Drept Procesual Penal

Curs
8.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 186 în total
Cuvinte : 42151
Mărime: 138.17KB (arhivat)
Publicat de: Alex Sandu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. Noţiuni generale privind dreptul procesual penal 1
 3. Capitolul II
 4. Principiile fundamentale ale procesului penal 6
 5. Capitolul III
 6. Participanţii la procesul penal 12
 7. Capitolul IV
 8. Acţiunile ce se exercită în cadrul procesului penal 22
 9. Capitolul V
 10. Competenţa în materie penală 31
 11. Capitolul VI
 12. Probele în procesul penal 40
 13. Capitolul VII
 14. Mijloacele de probă 46
 15. Capitolul VIII
 16. Măsurile procesuale 64
 17. Capitolul IX
 18. Actele procesuale şi procedurale comune 79
 19. Capitolul X
 20. Urmărirea penală 95
 21. Capitolul XI
 22. Procedura plângerii prealabile 112
 23. Capitolul XII
 24. Judecata 118
 25. Capitolul XIII
 26. Căile de atac ordinare 131
 27. Capitolul XIV
 28. Căile de atac extraordinare 146
 29. Capitolul XV
 30. Executarea hotărârilor penale 157
 31. Capitolul XVI
 32. Procedurile speciale 173

Extras din curs

Capitolul I

Noţiuni generale privind dreptul procesual penal

şi procesul penal

Secţiunea I-a

Normele de drept procesual penal

1. Noţiune

Normele de drept procesual penal sunt normele juridice care reglementează activitatea organelor judiciare penale, a părţilor şi a altor persoane participante la procesul de constatare a faptelor ce constituie infracţiuni şi de aplicare a pedepselor şi a măsurilor prevăzute de legea penală celor care le-au săvârşit, precum şi raporturile ce se stabilesc între acestea. Totalitatea acestor norme constituie dreptul procesual penal.

2. Clasificarea normelor de drept procesual penal

Sub aspectul conţinutului reglementării, dreptul procesual penal cuprinde două categorii de norme:

- norme procesuale;

- norme procedurale.

După sfera lor de aplicabilitate, normele procesual penale sunt:

- norme generale (de drept comun);

- norme speciale.

În raport de obiectul reglementării, normele de drept procesual penal se pot clasifica în:

- norme de organizare;

- norme de competenţă;

- norme de procedură.

3. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplică actelor procesuale şi procedurale efectuate în cadrul procesului penal de către organele judiciare române pe teritoriul României.

Aplicarea legii procesuale penale în spaţiu are la bază principiul teritorialităţii, potrivit căruia toate activităţile realizate în cadrul procesului penal pe teritoriul României cad sub incidenţa legii procesuale penale române.

De la această regulă există unele excepţii: în cazul comisiei rogatorii internaţionale, al recunoaşterii şi executării hotărârilor pronunţate în străinătate sau al extrădării.

4. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplică potrivit principiului activităţii conform căruia actele procesuale sau procedurale se efectuează conform normei de drept procesual penal aflată în vigoare la data efectuării actului.

Există însă şi situaţii în care, prin excepţie de la regula activităţii, normele de procedură penală retroactivează (se aplică înainte de intrarea lor în vigoare) sau ultraactivează (continuă să se aplice şi după ce a intrat în vigoare legea nouă).

Conform dispoziţiilor Legii nr.31/1968, norma nouă retroactivează în materie de nulităţi şi ultractivează în materie de căi de atac şi în materie de termene. Legea nr.281/2003 prevede, la rândul său, un caz de ultraactivitate a legii vechi în materia competenţei, iar Legea nr.576/2004 un caz de ultraactivitate privind recursul în anulare.

Secţiunea a II-a

Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal

1. Noţiunea de proces penal

Obiectul de reglementare a dreptului procesual penal îl constituie procesul penal.

Procesul penal este activitatea judiciară reglementată de lege, desfăşurată într-o cauză penală de organele judiciare, cu participarea părţilor şi a altor persoane, ca titulare de drepturi şi obligaţii, având ca scop constatarea la timp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le-au săvârşit, în aşa fel încât prin aceasta să se asigure ordinea de drept precum şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor.

2. Scopul procesului penal

Scopul procesului penal este definit de art.1 al.1 ca fiind constatarea la timp şi în mod complet a tuturor faptelor care constituie infracţiuni astfel încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie sancţionată potrivit legii şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Acesta este scopul direct, imediat al procesului penal.

Procesul penal are însă şi un scop general sau mediat. Scopul general, prevăzut de art.1 al.2, este acela de a contribui la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor.

Preview document

Drept Procesual Penal - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Pagina 13
Drept Procesual Penal - Pagina 14
Drept Procesual Penal - Pagina 15
Drept Procesual Penal - Pagina 16
Drept Procesual Penal - Pagina 17
Drept Procesual Penal - Pagina 18
Drept Procesual Penal - Pagina 19
Drept Procesual Penal - Pagina 20
Drept Procesual Penal - Pagina 21
Drept Procesual Penal - Pagina 22
Drept Procesual Penal - Pagina 23
Drept Procesual Penal - Pagina 24
Drept Procesual Penal - Pagina 25
Drept Procesual Penal - Pagina 26
Drept Procesual Penal - Pagina 27
Drept Procesual Penal - Pagina 28
Drept Procesual Penal - Pagina 29
Drept Procesual Penal - Pagina 30
Drept Procesual Penal - Pagina 31
Drept Procesual Penal - Pagina 32
Drept Procesual Penal - Pagina 33
Drept Procesual Penal - Pagina 34
Drept Procesual Penal - Pagina 35
Drept Procesual Penal - Pagina 36
Drept Procesual Penal - Pagina 37
Drept Procesual Penal - Pagina 38
Drept Procesual Penal - Pagina 39
Drept Procesual Penal - Pagina 40
Drept Procesual Penal - Pagina 41
Drept Procesual Penal - Pagina 42
Drept Procesual Penal - Pagina 43
Drept Procesual Penal - Pagina 44
Drept Procesual Penal - Pagina 45
Drept Procesual Penal - Pagina 46
Drept Procesual Penal - Pagina 47
Drept Procesual Penal - Pagina 48
Drept Procesual Penal - Pagina 49
Drept Procesual Penal - Pagina 50
Drept Procesual Penal - Pagina 51
Drept Procesual Penal - Pagina 52
Drept Procesual Penal - Pagina 53
Drept Procesual Penal - Pagina 54
Drept Procesual Penal - Pagina 55
Drept Procesual Penal - Pagina 56
Drept Procesual Penal - Pagina 57
Drept Procesual Penal - Pagina 58
Drept Procesual Penal - Pagina 59
Drept Procesual Penal - Pagina 60
Drept Procesual Penal - Pagina 61
Drept Procesual Penal - Pagina 62
Drept Procesual Penal - Pagina 63
Drept Procesual Penal - Pagina 64
Drept Procesual Penal - Pagina 65
Drept Procesual Penal - Pagina 66
Drept Procesual Penal - Pagina 67
Drept Procesual Penal - Pagina 68
Drept Procesual Penal - Pagina 69
Drept Procesual Penal - Pagina 70
Drept Procesual Penal - Pagina 71
Drept Procesual Penal - Pagina 72
Drept Procesual Penal - Pagina 73
Drept Procesual Penal - Pagina 74
Drept Procesual Penal - Pagina 75
Drept Procesual Penal - Pagina 76
Drept Procesual Penal - Pagina 77
Drept Procesual Penal - Pagina 78
Drept Procesual Penal - Pagina 79
Drept Procesual Penal - Pagina 80
Drept Procesual Penal - Pagina 81
Drept Procesual Penal - Pagina 82
Drept Procesual Penal - Pagina 83
Drept Procesual Penal - Pagina 84
Drept Procesual Penal - Pagina 85
Drept Procesual Penal - Pagina 86
Drept Procesual Penal - Pagina 87
Drept Procesual Penal - Pagina 88
Drept Procesual Penal - Pagina 89
Drept Procesual Penal - Pagina 90
Drept Procesual Penal - Pagina 91
Drept Procesual Penal - Pagina 92
Drept Procesual Penal - Pagina 93
Drept Procesual Penal - Pagina 94
Drept Procesual Penal - Pagina 95
Drept Procesual Penal - Pagina 96
Drept Procesual Penal - Pagina 97
Drept Procesual Penal - Pagina 98
Drept Procesual Penal - Pagina 99
Drept Procesual Penal - Pagina 100
Drept Procesual Penal - Pagina 101
Drept Procesual Penal - Pagina 102
Drept Procesual Penal - Pagina 103
Drept Procesual Penal - Pagina 104
Drept Procesual Penal - Pagina 105
Drept Procesual Penal - Pagina 106
Drept Procesual Penal - Pagina 107
Drept Procesual Penal - Pagina 108
Drept Procesual Penal - Pagina 109
Drept Procesual Penal - Pagina 110
Drept Procesual Penal - Pagina 111
Drept Procesual Penal - Pagina 112
Drept Procesual Penal - Pagina 113
Drept Procesual Penal - Pagina 114
Drept Procesual Penal - Pagina 115
Drept Procesual Penal - Pagina 116
Drept Procesual Penal - Pagina 117
Drept Procesual Penal - Pagina 118
Drept Procesual Penal - Pagina 119
Drept Procesual Penal - Pagina 120
Drept Procesual Penal - Pagina 121
Drept Procesual Penal - Pagina 122
Drept Procesual Penal - Pagina 123
Drept Procesual Penal - Pagina 124
Drept Procesual Penal - Pagina 125
Drept Procesual Penal - Pagina 126
Drept Procesual Penal - Pagina 127
Drept Procesual Penal - Pagina 128
Drept Procesual Penal - Pagina 129
Drept Procesual Penal - Pagina 130
Drept Procesual Penal - Pagina 131
Drept Procesual Penal - Pagina 132
Drept Procesual Penal - Pagina 133
Drept Procesual Penal - Pagina 134
Drept Procesual Penal - Pagina 135
Drept Procesual Penal - Pagina 136
Drept Procesual Penal - Pagina 137
Drept Procesual Penal - Pagina 138
Drept Procesual Penal - Pagina 139
Drept Procesual Penal - Pagina 140
Drept Procesual Penal - Pagina 141
Drept Procesual Penal - Pagina 142
Drept Procesual Penal - Pagina 143
Drept Procesual Penal - Pagina 144
Drept Procesual Penal - Pagina 145
Drept Procesual Penal - Pagina 146
Drept Procesual Penal - Pagina 147
Drept Procesual Penal - Pagina 148
Drept Procesual Penal - Pagina 149
Drept Procesual Penal - Pagina 150
Drept Procesual Penal - Pagina 151
Drept Procesual Penal - Pagina 152
Drept Procesual Penal - Pagina 153
Drept Procesual Penal - Pagina 154
Drept Procesual Penal - Pagina 155
Drept Procesual Penal - Pagina 156
Drept Procesual Penal - Pagina 157
Drept Procesual Penal - Pagina 158
Drept Procesual Penal - Pagina 159
Drept Procesual Penal - Pagina 160
Drept Procesual Penal - Pagina 161
Drept Procesual Penal - Pagina 162
Drept Procesual Penal - Pagina 163
Drept Procesual Penal - Pagina 164
Drept Procesual Penal - Pagina 165
Drept Procesual Penal - Pagina 166
Drept Procesual Penal - Pagina 167
Drept Procesual Penal - Pagina 168
Drept Procesual Penal - Pagina 169
Drept Procesual Penal - Pagina 170
Drept Procesual Penal - Pagina 171
Drept Procesual Penal - Pagina 172
Drept Procesual Penal - Pagina 173
Drept Procesual Penal - Pagina 174
Drept Procesual Penal - Pagina 175
Drept Procesual Penal - Pagina 176
Drept Procesual Penal - Pagina 177
Drept Procesual Penal - Pagina 178
Drept Procesual Penal - Pagina 179
Drept Procesual Penal - Pagina 180
Drept Procesual Penal - Pagina 181
Drept Procesual Penal - Pagina 182
Drept Procesual Penal - Pagina 183
Drept Procesual Penal - Pagina 184
Drept Procesual Penal - Pagina 185
Drept Procesual Penal - Pagina 186

Conținut arhivă zip

 • Drept Procesual Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Analiza nulităților în drept

Capitolul 1 Principiul legalitatii si garantiile realizarii sale in procesul penal 1.Principiul legalitatii - regula de baza in procesul penal...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Principii fundamentale ale dreptului procesual penal

1. Introducere Infracțiunea este fapta săvârșită de om denumită pedeapsă, care este interzisă de lege sub o sancțiune specifică, represivă....

Drept Procesual Penal

Ministerul public 1. Notiuni introductive Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatile publice...

Drept procesual penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Grilă și răspunsuri - drept procesual penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi...

Ai nevoie de altceva?