Executare silită

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6638
Mărime: 53.70KB (arhivat)
Publicat de: Iustin L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Decretul prezidențial- s-au suspendat termene, prescripțiile, decăderile. Singura materie care nu s-a suspendat e executarea silită civilă.

Art. 644 c.proc.civ. enumeră participanții. Nu e olbigatoriu să fie mereu terți garanți. Pc. 1, 4, 5 nu pot lipsi.

1. Părțile: în procesul civil erau reclamant și pârât. Executarea silită e identică ca și structură, însă 645 ne spune că avem creditor și debitor. La contestația la executare avem contestator și intimat, e faza litigioasă. În privința creditorului trebuie să existe aceleași condiții care sunt prezente și la exercitarea acțiunii civile. Executarea nu e ruptă de prima parte a procesului civil. Folosim terminologia de creditor urmăritor și debitor urmărit.

Creditorul urmăritor poate fi orice PF/PJ care are un titlu executoriu și cere punerea lui în executare. Nu contează dacă e instituție publică, sa, srl, pf.

Debitorul urmărit este PF/PJ ținută de executarea cerută de creditor. -//-

Părțile trebuie să aibă capacitate procesuala, calitate procesuală (se poate transmite convențional/legal). Transmisiunea procesuală a calității procesuale active poate avea loc oricând în timpul executării silite.

Recuperatorii de creanță- se cumpără prin mecanismul cesiunii de creanță. Se va valorifica pe calea executării silite, obținându-se profit din diferență. Se transmite doar creanța sau și executorialitatea? Banca cesionează creantța la societatea X, societatea X execută debitorul având în vedere că contractul e titlu executoriu. Dar era titlu executoriu pentru banca. Acesta își va păstra caracterul executoriu si ulterior transmiterii? ICCJ-cesiunea de creanță transferă creanța cu toate atributele, inclusiv cu cel al executorialității. ICCJ dec. 3/2014

OG- INSTITUȚIILE publice au o perioada de 6 luni de zile în care pot să refuze sumele datorate creditorului dacă fac dovada că nu au sumele respective. Trebuie interpretată în sensul că nu e suficient ca instituția să se prevaleze de og, ci trebuie să facă dovada în fața instanței că nu ar avea fonduri/ar fi depus eforturi pentru a-și asigura virări de credit de la bugetul statului și că nu ar fi obținut. INTERPRETAREA NU TREBUIE SĂ FIE FĂCUTĂ ABUZIV.

ANAF-ul trebuie și poate fi executat ca orice altă persoană. Inclusiv trezoreria statului poate fi executată silit, deoarece nu există niciun fel de derogare, în afara de cea din OG unde trebuie dovada menționată anterior.

Calitatea se poate transmite mortis causa- art. 687 c.proc.civ- vorbește doar de moartea debitorului. Nicio executare silită nu poate fi pronită/continuată decât după ce ne lămurim cine sunt moștenitorii. Dacă se constată că există moștenitori, aceasta va continua împotriva lor. Dacă nu avem moștenitori acceptanți/nu există, se va numi un curator al succesiunii/ curator special pentru executare in lipsă. Dacă executarea e pornită împotriva tuturor moștenitorilor, aceștia vor fi încunoștiințati printr-o notificare la locul deschiderii moștenirii. Dacă avem incapabili, nu poate începe decât dupa numirea ocrotitorului/reprezentantului legal. (art. 688).

Art. 689-suspendare timp de 10 zile- legea le dă succesibililor un timp de 10 zile să se gândească dacă acceptă sau nu. Scanțiunea e o nulitate relativă, virtuală, poate fi invocată de acceptanți pe calea contestației la executare.

Suspendare pentru introducerea moștenitorilor în cauză- aplicare prin analogie reguli de la execuare silită? Numire de curator special, apoi numire de curator al succesiunii.

2. Creditori intervenienți- așa cum avem intervenienți în prima fază a procesului civil. Ipoteza standard în care pot interveni presupune următoarele caracteristici:

a. Să existe o executare silită declanșată de către un creditor urmăritor împotriva unui debitor; art. 690.

b. Putem avea doar coparticipare procesuală activă. Mai mulți debitori împotriva mai multor creditor nu se poate. Exc solidaritate, indivizibilitate.

Preview document

Executare silită - Pagina 1
Executare silită - Pagina 2
Executare silită - Pagina 3
Executare silită - Pagina 4
Executare silită - Pagina 5
Executare silită - Pagina 6
Executare silită - Pagina 7
Executare silită - Pagina 8
Executare silită - Pagina 9
Executare silită - Pagina 10
Executare silită - Pagina 11
Executare silită - Pagina 12
Executare silită - Pagina 13
Executare silită - Pagina 14
Executare silită - Pagina 15
Executare silită - Pagina 16
Executare silită - Pagina 17
Executare silită - Pagina 18
Executare silită - Pagina 19
Executare silită - Pagina 20
Executare silită - Pagina 21
Executare silită - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Executare silita.docx

Alții au mai descărcat și

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Dreptul executării silite

INTRERUPEREA CURSULUI TERMENULUI DE PRESCRIPTIE A EXECUTARII SILITE I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PRESCRIPTIA DREPTULUI DE A CERE...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Mijloace juridice de apărare ale promitentului-cumpărător prin intermediul cârții funciare

Antecontractul (promisiunea) de vânzare-cumpărare este actul juridic prin care o persoană, denumită promitent-vânzător se obligă să vândă în viitor...

Drept civil

Cursul 1 Patrimoniul Introducere În Codul Civil din 1864, deși sunt mai multe texte care folosesc această noțiune, ea nu e definită ca atare....

Spețe - executarea silită a creanțelor bancare

Contracte de imprumut. Contract de ipoteca incheiat pentru garantare unui singur imprumut. Principiul specializarii ipotecii Cod civil, art. 1645,...

Executarea silită

Consideratii generale cu privire la executarea silita In literatura de specialitate s-a apreciat ca de vreme ce legea recunoaste si garanteaza...

Te-ar putea interesa și

Procedură fiscală privind taxa pe valoarea adăugată pe exemplul DGFP Vrancea

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA 1.1. PREZENTARE GENERALĂ În judeţul Vrancea, unitatea Agenţiei...

Contestația la Executare în Procesul Civil

CAPITOLUL I EXECUTAREA SILITĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA EXECUTĂRII SILITE Ocrotirea şi apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Aspecte generale privind executarea silită - participanții la executarea silită

1. NOŢIUNEA, NATURA JURIDICĂ ŞI SCOPUL EXECUTĂRII SILITE 1.1. Noţiunea executării silite Hotărârea judecătorească conferă posibilitatea celui...

Prezentarea Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași

1 Prezentarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi D.G.F.P.J. Iaşi este unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice...

Executarea Silită Imobiliară

Capitolul 1 Notiuni generale despre executerea silita 1.1Conceptul de executare silită Executarea silită au urmarirea silita este procedura prin...

Procedură fiscală privind taxa pe valoare adăugată - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui

1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui 1.1 Scurt istoric Până în anul 1989, Finanţele Publice vasluiene...

Ai nevoie de altceva?