Dreptul Muncii

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5905
Mărime: 58.68KB (arhivat)
Publicat de: Aurelian Achim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Ticlea
grile dreptul munci, ASE

Extras din curs

1. in care dintre urm cazuri angajatorul poate modifica unilateral CIM:

a.in cazul fortuit

b.ca titlu de sanctiune disciplinara

c.ca masura de protectie a angajatului

2. in cazul concedierii sal pt inaptitudine fizica/psihica:

a. este exclusa culpa sal

b.angajatorul este obligat sa efectueze evaluarea prealabila

c.angajatorul are posibilitatea de a-i propune sal un alt loc de munca

in unitate,coresponden t cu capacitatea sa

3.decizia de concediere:

a.se emite, in toate cazurile, in scris, cu consultarea sindicatului

b. este un act unilateral al angajatorului- act de drept administrativ

c. in toate situatiile, chiar dc este vorba de concediere colectiva,

produce efecte de la data comunicarii ei sal

d.are caracter individual, in toate situatiile

4.art 60 din CM instituie interdictia concedierii sal:

a.numai pt o persoana determinata

b.doar dc cel in cauza se afla intr-o situatie speciala,obiectiv

diferita fata de ceilalti

c.si in afara motivelor expres prevazute de acest text legal

5.perioada de proba:

a.de regula, se poate asocia cu o alta forma prealabila de verificare

a capacitatii profesionale

b. este obligatorie si exclusiv la angajarea pers cu handicap

c. are caracter exceptional pt toti muncitorii necalificati

6. angajatorul poate dispune concedierea disciplinara:

a.exclusiv in cazul savarsirii cu vinovatie a unei abateri grave care

perturba substantial acitivitatea unitatii

b. numai dc a efectuat cercetara disciplinara prealabila

c.in cazul nerespectarii programului de lucru

7.reprezinta elemente comune detasarii si delegarii:

a.ambele constituie, in toate cazurile,un act unilateral al angajatorului

b.ambele presupun, in toate cazurile,modificare a felului muncii

c.ambele masuri pot fi stabilite numai cu acordul sindicatului

d.ambele masuri pot fi stabilite cu respectarea termenelor maxime

prevazute de CM

8.care dintre urmatoarele caractere juridice sunt comune CCM si CIM:

a.ambele sunt contracte solemne

b.ambele sunt contracte numite

c.ambele sunt acte juridice cu executare succesiva numai pt sal

d.ambele implica obligatii de a da din partea sal

9.clauza de neconcurenta:

a.consta in interdictia sal ca, pe parcursul executarii CIM , sa

presteze in interes propriu sal al unui tert o activitate care se afla

in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau

b.nu isi produce efecte intre partile CIM dc nu sunt enumerate concret

activitatile interzise sal

c. isi produce efecte pt o perioada de maxim 6 luni de la data

incetarii CIM

10. este necesar avizul consultativ al sindicatului pt :

a. CIM

b. regulament intern

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Muncii
  • grile.doc
  • grile1.doc
  • grile2.doc
  • grile3.doc
  • grile4.doc
  • grile5.doc
  • grile6.doc
  • grile7.doc
  • grile8.doc
  • grile9.doc

Alții au mai descărcat și

Dialogul social și comunicarea tripartită

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

1.MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă poate interveni numai în condiţiile...

Efectele Contractului Individual de Muncă

Efectele contractului individual de muncă sunt: - principale-cuprinzând obligatia salariatului de a presta munca si obligatia angajatorului de a...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Grile Dreptul Muncii

1. Reprezintă izvoare specifice al dreptului muncii: A. Contractul colectiv la nivel naţional, B. Regulamentul intern C. Regulamentul de...

Dreptul Muncii

1. La încheierea contractului individual de muncă, persoana trebuie să aibă vârsta minimă de: a) 14 ani; b) 15 ani; c) 16 ani; d) 18 ani....

Dreptul proprietății intelectuale - Marca

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica - un nume, un termen, un simbol sau un desen, ori o combinatie de aceste elemente - destinat...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?