Drept Civil - Succesiuni

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 6764
Mărime: 223.79KB (arhivat)
Publicat de: Agnos Dobre
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea MURESAN, Sorin FILDAN, Ioan LUCACIUC

Extras din curs

Cap. I. NOTIUNE. CARACTERE JURIDICE

1. Notiune

Mostenirea (sau succesiunea) este transmiterea patrimoniului

unei persoane fizice decedate către una sau mai multe

persoane fizice în viată (ori către una sau mai multe persoane

juridice în fiintă, ori statului).

2. Felurile mostenirii

Potrivit art. 650 C. civ., "Succesiunea se deferă sau prin

lege, sau după vointa omului, prin testament". Asadar, în

functie de caracterul si continutul normelor după care se

determină vocatia succesorală si se face transmisiunea

patrimoniului, mostenirea poate fi:

a) Legală (ab intestat);

b) Testamentară.

3. Sediul materiei

Principalele dispozitii normative care reglementează

mostenirea sunt cuprinse în:

- Codul civil, art. 650-941;

- Legea nr. 319/1944 privind dreptul la mostenire al

sotului supravietuitor;

- unele dispozitii din legi speciale.

4. Caractere juridice

Transmiterea succesorală este o transmisiune:

a) pentru cauză de moarte (mortis causa);

b) universală;

c) unitară;

d) indivizibilă;

Cap. II. DESCHIDEREA SUCCESIUNII

5. Notiune

Potrivit art. 651 C. civ., “succesiunile se deschid prin

moarte”.

6. Data deschiderii succesiunii este clipa mortii lui de

cujus.

7. Locul deschiderii mostenirii este ultimul domiciliu

(voluntar sau legal) al defunctului.

Cap. III. CONDITIILE CERUTE PENTRU A MOSTENI

8. Enumerare

a) să aibă capacitate succesorală;

b) să aibă vocatia succesorală;

c) să nu fie nedemnă de a mosteni;

9. Capacitatea succesorală

Potrivit art. 654 C. civ., “pentru a putea succede, trebuie

neapărat ca cel ce succede să existe în momentul deschiderii

succesiunii”.

A. Au capacitate succesorală:

a) Persoanele născute si aflate în viată la deschiderea

succesiunii;

b) Persoanele încă nenăscute, dar concepute la data

deschiderii mostenirii, cu conditia de a se naste vii (chiar dacă

nu viabile).

c) Persoanele declarate dispărute prin hotărâre judecătorească

Preview document

Drept Civil - Succesiuni - Pagina 1
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 2
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 3
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 4
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 5
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 6
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 7
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 8
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 9
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 10
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 11
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 12
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 13
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 14
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 15
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 16
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 17
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 18
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 19
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 20
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 21
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 22
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 23
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 24
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 25
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 26
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 27
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 28
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 29
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 30
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 31
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 32
Drept Civil - Succesiuni - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Succesiuni.pdf

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Succesiuni

SUCCESIUNI Reguli generale ale devolutiunii legale a mosteniriiConditiile dr de mostenire legala Mostenirea legala = transmiterea mostenirii are...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Limitele Dreptului de a Dispune pentru Cauză de Moarte

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de moştenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îşi are temeiul în existenţa dreptului de...

Succesiuni

Conţinut 1. Noţiunea de succesiune Obiective Studierea prezentului curs va facilita cunoaşterea următoarelor noţiuni şi proceduri: - noţiuni...

Termenele Procedurale

Notiunea si rolul termenelor de procedura In limbajul juridic conceptul de termen nu este propriu dreptului procesual civil. In dreptul...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Uzucapiunea - Mod originar de dobândire a dreptului de proprietate

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Prezenta lucrare de licență ” Uzucapiunea mod originar de dobândire a dreptului de proprietate” este structurată în...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Execuțiunea Testamentară

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia execuţiunii testamentare I.1. Noţiunea de execuţiune testamentară Instituţia succesiunii...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Ai nevoie de altceva?