Reglementări și practici contabile specifice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: pdf
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7322
Mărime: 403.48KB (arhivat)
Publicat de: Leonid Toth
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulia Jianu
Cursurile 3-7

Extras din curs

Aplicaţia practică nr. 3: Situaţia rezultatului global

La 01.01.N societatea Alfa prezintă următoarea

situaţie financiară

Situaţia poziţiei financiare (lei)

Terenuri 4.000 lei Cap. soc. 11.000 lei

Mărfuri 2.000 lei

Numerar 5.000 lei

TOTAL 11.000 lei TOTAL 11.000 lei

La 01.01.N societatea Beta prezintă următoarea

situaţie financiar:

Situaţia poziţiei financiare (lei)

Terenuri 4.000 lei Cap. soc. 11.000 lei

Mărfuri 2.000 lei

Numerar 5.000 lei

TOTAL 11.000 lei TOTAL 11.000 lei

La 01.04.N societatea Alfa vinde mărfurile

deţinute la preţul de vânzare de 5.000 lei cu

încasarea în numerar

Numerar = Vn. din vânz. mărf. 5.000 lei

Ch. priv. mărf. vând = Mărfuri 2.000 lei

La 01.04.N societatea Beta vinde mărfurile

deţinute la preţul de vânzare de 5.000 lei cu

încasarea în numerar

Numerar = Vn. din vânz. mărf. 5.000 lei

Ch. priv. mărf. vând = Mărfuri 2.000 lei

La 01.06.N societatea Alfa achiziţionează cu plata

în numerar 1.000 de acţiuni Gama la preţul de 10

lei/acţiune cu scopul de a le vinde pe termen

scurt, motiv pentru care le clasifică în categoria

activelor financiare evaluate la valoarea justă

prin contul de profit şi pierdere.

Acţiuni (CPP) = Numerar 10.000 lei

La 01.06.N societatea Beta achiziţionează cu

plata în numerar 1.000 de acţiuni Gama la preţul

de 10 lei/acţiune cu scopul de a le păstra pe

termen lung, motiv pentru care le clasifică în

categoria activelor financiare disponibile pentru

vânzare.

Acţiuni (DV) = Numerar 10.000 lei

NOTA!

Conform IAS 39 „Instrumente financiare: Evaluare şi recunoaştere”, acţiunile pot fi recunoscute fie

ca:

- active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere dacă intenţia

entităţii este de a le vinde pe termen scurt.

- activele financiare disponibile pentru vânzare dacă intenţia entităţii este de a le păstra pe

termen lung.

Conform reglementărilor contabile din România:

- activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere pot fi asimilate

titlurilor de plasament prezentate în categoria investiţiilor financiare pe termen scurt.

- activele financiare disponibile pentru vânzare pot fi asimilate titlurilor de participare

prezentate în categoria imobilizărilor financiare.

REGLEMENTARI SI PRACTICI CONTABILE SPECIFICE

2 Lect. univ. dr. Iulia JIANU

Catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune

La 31.12.N societatea Alfa vinde terenul deţinut

la preţul de vânzare de 10.000 lei, cu încasarea

ulterioară.

Debitori diverşi = % 10.000 lei

Teren 4.000 lei

Câştig din vânz. teren. 6.000 lei

La 31.12.N societatea Beta reevaluează terenul

deţinut la valoarea justă de 10.000 lei.

Teren = Rezerve din reevaluare 6.000 lei

NOTA!

Conform IAS 16 „Imobilizări corporale” la vânzarea imobilizărilor corporale se recunoaşte doar

câştigul sau pierderea. În cazul reevaluării imobilizărilor corporale, plusul din reevaluare se

recunoaşte la capitaluri proprii.

Conform reglementărilor contabile din România, vânzarea imobilizărilor corporale presupune

înregistrarea distinctă a veniturilor din vânzare de cheltuielile privind imobilizările corporale vândute.

La 31.12.N valoarea justă a unei acţiuni Gama

este de 13 lei.

Acţiuni (CPP) = Vn. din Δ val. juste 3.000 lei

La 31.12.N valoarea justă a unei acţiuni Gama

este de 13 lei.

Acţiuni (DV) = Rezerve din Δ juste 3.000 lei

NOTA!

Conform IAS 39 „Instrumente financiare: Evaluare şi recunoaştere”, la data bilanţului toate acţiunile

se evaluează la valoarea justă însă variaţiile valorii juste se recunosc:

- în contul de profit şi pierdere, pentru activele financiare evaluate la valoarea justă prin

contul de profit şi pierdere

- la capitaluri proprii, pentru activele financiare disponibile pentru vânzare.

Conform reglementărilor contabile din România, la data bilanţului, acţiunile se evaluează astfel:

- în cazul titlurilor de participare (imobilizări financiare) şi a titlurilor de plasament necotate

(investiţii financiare pe termen scurt):

o dacă valoarea justă > valoarea contabilă => plus de valoare care conform principiului

prudenţei nu se înregistrează în contabilitate => acţiunile rămân prezentate în bilanţ

la valoarea contabilă

o dacă valoarea justă < valoarea contabilă => minus de valoare care conform

principiului prudenţei se înregistrează în contabilitate prin reflectarea în contul de

profit şi pierdere a unei deprecieri pentru pierderea de valoare a acţiunilor =>

acţiunile sunt prezentate în bilanţ la valoarea lor justă.

- în cazul titlurilor de plasament cotate (investiţii financiare pe termen scurt) acţiunile sunt

evaluate întotdeauna la valoarea justă reprezentată de cursul bursier din ultima zi de

tranzacţionare a anului.

REGLEMENTARI SI PRACTICI CONTABILE SPECIFICE

3 Lect. univ. dr. Iulia JIANU

Catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune

La 31.12.N, Contul de profit şi pierdere prezintă

următoarele informaţii:

Vn. din vânz. mărf. 5.000 lei

Câştig din vânzarea terenului 6.000 lei

Vn. din Δ val. juste 3.000 lei

Ch. cu mărf. vând. (2.000) lei

Profit 12.000 lei

La 31.12.N, Contul de profit şi pierdere prezintă

următoarele informaţii:

Vn. din vânz. mărf. 5.000 lei

Ch. cu mărf. vând. (2.000) lei

Profit 3.000 lei

La 31.12.N societatea Alfa prezintă următoarea

situaţie financiară

Situaţia poziţiei financiare (lei)

Debitori diverşi 10.000 lei Cap. soc. 11.000 lei

Acţiuni (CPP) 13.000 lei Profit 12.000 lei

TOTAL 23.000 lei TOTAL 23.000 lei

La 31.12.N societatea Beta prezintă următoarea

situaţie financiară

Situaţia poziţiei financiare (lei)

Teren 10.000 lei Cap. soc. 11.000 lei

Acţiuni (DV) 13.000 lei Rezerve reeval. 6.000 lei

Rezerve Δ val juste 3.000 lei

Profit 3.000 lei

TOTAL 23.000 lei TOTAL 23.000

Preview document

Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 1
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 2
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 3
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 4
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 5
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 6
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 7
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 8
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 9
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 10
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 11
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 12
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 13
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 14
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 15
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 16
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 17
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 18
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 19
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 20
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 21
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 22
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 23
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 24
Reglementări și practici contabile specifice - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Reglementari si Practici Contabile Specifice
  • CURS 3.pdf
  • CURS 4.pdf
  • CURS 5.pdf
  • CURS 6.pdf
  • CURS 7.pdf

Alții au mai descărcat și

Costuri previzionale - metoda standard cost

1. Prezentarea metodei Metoda standard –cost este o metoda de tip integral sau absorbant de determinare a costurilor/cheltuielilor...

Contabilitate

Cap. I. Obiectul contabilitatii 1.1. Definire si continut 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3.Trăsăturile obiectului contabilităţii...

Gestiune Financiară

OBIECTIVELE CURSULUI Obiectivul central al acestui curs este reprezentat de conturarea modalităților in care resursele financiare pot fi procurare...

Gestiune financiară 2

4.Gestiunea activitatii de exploatare Politica de gestiune si finantare a activitatii de exploatare Necesitatea stocurilor Factori determinanti...

Gestiune financiară 3

Gestiunea financiara a intreprinderii Partea a III-a 9. Costul capitalului Costul capitalurilor imprumutate Costul capitalurilor proprii...

Aspecte Generale Privind Grupurile de Societăți și Consolidarea Conturilor

Cauzele şi consecinţele apariţiei grupurilor de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă o realitate din ce în ce mai pregnantă în lumea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Felul, importanţa şi trăsăturile instituţiilor publice din...

Contabilitatea Operațiunilor Fiscale

CURSUL 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL CONTABILITĂŢII OPERAŢIUNILOR FISCALE ALE ÎNTREPRINDERII 1.1. Obiectul si rolul contabilităţii operaţiunilor...

Te-ar putea interesa și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Evidența gestiunii stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Ai nevoie de altceva?