Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 20864
Mărime: 66.03KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian Udrea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Noţiunea actelor de stare civilă

În vederea concretizării elementelor ce alcătuiesc starea civilă a unei persoane fizice, pentru a se ţine o evidenţă strictă a acestora, precum, şi pentru dovada stării civile se întocmesc actele de stare civilă. Actele de stare civilă se întocmesc, în condiţiile stabilite de lege, de către organele competente, în registre de stare civilă. Într-adevăr, potrivit dispoziţiilor art.2 din Legea nr.119-1996, actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale.

În literatura de specialitate, în practica judecătorească ca şi în unele texte de lege, termenul de act juridic este folosit în două accepţiuni. Într-o primă accepţie, termenul de act juridic desemnează o manifestare de voinţă (operaţiune juridică) săvârşită în scopul de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi juridice. În cea de a doua accepţie, prin act juridic se înţelege înscrisul întocmit în scopul de a se dovedi o operaţiune juridică. În această din urmă accepţie se foloseşte şi noţiunea actelor de stare civilă. Ele au menirea de a constata acte şi fapte juridice în scopul dovedirii stării civile a unei persoane.

Problema naturii juridice a actelor de stare civilă a constituit obiect de controversă în literatura de specialitate. Astfel, într-o primă opinie s-a susţinut că actele de stare civilă sunt acte administrative. Actele de stare civilă sunt de trei feluri: acte de naştere, acte de căsătorie, acte de deces. Un act de stare civilă poate avea, aşadar, ca obiect fie o naştere, fie o căsătorie, fie moartea unei persoane.

Importanţa actelor de stare civilă

Actele de stare civilă îndeplinesc în statul nostru o importantă funcţie socială. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face în interesul statului, cât şi în vederea ocrotirii drepturilor persoanelor fizice. Importanţa reglementării actelor de stare civilă este consacrată de chiar art.1 din Legea nr.119-1996 care dispune în termeni expreşi că actele de stare civilă “se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor ”.

Se poate concluziona că instituţia actelor de stare civilă prezintă în dreptul nostru o importanţă deosebită, atât pentru satisfacerea unor interese ale statului, cât şi pentru identificarea persoanelor fizice în familie şi societate şi a apărării drepturilor lor recunoscute şi ocrotite de lege.

Persoanele desemnate de lege a avea calitatea de ofiţer de stare civilă

Persoanele anume desemnate să întocmească acte de naştere, de căsătorie şi deces şi să înscrie prin menţiune modificările ce se produc în starea civilă a unei persoane sunt denumite ofiţeri de stare civilă.

Potrivit art. 3 alin.1 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor prin ofiţerii de stare civilă.

Potrivit alin.2 al art. 3 sunt ofiţeri de stare civilă:

- primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor

- şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României

- comandanţii de nave şi aeronave.

Primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României pot delega sau retrage după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari cu competenţă în acest domeniu, respectiv unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre funcţionarii consulari.

Competenţa ofiţerului de stare civilă

Competenţa ofiţerului de stare civilă este teritorială şi materială.

Competenţa teritorială a ofiţerului de stare civilă este determinată de unitatea administrativ-teritorială în limitele căreia îşi desfăşoară activitatea. Astfel, ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor comunale, orăşeneşti, cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti îşi pot exercita atribuţiile de stare civilă numai în limita unităţii administrativ-teritoriale pentru care au fost desemnaţi. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face, de regulă, de către ofiţerul de stare civilă din localitatea în care domiciliază părţile. Ofiţerii de stare civilă ce funcţionează în cadrul primăriilor comunale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt îndreptăţiţi să înregistreze actele şi faptele de stare civilă ale tuturor locuitorilor care îşi au domiciliul în aceste unităţi administrativ-teritoriale.

Competenţa teritorială a ofiţerului de stare civilă mai poate fi determinată şi de reşedinţa părţilor. Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.

Pentru înregistrarea unor fapte de stare civilă competenţa teritorială este determinată de locul unde s-au produs acestea. Astfel, întocmirea actului de naştere sau de deces se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială s-a produs evenimentul. Dacă naşterea sau decesul au avut loc în tren, pe o navă, aeronavă sau într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii ce nu depăşeşte graniţele României, întocmirea actului de naştere sau de deces se face de ofiţerul de stare civilă al autorităţii administraţiei publice locale a locului de coborâre sau de debarcare.

Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate

Întocmirea actelor de stare civilă de către misiunile noastre diplomatice şi oficiile consulare ale României se efectuează în conformitate cu legislaţia română.

Şefii misiunilor diplomatice şi cei ai oficiilor consulare, având calitatea de ofiţeri de stare civilă, vor putea întocmi personal sau prin agenţi diplomatici sau funcţionari consulari, în registrele de stare civilă pe care le au în păstrare, actele de naştere, căsătorie şi deces ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate. În ceea ce priveşte încheierea căsătoriilor între cetăţeni români sau dacă unul din viitori soţi este cetăţean român, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare le vor putea încheia numai dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi. Pe măsura completării lor, actele de stare civilă exemplarul I, privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate care au fost înregistrate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţării noastre, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-au întocmit actele de stare civilă. Registrele de stare civilă, exemplarul al doilea, se trimit în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la Primăria municipiului Bucureşti - Directia Publica Comunitara Locala de Evidenţă a Persoanelor(Birou Regim Stare Civilă).

Actele de stare civilă, exemplarul I, se arhivează la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, căreia îi revine obligaţia de a trimite comunicări de menţiuni pentru actele de naştere şi, după caz de căsătorie, şi operează pe ele menţiunile ce se primesc ulterior. După primirea registrelor de stare civilă exemplarul II, acestea se confruntă cu exemplarul I, aflat la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, în scopul operării şi în acestea a menţiunilor existente pe marginea actelor exemplarului I, după care se dau spre păstrare Biroului de Stare Civilă din cadrul Primăriei.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, în mod obligatoriu se transcriu în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă. Numai prin efectuarea acestei transcrieri şi de la data efectuării ei, actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate de autorităţile locale competente au putere doveditoare în România.

Preview document

Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 1
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 2
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 3
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 4
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 5
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 6
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 7
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 8
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 9
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 10
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 11
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 12
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 13
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 14
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 15
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 16
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 17
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 18
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 19
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 20
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 21
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 22
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 23
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 24
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 25
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 26
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 27
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 28
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 29
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 30
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 31
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 32
Acte de stare civilă și elementele dreptului familiei - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Acte de Stare Civila si Elementele Dreptului Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Protecția copilului în dreptul familiei

CAPITLOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PROTECŢIEI COPILULUI ÎN DREPTUL FAMILIEI I.1. Scurt istoric Protecţia(ocrotirea) persoanei...

Răspunderea părinților pentru faptele ilicite săvârșite de copii lor minori

Raspunderea pentru fapta altuia este o modalitate suplimentara de ocrotire a intereselor victimei. Ea se adauga raspunderii pentru fapta proprie si...

Instituția de Stare Civilă

Cap.I Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice de Stare Civila 1.1 Scurt istoric Procesul de reformă instituţională privind...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Formă ale Căsătoriei

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o...

Cauzele de nulitate ale căsătoriei

I ABSTRACT As the Roman family was at the centre of the Roman Civilization, the status of women relating to the institution of Marriage needed to...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Filiația Față de Mamă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Familia este o formă de relaţii sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie. Din familii...

Persoana fizică în dreptul internațional privat

Notiuni Generale Este considerata a fi strain, persoana care se gaseste pe teritoriul unui stat fara a avea cetatenia acestuia. Legislatia romana...

Dreptul la Familie

1 .Noţiuni generale privind familia Dreptul familiei are ca obiect familia cu implicaţiile acesteia şi este o ramură a sistemului de drept....

Drept internațional public

Introducere: În această lucrare mi-am propus să detaliez o anumită temă din dreptul internaţional privat- partea specială, şi anume despre Starea...

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Ai nevoie de altceva?