Analiză economico-financiară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 35592
Mărime: 788.02KB (arhivat)
Publicat de: Antonie Filimon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lapadusi loredana

Extras din curs

Analiza reprezintã o metodã de cercetare care constã în descompunerea sau desfacerea unui întreg

(obiect, fenomen sau proces) în elementele sale componente, procedând la identificarea factorilor, cauzelor si

conditiilor care le-au generat si respectiv influentat.

Analiza activitãtii economico-financiare este disciplina care cerceteazã rezultatele activitãtii

economice, pe baza datelor obtinute în activitatea verigilor organizatorice ale economiei, factorii care le-au

determinat si cãile de îmbunãtãtire a acestor rezultate din punct de vedere al eficientei consumului de resurse

în concordantã cu scopul activitãtii respective.

Analiza economico-financiarã reprezintã un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si

instrumente care asigurã tratarea informatiilor interne si externe, în vederea formulãrii unor aprecieri

pertinente referitoare la situatia economico-financiarã a unui agent economic, identificarea factorilor,

cauzelor si conditiilor care au determinat-o, precum si a rezervelor interne de îmbunãtãtire a acesteia, din

punctul de vedere al utilizãrii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.

Diversitatea activitãtilor desfãsurate de cãtre o firmã si varietatea situatiilor prin care aceasta trece,

privind continutul, nivelul si caracteristicile performantelor economico-financiare ale acesteia presupun

necesitatea utilizãrii mai multor tipuri de analizã, care pot fi structurate dupã mai multe criterii astfel:

1.Dupã raportul dintre momentul în care se efectueazã analiza si momentul desfãsurãrii

fenomenului:

a) analizã post-factum, postoperativã sau analiza realizãrii obiectivelor - notiunea de post-factum

defineste o activitate, proces sau eveniment care a avut loc sau care s-a încheiat, analiza acestuia efectuânduse

ulterior producerii lui. Analiza post-factum presupune cercetarea unor fenomene încheiate, a modului de

realizare a unor obiective pe baza descompunerii în elemente si a stabilirii factorilor.

b) analiza previzionalã sau prospectivã - presupune determinarea evolutiei viitoare a unui fenomen

economic pe baza cercetãrii elementelor si factorilor care-l determinã. Ea este utilizatã de cãtre centrele de

decizie economicã pentru stabilirea obiectivelor ce se au în vedere a fi atinse într-o perioadã viitoare.

2.Din punct de vedere al urmãririi însusirilor esentiale sau al determinãrilor cantitative ale

fenomenelor:

a)analiza calitativã - urmãreste esenta fenomenului, însusirile sale de bazã, factorii care sunt de

aceeasi naturã cu fenomenul si îl determinã. Potrivit principiului descompunerii se trece de la o analizã mai

putin profundã cãtre alta mai profundã (metoda „top-down”).

b)analiza cantitativã - presupune cercetarea fenomenului prin determinãri cantitative exprimate prin

mãrimi fizice (greutate, grad, suprafatã, volum, numãr, duratã etc.).

ANALIZÃ ECONOMICO-FINANCIARÃ

2

3.Dupã nivelul la care se desfãsoarã analiza:

a) analiza microeconomicã - este aceea care se desfãsoarã la nivelul agentului economic, respectiv la

nivelul firmei (societãti, regii, corporatii, holdinguri etc.) si studiazã comportamentul individual sau al

întreprinderilor în activitatea economicã si rezultatele obtinute, relevã factorii care determinã orientarea în

investirea capitalului sãu, în utilizarea resurselor, în crearea si fabricarea produselor, în asigurarea eficientei

economico-financiare etc.

b)analiza mezoeconomicã - studiazã fenomenele si procesele la nivelul sectorului sau al ramurii de

activitate în scopul evidentierii pozitiei firmei pe piatã, a capacitãtii concurentiale a acesteia.

c)analiza macroeconomicã - studiazã fenomenele la nivelul economiei nationale (conjunctura internã,

legislatie si reglementãri, factori demografici, factori de culturã si credintã, nivel si dezvoltare, probleme

sociale, factori climaterici etc.). Acest tip de analizã mãsoarã rezultatul muncii întregii economii si încearcã

sã fixeze traiectorii de evolutie macroeconomicã, în raport cu unul sau mai multe obiective stabilite.

d) analizã mondoeconomicã - devine din ce în ce mai importantã conform unor studii actuale, dar si

de perspectivã care vor arãta care sunt tendintele si dimensiunile internationalizãrii, globalizãrii si

mondializãrii. Utilizarea acestei analize în aceste conditii presupune utilizarea unor indicatori ce trebuie

adaptati la scarã mondialã lucru ce determinã împrumuturi metodologice importante din diverse domenii.

Preview document

Analiză economico-financiară - Pagina 1
Analiză economico-financiară - Pagina 2
Analiză economico-financiară - Pagina 3
Analiză economico-financiară - Pagina 4
Analiză economico-financiară - Pagina 5
Analiză economico-financiară - Pagina 6
Analiză economico-financiară - Pagina 7
Analiză economico-financiară - Pagina 8
Analiză economico-financiară - Pagina 9
Analiză economico-financiară - Pagina 10
Analiză economico-financiară - Pagina 11
Analiză economico-financiară - Pagina 12
Analiză economico-financiară - Pagina 13
Analiză economico-financiară - Pagina 14
Analiză economico-financiară - Pagina 15
Analiză economico-financiară - Pagina 16
Analiză economico-financiară - Pagina 17
Analiză economico-financiară - Pagina 18
Analiză economico-financiară - Pagina 19
Analiză economico-financiară - Pagina 20
Analiză economico-financiară - Pagina 21
Analiză economico-financiară - Pagina 22
Analiză economico-financiară - Pagina 23
Analiză economico-financiară - Pagina 24
Analiză economico-financiară - Pagina 25
Analiză economico-financiară - Pagina 26
Analiză economico-financiară - Pagina 27
Analiză economico-financiară - Pagina 28
Analiză economico-financiară - Pagina 29
Analiză economico-financiară - Pagina 30
Analiză economico-financiară - Pagina 31
Analiză economico-financiară - Pagina 32
Analiză economico-financiară - Pagina 33
Analiză economico-financiară - Pagina 34
Analiză economico-financiară - Pagina 35
Analiză economico-financiară - Pagina 36
Analiză economico-financiară - Pagina 37
Analiză economico-financiară - Pagina 38
Analiză economico-financiară - Pagina 39
Analiză economico-financiară - Pagina 40
Analiză economico-financiară - Pagina 41
Analiză economico-financiară - Pagina 42
Analiză economico-financiară - Pagina 43
Analiză economico-financiară - Pagina 44
Analiză economico-financiară - Pagina 45
Analiză economico-financiară - Pagina 46
Analiză economico-financiară - Pagina 47
Analiză economico-financiară - Pagina 48
Analiză economico-financiară - Pagina 49
Analiză economico-financiară - Pagina 50
Analiză economico-financiară - Pagina 51
Analiză economico-financiară - Pagina 52
Analiză economico-financiară - Pagina 53
Analiză economico-financiară - Pagina 54
Analiză economico-financiară - Pagina 55
Analiză economico-financiară - Pagina 56
Analiză economico-financiară - Pagina 57
Analiză economico-financiară - Pagina 58
Analiză economico-financiară - Pagina 59
Analiză economico-financiară - Pagina 60
Analiză economico-financiară - Pagina 61
Analiză economico-financiară - Pagina 62
Analiză economico-financiară - Pagina 63
Analiză economico-financiară - Pagina 64
Analiză economico-financiară - Pagina 65
Analiză economico-financiară - Pagina 66
Analiză economico-financiară - Pagina 67
Analiză economico-financiară - Pagina 68
Analiză economico-financiară - Pagina 69
Analiză economico-financiară - Pagina 70
Analiză economico-financiară - Pagina 71
Analiză economico-financiară - Pagina 72
Analiză economico-financiară - Pagina 73
Analiză economico-financiară - Pagina 74
Analiză economico-financiară - Pagina 75
Analiză economico-financiară - Pagina 76
Analiză economico-financiară - Pagina 77
Analiză economico-financiară - Pagina 78
Analiză economico-financiară - Pagina 79
Analiză economico-financiară - Pagina 80
Analiză economico-financiară - Pagina 81
Analiză economico-financiară - Pagina 82
Analiză economico-financiară - Pagina 83
Analiză economico-financiară - Pagina 84
Analiză economico-financiară - Pagina 85
Analiză economico-financiară - Pagina 86
Analiză economico-financiară - Pagina 87
Analiză economico-financiară - Pagina 88
Analiză economico-financiară - Pagina 89
Analiză economico-financiară - Pagina 90
Analiză economico-financiară - Pagina 91
Analiză economico-financiară - Pagina 92
Analiză economico-financiară - Pagina 93
Analiză economico-financiară - Pagina 94
Analiză economico-financiară - Pagina 95
Analiză economico-financiară - Pagina 96
Analiză economico-financiară - Pagina 97
Analiză economico-financiară - Pagina 98
Analiză economico-financiară - Pagina 99
Analiză economico-financiară - Pagina 100
Analiză economico-financiară - Pagina 101
Analiză economico-financiară - Pagina 102
Analiză economico-financiară - Pagina 103
Analiză economico-financiară - Pagina 104
Analiză economico-financiară - Pagina 105
Analiză economico-financiară - Pagina 106
Analiză economico-financiară - Pagina 107
Analiză economico-financiară - Pagina 108
Analiză economico-financiară - Pagina 109
Analiză economico-financiară - Pagina 110
Analiză economico-financiară - Pagina 111
Analiză economico-financiară - Pagina 112
Analiză economico-financiară - Pagina 113
Analiză economico-financiară - Pagina 114
Analiză economico-financiară - Pagina 115
Analiză economico-financiară - Pagina 116
Analiză economico-financiară - Pagina 117
Analiză economico-financiară - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară - curs 1

Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Piata, ca mechanism al reglarii-functionarii are un impact decisive asupra...

Seminarii analiza economică

PROIECT DE SEMINAR Disciplina: Analiză economico-financiară Cadrul didactic: prep. univ. drd. Mirela GANEA Data: Specializarea: Titlul temei...

Comportament Organizațional

Curs 1-2 Capitolul I Geneza si evoluţia conceptuală a comportamentului organizaţional În ultimele decenii ale secolului XX. preocupările pentru...

Analiză Economico Financiară

1.3. CONTINUTUL PROCESULUI DE AEF AEF presupune utilizarea unui anumit ansamblu de metode, tehnici, în sensul caracterizarii activitatii unei...

Grile analiza economico-financiară

d) + 2,0% ; e) + 1,5%. 2) Indicele productiei exercitiului = 108% ; Indicele consumurilor interne = 106%. Aceasta reprezinta : a) reducerea...

Probleme analiză economico-financiară

1)Se consideră o societate comercială la care situaţia financiară se prezintă astfel: produsul PREVĂZUT REALIZAT C/UNITAR PREVAZUT C0 C/UNITAR...

Probleme pentru seminariile de analiză economico-financiară

A. METODA BALANTIERA A.1. Analiza consumului total de materiale • Obiectul analizei: Determinarea evolutiei consumului total de materiale,...

Analiza economico financiară

Analiza factoriala a cifrei de afaceri Analiza factoriala = analiza unui indicator economic, analizat pe baza unui model Model de analiza a...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?