Dreptul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc, docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 21577
Mărime: 86.15KB (arhivat)
Publicat de: Romeo Cosma
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Contractul individual de muncă

I. Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Regula o constituie, potrivit Codului muncii, contractul individual de muncă pe durată nedeterminată şi cu timp de lucru integral. Legislaţia muncii reglementează şi alte tipuri de contracte individuale de muncă (pe durată determinată, cu timp de lucru parţial) sau specii ale contractului individual de muncă (prin agent de muncă temporară, cu munca la domiciliu).

Aşa cum am arătat, munca se poate presta în temeiul unui:

- contract individual de muncă;

- contract civil de prestări de servicii;

- contract administrativ.

Pentru a se delimita contractul de muncă de cel civil este necesară analiza trăsăturilor contractului reglementat de Codul muncii.

Contractul individual de muncă:

a) este un contract numit deoarece este reglementat expres, in extenso, prin normele legislaţiei muncii;

b) se încheie intuitu personae, luându-se în considerare calităţile personale ale părţilor contractante; munca nu se poate presta prin intermediul altuia;

c) este bilateral (sinalagmatic), dând naştere la drepturi şi obligaţii reciproce şi interdependente între părţi;

d) exclude pluralitatea de subiecte, neputând exista decât salariatul şi angajatorul;

e) salariatul – cel care prestează munca – este întotdeauna o persoană fizică;

f) presupune o obligaţie specială a salariatului, de a face, adică de a munci, care se execută întotdeauna în natură, nefiind posibilă executarea acesteia prin echivalent;

g) este oneros, ambele părţi urmărind obţinerea unui folos patrimonial;

h) are caracter comutativ, întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor fiind cunoscute din chiar momentul încheierii contractului;

i) este un contract cu executare succesivă, în sensul că există o anumită continuitate, munca fiind prestată în timp; în ce priveşte timpul de lucru, legea stabileşte o limită maximă legală (8 ore pe zi, 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare) – inexistentă în cazul contractelor civile care presupun şi ele prestarea unei munci; munca se poate presta zi de zi, continuu sau alternativ (cu zile în care se munceşte şi zile în care munca se întrerupe);

j) la şi din momentul încheierii sale, ca urmare a acordului părţilor, nu poate fi afectat de condiţie (nici suspensivă, nici rezolutorie); anterior, poate exista o condiţie în legătură cu viitoarea încheiere a contractului individual de muncă (spre exemplu, în cadrul unui contract de calificare profesională);

k) este solemn, forma scrisă fiind cerută ad validitatem (art. 16 alin. 1 din Cod); în caz contrar, dacă nu se încheie în forma scrisă contractul este lovit de nulitate absolută;

l) după încheierea contractului individual de muncă intervine subordonarea salariatului faţă de angajator; în contractele civile această subordonare este exclusă.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii
    • Dreptul muncii.doc
    • MATERIAL MUNCII III.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul proprietății intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale

1. Noţiunea de dr. al prop. intelectuale -def, elemente, componente, nat.jur. a dr2 de prop. intelectuală Activitatea creatoare a omului a...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Grile dreptul proprietății intelectuale

1. Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice care reglementeaza: a. creatiile intelectuale...

Dreptul Proprietății Intelectuale

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE Proprietatea intelectuala cuprinde doua mari domenii: Dreptul proprietatii industriale...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?