Dreptul Muncii

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 593 în total
Cuvinte : 304766
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Publicat de: Iustinian Bucur
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf univ. dr. Dan Top
Cursul dl-ui conf. univ. dr. Dan Top din cadrul Facultatii de Drept din Targoviste.

Extras din curs

Capitolul I

RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ

1. Noţiune şi trăsături caracteristice

raportului juridic de muncă

Normele juridice nu reprezintă un scop în sine, ci au menirea să modeleze comportamente umane şi relaţii sociale; faptele sociale nu capătă semnificaţie juridică fără aportul normativităţii juridice, relaţiile sociale „se încarcă” juridiceşte sub acţiunea normelor juridice

Nu toate raporturile sociale sunt raporturi juridice, dar orice raport social este susceptibil de a deveni raport juridic. Prin intermediul reglementării juridice relaţiile sociale capătă o fizionomie specifică şi devin raporturi juridice.

Ceea ce separă raportul juridic de toate celelalte raporturi sociale îl constituie faptul că această legătură socială este reglementată de o normă specifică, norma de drept

Conduita prescrisă de o normă devine realitate atunci când se concretizează într-un raport social, stabilit între anumite persoane care dispun de drepturi şi obligaţii conferite de normele juridice

Oamenii intră în raporturi juridice urmărind realizarea, de cele mai multe ori, unor scopuri personale, fie sunt determinaţi să intre în asemenea raporturi ca rezultat al producerii unor fapte exterioare, independente de voinţa lor.

Raportul juridic poate fi definit ca acea legătură socială, reglementată de norma juridică conţinând un sistem de interacţiune reciprocă între participanţi determinaţi, legătură ce este susceptibilă de a fi apărată pe calea coerciţiunii statale

Raporturile juridice fiind norme juridice în acţiune, sunt, totodată şi o treaptă necesară în realizarea şi aplicarea dreptului. Fiecare ramură de drept tratează raportul juridic al ramurii respective existând o multitudine de raporturi de drept, dată, în esenţă, de multitudinea relaţiilor sociale care se stabilesc între membrii unei societăţi.

Astfel, pentru dreptul muncii, raporturile juridice de muncă sunt acele relaţii sociale reglementate prin lege, ce iau naştere între o persoană fizică pe de o parte, şi ca regulă o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, instituţie bugetară etc.), pe de altă parte, ca urmare a prestării unor anumite activităţi de către prima persoană, în folosul celei de a doua, care la rându-i se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării muncii

Raportul juridic de muncă prezintă mai multe trăsături caracteristice şi anume: a) ia naştere prin încheierea unui contract individual de muncă, despre dreptul muncii afirmându-se că reprezintă dreptul contractului de muncă; b) are caracter bilateral, fiind încheiat numai între două părţi, angajat şi angajator; c) are caracter personal (intutitu personae) fiind încheiat atât în considerarea persoanei angajatului, cât şi a angajatorului pentru care se prestează munca; d) se caracterizează printr-un mod specific de subordonare a salariatului, încadrat în colectivul de muncă şi în structura organizatorică proprie angajatorului, faţă de acestea; Iniţial, pǎrţile raportului juridic de muncǎ se aflǎ în poziţie de egalitate, ulterior salariatul devine subordonat angajatorului şi sǎ se supunǎ disciplinei muncii impusǎ de angajator,. Insǎ subordonarea specificǎ raportului de drept al muncii (specie a raporturilor de drept privat) nu se aseamanǎ cu cea care caracterizeazǎ raportul de drept administreativ (specie a raporturilor de drept public), întrucât aceasta din urmǎ derivǎ di calitatea unuia dintre subiecte, de purtǎtor al autoritǎţii publice e) activitatea prestată în temeiul raportului juridic de muncă trebuie remunerată. În sensul dreptului muncii, o muncă gratuită, nu poate constitui obiect al raportului juridic de muncă; f) raportul juridic de muncă asigură o protecţie multilaterală angajatului, cu privire la condiţiile în care îşi desfăşoară munca cât şi a drepturilor care decurg din exercitarea activităţii.

2. Premisele raportului juridic de muncă

Pentru ca un raport juridic să poată apare şi să se desfăşoare este nevoie de existenţa unor factori premergători, denumiţi adesea premise, care trebuie să existe (aşa cum arată denumirea) înainte de apariţia raportului juridic, şi anume: norma juridică, subiectele raportului juridic şi faptele juridice

Existenţa normei juridice, subiectele de drept şi faptele juridice sunt considerate de majoritatea autorilor ca premise fundamentale ale apariţiei raportului juridic. Existenţa concomitentă a acestor premise, condiţii sau elemente dă naştere raporturilor juridice fie ca urmare a îndeplinirii dispoziţiei normei juridice, fie a aplicării sancţiunii.

Norma juridică reprezintă premisa fundamentală a naşterii unui raport juridic. Realizarea normelor de drept prin intermediul raportului juridic reprezintă latura dinamică a reglementării juridice, raportul juridic reprezentând modalitatea cea mai frecventă prin care energia normelor de drept se inserează în viaţa socială. În ansamblul premiselor care condiţionează raportul juridic, norma juridică exercită rolul fundamental, celelalte premise fiind în strânsă interdependenţă.

Codul muncii prevede în art. 1, că acesta reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, cu alte cuvinte, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă nu trebuie să cuprindă în conţinutul lor dispoziţii derogatorii de la această reglementare.

Totodată, prin normele acestuia se asigură şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Acestea reprezintă o garanţie a aplicării prevederilor prezentei reglementări multitudinii raporturilor juridice de muncă prezente în societate.

Raporturile de muncă reglementate prin statute sau legi speciale vor fi supuse dispoziţiilor Codului muncii, numai în măsura în care legile speciale sau statutele profesionale proprii nu conţin dispoziţii derogatorii.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87
Dreptul Muncii - Pagina 88
Dreptul Muncii - Pagina 89
Dreptul Muncii - Pagina 90
Dreptul Muncii - Pagina 91
Dreptul Muncii - Pagina 92
Dreptul Muncii - Pagina 93
Dreptul Muncii - Pagina 94
Dreptul Muncii - Pagina 95
Dreptul Muncii - Pagina 96
Dreptul Muncii - Pagina 97
Dreptul Muncii - Pagina 98
Dreptul Muncii - Pagina 99
Dreptul Muncii - Pagina 100
Dreptul Muncii - Pagina 101
Dreptul Muncii - Pagina 102
Dreptul Muncii - Pagina 103
Dreptul Muncii - Pagina 104
Dreptul Muncii - Pagina 105
Dreptul Muncii - Pagina 106
Dreptul Muncii - Pagina 107
Dreptul Muncii - Pagina 108
Dreptul Muncii - Pagina 109
Dreptul Muncii - Pagina 110
Dreptul Muncii - Pagina 111
Dreptul Muncii - Pagina 112
Dreptul Muncii - Pagina 113
Dreptul Muncii - Pagina 114
Dreptul Muncii - Pagina 115
Dreptul Muncii - Pagina 116
Dreptul Muncii - Pagina 117
Dreptul Muncii - Pagina 118
Dreptul Muncii - Pagina 119
Dreptul Muncii - Pagina 120
Dreptul Muncii - Pagina 121
Dreptul Muncii - Pagina 122
Dreptul Muncii - Pagina 123
Dreptul Muncii - Pagina 124
Dreptul Muncii - Pagina 125
Dreptul Muncii - Pagina 126
Dreptul Muncii - Pagina 127
Dreptul Muncii - Pagina 128
Dreptul Muncii - Pagina 129
Dreptul Muncii - Pagina 130
Dreptul Muncii - Pagina 131
Dreptul Muncii - Pagina 132
Dreptul Muncii - Pagina 133
Dreptul Muncii - Pagina 134
Dreptul Muncii - Pagina 135
Dreptul Muncii - Pagina 136
Dreptul Muncii - Pagina 137
Dreptul Muncii - Pagina 138
Dreptul Muncii - Pagina 139
Dreptul Muncii - Pagina 140
Dreptul Muncii - Pagina 141
Dreptul Muncii - Pagina 142
Dreptul Muncii - Pagina 143
Dreptul Muncii - Pagina 144
Dreptul Muncii - Pagina 145
Dreptul Muncii - Pagina 146
Dreptul Muncii - Pagina 147
Dreptul Muncii - Pagina 148
Dreptul Muncii - Pagina 149
Dreptul Muncii - Pagina 150
Dreptul Muncii - Pagina 151
Dreptul Muncii - Pagina 152
Dreptul Muncii - Pagina 153
Dreptul Muncii - Pagina 154
Dreptul Muncii - Pagina 155
Dreptul Muncii - Pagina 156
Dreptul Muncii - Pagina 157
Dreptul Muncii - Pagina 158
Dreptul Muncii - Pagina 159
Dreptul Muncii - Pagina 160
Dreptul Muncii - Pagina 161
Dreptul Muncii - Pagina 162
Dreptul Muncii - Pagina 163
Dreptul Muncii - Pagina 164
Dreptul Muncii - Pagina 165
Dreptul Muncii - Pagina 166
Dreptul Muncii - Pagina 167
Dreptul Muncii - Pagina 168
Dreptul Muncii - Pagina 169
Dreptul Muncii - Pagina 170
Dreptul Muncii - Pagina 171
Dreptul Muncii - Pagina 172
Dreptul Muncii - Pagina 173
Dreptul Muncii - Pagina 174
Dreptul Muncii - Pagina 175
Dreptul Muncii - Pagina 176
Dreptul Muncii - Pagina 177
Dreptul Muncii - Pagina 178
Dreptul Muncii - Pagina 179
Dreptul Muncii - Pagina 180
Dreptul Muncii - Pagina 181
Dreptul Muncii - Pagina 182
Dreptul Muncii - Pagina 183
Dreptul Muncii - Pagina 184
Dreptul Muncii - Pagina 185
Dreptul Muncii - Pagina 186
Dreptul Muncii - Pagina 187
Dreptul Muncii - Pagina 188
Dreptul Muncii - Pagina 189
Dreptul Muncii - Pagina 190
Dreptul Muncii - Pagina 191
Dreptul Muncii - Pagina 192
Dreptul Muncii - Pagina 193
Dreptul Muncii - Pagina 194
Dreptul Muncii - Pagina 195
Dreptul Muncii - Pagina 196
Dreptul Muncii - Pagina 197
Dreptul Muncii - Pagina 198
Dreptul Muncii - Pagina 199
Dreptul Muncii - Pagina 200
Dreptul Muncii - Pagina 201
Dreptul Muncii - Pagina 202
Dreptul Muncii - Pagina 203
Dreptul Muncii - Pagina 204
Dreptul Muncii - Pagina 205
Dreptul Muncii - Pagina 206
Dreptul Muncii - Pagina 207
Dreptul Muncii - Pagina 208
Dreptul Muncii - Pagina 209
Dreptul Muncii - Pagina 210
Dreptul Muncii - Pagina 211
Dreptul Muncii - Pagina 212
Dreptul Muncii - Pagina 213
Dreptul Muncii - Pagina 214
Dreptul Muncii - Pagina 215
Dreptul Muncii - Pagina 216
Dreptul Muncii - Pagina 217
Dreptul Muncii - Pagina 218
Dreptul Muncii - Pagina 219
Dreptul Muncii - Pagina 220
Dreptul Muncii - Pagina 221
Dreptul Muncii - Pagina 222
Dreptul Muncii - Pagina 223
Dreptul Muncii - Pagina 224
Dreptul Muncii - Pagina 225
Dreptul Muncii - Pagina 226
Dreptul Muncii - Pagina 227
Dreptul Muncii - Pagina 228
Dreptul Muncii - Pagina 229
Dreptul Muncii - Pagina 230
Dreptul Muncii - Pagina 231
Dreptul Muncii - Pagina 232
Dreptul Muncii - Pagina 233
Dreptul Muncii - Pagina 234
Dreptul Muncii - Pagina 235
Dreptul Muncii - Pagina 236
Dreptul Muncii - Pagina 237
Dreptul Muncii - Pagina 238
Dreptul Muncii - Pagina 239
Dreptul Muncii - Pagina 240
Dreptul Muncii - Pagina 241
Dreptul Muncii - Pagina 242
Dreptul Muncii - Pagina 243
Dreptul Muncii - Pagina 244
Dreptul Muncii - Pagina 245
Dreptul Muncii - Pagina 246
Dreptul Muncii - Pagina 247
Dreptul Muncii - Pagina 248
Dreptul Muncii - Pagina 249
Dreptul Muncii - Pagina 250
Dreptul Muncii - Pagina 251
Dreptul Muncii - Pagina 252
Dreptul Muncii - Pagina 253
Dreptul Muncii - Pagina 254
Dreptul Muncii - Pagina 255
Dreptul Muncii - Pagina 256
Dreptul Muncii - Pagina 257
Dreptul Muncii - Pagina 258
Dreptul Muncii - Pagina 259
Dreptul Muncii - Pagina 260
Dreptul Muncii - Pagina 261
Dreptul Muncii - Pagina 262
Dreptul Muncii - Pagina 263
Dreptul Muncii - Pagina 264
Dreptul Muncii - Pagina 265
Dreptul Muncii - Pagina 266
Dreptul Muncii - Pagina 267
Dreptul Muncii - Pagina 268
Dreptul Muncii - Pagina 269
Dreptul Muncii - Pagina 270
Dreptul Muncii - Pagina 271
Dreptul Muncii - Pagina 272
Dreptul Muncii - Pagina 273
Dreptul Muncii - Pagina 274
Dreptul Muncii - Pagina 275
Dreptul Muncii - Pagina 276
Dreptul Muncii - Pagina 277
Dreptul Muncii - Pagina 278
Dreptul Muncii - Pagina 279
Dreptul Muncii - Pagina 280
Dreptul Muncii - Pagina 281
Dreptul Muncii - Pagina 282
Dreptul Muncii - Pagina 283
Dreptul Muncii - Pagina 284
Dreptul Muncii - Pagina 285
Dreptul Muncii - Pagina 286
Dreptul Muncii - Pagina 287
Dreptul Muncii - Pagina 288
Dreptul Muncii - Pagina 289
Dreptul Muncii - Pagina 290
Dreptul Muncii - Pagina 291
Dreptul Muncii - Pagina 292
Dreptul Muncii - Pagina 293
Dreptul Muncii - Pagina 294
Dreptul Muncii - Pagina 295
Dreptul Muncii - Pagina 296
Dreptul Muncii - Pagina 297
Dreptul Muncii - Pagina 298
Dreptul Muncii - Pagina 299
Dreptul Muncii - Pagina 300
Dreptul Muncii - Pagina 301
Dreptul Muncii - Pagina 302
Dreptul Muncii - Pagina 303
Dreptul Muncii - Pagina 304
Dreptul Muncii - Pagina 305
Dreptul Muncii - Pagina 306
Dreptul Muncii - Pagina 307
Dreptul Muncii - Pagina 308
Dreptul Muncii - Pagina 309
Dreptul Muncii - Pagina 310
Dreptul Muncii - Pagina 311
Dreptul Muncii - Pagina 312
Dreptul Muncii - Pagina 313
Dreptul Muncii - Pagina 314
Dreptul Muncii - Pagina 315
Dreptul Muncii - Pagina 316
Dreptul Muncii - Pagina 317
Dreptul Muncii - Pagina 318
Dreptul Muncii - Pagina 319
Dreptul Muncii - Pagina 320
Dreptul Muncii - Pagina 321
Dreptul Muncii - Pagina 322
Dreptul Muncii - Pagina 323
Dreptul Muncii - Pagina 324
Dreptul Muncii - Pagina 325
Dreptul Muncii - Pagina 326
Dreptul Muncii - Pagina 327
Dreptul Muncii - Pagina 328
Dreptul Muncii - Pagina 329
Dreptul Muncii - Pagina 330
Dreptul Muncii - Pagina 331
Dreptul Muncii - Pagina 332
Dreptul Muncii - Pagina 333
Dreptul Muncii - Pagina 334
Dreptul Muncii - Pagina 335
Dreptul Muncii - Pagina 336
Dreptul Muncii - Pagina 337
Dreptul Muncii - Pagina 338
Dreptul Muncii - Pagina 339
Dreptul Muncii - Pagina 340
Dreptul Muncii - Pagina 341
Dreptul Muncii - Pagina 342
Dreptul Muncii - Pagina 343
Dreptul Muncii - Pagina 344
Dreptul Muncii - Pagina 345
Dreptul Muncii - Pagina 346
Dreptul Muncii - Pagina 347
Dreptul Muncii - Pagina 348
Dreptul Muncii - Pagina 349
Dreptul Muncii - Pagina 350
Dreptul Muncii - Pagina 351
Dreptul Muncii - Pagina 352
Dreptul Muncii - Pagina 353
Dreptul Muncii - Pagina 354
Dreptul Muncii - Pagina 355
Dreptul Muncii - Pagina 356
Dreptul Muncii - Pagina 357
Dreptul Muncii - Pagina 358
Dreptul Muncii - Pagina 359
Dreptul Muncii - Pagina 360
Dreptul Muncii - Pagina 361
Dreptul Muncii - Pagina 362
Dreptul Muncii - Pagina 363
Dreptul Muncii - Pagina 364
Dreptul Muncii - Pagina 365
Dreptul Muncii - Pagina 366
Dreptul Muncii - Pagina 367
Dreptul Muncii - Pagina 368
Dreptul Muncii - Pagina 369
Dreptul Muncii - Pagina 370
Dreptul Muncii - Pagina 371
Dreptul Muncii - Pagina 372
Dreptul Muncii - Pagina 373
Dreptul Muncii - Pagina 374
Dreptul Muncii - Pagina 375
Dreptul Muncii - Pagina 376
Dreptul Muncii - Pagina 377
Dreptul Muncii - Pagina 378
Dreptul Muncii - Pagina 379
Dreptul Muncii - Pagina 380
Dreptul Muncii - Pagina 381
Dreptul Muncii - Pagina 382
Dreptul Muncii - Pagina 383
Dreptul Muncii - Pagina 384
Dreptul Muncii - Pagina 385
Dreptul Muncii - Pagina 386
Dreptul Muncii - Pagina 387
Dreptul Muncii - Pagina 388
Dreptul Muncii - Pagina 389
Dreptul Muncii - Pagina 390
Dreptul Muncii - Pagina 391
Dreptul Muncii - Pagina 392
Dreptul Muncii - Pagina 393
Dreptul Muncii - Pagina 394
Dreptul Muncii - Pagina 395
Dreptul Muncii - Pagina 396
Dreptul Muncii - Pagina 397
Dreptul Muncii - Pagina 398
Dreptul Muncii - Pagina 399
Dreptul Muncii - Pagina 400
Dreptul Muncii - Pagina 401
Dreptul Muncii - Pagina 402
Dreptul Muncii - Pagina 403
Dreptul Muncii - Pagina 404
Dreptul Muncii - Pagina 405
Dreptul Muncii - Pagina 406
Dreptul Muncii - Pagina 407
Dreptul Muncii - Pagina 408
Dreptul Muncii - Pagina 409
Dreptul Muncii - Pagina 410
Dreptul Muncii - Pagina 411
Dreptul Muncii - Pagina 412
Dreptul Muncii - Pagina 413
Dreptul Muncii - Pagina 414
Dreptul Muncii - Pagina 415
Dreptul Muncii - Pagina 416
Dreptul Muncii - Pagina 417
Dreptul Muncii - Pagina 418
Dreptul Muncii - Pagina 419
Dreptul Muncii - Pagina 420
Dreptul Muncii - Pagina 421
Dreptul Muncii - Pagina 422
Dreptul Muncii - Pagina 423
Dreptul Muncii - Pagina 424
Dreptul Muncii - Pagina 425
Dreptul Muncii - Pagina 426
Dreptul Muncii - Pagina 427
Dreptul Muncii - Pagina 428
Dreptul Muncii - Pagina 429
Dreptul Muncii - Pagina 430
Dreptul Muncii - Pagina 431
Dreptul Muncii - Pagina 432
Dreptul Muncii - Pagina 433
Dreptul Muncii - Pagina 434
Dreptul Muncii - Pagina 435
Dreptul Muncii - Pagina 436
Dreptul Muncii - Pagina 437
Dreptul Muncii - Pagina 438
Dreptul Muncii - Pagina 439
Dreptul Muncii - Pagina 440
Dreptul Muncii - Pagina 441
Dreptul Muncii - Pagina 442
Dreptul Muncii - Pagina 443
Dreptul Muncii - Pagina 444
Dreptul Muncii - Pagina 445
Dreptul Muncii - Pagina 446
Dreptul Muncii - Pagina 447
Dreptul Muncii - Pagina 448
Dreptul Muncii - Pagina 449
Dreptul Muncii - Pagina 450
Dreptul Muncii - Pagina 451
Dreptul Muncii - Pagina 452
Dreptul Muncii - Pagina 453
Dreptul Muncii - Pagina 454
Dreptul Muncii - Pagina 455
Dreptul Muncii - Pagina 456
Dreptul Muncii - Pagina 457
Dreptul Muncii - Pagina 458
Dreptul Muncii - Pagina 459
Dreptul Muncii - Pagina 460
Dreptul Muncii - Pagina 461
Dreptul Muncii - Pagina 462
Dreptul Muncii - Pagina 463
Dreptul Muncii - Pagina 464
Dreptul Muncii - Pagina 465
Dreptul Muncii - Pagina 466
Dreptul Muncii - Pagina 467
Dreptul Muncii - Pagina 468
Dreptul Muncii - Pagina 469
Dreptul Muncii - Pagina 470
Dreptul Muncii - Pagina 471
Dreptul Muncii - Pagina 472
Dreptul Muncii - Pagina 473
Dreptul Muncii - Pagina 474
Dreptul Muncii - Pagina 475
Dreptul Muncii - Pagina 476
Dreptul Muncii - Pagina 477
Dreptul Muncii - Pagina 478
Dreptul Muncii - Pagina 479
Dreptul Muncii - Pagina 480
Dreptul Muncii - Pagina 481
Dreptul Muncii - Pagina 482
Dreptul Muncii - Pagina 483
Dreptul Muncii - Pagina 484
Dreptul Muncii - Pagina 485
Dreptul Muncii - Pagina 486
Dreptul Muncii - Pagina 487
Dreptul Muncii - Pagina 488
Dreptul Muncii - Pagina 489
Dreptul Muncii - Pagina 490
Dreptul Muncii - Pagina 491
Dreptul Muncii - Pagina 492
Dreptul Muncii - Pagina 493
Dreptul Muncii - Pagina 494
Dreptul Muncii - Pagina 495
Dreptul Muncii - Pagina 496
Dreptul Muncii - Pagina 497
Dreptul Muncii - Pagina 498
Dreptul Muncii - Pagina 499
Dreptul Muncii - Pagina 500
Dreptul Muncii - Pagina 501
Dreptul Muncii - Pagina 502
Dreptul Muncii - Pagina 503
Dreptul Muncii - Pagina 504
Dreptul Muncii - Pagina 505
Dreptul Muncii - Pagina 506
Dreptul Muncii - Pagina 507
Dreptul Muncii - Pagina 508
Dreptul Muncii - Pagina 509
Dreptul Muncii - Pagina 510
Dreptul Muncii - Pagina 511
Dreptul Muncii - Pagina 512
Dreptul Muncii - Pagina 513
Dreptul Muncii - Pagina 514
Dreptul Muncii - Pagina 515
Dreptul Muncii - Pagina 516
Dreptul Muncii - Pagina 517
Dreptul Muncii - Pagina 518
Dreptul Muncii - Pagina 519
Dreptul Muncii - Pagina 520
Dreptul Muncii - Pagina 521
Dreptul Muncii - Pagina 522
Dreptul Muncii - Pagina 523
Dreptul Muncii - Pagina 524
Dreptul Muncii - Pagina 525
Dreptul Muncii - Pagina 526
Dreptul Muncii - Pagina 527
Dreptul Muncii - Pagina 528
Dreptul Muncii - Pagina 529
Dreptul Muncii - Pagina 530
Dreptul Muncii - Pagina 531
Dreptul Muncii - Pagina 532
Dreptul Muncii - Pagina 533
Dreptul Muncii - Pagina 534
Dreptul Muncii - Pagina 535
Dreptul Muncii - Pagina 536
Dreptul Muncii - Pagina 537
Dreptul Muncii - Pagina 538
Dreptul Muncii - Pagina 539
Dreptul Muncii - Pagina 540
Dreptul Muncii - Pagina 541
Dreptul Muncii - Pagina 542
Dreptul Muncii - Pagina 543
Dreptul Muncii - Pagina 544
Dreptul Muncii - Pagina 545
Dreptul Muncii - Pagina 546
Dreptul Muncii - Pagina 547
Dreptul Muncii - Pagina 548
Dreptul Muncii - Pagina 549
Dreptul Muncii - Pagina 550
Dreptul Muncii - Pagina 551
Dreptul Muncii - Pagina 552
Dreptul Muncii - Pagina 553
Dreptul Muncii - Pagina 554
Dreptul Muncii - Pagina 555
Dreptul Muncii - Pagina 556
Dreptul Muncii - Pagina 557
Dreptul Muncii - Pagina 558
Dreptul Muncii - Pagina 559
Dreptul Muncii - Pagina 560
Dreptul Muncii - Pagina 561
Dreptul Muncii - Pagina 562
Dreptul Muncii - Pagina 563
Dreptul Muncii - Pagina 564
Dreptul Muncii - Pagina 565
Dreptul Muncii - Pagina 566
Dreptul Muncii - Pagina 567
Dreptul Muncii - Pagina 568
Dreptul Muncii - Pagina 569
Dreptul Muncii - Pagina 570
Dreptul Muncii - Pagina 571
Dreptul Muncii - Pagina 572
Dreptul Muncii - Pagina 573
Dreptul Muncii - Pagina 574
Dreptul Muncii - Pagina 575
Dreptul Muncii - Pagina 576
Dreptul Muncii - Pagina 577
Dreptul Muncii - Pagina 578
Dreptul Muncii - Pagina 579
Dreptul Muncii - Pagina 580
Dreptul Muncii - Pagina 581
Dreptul Muncii - Pagina 582
Dreptul Muncii - Pagina 583
Dreptul Muncii - Pagina 584
Dreptul Muncii - Pagina 585
Dreptul Muncii - Pagina 586
Dreptul Muncii - Pagina 587
Dreptul Muncii - Pagina 588
Dreptul Muncii - Pagina 589
Dreptul Muncii - Pagina 590
Dreptul Muncii - Pagina 591
Dreptul Muncii - Pagina 592

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Condiții obligatorii de validitate ale contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica,denumita salariat,se oblige sa presteze munca pentru si sub...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT 1.1. Noţiunea dreptului muncii A. În realitatea socială munca se poate presta pe baze...

Contractul Individual de Muncă - Definiție și Caractere Juridice

1. Evoluţia contractului individual de muncă „ Reglementarea juridică a contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

Cap.1. Contractul colectiv de muncă 1.1. Noţiunea de contract colectiv de muncă Contractul colectiv de muncă este definit în mod diferit în...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

1. Contractul colectiv de muncă Orice contract trebuie privit ca o intelegere, acord de vointa prin care doua sau mai multe persoane fizice sau...

Teste dreptul muncii

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept Catedra Dreptul Muncii Şef Catedră N.Romandaş „Aprob” 5 decembrie 2009...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?