Controlul gestiunii societăților comerciale. cenzorii și auditorii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 723
Mărime: 6.33KB (arhivat)
Publicat de: Ada Tudose
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Controlul gestiunii societatilor comerciale. Cenzorii si auditorii

Gestiunea patrimoniului social este apanajul organelor de control fie sub forma cenzorilor, fie sub forma auditorilor.

Situatiile financiare ale societatilor care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu Directivele Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate vor fi auditate de auditori financiari pers. fizice si juridice, restul sit.financiare se controleaza de catre cenzori conf. Legii 31/1990 art.166.

Aceasta lege in varianta modificata reglementeaza separat activitatea de audit fin si audit intern (art 156-166) la S.A, ca forma cea mai complexa si evoluata de societate, legea impune obligatia controlului gestiunii fie de catre cenzorii, fie de auditori (la celelalte forme juridice asociatii se controleaza reciproc).

Cenzorii sau auditorii raporteaza Adunarii Generale (AG) ca organ deliberativ.

Modalitatile si procedurile de raportare a auditului intern se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Fin din Ro (CAFR).

AG aproba sit fin numai daca aceasta este insotita de raportul cenzorilor sau al auditorilor fin.

Auditorii fin

S.A care opteaza pt sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului fin.

Sist. dualist introdus recent dupa modelul francez pp existenta unui Consiliu de Administratie (CA) si al unui comitet de supraveghere care sa contrabalanseze atributiile administratorilor (pt ca AG ordinara sau extraordinara nu are atributii pe parcursul exercitiului fin).

Auditul intern se organizeaza potrivit normelor elaborate de Camera.

La S.C unde nu este obligatorie auditarea, AG hotaraste contractarea auditului fin sau numirea unor cenzori dupa caz.

Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor CA neregulile in administratie si incalcarea dispozitiilor legale precum si cele din actul constitutiv pe care le constata iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta AG.

Daca au fost desemnati auditori interni orice actionar are dreptul sa reclame fapte despre care crede ca trebuie sa fie verificate. Auditorul intern este obligat sa le aiba in vedere la intocmirea raportului inaintat catre CA sau Comitetul de Supraveghere (CS), daca reclamatia e facuta de actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social sau mai putin, daca se prevede astfel in actele constitutive atunci auditorul intern are obligatia sa verifice faptele reclamate, iar daca se confirma sa reconsemneze in raport catre CA iar apoi sa se supuna dezbaterii AG care se poate convoca in acest sens (ca adunare extraordinara). Aspecte specifice intalnim la soc.com bancare.

Astfel auditul fin are un rol aparte deoarece aplica standardele si practicile acceptate pe plan international. In plus auditorii raporteaza la BNR care verifica inclusiv aceasta activitate, initial prin acceptarea auditorilor propusi iar apoi prin verificarea echipei care realizeaza auditul si prin inlocuirea periodica a coordonatorului echipei.

Se iau in considerare experienta auditorilor si independenta adecvate pt indeplinirea obligatiilor legale.

Preview document

Controlul gestiunii societăților comerciale. cenzorii și auditorii - Pagina 1
Controlul gestiunii societăților comerciale. cenzorii și auditorii - Pagina 2
Controlul gestiunii societăților comerciale. cenzorii și auditorii - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Controlul Gestiunii Societatilor Comerciale. Cenzorii si Auditorii.doc

Alții au mai descărcat și

Cenzorii și Auditorii Financiari

Asigurarea unui control al activitatii desfasurate de catre societate are in vedere atat interesul actionarilor , cat si al tertilor , care numai...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Drept internațional public - teritoriul de stat

Spaţiul planetei noastre, din punct de vedere al regimului său juridic, se împarte în două categorii principale: teritoriul statelor (teritoriul...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII – RAMURA SI STIINTA A DREPTULUI 1. Semnificatia termenului „munca”. Termenul (provenit din limba slavona – monka)1...

Drept constituțional și instituții politice

a. Noţiunea statului Stat- lat. „status”- stare, situaţie, formă de guvernare, regim politic, stare socială, rang social- societatea antică romană...

Drept generalități

NOTIUNI GENERALE DE DREPT Varietatea relatiilor sociale determina o multitudine de reguli sociale (norme) de natura diferita, morale, politici....

Drept Procesual Penal

Capitolul I Noţiuni generale privind dreptul procesual penal şi procesul penal Secţiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noţiune...

Consimțământul părților - la încheierea contractului individual de muncă

Contractul se incheie ca urmare a consimtamantului ce trebuie dat ca urmare a unei deliberari in deplina cunostinta de cauza,el trebuie sa fie...

Te-ar putea interesa și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Societățile comerciale

Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește...

Funcționarea Societăților Comerciale - Dreptul Afacerilor

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Introducere Regulile care reglementează funcționarea societăților sunt cuprinse în art. 65-203 din Titlul III din...

Controlul gestiunii societăților comerciale

Introducere Buna funcţionare a unei societăţi comerciale impune necesitatea asigurării unui control asupra actelor şi operaţiunilor realizate de...

Controlul gestiunii financiare a societăților comerciale - cenzori și auditori

In vederea efectuarii de acte de comert,persoanele fizice sau juridice se pot constitui in societati comerciale,care in conformitate cu Directivele...

Organele de conducere, de gestiune și de control ale societăților comerciale

Societatea comerciala, ca orice persoana juridica, nu are o existenta organica, si deci nici o vointa naturala; ca atare vointa societatii se...

Drept Comercial

Societatea comercială poate fi definită drept o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate...

Ai nevoie de altceva?