patrimoniul instituţiei de credit care se înscriu în registrul inventar. Sunt supuse de asemenea, inventarierii, bunurile aflate temporar în păstrare, custodie sau pentru alte scopuri în instituţia de credit, aparţinând altor persoane fizice sau juridice. Bunurile şi valorile din domeniul public, date în administrare instituţiilor de credit se inventariază şi se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acestora.

Registrul–jurnal, registrul–inventar şi cartea mare, împreună cu documentele justificative, precum şi bilanţul contabil, constituie documente contabile oficiale pentru exercitarea controlului asupra operaţiunilor efectuate şi pot fi admise ca probă în justiţie.

Controlul asupra operaţiunilor patrimoniale înregistrate în contabilitate se efectuează de către persoanele care conduc contabilitatea ,care exercită controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, cenzori sau alte persoane împuternicite de instituţia de credit. De asemenea, controlul asupra operaţiunilor patrimoniale înregistrate în contabilitate se efectuează de către organele de control financiar şi fiscal ale statului.

Documentele contabile oficiale se ţin în limba română şi în moneda naţională.

Operaţiunile privind investiţiile de capital străin, operaţiunile valutare curente, de cont financiar şi de capital, de vânzare-cumpărare în cadrul pieţei valutare, disponibilităţile în devize, precum şi alte operaţiuni în devize, se înregistrează în contabilitate, atât în devize, cât şi în lei, la cursul valutar de schimb în vigoare la data efectuării lor.

Contabilitatea instituţiilor de credit se conduce în partidă dublă şi trebuie să asigure:

- înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale în funcţie de natura lor, în mod simultan în debitul unor conturi şi creditul altor conturi;

- stabilirea totalului sumelor debitoare şi creditoare precum şi a soldului final al fiecărui cont;

-întocmirea lunară a balanţei de verificare care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare şi creditoare şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor;

- prezentarea situaţiei patrimoniului şi a rezultatelor obţinute, respectiv a activelor şi pasivelor prin bilanţ, precum şi a veniturilor, cheltuielilor şi a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit şi pierdere

Preview document

Contabilitatea Bancară - Pagina 1
Contabilitatea Bancară - Pagina 2
Contabilitatea Bancară - Pagina 3
Contabilitatea Bancară - Pagina 4
Contabilitatea Bancară - Pagina 5
Contabilitatea Bancară - Pagina 6
Contabilitatea Bancară - Pagina 7
Contabilitatea Bancară - Pagina 8
Contabilitatea Bancară - Pagina 9
Contabilitatea Bancară - Pagina 10
Contabilitatea Bancară - Pagina 11
Contabilitatea Bancară - Pagina 12
Contabilitatea Bancară - Pagina 13
Contabilitatea Bancară - Pagina 14
Contabilitatea Bancară - Pagina 15
Contabilitatea Bancară - Pagina 16
Contabilitatea Bancară - Pagina 17
Contabilitatea Bancară - Pagina 18
Contabilitatea Bancară - Pagina 19
Contabilitatea Bancară - Pagina 20
Contabilitatea Bancară - Pagina 21
Contabilitatea Bancară - Pagina 22
Contabilitatea Bancară - Pagina 23
Contabilitatea Bancară - Pagina 24
Contabilitatea Bancară - Pagina 25
Contabilitatea Bancară - Pagina 26
Contabilitatea Bancară - Pagina 27
Contabilitatea Bancară - Pagina 28
Contabilitatea Bancară - Pagina 29
Contabilitatea Bancară - Pagina 30
Contabilitatea Bancară - Pagina 31
Contabilitatea Bancară - Pagina 32
Contabilitatea Bancară - Pagina 33
Contabilitatea Bancară - Pagina 34
Contabilitatea Bancară - Pagina 35
Contabilitatea Bancară - Pagina 36
Contabilitatea Bancară - Pagina 37
Contabilitatea Bancară - Pagina 38
Contabilitatea Bancară - Pagina 39
Contabilitatea Bancară - Pagina 40
Contabilitatea Bancară - Pagina 41
Contabilitatea Bancară - Pagina 42
Contabilitatea Bancară - Pagina 43
Contabilitatea Bancară - Pagina 44
Contabilitatea Bancară - Pagina 45
Contabilitatea Bancară - Pagina 46
Contabilitatea Bancară - Pagina 47
Contabilitatea Bancară - Pagina 48
Contabilitatea Bancară - Pagina 49
Contabilitatea Bancară - Pagina 50
Contabilitatea Bancară - Pagina 51
Contabilitatea Bancară - Pagina 52
Contabilitatea Bancară - Pagina 53
Contabilitatea Bancară - Pagina 54
Contabilitatea Bancară - Pagina 55
Contabilitatea Bancară - Pagina 56
Contabilitatea Bancară - Pagina 57
Contabilitatea Bancară - Pagina 58
Contabilitatea Bancară - Pagina 59
Contabilitatea Bancară - Pagina 60
Contabilitatea Bancară - Pagina 61
Contabilitatea Bancară - Pagina 62
Contabilitatea Bancară - Pagina 63
Contabilitatea Bancară - Pagina 64
Contabilitatea Bancară - Pagina 65
Contabilitatea Bancară - Pagina 66
Contabilitatea Bancară - Pagina 67
Contabilitatea Bancară - Pagina 68
Contabilitatea Bancară - Pagina 69
Contabilitatea Bancară - Pagina 70
Contabilitatea Bancară - Pagina 71
Contabilitatea Bancară - Pagina 72
Contabilitatea Bancară - Pagina 73
Contabilitatea Bancară - Pagina 74
Contabilitatea Bancară - Pagina 75
Contabilitatea Bancară - Pagina 76
Contabilitatea Bancară - Pagina 77
Contabilitatea Bancară - Pagina 78
Contabilitatea Bancară - Pagina 79
Contabilitatea Bancară - Pagina 80
Contabilitatea Bancară - Pagina 81
Contabilitatea Bancară - Pagina 82
Contabilitatea Bancară - Pagina 83
Contabilitatea Bancară - Pagina 84
Contabilitatea Bancară - Pagina 85
Contabilitatea Bancară - Pagina 86
Contabilitatea Bancară - Pagina 87
Contabilitatea Bancară - Pagina 88
Contabilitatea Bancară - Pagina 89
Contabilitatea Bancară - Pagina 90
Contabilitatea Bancară - Pagina 91
Contabilitatea Bancară - Pagina 92
Contabilitatea Bancară - Pagina 93
Contabilitatea Bancară - Pagina 94
Contabilitatea Bancară - Pagina 95
Contabilitatea Bancară - Pagina 96
Contabilitatea Bancară - Pagina 97
Contabilitatea Bancară - Pagina 98
Contabilitatea Bancară - Pagina 99
Contabilitatea Bancară - Pagina 100
Contabilitatea Bancară - Pagina 101
Contabilitatea Bancară - Pagina 102
Contabilitatea Bancară - Pagina 103
Contabilitatea Bancară - Pagina 104
Contabilitatea Bancară - Pagina 105
Contabilitatea Bancară - Pagina 106
Contabilitatea Bancară - Pagina 107
Contabilitatea Bancară - Pagina 108
Contabilitatea Bancară - Pagina 109
Contabilitatea Bancară - Pagina 110
Contabilitatea Bancară - Pagina 111
Contabilitatea Bancară - Pagina 112
Contabilitatea Bancară - Pagina 113
Contabilitatea Bancară - Pagina 114
Contabilitatea Bancară - Pagina 115
Contabilitatea Bancară - Pagina 116
Contabilitatea Bancară - Pagina 117
Contabilitatea Bancară - Pagina 118
Contabilitatea Bancară - Pagina 119
Contabilitatea Bancară - Pagina 120
Contabilitatea Bancară - Pagina 121
Contabilitatea Bancară - Pagina 122
Contabilitatea Bancară - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza structurii și evoluției legii 82-1991

LEGEA CONTABILITĂŢII NR. 82/1991 Legea contabilităţii reglementează si organizează conducerea contabilităţii în ţara noastră.Aşa cum prevede legea...

Contabilitatea Creditelor Bancare

1.1. Structura creditelor acordate de instituţiile de credit Acordarea de credite este una din funcţiile de bază ale instituţiilor de credit....

Contabilitate bancară

CAPITOLUL I : ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA In tara noastra, trecerea la economia de piata a determinat numeroase schimbari. Acestea...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Contabilitate bancară

Cursul “ CONTABILTATE BANCARĂ” este util studenţilor ce urmează programe de studii, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, forma de învăţământ...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor

Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi...

Te-ar putea interesa și

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar stă în centrul...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Contabilitate bancară

Contabilitatea A fost definita pentru prima oara ca o arta,în 1541, de catre Luca Paciolo, alte definitii ale contabilitatii în decursul timpului...

Grile rezolvate contabilitate bancară anul V FR-FB

Alegeţi varianta/variantele corecte: 1. Instituţia de credit reprezintă: a). persoană fizică autorizată; b). unitate operaţională fără...

Contabilitate Bancară

Sistemul bancar reprezinta un segment indispensabil al ansamblului economic al oricarui stat, respectiv al ansamblului economic mondial. Ansamblul...

Contabilitate bancară

Capitolul 1. Obiectul contabilităţii bancare . 1.1.Obiectul contabilităţii bancare. Obiectul contabilităţii a fost determinat pe măsura...

Contabilitate Bancară

CONTABILITATE BANCARA – CURS 1 Vasile Dedu, Contabilitate bancara (se gaseste la A.S.E) Legea nr. 58/1998 a sistemului bancar publicata în M.O....

Ai nevoie de altceva?