Raportul de Audit Extern

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 8485
Mărime: 44.26KB (arhivat)
Publicat de: Jan Danilă
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. Norme internaţionale de audit privitoare la
 2. raportul de audit 3pg
 3. 1. 1. Standarde internaţionale de audit- prezentare 5pg
 4. 1.2 Structura raportului de audit 10pg
 5. Capitolul 2 Tipurile de opinii ce pot fi incluse în raportul de audit.
 6. 2. 1. Opinie fără rezerve 15pg 2. 2. Opinie cu rezerve 15pg
 7. 2. 3. Imposibilitatea de a exprima o opinie 17pg
 8. 2. 4. Opinie nefavorabilă sau refuz de a exprima o opinie 17pg
 9. 2.5. Utilizatori raport de audit 19pg
 10. CAPITOLUL 3 STUDIUL DE CAZ
 11. 3. 1 Introducere 23pg
 12. 3.1.1 Prezentarea Implementatorului 23pg
 13. 3. 1. 2 Prezentarea proiectului. 24pg
 14. 3. 2 Bazele informatice 25pg
 15. 3. 3 Politici contabile semnificative 26pg
 16. 3. 3. 1. Activele fixe 26pg
 17. 3. 3. 2 Numerar şi echivalente de numerar 26pg
 18. 3. 3. 3 Cursurile de schimb 26pg
 19. 3.3. 4 Finanţarea proiectului 27pg
 20. 3.4. 1 Raportul Auditorului Independent asupra situaţiilor financiare ale Proiectului „ Împreună în viaţă” încheiat la 31 decembrie 2007 29pg
 21. 3. 4. 2 Situaţii financiare ale proiectului 31pg
 22. 3.4..3. Note privind Situaţia Surselor de Finanţare
 23. şi Utilizării Fondurilor 33pg
 24. 3. 4. 4. Note privind Contul Special al Proiectului 34pg
 25. 3. 4 5. Analiza raportului de audit prin prisma
 26. conformităţii cu normele şi a semnificaţiei opiniei
 27. formulate în raport 34pg
 28. Concluzii 35pg
 29. Bibliografie 36pg

Extras din curs

Concept de audit

În mod tradiţional, auditul a fost utilizat ca tehnică de verificare a onestităţii administratorilor.

În anul 1878 s- a decis în Marea Britanie că principalul responsabil cu depistarea fraudelor şi erorilor era auditorul

În 1917 Institutul American al Contabililor- emitând un ghid profesional au început uniformizarea şi standardizarea practicilor de audit( nu avea putere de lege).( 2)

1933 Bursa din New York impune, companiilor listate să prezinte situaţiile financiare certificate de un contabil independent şi să anexeze şi raportul de audit( care devine astfel obligatoriu pentru companiile cotate) întocmit de auditor independent.( 1)

Finalitatea unei misiuni de audit a situaţiilor financiare constă în elaborarea raportului de audit. Raportul de audit reprezintă mijlocul prin care auditorul comunică acţionarilor şi oricăror alţi utilizatori interesaţi măsura în care este satisfăcut de modul în care au fost întocmite situaţiile financiare.Semnarea raportului de audit constituie o sarcină care nu trebuie subestimată.

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole şi plasează auditul financiar în contextul aplicării cu predilecţie a Standardelor Internaţionale de Audit.

Primul capitol face o prezentare pe scurt a Normelor Internaţionale de Audit privitoare la raportul de audit şi anume ISA 700, 700 REVIZUIT, 701, 710, 720, 800.Sunt prezentate obiectivele standardelor, responsabilităţile auditorului, cât şi situaţiile ce pot determina rapoarte de audit modificate.Tot în acest capitol sunt prezentate elementele raportului de audit ,ce ghidează auditorul in elaborarea raportului de audit chiar dacă normele de audit nu impun utilizarea unor rapoarte de audit standardizate.

În cel de- al doilea capitol sunt prezentate opiniile ce pot fi incluse în raportul de audit, descriere, cazuri,consecinţe, utilizatori şi utilitatea raportului de audit.

În cel de- al treilea capitol este prezentat un studiu de caz, discutat şi analizat prin prisma conformităţii cu normele şi a semnificaţiei opiniei formulate în raport.

Capitolul 1. Norme internaţionale de audit privitoare la raportul de audit

Standardele Internaţionale de Audit sunt scrise în contextul unui audit al situaţiilor financiare, efectuat de un auditor independent urmând să fie adaptate după cum va fi necesar în împrejurărie respective atunci când se vor aplica pentru auditarea altor informaţii financiare istorice.

Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite auditorului să exprime o opinie dacă situaţiile financiare sunt intocmite, în toate privinţele relevante, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil.

Pentru a se conforma standardului , raportul de audit trebuie să întrunească următoarele următoarele însuşiri:

- Accesibilitate, ceea ce semnifică utilizarea unui limbaj cât mai clar şi simplu, pentru a fi înţeles uşor de destinatari.În cazul utilizării unor termeni tehnici, de specialitate, abrevieri, acestea vor fi definite într- un glosar separat;( 6)

- Caracter convingător, ceea ce semnifică o prezentare exactă a rezultatelor auditului, iar concluziile, recomandările şi cerinţele să fie susţinute prin probe de audit suficiente, justificate şi relevante;

- Caracter cuprinzător, ceea ce semnifică includerea de către auditor a informaţiei integrale necesare asigurării îndeplinirii obiectivelor auditului;

- Obiectivitatea, ceea ce semnifică întocmirea raportului conform standardelor de audit într- un mod echilibrat, fără abateri, pentru a nu crea suspiciuni în privinţa credibilităţii, independenţei auditorului;

- Caracter concis, ceea ce semnifică încluderea în raport numai a aspectelor care reies din scopul auditului, evitând detaliile, formulările şi constantările inutile, nesemnificative, care pot afecta esenţa şi accesibilitatea raportului;

- Caracter competent, ceea ce semnifică întocmirea raportului de audit de către auditor, în aşa mod, ca acesta să reflecte competenţa şi profesionalism auditorului, precum şi calitatea adecvată a activităţii de audit realizate;

1.1. Standarde internaţionale de audit- prezentare

ISA 700 „ Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare” , aprobat de IFAC în redacţia anului 1999- are ca obiectiv stabilirea normelor şi recomandărilor privind forma şi conţinutul raportului auditorului, întocmit de un auditor independent în baza rezultatelor auditului rapoartelor financiare ale agentului economic.Multe recomandări din cele prezentate pot fi aplicate la întocmirea rapoartelor auditorului referitoare la informaţia financiară ce nu reprezintă rapoarte financiare , spre exemplu, rapoartelor asupra anumitor posturi din rapoartele financiare sau asupra informaţiei care nu se conţine în asemenea rapoarte.( 4)

Pentru exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute.

Raportul auditorului trebuie să conţină opinia acestuia, clar exprimată, sub formă scrisă, privind rapoartele financiare în ansamblu.

În cazurile în care nu este evident faptul, principiile contabilităţii ale cărui stat au fost utilizate la întocmirea rapoartelor financiare, este necesar ca în raportul auditorului să fie indicat denumirea acestuia.

ISA 700 R „ Raportul auditorului independent cu privire la un set complet de situaţii financiare cu scop general” – aplicabil 31 decembrie 2006 a dat naştere amendamentelor de conformare ale ISA 200, 210, 560, 800.

Are ca scop stabilirea de standarde şi de a oferi indrumari cu privire la raportul auditorului independent elaborat în urma unui audit al unui set complet de declaraţii financiare cu scop general, elaborat în conformitate cu un cadru de raportare financiară care are drept obiectiv să realizeze o prezentare fidelă.

Totodată vizează circumstanţele când auditorul are posibilitatea să exprime o opinie fără rezerve şi nu este necesară nici o modificare adusă raportului auditorului(ISA 701).

Un set complet de situaţii financiare, conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară( IFRS), cuprind un bilanţ , un cont de rezultate, o situaşie cu privire la modificările capitalului, un tablou al fluxurilor de trezorerie şi o sinteză a politicilor contabile semnificative precum şi alte note explicative.

Preview document

Raportul de Audit Extern - Pagina 1
Raportul de Audit Extern - Pagina 2
Raportul de Audit Extern - Pagina 3
Raportul de Audit Extern - Pagina 4
Raportul de Audit Extern - Pagina 5
Raportul de Audit Extern - Pagina 6
Raportul de Audit Extern - Pagina 7
Raportul de Audit Extern - Pagina 8
Raportul de Audit Extern - Pagina 9
Raportul de Audit Extern - Pagina 10
Raportul de Audit Extern - Pagina 11
Raportul de Audit Extern - Pagina 12
Raportul de Audit Extern - Pagina 13
Raportul de Audit Extern - Pagina 14
Raportul de Audit Extern - Pagina 15
Raportul de Audit Extern - Pagina 16
Raportul de Audit Extern - Pagina 17
Raportul de Audit Extern - Pagina 18
Raportul de Audit Extern - Pagina 19
Raportul de Audit Extern - Pagina 20
Raportul de Audit Extern - Pagina 21
Raportul de Audit Extern - Pagina 22
Raportul de Audit Extern - Pagina 23
Raportul de Audit Extern - Pagina 24
Raportul de Audit Extern - Pagina 25
Raportul de Audit Extern - Pagina 26
Raportul de Audit Extern - Pagina 27
Raportul de Audit Extern - Pagina 28
Raportul de Audit Extern - Pagina 29
Raportul de Audit Extern - Pagina 30
Raportul de Audit Extern - Pagina 31
Raportul de Audit Extern - Pagina 32
Raportul de Audit Extern - Pagina 33
Raportul de Audit Extern - Pagina 34
Raportul de Audit Extern - Pagina 35
Raportul de Audit Extern - Pagina 36
Raportul de Audit Extern - Pagina 37
Raportul de Audit Extern - Pagina 38
Raportul de Audit Extern - Pagina 39
Raportul de Audit Extern - Pagina 40
Raportul de Audit Extern - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Raportul de Audit Extern.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Standarde internaționale de audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Auditul extern al creanțelor și plăților ln avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered...

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Kredit Bank

Kredit Bank Kredit Bank a fost infiintata in anul 1999 de catre O. Kann, care a fondat o societate comerciala de mici dimensiuni in Frankfurt....

Audit Intern Versus Audit Extern

INTRODUCERE Cuvântul de origine latină, audit, provine de la auditus, care înseamnă a asculta, a audia. Auditul este verificarea profesională a...

Audit extern Parfumeria Douglas SRL

INTRODUCERE Definirea auditului financiar extern Auditul extern apărut în 1930 în S.U.A., în perioada recesiunii economice, când guvernanţii au...

Audit

STANDARDELE DE AUDIT ALE SISTEMELOR INFORMATIONALE EMISE DE ISACA Natura activitatii de audit a sistemelor informationale precum si cunostiintele...

Audit Bancar

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate a prezentei teze constă în faptul că, anume în condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor...

Ai nevoie de altceva?