Drept Comercial

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 7691
Mărime: 40.20KB (arhivat)
Publicat de: Andrew S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Zaharia
Sinteza cursurilor predate de dna prof.

Extras din curs

Consecintele neregularitatilor constatate dupa inregistrarea

societatii comerciale in Registrul Comertului

1) ACTIUNEA IN REGULARIZARE

-In situatia constatarii ulterior inregistrarii a faptului ca, la constituirea S C, nu s-au respectat anumite conditii, atunci organele societatii (administratorii si cenzorii) trebuie sa ia masuri pt inlaturarea lor, in termen de 8 zile de la constatarea neregularitatii.

-Daca organele societatii nu duc la implinire aceasta cerinta, in lipsa lor o poate face oricine este interesat, iar competent sa solutioneze cererea este tribunalul in raza caruia se afla S C (poate face regularizarea chiar si o s c care a incheiat raporturi cu S C respectiva).

-Pt asigurarea masurii, tribunalul poate obliga pe administratori sau pe cenzori la plata daunelor cominatorii.

-Intrucat legea nu cuprinde nici o limitare, inseamna ca actiunea in regularizare poate fi folosita in cazul constataeii oricarei neregularitati privind constituirea S C indiferent de obiectul ei.

-Dr la actiune poate fi exercitat numai daca organele S c nu au luat masurile de regularizare in termenul de 8 zile, termen care curge de la data la care organele au constatat necesitatea regularizarii.

-Actiunea in regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 1 an de la data inmatricularii S C.

-Pt prejudiciile cauzate prin neregularitati constatate raspund nelimitat si solidar fondatorii, reprezentantii S C si primii membri ai organelor de conducere, de administratie si de control ale S C.

2) ACTIUNEA IN ANULARE A S C

- Cazuri de anulare- art 56/ lg 31/1990 prevede ca nulitatea unei S C poate fi ceruta numai atunci cand:

a. Lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma stabilita de lege;

b. Toti fondatorii au fost potrivit legii incapabili la data constituirii S C;

c. Obiectul de activitate al S C este ilicit sau contrar ordinii publice;

d. Lipseste actul de autorizare pt intreaga S C in Registrul Comertului (rezolutia directorului);

e. Lipseste autorizarea legala sau administrativa de constituire a S C ( sc cu statut aparte: sc de asigurari, bancare);

f. Actul constitutiv nu prevede denumirea S C, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul subscris;

g. S-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim subscris si varsat;

h. Nu s-a respectat numarul minim de asociati prevazuti de lege.

- Cererea de anulare poate fi facuta de orice persoana interesata.

- In scopul salvarii S C, legea prevede ca nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care, cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii pe fond la tribunal.

- Legea nu prevede un termen pt actiunea in anulare, datr fiind menita sa apere un interes general, ea poate fi considerata imprescriptibila.

- Efectele actiunii in anulare:

-La data la care hotararea tribunalului de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, S C isi inceteaza existenta si intra in lichidare.

-Prin derogare de la regimul juridic al nulitatii din dreptul comun, efectele nulitatii S C nu se produc retroactiv;

-Nulitatea produce aceleasi efecte ca si dizolvarea S C.

- Obligatiile:

-Tribunalul este cel care numeste lichidatorul;

-Tribunalul trimite o copie a dispozitivului Oficiului Registrului Comertului pt a efectua inregistrarea corespunzatoare;

-Oficiul Registrului Comertului trimite dispozitivul Monitorului Oficial spre publicare;

-Actele incheiate de S C pana la momentul lichidarii raman valabile.

- Despagubiri:

-Fondatorii si primii administratori respund solidar si nelimitat pentru prejudiciile cauzate

Daca S C nu este publicata in Monitorul Oficial nu este opozabila fata de terti.

Functionarea societatilor comerciale

Vointa societatii se exprima prin organele de conducere ale societatii.

-Adunarea generala = organul de conducere al S C si este formata din totalitatea asociatilor.

-Vointa sociala este adusa la indeplinire prin actele juridice ale organului executiv, care este administratorul sau administratorii S C.

-Controlul gestiunii administratorilor se realizeaza de catre asociati sau, in anumite cazuri, de catre un organ specializat- cenzor/ auditor financiar.

-Formarea organelor societatii si puterile lor sunt stabilite prin norme imperative.

I ADUNAREA GENERALA

= organul de deliberare si decizie a S C.

-ea decide asupra numirii celorlalte organe ale S C;

-Este reglementata de lege doar pt S.A.-uri, Societati in comandita pe actiuni si S.R.L.-uri.

-Pt Soc in nume colectiv si Soc in comandita simpla, chiar daca legea nu prevede un asemenea organ de conducere, deciziile se vor lua de catre asociati pe baza regulilor care guverneaza Adunarea Generala.

1) Adunarea generala ordinara

-Se intruneste cel putin 1 data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar;

-Se tine la sediul societatii sau in locul indicat in convocare.

- Atributii(art 111/lg 31/1990- se refera la Adunarea generala ale societatilor pe actiuni):

-Sa aprobe si sa modifice situatiile financiare dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor sau auditorior financiari si sa fixeze dividendul cuvenit asociatilor;

-Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie, respectiv ai Consiliului de supraveghere si cenzorii;

- In cazul S C ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numesca sau sa demita auditoriul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

- Sa fixeze remuneratia cuvenita, pt exercitiul in curs, membrilor Consiliului de administratie, respectiv membrilor Consiliului de supraveghere si cemnzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

- Sa se pronunta asupra gestiunii Consiliului de administratie, respectiv a Directoratului;

- Sa stabileasca bugetul de vanituri si cheltuielisi, dupa caz, programul de activitate pt exercitiul financiar urmator;

- sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

- Conditii de intrunire si cvorum

1. Pt S.A. si Soc. In comandita pe actiuni, pt validitatea deliberarilor Ad gen ordinare este necesara prezenta actionarilor care detin cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot.

-Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate, daca actul constitutiv nu prevede cerinte de cvorum si majoritate mai ridicate;

-Daca nu se realizeaza prezenta ceruta, ad gen se va intruni la o alta data, stabilita si va putea sa delibereze asupra punctelor din ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate;

b. Pt S.R.L.. ad gen hotaraste prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

c. Pt Soc in nume colectiv si in comandita simpla, hotararile se iau prin votul asociatilor care reprezinya majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.docx

Alții au mai descărcat și

Parte generală - semestrul I

Cursul de Drept comercial are drept obiective: cunoasterea si aprofundarea principiilor de drept comercial; însusirea elementelor specifice de...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Dreptul Comerțului Internațional

1. NOŢIUNI GENERALE. NORME CONFLICTUALE – NORME DE DREPT MATERIAL (SUBSTANŢIAL). Raporturile juridice de drept al comerţului internaţional sunt...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Drept Comercial Maritim

SECTIUNEA I NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL MARITIM în definirea notiunii de Drept Comercial Maritim numerosi autori si sustinatori ai...

Drept Comercial Român

DREPT COMERCIAL ROMÂN Capitolul 1 Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1. 1. Precizări prealabile Din punct de vedere economic,...

Drept Comercial

1. Notiunea, obiectul si definitia dreptului comercial Notiunea de comert este folosita în mai multe sensuri: 1. sens etimologic: provine din...

Drept Administrativ

DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURA A SISTEMULUI DREPTULUI I.1.Notiunea de drept administrativ Sistemul dreptului este format din totalitatea...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?