Audit financiar

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 16573
Mărime: 154.55KB (arhivat)
Publicat de: Leontin Turcu
Puncte necesare: 0
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ovidius, Constanta
Specializare: Finante-Banci

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CONCEPTUL SI TIPURILE AUDITULUI FINANCIAR
 3. Obiectivele Unității de învățare Nr. 1
 4. 1.1 Notiunea de audit - caracterizare generala
 5. 1.2. Conceptul de audit financiar
 6. 1.2.1. Audit financiar sau audit statutar?
 7. 1.2.2. Tipuri de audit
 8. 1.2.3. Categorii de auditori
 9. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 1
 10. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 11. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 1
 12. IMAGINEA FIDELA
 13. Obiectivele Unității de învățare Nr. 2
 14. 2.1 Conceptul de imagine fidelă
 15. 2.2 Criterii de apreciere a imaginii fidele
 16. 2.3 Obiectivele auditului financiar
 17. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 2
 18. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 19. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 2
 20. RISCURILE IN AUDIT
 21. Obiectivele Unității de învățare Nr. 3
 22. 3.1 Tipurile de risc
 23. 3.2 Componentele riscului de audit
 24. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 3
 25. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 26. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 3
 27. PRAGUL DE SEMNIFICATIE
 28. Obiectivele Unității de învățare Nr. 4
 29. 4.1 Conceptul de prag de semnificatie
 30. 4.2 Testul de semnificatie
 31. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 4
 32. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 33. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 4
 34. MISIUNEA DE BAZA ÎN AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE
 35. Obiectivele Unității de învățare Nr. 5
 36. 5.1 Categorii de misiuni (angajamente) de audit
 37. 5.2 Acceptarea mandatului
 38. 5.3. Contractarea lucrarilor de audit
 39. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 5
 40. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 41. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 5
 42. ORIENTAREA SI PLANIFICAREA AUDITULUI
 43. Obiectivele Unității de învățare Nr. 6
 44. 6.1 Culegerea de informatii generale asupra întreprinderii
 45. 6.2 Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative
 46. 6.3 Redactarea Planului de misiune (planului de audit)
 47. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 6
 48. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 49. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 6
 50. CONTROLUL CONTURILOR I
 51. Obiectivele Unității de învățare Nr. 7
 52. 7.1 Elementele probante in audit
 53. 7.2 Programul de control
 54. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 7
 55. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 56. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 7
 57. CONTROLUL CONTURILOR II
 58. Obiectivele Unității de învățare Nr. 8
 59. 8.1 Tehnici de control pentru obtinerea elementelor probante
 60. 8.2 Particularitătile privind părtile afiliate
 61. 8.3. Ipoteza continuitătii activitătii
 62. 8.4. Auditul estirnărilor contabile
 63. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 8
 64. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 65. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 8
 66. EXAMENUL SITUATIILOR FINANCIARE
 67. Obiectivele Unității de învățare Nr. 9
 68. 9.1 Misiuni initiale - soldurile de deschidere
 69. 9.2 Examenul situatiilor financiare
 70. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 9
 71. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 72. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 9
 73. EVENIMENTE POSTERIOARE INCHIDERII BILANTULUI
 74. Obiectivele Unității de învățare Nr. 10
 75. 10.1 Fapte descoperite până la data raportului de audit
 76. 10.2 Fapte descoperite după data raportului de audit, dar înaintea publicării situatiilor financiare
 77. 10.3 Fapte descoperite după publicarea situatiilor financiare
 78. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 10
 79. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 80. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 10
 81. ALTE LUCRARI NECESARE ÎNCHEIERII MISIUNII
 82. Obiectivele Unității de învățare Nr. 11
 83. 11.1 Chestionarul sfârsitului lucrărilor
 84. 11.2 Nota de sinteză
 85. 11.3 Scrisoarea de afirmare
 86. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 11
 87. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 88. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 11
 89. RAPORTUL DE AUDIT
 90. Obiectivele Unității de învățare Nr. 12
 91. 12.1 Rolul raportului de audit
 92. 12.2 Continutul raportului de audit
 93. 12.3 Opinia auditorului
 94. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 12
 95. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 96. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 12
 97. DOCUMENTAREA LUCRÃRILOR DE AUDIT
 98. Obiectivele Unității de învățare Nr. 13
 99. 13.1 Dosarul exercitiului
 100. 13.2 Dosarul permanent
 101. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 13
 102. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 103. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 13
 104. MISIUNI DE AUDIT SPECIALE SI MISIUNI CONEXE
 105. Obiectivele Unității de învățare Nr. 14
 106. 14.1 Misiuni de audit speciale
 107. 14.2 Misiuni de audit conexe
 108. 14.2.1. Misiuni de examen limitat al situatiilor financiare
 109. 14.2.2. Misiuni de examinare a informatiilor financiare pe bază de proceduri convenite
 110. 14.2.3. Misiuni de compilare a informatiilor financiare
 111. Lucrare de verificare Unitate de învățare Nr. 14
 112. Răspunsuri și comentarii la întrebările din testele de autoevaluare
 113. Bibliografie Unitate de învățare Nr. 14
 114. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

INTRODUCERE

Stimate student,

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informații, în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportarea la un criteriu sau standardde calitate.

adesea conceptele de calitate,de rigoare, modernism, calificare.

Nevoia de a verifica aceste informații implică un control al conturilor, o revizuire aacestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente. Realizarea oricărei misiuni de audit la organizațiile economice, implică existența unor reguli precise, formalizate, cunoscute și acceptate de emițătorii și receptorii informației supuse auditului.

Cursul de fata va familiarizeaza cu notiunile generale in ceea ce priveste conceptul, obiectivul, principiile si regulile care guverneaza auditul financiar.

Spor la învățat și succes!

OBIECTIVELE Unității de învățare Nr. 1

Principalele obiective ale Unității de învățare Nr. 1 sunt:

- Definirea notiunii de audit financiar si a elementelor principale ce contribuie la conturarea ca disciplina de sine statoare;

- Caraterizarea tipurilor de audit si a categoriilor de auditori;

Conceptul si tipurile AUDITULUI FINANCIAR

1.1 Notiunea de audit - caracterizare generala

Audit vine de la cuvântul italian "audire", a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă, semnifică azi, în sens strict, revizia conturilor realizată de experti independenti în vederea exprimării unei opinii asupra regularitătii si sinceritătii acestora.

Prin audit, în general, se întelege examinarea profesională a unei informatii în vederea exprimării unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate.

Obiectivul oricărui tip de audit îl constituie îmbunătătirea utilizării informatiei.

Retinem elementele principale care definesc auditul, în general:

-examinarea unei informatii trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;

-scopul examinării unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia;

-opinia exprimată asupra unei informatii trebuie să fie responsabilă si independentă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilităti pentru activitatea sa si trebuie să fie o persoană independenta;

-examinarea trebuie sa se faca dupa reguli dinainte stabilite cuprinse intr-un standard ,norma legala ori profesionala care constituie criteriu de calitate.

-statutul de independentă al persoanelor care realizează aceste misiuni de audit si autonomia organismului din care face parte auditorul.

1.2. Conceptul de audit financiar

1.2.1. Audit financiar sau audit statutar?

Uniunea Europeană nu cunoaste decât denumirea de controlor legal, dar acesta se cheamă comisar de conturi în Franta, comisar-revizor în Belgia, auditor statutar în Regatul Unit etc.

A audita a avut initial semnificatia de a verifica situatiile financiare ale unei întreprinderi; azi, a audita poate avea în plus semnificatia studierii unei întreprinderi pentru a-i aprecia procesele, tranzactiile si situatiile financiare (audit financiar), pentru a-i ameliora performantele (audit operational) sau pentru a face o judecată asupra gestiunii (audit de gestiune).

Auditul statutar(legal) este singurul tip de audit reglementat la nivel european (Directiva a VIII-a) si prevăzut, de regulă, prin legea companiilor si prin actele constitutive (statutele) acestora;

Denumirea simplă de "audit financiar" poate fi folosită pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:

-auditul financiar al procedurilor informatizate de tinere a contabilitătii;

-auditul financiar al operatiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situatiile financiare;

-auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislatiei sociale;

-auditul financiar asupra situatiei fiscale;

-auditul financiar asupra conturilor de clienti pentru a verifica dacă evaluarea creantelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.

Din cele prezentate rezultă că sintagma "audit financiar" este mult mai cuprinzătoare decât cea de "audit statutar".

Reglementarea europeană (Directiva a VIII-a) si reglementările nationale se referă numai la auditul statutar, adică auditul asupra situatiilor financiare ale entitătii.

1.2.2. Tipuri de audit

"Auditul operational" are ca obiectiv cerinta de a face analiza riscurilor si a deficientelor existente în vederea furnizării de sfaturi.

Auditorii, în general,nu pot avea imixtiuni în gestiunea întreprinderii auditate si, ca urmare, acestia nu pot efectua audit operational la entitatea la care fac auditul situatiilor financiare si nici consultanta;

"Auditul de gestiune" are ca obiectiv fie găsirea de probe ale unei fraude, fie de a aduce o judecată critică asupra unei operatiuni de gestiune sau asupra performantelor unei entităti sau a unui grup de entităti.

Auditul tinde a se generaliza la numeroase domenii care nu au raporturi directe cu situatiile financiare ale întreprinderii(social,de calitate ,de mediu,etc...); în acest caz, el desemnează diagnosticul de organizare si de gestiune si în mod deosebit controlul procedurilor si maniera în care organismul (întreprinderea) actionează în raport cu atributiile si obiectivele acesteia;

Clasificarea auditurilor se face în functie de obiectivele urmărite si în functie de specialistii care le realizează,astfel:

Obiective urmarite Specialisti utilizati Denumirea auditului

Verificarea si certificarea situatiilor financiare Profesionisti contabili independenti alesi sau numiti ,de regula de actionari -audit statutar

Diagnostic sectorial Experti independenti numiti de conducerea entitatii -audit fiscal

-audit social

-audit juridic

-audit al calitatii

--etc

Diagnostic asupra conturilor si diagnostic sectorial Compartimente specializate independente de alte servicii ale intreprinderii(de regula intreprinderi mari, grupuri,holdinguri,etc ) -audit intern

1.2.3. Categorii de auditori

-auditorul intern ;

-auditorul extern.

Auditorul intern este o persoana fizica ori juridica, salariat al entitătii auditate,respectiv angajat prin contract; cantonat initial în misiuni legate de buna calitate a informatiilor financiare, astăzi, auditorul intern se ocupă din ce în ce mai mult de misiuni de audit operational, de verificarea existentei, a gradului de adecvare si a modului de aplicare a procedurilor interne în toate sectoarele si pe toate functiile întreprinderii.

Auditorul extern(financiar) :

- obligatoriu -daca entitatea indeplineste conditiile legale care prevad expres aceasta(statutar) ;

- optional - in toate celelalte cazuri.

Auditorul extern(financiar) este o persoana fizica ori juridica care isi exercita prerogativele în baza unui contract cu întreprinderea:

- Entitatea in anumite conditii(prevazute de lege) este obligata să încredinteze unui specialist competent si independent o misiune de audit financiar care conduce la certificarea situatiilor financiare .

- Auditorul contractual detine o competentă mai bine adaptată la o misiune foarte precisă (de exemplu, elaborarea si implementarea procedurilor de control intern, audit al metodelor de evaluare a stocurilor etc.).

- Întreprinderea are nevoie de opinia unui auditor a cărui semnătură se bucură de un prestigiu particular.

- O misiune particulară de control este cerută de un tert, de exemplu, o bancă la acordarea unui împrumut etc.

Auditorul financiar executa :

1.Misiune de auditare in vederea exprimarii unei opinii profesionale si independente cu privire la situatiile financiar contabile anuale;

2.Executa misiuni la cerere cu obiective prestabilite “check list” in vederea exprimarii a unei opinii independente si profesionale.

Orice entitate economica care opteaza pentru auditul financiar este obligata sa-si organizeze auditul intern.

- Auditorul contractual efectuează o misiune în cadrul unui contract cu entitatea auditată prin care aceasta (o întreprindere, o primărie, o institutie publică, un minister etc.) fixează o misiune unui auditor, termenii si conditiile de realizare fiind prevăzute în contract. Altfel spus, dacă nu există decât o singură misiune de audit legal (statutar) care cuprinde obiective cunoscute si care se realizează potrivit Standardelor Internationale de Audit, există un număr nelimitat de misiuni de audit contractual, realizate de specialisti, de regulă experti contabili.

Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt:

-profesionistul competent si independent care poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică;

-obiectul examinării efectuată de profesionistul contabil îl constituie situatiile financiare ale entitătii, în totalitatea lor: bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare, în functie de referentialul contabil aplicabil;

-scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă, clară si completă a pozitiei financiare (patrimoniului), a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de entitatea auditată;

-criteriul de calitate în functie de care se face examinarea si se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) de audit si standardele (normele) contabile.

Tertii se asteaptă ca auditorul statutar să protejeze interesele lor , prin oferirea unei asigurări referitoare la:

-că rapoartele financiare au "acuratete";

- că declaratiile financiare intră în responsabilitatea auditorului.

Bibliografie

1. Boulescu, Mircea - Auditul financiar. Repere normative nationale I Editura Economică,București, 2003

2. Bunget, OvidiuConstantin - Audit financiar/contabil , EdituraMirton, Timișoara, 2010

3. Dănescu, Tatiana - Proceduri și tehnici de audit financiar, Editura Irecsson, București, 2007

4. Toma Marin, Initiere in auditul situatiilor financiare ale unei entitati, editia a II-a, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007

5. www.ceccarbv.ro - Initiere in audit

6. Ionela Corina Chersan - Auditul financiar, de la normele naționale la standardele internaționale, Editura Universitatii Al.I.Cuza Iasi, 2015

Preview document

Audit financiar - Pagina 1
Audit financiar - Pagina 2
Audit financiar - Pagina 3
Audit financiar - Pagina 4
Audit financiar - Pagina 5
Audit financiar - Pagina 6
Audit financiar - Pagina 7
Audit financiar - Pagina 8
Audit financiar - Pagina 9
Audit financiar - Pagina 10
Audit financiar - Pagina 11
Audit financiar - Pagina 12
Audit financiar - Pagina 13
Audit financiar - Pagina 14
Audit financiar - Pagina 15
Audit financiar - Pagina 16
Audit financiar - Pagina 17
Audit financiar - Pagina 18
Audit financiar - Pagina 19
Audit financiar - Pagina 20
Audit financiar - Pagina 21
Audit financiar - Pagina 22
Audit financiar - Pagina 23
Audit financiar - Pagina 24
Audit financiar - Pagina 25
Audit financiar - Pagina 26
Audit financiar - Pagina 27
Audit financiar - Pagina 28
Audit financiar - Pagina 29
Audit financiar - Pagina 30
Audit financiar - Pagina 31
Audit financiar - Pagina 32
Audit financiar - Pagina 33
Audit financiar - Pagina 34
Audit financiar - Pagina 35
Audit financiar - Pagina 36
Audit financiar - Pagina 37
Audit financiar - Pagina 38
Audit financiar - Pagina 39
Audit financiar - Pagina 40
Audit financiar - Pagina 41
Audit financiar - Pagina 42
Audit financiar - Pagina 43
Audit financiar - Pagina 44
Audit financiar - Pagina 45
Audit financiar - Pagina 46
Audit financiar - Pagina 47
Audit financiar - Pagina 48
Audit financiar - Pagina 49
Audit financiar - Pagina 50
Audit financiar - Pagina 51
Audit financiar - Pagina 52
Audit financiar - Pagina 53
Audit financiar - Pagina 54
Audit financiar - Pagina 55
Audit financiar - Pagina 56
Audit financiar - Pagina 57
Audit financiar - Pagina 58
Audit financiar - Pagina 59
Audit financiar - Pagina 60
Audit financiar - Pagina 61
Audit financiar - Pagina 62
Audit financiar - Pagina 63
Audit financiar - Pagina 64
Audit financiar - Pagina 65
Audit financiar - Pagina 66
Audit financiar - Pagina 67
Audit financiar - Pagina 68
Audit financiar - Pagina 69
Audit financiar - Pagina 70
Audit financiar - Pagina 71
Audit financiar - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Audit financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Profesia de Auditor Intern Comparativ cu Celelalte Profesii Contabile

I Repere istorice 1.1 Aparitia si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are...

Misiunea de Revizuire a Situațiilor Financiare Interimare

Mission Review of Financial Statements Interim In this work are highlighted aspects of the mission understanding to revise interim financial...

Geneza băncii reglementelor internaționale

1. GENEZA BǍNCII REGLEMENTELOR INTERNAŢIONALE 1.1 Scurt istoric Banca Reglementelor Internaţionale este cea mai veghe instituţie dintre...

Etica în profesia contabilă

Cap I 1.1 Etica în general ; etica profesională Etica îşi are originea în cuvântul ,,ethos’’ din limba greacă; acesta poate însemna atât...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?