Actul Juridic Civil

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 44820
Mărime: 131.23KB (arhivat)
Publicat de: George Marinescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Badarau

Extras din curs

Expresia act juridic se intrebuinteaza atat in doctrina, practica si chiar in legislatie in doua sensuri cu valori diferite- intr-un prim sens se desemneaza manifestarea de vointa cu intentia de a produce efecte juridice civile30, iar intr-un alt sens este desemnat chiar inscrisul constatator al acestei manifestari de vointa.

Desi in literatura de specialitate se propun mai multe definitii ale actului juridic civil, ne oprim la definitia potrivit careia32 “actul juridic civil este omanifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de anaste, modifica sau stinge un raport juridic concret”.

Conceptul de act juridic este un concept general, obtinut printr-un proces de abstractizare si generalizare a caracterelor comune diferitelor acte pe care le subsumeaza- Fata de marea varietate a actelor juridice pe care le cuprinde, este necesar si util ca acest concept sa fie privit si analizat si sub aspectul categoriilor de elemente care, in totalitatea lor ii dau continut.

Criteriile in functie de care actele juridice pot fi clasificate sunt destul de numeroase- Principalele criterii de clasificare si categoriile de acte juridice corespunzatoare acestor criterii sunt urmatoarele:

a) dupa numarul partilor, actele juridice se impart in unilaterale si bilaterale sau multilaterale;

b) dupa scopul urmarit la incheierea lor, se disting actele cu titlu oneros, de cele cu titlu gratuit;

La randul lor, cele cu titlu oneros se subdivid in acte comutative si acte aleatorii;

Actele cu titlu gratuit se subdivid la randul lor in liberalitati si acte dezinteresate;

c) dupa efectele produse, actele civile sunt: constitutive, translative si declarative;

d) dupa importanta lor in raport cu un bun sau un patrimoniu, actele civile sunt: de conservare, de administrare si de dispozitie;

e) dupa natura continutului lor, distingem intre acte patrimoniale si nepatrimoniale;

f) dupa modul de incheiere, distingem intre acte consensuale, solemne si reale;

g) dupa momentul cand isi produc efectele, se deosebesc actele intre vii (inter vivos) si actele pentru cauza de moarte (mortis causa);

h) dupa rolul vointei partilor in stabilirea continutului actului, deosebim actele subiective si actele - conditie;

i) dupa legatura cu modalitatile (termen, conditie, sarcina), deosebim actele pure si simple si actele afectate de modalitati;

j) dupa raportul lor cu cauza, actele sunt cauzale si abstracte;

k) dupa modul in care pot fi incheiate, distingem actele strict personale, de actele care pot fi incheiate si prin reprezentare;

l) dupa reglementarea lor,deosebim intre actele numite (tipice) si actele nenumite (atipice);

m) dupa modul lor de executare, distingem actele cu executare dintr-o data (uno ictu) si actele cu executare succesiva.

2.2.2- Conditiile de validate a actului juridic civil

Pentru validatea unui act juridic civil este necesar sa fie intrunite cumulativ o serie de conditii si anume:

A- Capacitatea de a incheia actul juridic civil;

B- Consimtamantul valabil al partii care se obliga;

C- Un obiect determinat al actului juridic civil;

D- Existenta unei cauze licite.

A- CAPACITATEA DE A INCHEIA ACTE JURIDICE CIVILE este o parte a capacitatii de folosinta a persoanei fizice si a persoanei juridice- Sediul materiei se regaseste in principal in art- 948 pct- 1 Cod civil, putand-o defini “ca fiind o conditie de fond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea actelor de drept civil”De la acest principiu al capacitatii de a incheia acte juridice civile exista exceptii, asupra carora nu ne propunem sa insistam, aratand doar faptul ca acestea trebuie sa fie expres prevazute de lege, asa cum se arata, spre exemplu in art- 950

Cod civil si art- 6 alin- 1 din Decretul nr- 31/1954, dispozitii legale care sunt de stricta interpretare si aplicare35.

B- CONSIMTAMANTUL

Prin consimtamant se intelege “acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a incheia un act juridic civil manifestata in exterior.

Conditiile de valabilitate ale consimtamantului sunt urmatoarele:

a) consimtamantul sa provina de la o persoana cu discernamant, conditie care decurge din caracterul constient al actului juridic civil.

In ceea ce priveste persoana juridica nu se pun probleme sub acest aspect,deoarece reprezentantul ei legal este intotdeauna o persoana fizica cu deplina capacitate de exercitiu.

Cat despre persoanele fizice, acestea au prezumat discernamantul atata timp cat au capacitate deplina de exercitiu- Lipsiti de aceasta capacitate sunt minorii sub varsta de 14 ani si cei pusi sub interdictie judecatoreasca- intre 14 si 18 ani minorul are discernamantul juridic in curs de formare:

b) consimamantul trebuie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, adica manifestarea de vointa trebuie facuta de autorul ei cu intentia expresa de a se angaja juridiceste, in sensul producerii de efecte juridice- Tocmai din aceste considerente nu se apreciaza a fi indeplinita o asemenea conditie atunci cand autorul a exteriorizat o manifestare de vointa in gluma, din prietenie, sub o conditie pur protestativa din partea celui care se obliga (adica “ma oblig daca vreau”) potrivt art.

1010 Cod civil.

c) consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat, exteriorizare care poate fi facuta printr-o forma expresa sau tacita- Pentru anumite categorii de acte este necesara si valabila numai manifestarea expresa a vointei (cum este cazul actelor solemne) pe cand in alte situatii este valabila manifestarea fie expresa fie tacita (de exemplu art- 689 Cod civil care se refera la acceptarea mostenirii “expresa sau tacita”)- Ca modalitate de exteriorizare a consimtamantului, evidentiem forma scrisa, verbala si chiar faptele si gesturile concludente si neechivoce din care se poate deduce intentia asumarii unui angajament juridic- Tacerea, in principiu, nu are valoare de consimtamant exteriorizat38, daca legea nu prevede expres aceasta.

d) consimtamantul sa nu fie alterat prin vicii de consimtamant, conditie negativa impusa de caracterul constient, liber al actului juridic civil.

Intrucat viciile de consimtamant presupun analiza mai multor aspecte, care necesita o prezentare distincta si detaliata, ne propunem doar sa amintim ca acestea sunt: eroarea39, dolul (viclenia), violenta41 si leziunea

- UN OBIECT DETERMINAT AL ACTULUI JURIDIC CIVIL

Aceasta conditie de validitate a actului juridic civil a provocat mai multe controverse sub aspectul definirii sale in literatura de specialitate.

In opinia majoritara, la care ne raliem si noi, se retine ca obiectul actului juridic civil este insusi obiectul raportului juridic civil nascut din acele acte juridice, adica conduita partilor, respectiv actiunle si inactiunile la care aceste sunt indreptatite ori pe care trebuie sa le indeplineasca.

Pentru a fi valabil, obiectul juridic civil trebuie sa indeplineasca la randu-I urmatoarele conditii generale

Preview document

Actul Juridic Civil - Pagina 1
Actul Juridic Civil - Pagina 2
Actul Juridic Civil - Pagina 3
Actul Juridic Civil - Pagina 4
Actul Juridic Civil - Pagina 5
Actul Juridic Civil - Pagina 6
Actul Juridic Civil - Pagina 7
Actul Juridic Civil - Pagina 8
Actul Juridic Civil - Pagina 9
Actul Juridic Civil - Pagina 10
Actul Juridic Civil - Pagina 11
Actul Juridic Civil - Pagina 12
Actul Juridic Civil - Pagina 13
Actul Juridic Civil - Pagina 14
Actul Juridic Civil - Pagina 15
Actul Juridic Civil - Pagina 16
Actul Juridic Civil - Pagina 17
Actul Juridic Civil - Pagina 18
Actul Juridic Civil - Pagina 19
Actul Juridic Civil - Pagina 20
Actul Juridic Civil - Pagina 21
Actul Juridic Civil - Pagina 22
Actul Juridic Civil - Pagina 23
Actul Juridic Civil - Pagina 24
Actul Juridic Civil - Pagina 25
Actul Juridic Civil - Pagina 26
Actul Juridic Civil - Pagina 27
Actul Juridic Civil - Pagina 28
Actul Juridic Civil - Pagina 29
Actul Juridic Civil - Pagina 30
Actul Juridic Civil - Pagina 31
Actul Juridic Civil - Pagina 32
Actul Juridic Civil - Pagina 33
Actul Juridic Civil - Pagina 34
Actul Juridic Civil - Pagina 35
Actul Juridic Civil - Pagina 36
Actul Juridic Civil - Pagina 37
Actul Juridic Civil - Pagina 38
Actul Juridic Civil - Pagina 39
Actul Juridic Civil - Pagina 40
Actul Juridic Civil - Pagina 41
Actul Juridic Civil - Pagina 42
Actul Juridic Civil - Pagina 43
Actul Juridic Civil - Pagina 44
Actul Juridic Civil - Pagina 45
Actul Juridic Civil - Pagina 46
Actul Juridic Civil - Pagina 47
Actul Juridic Civil - Pagina 48
Actul Juridic Civil - Pagina 49
Actul Juridic Civil - Pagina 50
Actul Juridic Civil - Pagina 51
Actul Juridic Civil - Pagina 52
Actul Juridic Civil - Pagina 53
Actul Juridic Civil - Pagina 54
Actul Juridic Civil - Pagina 55
Actul Juridic Civil - Pagina 56
Actul Juridic Civil - Pagina 57
Actul Juridic Civil - Pagina 58
Actul Juridic Civil - Pagina 59
Actul Juridic Civil - Pagina 60
Actul Juridic Civil - Pagina 61
Actul Juridic Civil - Pagina 62
Actul Juridic Civil - Pagina 63
Actul Juridic Civil - Pagina 64
Actul Juridic Civil - Pagina 65
Actul Juridic Civil - Pagina 66
Actul Juridic Civil - Pagina 67
Actul Juridic Civil - Pagina 68
Actul Juridic Civil - Pagina 69
Actul Juridic Civil - Pagina 70
Actul Juridic Civil - Pagina 71
Actul Juridic Civil - Pagina 72
Actul Juridic Civil - Pagina 73
Actul Juridic Civil - Pagina 74
Actul Juridic Civil - Pagina 75
Actul Juridic Civil - Pagina 76
Actul Juridic Civil - Pagina 77
Actul Juridic Civil - Pagina 78
Actul Juridic Civil - Pagina 79
Actul Juridic Civil - Pagina 80
Actul Juridic Civil - Pagina 81
Actul Juridic Civil - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Actul Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Ai nevoie de altceva?