Bunurile

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1374
Mărime: 9.85KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Definiţie:

Bunul reprezintă o valoare economică necesară persoanei şi susceptibilă a fi însuşită prin intermediul drepturilor patrimoniale.

ii. Clasificare:

a) din punct de vedere juridic: - bunuri imobile ;

- bunuri mobile;

a-1) bunuri imobile pot fi:

- bunuri imobile prin natura lor – nu pot fi mişcate, fără să îşi piardă valoarea economică

(ex. terenuri, construcţii, recoltele care încă se ţin de rădăcini şi fructele de pe arbori neculese încă);

- bunuri imobile prin destinaţie – bunuri mobile prin natura lor care sunt destinate

exploatării unui bun imobil

(ex. ferestrele unei locuinţe, uneltele necesare lucrărilor agricole, seminţele etc.);

- bunuri imobile prin obiectul la care se aplică – toate drepturile al căror obiect

este un imobil

(ex. dezmembrămintele dreptului de proprietate asupra unui imobil, acţiunea în revendicare a unui imobil).

a-2) bunuri mobile pot fi:

- bunuri mobile prin natura lor - pot fi mişcate, prin forţă proprie sau prin forţă

exterioară fără să îşi piardă valoarea economică.

- bunuri mobile prin determinarea legii – drepturile şi obligaţiile care au ca obiect

bunuri mobile

(ex. acţiunile sau părţile sociale emise de societăţile comerciale dar şi obligaţiunile emise de societăţile pe acţiuni, acestea au ca obiect sume de bani sau bunuri mobile);

- bunuri mobile prin anticipaţie – bunuri imobile prin natura lor dar care în baza

înţelegerii între părţi se consideră a fi bunuri

mobile, anticipându-se astfel faptul că în viitor

aceste bunuri vor deveni bunuri mobile.

(ex. recoltele şi fructele încă neculese, arborii, produsul carierelor.)

- importanţa clasificării:

1. înstrăinarea bunurile imobile poate fi realizată numai cu îndeplinirea unor formalităţi specifice, inclusiv înscrierea acesteia în Cartea funciară; înstrăinarea bunurilor mobile nu necesită nici un fel de formalităţi.

2. în cazul bunurilor imobile garanţia specifică este ipoteca, în timp ce în cazul bunurilor mobile este gajul.

3. bunurile imobile implică o posesie prelungită pentru a fi dobândite în proprietate de posesor (cel ce deţine efectiv bunul fără a fi proprietar) prin prescripţie achizitivă; în cazul bunurilor mobile posesia exercitată cu bună credinţă are valoarea unui drept de proprietate.

b) după modul de individualizare: - bunuri certe (res certa)

- bunuri de gen (res genera)

b-1) bunuri certe -individual determinate- se individualizează prin calităţile lor

proprii

(ex. un autoturism se individualizează prin marcă, model, an de fabricaţie,

culoare, serie motor, serie şasiu, etc),

b-2) bunuri de gen –bunuri determinate generic- se caracterizează prin însuşirile

speciei sau categoriei din care fac

parte şi se individualizează prin

măsurare, numărare, cântărie.

- importanţa clasificării:

1. dreptul de proprietate asupra bunurilor certe se transmite de la vânzător la cumpărător din chiar momentul acordului de voinţe; în cazul bunurilor de gen, dreptul de proprietate se transmite numai după ce acestea au fost individualizate prin măsurare, cântărire sau numărare.

2. în cazul bunurilor certe, riscul pieirii bunurilor este suportat de proprietar; în cazul bunurilor de gen, riscul pieirii acestora este suportat de debitorul obligaţiei de predare a bunurilor (adică de vânzător, în ipoteza contractului de vânzare-cumpărare). Având în vedere faptul că debitorul obligaţiei de predare a bunurilor de gen (vânzătorul) are oricând posibilitatea de a face rost de bunuri de acelaşi gen pe care să le predea cumpărătorului, în cazul bunurilor de gen se aplică regula: bunurile de gen nu pier niciodată (genera non pereunt).

3. obligaţia de predare a bunurilor de gen se execută la locul unde se află debitorul obligaţiei de predare; locul predării bunurilor certe este locul unde se află bunurile.

c) după posibilitatea înlocuirii unele prin altele: - bunuri fungibile

- bunuri nefungibile

c-1) bunuri fungibile – pot fi înlocuite unele prin altele în aceeaşi cantitate, calitate

şi valoare (ex. alimentele, banii etc.)

c-2) bunurile nefungibile – nu pot fi înlocuite unele prin altele (ex. bunurile unicate).

- importanţa clasificării:

compensaţia, ca modalitate de stingere a obligaţiilor, poate interveni numai în cazul bunurilor fungibile.

Preview document

Bunurile - Pagina 1
Bunurile - Pagina 2
Bunurile - Pagina 3
Bunurile - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Bunurile.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Fiscal - C2

Sistemul fiscal este alcătuit din totalitatea impozitelor şi taxelor preluate de la persoanele fizice şi juridice pentru alimentarea bugetelor...

Drept Fiscal - C3

Obligatia fiscala= continutul fundamental al raportului juridic fiscal si consta in obl.jur.stabilita in mod unilateral de catre stat in sarcina...

Drept Fiscal - C5

4. Anularea = actul de clementa al statului in legatura cu anumite obligatii fiscale. Acest act de clementa intervine rar, numai in cazul in care...

Drept Fiscal - C6

In toate procedurile de executare silita creditorul fiscal tb.sa indice titlul executoriu cu aratarea naturii si cuantumului debitului care face...

Drept Fiscal - C7

Contribuabili: 1. PJ romane, de principiu, platesc imp.pe profit (IPP in continuare) pt.activitatile desfasurate in Ro/strainatate 2. PJ straine...

Drept Fiscal - C8

De regula se plateste trimestrial (alteori, anual), pana la data de 25, inclusiv, a primei luni, care urmeaza trimestrului pentru care se...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DREPTULUI ADMINISTRATIV I. Notiunea dreptului administrativ are 2 acceptiuni: 1. acceptiunea de ansamblu de norme de drept si se compune...

Drept Ecologic

Tendinţe legate de mediu care modelează viitorul Tendinţe de modelare 1. creşterea populaţiei 2. creşterea temperaturii ( datorată creşterii...

Te-ar putea interesa și

Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente

CAPITOLUL I NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR Activitatea cotidiană...

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri obligatorii pentru persoane fizice și juridice

1.GENERALITĂȚI DESPRE ASIGURĂRI Viața omului se află sub influența ideii de munca. Acesta, permanent, își dedică timpul creării de bunuri fizice...

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice și juridice

Generalități Trăim într-o lume volatilă și incertă, totul în jurul nostru se schimbă rapid, iar noi nu mai suntem capabili să anticipăm...

Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova

INTRODUCERE Lucrarea dată cuprinde toate aspectele organizării procesului de evaluare in scopul ipotecarii, unde am analizat toate detaliile ce le...

Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora

Capitolul 1 Caracteristici generale 1.1 Locul și rolul asigurărilor în sistemul financiar al țării Potrivit literaturii de specialitate sunt de...

Bunurile proprii ale soților

INTRODUCERE Din punct de vedere al dreptului civil, instituția căsătoriei este de maximă importanță. Starea de căsătorie dobândită prin...

Contractul de Schimb a Bunurilor Imobile

Introducere. Prezanta lucrare reprezintă o analiză a contratului de schimb a bunurilor imobile în care am încercat să descriu care este evoluția...

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri obligatorii pentru persoane fizice și juridice

1)Termeni specifici Asigurarile ajuta oamenii si afacerile sa evolueze si sa reduca pierderile cauzate de manifestarea riscurilor. Fara asigurari,...

Ai nevoie de altceva?