Imobilizările corporale

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1008
Mărime: 6.23KB (arhivat)
Publicat de: Melania Manolache
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Imobilizări corporale – sunt bunuri materiale, deţinute de agenţii economici, denumite şi imobilizări materiale sau active fixe tangibile şi utilizate pe o perioadă indelungată în producţia de bunuri, prestarea de servicii, sau scopuri administrative.

Imobilizările corporale cuprind:

-terenurile;

-construcţiile;

-instalaţiile tehnice, mijloacele de transport, animalele, plantaţiile;

-mobilierul, aparatura birotică, echipamentele de protecţie a valorilor umane şi materiale;

-alte active corporale;

-imobilizări corporale in curs;

Imobilizările corporale sunt acele active care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea

de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

- au o valoare mai mare decât limita stabilită prin Hotărâre a Guvernului. În prezent, limita este în sumă de 1.800 lei.

SCHEMA OPERATIUNILOR:

1. Aport la capital:

2XX „IC” = 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul”

-achiziţie de la furnizori:

% = 404 „Furnizori de imobilizări”

2XX „IC”

4426 „TVA deductibilă”

- obţinute din producţie proprie:

2XX „IC” = 722 „Venituri din producţia de imob corporale”

4426 TVA ded = 4427 TVA col

-primite cu titlu gratuit sau prin subvenţii, precum şi plusuri de inventar:

2XX „ IC” = 47X „Subvenţii pentru investiţii”

-investiţii care la sfârşitul anului precedent au fost inregistrate ca imobilizări corporale în curs:

2XX „IC” = 231 „Imobilizări corporale în curs”

- încorporarea unor accesorii (părţi componente, etc):

2XX „IC” = 302 „Materiale consumabile”

-majorarea valorii de intrare a construcţiilor, ca urmare a investiţiei efectuate la cele concesionate, închiriate sau cedate în locaţii de gestiune şi restituite proprietarului:

2XX „IC” = 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”

-primele în regim de leasing financiar:

2XX „IC” = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”

-plusul de valoare rezultat din reevaluarea:

2XX „IC” = 105 „Rezerve din reevaluare”

- inregistrarea amortizării:

6811 ”Cheltuieli de exploatare pv am. = 281 Amortizări privind IC

imobilizărilor”

-scoaterea din gestiune a IC complet amortizate:

281 „Amortizări privind = 2XX „IC”

imobilizările corporale”

-vândute (cedate), amortizate parţial:

Vanzarea:

461 „Debitori diverşi” = %

7583 „Venituri din vânzarea activelor şi alte

operatiuni de capital"

4427 „TVA colectată”

Scăderea din gestiune:

% = 2XX „IC”

281 „Amortizări privind imobilizările

corporale”

6583 „Cheltuieli privind activele cedate

Si alte operaţiuni de capital”

-vândute în stare nouă (neamortizate):

6583 „Cheltuieli privind activele = 2XX „IC”

cedate şi alte op. de capital”

-retrase de asociaţi :

Preview document

Imobilizările corporale - Pagina 1
Imobilizările corporale - Pagina 2
Imobilizările corporale - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Imobilizarile Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea unei misiuni de audit

Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea...

Complexitatea sistemelor informaționale economice

Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite...

Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale

Primele informaţii cu privire la audit datează din secolul XVIII, perioadă în care ordonatorii de audit sunt regii, împăraţii şi biserica, iar...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Elemente de diagnostic global strategic al firmei de comerț SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale în cadrul SC Elimad Mob SRL

I. INTRODUCERE Normalizarea contabilă din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea comparabilităţii cu normele internaţionale. Este...

Ai nevoie de altceva?