Instituții de Drept Civil

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 44784
Mărime: 151.37KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

PARTEA I

INSTITUŢII DE DREPT CIVIL - PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL I

PROBA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

SECŢIUNEA I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE PROBĂ

Dacă părţile participante la un raport juridic civil îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, nu se pune problema probelor, deoarece drepturile subiective există separat de dovada lor. Atunci când între aceste părţi apare o neînţelegere, un litigiu, fie referitor la existenţa, fie referitor la conţinutul raportului juridic, se pune problema dovedirii lor cu ajutorul probelor.

1.1. Noţiunea de probă şi sediul reglementării

Termenul de probă este similar celui de dovadă şi poate avea trei înţelesuri:

- în sensul larg al noţiunii, prin probă se înţelege operaţiunea de prezentare în faţa instanţei de judecată a mijloacelor de convingere prin care se urmăreşte dovedirea existenţei unui anumit raport juridic. În acest sens, noţiunea de probă este sinonimă cu cea de probaţiune judiciară, sens în care a proba (a dovedi) înseamnă a stabili realitatea unei afirmaţii, a demonstra că ea corespunde adevărului.

- într-un al doilea sens, mai restrâns, prin probă se înţelege mijlocul prevăzut de lege prin intermediul căruia se stabileşte existenţa unor drepturi subiective şi a unor obligaţii corelative, care intră în conţinutul unor raporturi juridice. În acest sens, prin probe înţelegem toate mijloacele de convingere admise de lege: proba prin înscrisuri, proba cu martori, mărturisirea, prezumţiile, expertiza, cercetarea la faţa locului şi probele materiale.

- în cel de-al treilea sens, prin probă se desemnează rezultatul obţinut prin folosirea mijloacelor de probă, adică în ce măsură acestea au contribuit la formarea convingerii judecătorului cu privire la stabilirea adevărului în cauză.

Materia probelor este reglementată în primul rând de Codul civil, care stabileşte în art.1169-1206 admisibilitatea şi forţa doveditoare a patru mijloace de probă - înscrisurile, mărturia, mărturisirea şi prezumţiile, precum şi sarcina probei. Codul de procedură civilă reglementează alte trei mijloace de probă - expertiza, cercetarea la faţa locului şi probele materiale, precum şi modul de administrare a probelor (art.167-225 şi art. 235-241).

1.2. Obiectul probei

Obiectul probei îl constituie actele juridice (ex.: un contract) şi faptele juridice (ex.: un cutremur de pământ) generatoare de drepturi subiective civile şi de obligaţii corelative. Faptele ce urmează a fi dovedite pot fi de ordin material - cele care se exteriorizează (acţiuni omeneşti sau evenimente ale naturii) sau de ordin psihologic - cele care nu se exteriorizează decât prin finalitatea lor (înşelăciunea, reaua-credinţă).

În principiu, nu pot constitui obiectul probei:

1. legile, deoarece se prezumă că sunt cunoscute de toată lumea din momentul publicării lor în Monitorul Oficial;

2. faptele constatate de lege (prezumţiile legale), judecătorul neputând admite împotriva lor proba contrarie (ex.: prezumţia timpului legal al concepţiei prevăzută de art. 61 C. fam.);

3. faptele necontestate, adică acele împrejurări asupra existenţei cărora părţile din proces sunt de acord, le recunosc în mod tacit.

4. faptele negative indefinite, adică acele împrejurări cu caracter indefinit care nu s-au produs. Uneori, chiar legea impune dovada unor fapte negative determinate. De exemplu, art. 53 alin. 1 C. fam. prevede prezumţia de paternitate, potrivit căreia copilul născut în timpul căsătoriei are drept tată pe soţul mamei. Art. 54 C. fam. prevede că paternitatea poate fi contestată dacă este imposibil ca soţul mamei să fie tatăl copilului. Această probă este posibilă numai prin dovedirea unor fapte pozitive determinate, de exemplu, soţul mamei ar putea să facă dovada că în perioada de concepţie a copilului a fost plecat în străinătate, având un contract de muncă cu durată determinată. Astfel, este înlăturată prezumţia de paternitate stabilită de art. 53 C. fam., probându-se în mod indirect că în perioada de concepţie a copilului soţul mamei nu a putut convieţui cu aceasta.

5. faptele stabilite de instanţa penală nu pot face obiectul probei în instanţa civilă, nici pentru confirmarea lor, nici pentru infirmarea lor.

Faptele notorii se dovedesc prin probarea notorietăţii lor. În cazul faptelor cunoscute personal de către judecător, acesta trebuie să se bazeze în hotărarea sa pe probele administrate în cauză.

1.3. Sarcina probei

Potrivit art. 1169 C. civ., cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. Aşadar, sarcina probei revine în primul rând reclamantului. Pârâtul poate formula apărări în faţa pretenţiilor reclamantului, afirmaţii pe care, la rândul său, trebuie să le dovedească. Există şi cazuri în care pârâtul este cel care trebuie să preia iniţiativa probei, cum ar fi situaţia în care el dobândeşte calitatea de reclamant, formulând o cerere reconvenţională. Dacă reclamantul ridică obiecţii la cererea pârâtului, va fi rândul său să-şi dovedească afirmaţiile. În concluzie, sarcina probei în cadrul unui proces civil trece de la o parte la cealaltă, în funcţie de afirmaţiile pe care fiecare dintre ele le face. Potrivit art. 129 alin. 5 C. proc. civ., dacă părţile nu solicită unele dovezi, judecătorul, în virtutea rolului său activ, va ordona dovezile pe care le va găsi de cuviinţă, chiar dacă părţile se împotrivesc.

Cazuri de răsturnare (intervertire) a sarcinii probei1:

- când legea stabileşte că sarcina probei revine părţii care nu a făcut nici o afirmaţie. Astfel, potrivit art. 58 alin. 2 C. fam., dacă recunoaşterea de paternitate este contestată de mamă, de cel recunoscut sau de descendenţii acestuia, dovada paternităţii este în sarcina autorului recunoaşterii sau a moştenitorilor săi. Aşadar, în această situaţie nu cel recunoscut, mama acestuia sau descendenţii săi trebuie să facă dovada, deşi au calitatea de reclamanţi, ci autorul recunoaşterii (pârâtul), fără să se fi făcut vreo probă împotriva sa, trebuie să dovedească că recunoaşterea de paternitate corespunde cu realitatea.

- în cazul unor litigii de muncă (contestaţia împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă şi contestaţia împotriva deciziei de imputare), sarcina probei revine angajatorului (pârâtului) împotriva căruia este formulată pretenţia, care va trebui să dovedească că măsura luată este legală şi temeinică, şi nu angajatului (reclamantului), care pretinde contrariul.

1.4. Condiţiile generale de admisibilitate a probei

Condiţiile generale de admisibilitate a probei sunt următoarele:

1. proba trebuie să fie legală, adică să nu fie oprită de lege. Astfel, nu se permite folosirea interogatoriului în dovedirea motivelor de divorţ.

2. proba trebuie să fie verosimilă, adică să tindă la dovedirea unor fapte reale, demne de a fi crezute şi să nu ducă la concluzii absurde, imposibile, care ar contrazice evidenţa şi legile naturii;

3. proba trebuie să fie utilă, adică să nu fie cerută pentru dovedirea unor fapte incontestabile sau a unor împrejurări prezumate absolut de lege. De exemplu, este inutil ca pârâtul să facă dovada dreptului său de proprietate asupra unui imobil, din moment ce reclamantul a dovedit deja dobândirea imobilului respectiv prin uzucapiune.

4. proba trebuie să fie pertinentă, adică să aibă legătură cu obiectul litigiului, cu alte cuvinte să existe o legătură directă între faptele de dovedit şi împrejurările care fac obiectul procesului. Aşadar, dacă proba cerută de părţi este străină de obiectul litigiului, ea va fi respinsă ca nepertinentă.

Preview document

Instituții de Drept Civil - Pagina 1
Instituții de Drept Civil - Pagina 2
Instituții de Drept Civil - Pagina 3
Instituții de Drept Civil - Pagina 4
Instituții de Drept Civil - Pagina 5
Instituții de Drept Civil - Pagina 6
Instituții de Drept Civil - Pagina 7
Instituții de Drept Civil - Pagina 8
Instituții de Drept Civil - Pagina 9
Instituții de Drept Civil - Pagina 10
Instituții de Drept Civil - Pagina 11
Instituții de Drept Civil - Pagina 12
Instituții de Drept Civil - Pagina 13
Instituții de Drept Civil - Pagina 14
Instituții de Drept Civil - Pagina 15
Instituții de Drept Civil - Pagina 16
Instituții de Drept Civil - Pagina 17
Instituții de Drept Civil - Pagina 18
Instituții de Drept Civil - Pagina 19
Instituții de Drept Civil - Pagina 20
Instituții de Drept Civil - Pagina 21
Instituții de Drept Civil - Pagina 22
Instituții de Drept Civil - Pagina 23
Instituții de Drept Civil - Pagina 24
Instituții de Drept Civil - Pagina 25
Instituții de Drept Civil - Pagina 26
Instituții de Drept Civil - Pagina 27
Instituții de Drept Civil - Pagina 28
Instituții de Drept Civil - Pagina 29
Instituții de Drept Civil - Pagina 30
Instituții de Drept Civil - Pagina 31
Instituții de Drept Civil - Pagina 32
Instituții de Drept Civil - Pagina 33
Instituții de Drept Civil - Pagina 34
Instituții de Drept Civil - Pagina 35
Instituții de Drept Civil - Pagina 36
Instituții de Drept Civil - Pagina 37
Instituții de Drept Civil - Pagina 38
Instituții de Drept Civil - Pagina 39
Instituții de Drept Civil - Pagina 40
Instituții de Drept Civil - Pagina 41
Instituții de Drept Civil - Pagina 42
Instituții de Drept Civil - Pagina 43
Instituții de Drept Civil - Pagina 44
Instituții de Drept Civil - Pagina 45
Instituții de Drept Civil - Pagina 46
Instituții de Drept Civil - Pagina 47
Instituții de Drept Civil - Pagina 48
Instituții de Drept Civil - Pagina 49
Instituții de Drept Civil - Pagina 50
Instituții de Drept Civil - Pagina 51
Instituții de Drept Civil - Pagina 52
Instituții de Drept Civil - Pagina 53
Instituții de Drept Civil - Pagina 54
Instituții de Drept Civil - Pagina 55
Instituții de Drept Civil - Pagina 56
Instituții de Drept Civil - Pagina 57
Instituții de Drept Civil - Pagina 58
Instituții de Drept Civil - Pagina 59
Instituții de Drept Civil - Pagina 60
Instituții de Drept Civil - Pagina 61
Instituții de Drept Civil - Pagina 62
Instituții de Drept Civil - Pagina 63
Instituții de Drept Civil - Pagina 64
Instituții de Drept Civil - Pagina 65
Instituții de Drept Civil - Pagina 66
Instituții de Drept Civil - Pagina 67
Instituții de Drept Civil - Pagina 68
Instituții de Drept Civil - Pagina 69
Instituții de Drept Civil - Pagina 70
Instituții de Drept Civil - Pagina 71
Instituții de Drept Civil - Pagina 72
Instituții de Drept Civil - Pagina 73
Instituții de Drept Civil - Pagina 74
Instituții de Drept Civil - Pagina 75
Instituții de Drept Civil - Pagina 76
Instituții de Drept Civil - Pagina 77
Instituții de Drept Civil - Pagina 78
Instituții de Drept Civil - Pagina 79
Instituții de Drept Civil - Pagina 80
Instituții de Drept Civil - Pagina 81
Instituții de Drept Civil - Pagina 82
Instituții de Drept Civil - Pagina 83
Instituții de Drept Civil - Pagina 84
Instituții de Drept Civil - Pagina 85
Instituții de Drept Civil - Pagina 86
Instituții de Drept Civil - Pagina 87
Instituții de Drept Civil - Pagina 88
Instituții de Drept Civil - Pagina 89
Instituții de Drept Civil - Pagina 90
Instituții de Drept Civil - Pagina 91
Instituții de Drept Civil - Pagina 92
Instituții de Drept Civil - Pagina 93
Instituții de Drept Civil - Pagina 94
Instituții de Drept Civil - Pagina 95
Instituții de Drept Civil - Pagina 96
Instituții de Drept Civil - Pagina 97
Instituții de Drept Civil - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Institutii de Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Acte Juridice

Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Naționalitatea Persoanei Juridice în Dreptul Internațional Privat

Introducere La etapa actuală se conturează tot mai mult problema determinării naţionalităţii persoanei juridice. De aceea practica judiciară...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Instituții de drept procesual civil

1. Conceptul de competenţă Codul de procedură civilă debutează prin a se referi, chiar în primele sale articole, la regulile de competenţă....

Conceptul instituției înstrăinării bunurilor cu condiția întreținerii pe viață ca instituție de drept civil

Geneza şi evoluţia instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă Abоrdarea temei privind instituţia juridică a înstrăinării...

Diviziunea Dreptului în Drept Public și Drept Privat

Societatea moderna se caracterizeaza printr-o amplificare fara precedent a activitatii normative.Asa cum preciza A.Toffler,zigzagurile...

Ai nevoie de altceva?