Dreptul Comercial

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 29698
Mărime: 173.19KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgeta Bontas

Extras din curs

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA DREPTULUI COMERCIAL

I. Noţiunea şi obiectul dreptului comercial

II. Delimitarea dreptului comercial de alte ramuri de drept

III. Scurtă retrospectivă istorică a dreptului comercial

IV. Izvoarele dreptului comercial

I. Noţiunea şi obiectul dreptului comercial.

Dreptul comercial român este o ramură a sistemului dreptului românesc fiind inclus în categoria dreptului privat şi reglementează raporturile dintre comercianţi dintre comercianţi şi necomercianţi relative la actele şi faptele de comerţ.

Pentru definirea acestei discipline şi totodată ramuri de drept este necesar să se stabilească sfera relaţiei sociale ce intra sub incidenţa sa şi pe care le reglementează prin normele juridice comerciale pornind de la sensurile care au fost atribuite de-a lungul timpului termenului de comerţ.

Astfel din punct de vedere etimologic expresia de comerţ provine din latinescul commercium care reprezintă o juxtapunere a cuvintelor cum şi mercs ceea ce înseamnă în traducere liberă cu marfă. Din acest punct de vedere prin comerţ înţelegem operaţiuni cu marfă.

Din punct de vedere economic, comerţul se defineşte ca fiind acea activitate care are drept scop schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producător la consumator. În acest context, profesorul Virgil Madgearu defineşte comerţul ca fiind „un inel în lanţul funcţiilor economice ale societăţii moderne, întemeiată pe diviziunea socială a muncii şi pe circulaţia mărfurilor”

Din punct de vedere juridic termenul de comerţ are un înţeles mult mai larg cuprinzând atât activitatea de interpunere şi ciclul mărfurilor de la producător şi consumator (sensul economic) cât şi activitatea de producere a mărfurilor prin transformarea materiilor prime şi materialelor în produse finite cu o valoare mai mare, activitate pe care o realizează fabricanţii în vederea obţinerii de profit.

În baza acestor considerente putem defini dreptul comercial ca ramură de drept ca fiind ansamblul de norme juridice care sunt aplicate în raporturi juridice care izvorăsc din săvârşirea actelor, faptelor şi operaţiunilor considerate de lege ca fiind de natură comercială precum şi raporturile juridice la care participă subiectele de drept care au calitatea de comerciant.

În determinarea obiectului dreptului comercial român sunt confruntate două concepţii: concepţia subiectivă şi concepţia obiectivă.

Concepţia subiectivă are ca reper subiecţii dreptului comercial, comercianţii calificând din această perspectivă dreptul comercial ca pe un drept profesional.

Concepţia obiectivă foloseşte ca reper în determinarea obiectului dreptului comercial actele de comerţ stabilite şi prezentate de Codul comercial roman, recunoscute şi completate de legislaţia în vigoare.

II. Delimitarea dreptului comercial de alte ramuri de drept.

În cadrul sistemului de drept românesc, dreptul comercial ocupă un loc important fiind parte componentă a dreptului privat alături de dreptul civil şi de alte ramuri de drept care se includ în acest sistem.

Prin obiectul său de reglementare dreptul comercial îşi păstrează autonomia aflându-se totodată în corelaţie cu o serie de alte ramuri de drept, în special cu dreptul civil, faţă de care prezintă multiple asemănări dar şi suficiente deosebiri de natură să-l individualizeze.

Delimitarea dreptului comercial faţă de dreptul civil. Relaţia dintre aceste două ramuri de drept este exprimată sintetic de prevederile Codului comercial român care în art. 1 menţionează:

“În comerţ, se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune se va aplica Codul civil”.

Astfel, ca subramuri ale dreptului privat, dreptul comercial este un drept special al cărui obiect de reglementare se rezumă la raporturile juridice generate de activitatea comercială în timp ce dreptul civil reglementează dreptul comun , normele sale putând fi aplicate şi în materie comercială ori de câte ori nu există o prevedere comercială expresă. în principal raporturi patrimoniale

Ca asemănări ale celor două ramuri de drept menţionăm că atât dreptul comercial cât şi dreptul civil reglementează în principal raporturi patrimoniale bazate pe egalitatea juridica a părţilor.

Preview document

Dreptul Comercial - Pagina 1
Dreptul Comercial - Pagina 2
Dreptul Comercial - Pagina 3
Dreptul Comercial - Pagina 4
Dreptul Comercial - Pagina 5
Dreptul Comercial - Pagina 6
Dreptul Comercial - Pagina 7
Dreptul Comercial - Pagina 8
Dreptul Comercial - Pagina 9
Dreptul Comercial - Pagina 10
Dreptul Comercial - Pagina 11
Dreptul Comercial - Pagina 12
Dreptul Comercial - Pagina 13
Dreptul Comercial - Pagina 14
Dreptul Comercial - Pagina 15
Dreptul Comercial - Pagina 16
Dreptul Comercial - Pagina 17
Dreptul Comercial - Pagina 18
Dreptul Comercial - Pagina 19
Dreptul Comercial - Pagina 20
Dreptul Comercial - Pagina 21
Dreptul Comercial - Pagina 22
Dreptul Comercial - Pagina 23
Dreptul Comercial - Pagina 24
Dreptul Comercial - Pagina 25
Dreptul Comercial - Pagina 26
Dreptul Comercial - Pagina 27
Dreptul Comercial - Pagina 28
Dreptul Comercial - Pagina 29
Dreptul Comercial - Pagina 30
Dreptul Comercial - Pagina 31
Dreptul Comercial - Pagina 32
Dreptul Comercial - Pagina 33
Dreptul Comercial - Pagina 34
Dreptul Comercial - Pagina 35
Dreptul Comercial - Pagina 36
Dreptul Comercial - Pagina 37
Dreptul Comercial - Pagina 38
Dreptul Comercial - Pagina 39
Dreptul Comercial - Pagina 40
Dreptul Comercial - Pagina 41
Dreptul Comercial - Pagina 42
Dreptul Comercial - Pagina 43
Dreptul Comercial - Pagina 44
Dreptul Comercial - Pagina 45
Dreptul Comercial - Pagina 46
Dreptul Comercial - Pagina 47
Dreptul Comercial - Pagina 48
Dreptul Comercial - Pagina 49
Dreptul Comercial - Pagina 50
Dreptul Comercial - Pagina 51
Dreptul Comercial - Pagina 52
Dreptul Comercial - Pagina 53
Dreptul Comercial - Pagina 54
Dreptul Comercial - Pagina 55
Dreptul Comercial - Pagina 56
Dreptul Comercial - Pagina 57
Dreptul Comercial - Pagina 58
Dreptul Comercial - Pagina 59
Dreptul Comercial - Pagina 60
Dreptul Comercial - Pagina 61
Dreptul Comercial - Pagina 62
Dreptul Comercial - Pagina 63
Dreptul Comercial - Pagina 64
Dreptul Comercial - Pagina 65
Dreptul Comercial - Pagina 66
Dreptul Comercial - Pagina 67
Dreptul Comercial - Pagina 68
Dreptul Comercial - Pagina 69
Dreptul Comercial - Pagina 70
Dreptul Comercial - Pagina 71
Dreptul Comercial - Pagina 72
Dreptul Comercial - Pagina 73
Dreptul Comercial - Pagina 74
Dreptul Comercial - Pagina 75
Dreptul Comercial - Pagina 76
Dreptul Comercial - Pagina 77
Dreptul Comercial - Pagina 78
Dreptul Comercial - Pagina 79
Dreptul Comercial - Pagina 80
Dreptul Comercial - Pagina 81
Dreptul Comercial - Pagina 82
Dreptul Comercial - Pagina 83
Dreptul Comercial - Pagina 84
Dreptul Comercial - Pagina 85
Dreptul Comercial - Pagina 86
Dreptul Comercial - Pagina 87
Dreptul Comercial - Pagina 88
Dreptul Comercial - Pagina 89
Dreptul Comercial - Pagina 90
Dreptul Comercial - Pagina 91
Dreptul Comercial - Pagina 92
Dreptul Comercial - Pagina 93
Dreptul Comercial - Pagina 94
Dreptul Comercial - Pagina 95
Dreptul Comercial - Pagina 96
Dreptul Comercial - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Comercial
  • bibliografie.doc
  • COPERTA.doc
  • Curs No. 1.doc
  • Curs No. 10.doc
  • Curs No. 11.doc
  • Curs No. 2.doc
  • Curs No. 3.doc
  • Curs No. 4.doc
  • Curs No. 5.doc
  • Curs No. 6.doc
  • Curs No. 7.doc
  • Curs No. 8.doc
  • Curs No. 9.doc
  • tematica.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele

Cap.I Definitie si generalitati Conform art. 942 din Codul civil, contractul este “acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane spre a...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Încheierea contractului de comerț internațional

Contractul se incheie atunci cand oferta se suprapune cu acceptarea. In cazul oricarui contract, una dintre parti ofera celuilalte posibilitatea de...

Tematică Drept Comercial

1.Obiectul dr comercial. Autonomia si corelatia cu alte ramuri de drept Obiectul in sens etimologic se identifica cu marfa, iar in sens juridic...

Drept Comercial - Suport Curs

Capitolul I NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE DREPTUL COMERCIAL Sectiunea 1. Notiuni generale Dezvoltarea economiei de piata a marcat o noua abordare a...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?