Economia Serviciilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 33019
Mărime: 162.58KB (arhivat)
Publicat de: Iuliana-Marta Chira
Puncte necesare: 0

Extras din curs

MODULUL 1. CONŢINUTUL, CARACTERISTICILE ŞI TIPOLOGIA SERVICIILOR

Timp alocat studiului: 6 h

Fundamente teoretice

- Conceptele de serviciu şi sector terţiar

- Caracteristicile serviciilor

- Categorii de servicii

- Necesitatea clasificării serviciilor

- Serviciile şi progresul tehnic (componentele revoluţiei ştiinţifico – tehnice)

Obiectivele capitolului (competenţe specifice):

- Definirea serviciilor şi evidenţierea principalelor elemente care le deosebesc de produsele tangibile

- Prezentarea caracteristicilor serviciilor şi implicaţiilor acestora asupra comerţului invizibil

- Recunoaşterea activităţilor de servicii cuprinse în diferite clasificări naţionale şi internaţionale

- Cunoaşterea structurii serviciilor după diferite criterii şi probleme specifice pe care le implică diverse categorii de servicii.

1. Conceptul de serviciu

Ce sunt serviciile?

O întrebare la care practic nu există un răspuns care să acopere diversitatea (teoretic infinită) de rezultate şi/sau procese de producţie care pot, sunt sau vor fi dezvoltate şi care, sub o formă sau alta, comportă un anumit număr de caracteristici specifice vastului sector al serviciilor.

Înainte de a răspunde la întrebare, de a prezenta o parte a paletei foarte largi a definiţiilor date noţiunii de servicii, ar fi de amintit că pentru a defini o noţiune trebuie precizate cel puţin două aspecte:

genul proxim (căruia îi aparţine);

diferenţa specifică (ansamblul elementelor specifice noţiunii sau conceptului respectiv).

Dacă ne propunem să procedăm în acest fel, atunci vom sublinia în primul rând că producerea unui serviciu presupune desfăşurarea unui proces de producţie, în consecinţă serviciile aparţin categoriei economice de produse ca rezultate al unui proces de producţie (figura 1.1) în care sunt implicate resurse (umane, materiale, financiare şi informaţionale), cantitatea de produse obţinută (q) depinzând de cantitatea şi calitatea factorilor economici implicaţi (în cea mai generală exprimare – factorul muncă L şi factorul capital K).

Putem formula o primă concluzie: serviciile sunt rezultatul unui proces de producţie, deci aparţin categoriei economice de produse.

Cum diferenţiem serviciile de alte elemente care aparţin categoriei economice de produse (de exemplu, bunurile)?

Pentru aceasta ar trebui să evidenţiem tocmai diferenţele specifice. Datorită diversităţii deosebite a categoriilor şi tipurilor de servicii, lucrurile se complică foarte mult. În încercarea de a găsi o modalitate cât mai clară şi simplă de a delimita, cel puţin din punct de vedere pragmatic, serviciile din mulţimea produselor care se manifestă într un spaţiu economic, am putea proceda la extragerea din aceasta a acelor produse pe care le considerăm a nu fi servicii şi a căror definire este mult mai facilă (figura 1.2).

Astfel, „serviciile sunt acele activităţi economice care nu sunt nici producţie industrială, nici minerit, nici agricultură”.

Am putea considera că avem deja o definiţie (o definiţie negativă) a conceptului de serviciu.

Şi totuşi, chiar utilizând această manieră de abordare în teorie economică nu este un punct de vedere unanim acceptat. Alte definiţii, de asemenea negative, exclud din sectorul serviciilor şi construcţiile, iar altele mai restrictive exclud pe lângă construcţii şi alimentaţia publică, distribuţiile de apă, gaz, electricitate şi salubritate.

Din punctul nostru de vedere, în sensul definiţiilor negative vom considera că serviciile sunt acele activităţi economice care nu sunt nici producţie industrială, nici minerit, nici agricultură şi nici construcţii (cel puţin parţial).

O categorie largă de definiţii pun accent pe faptul că producţia de servicii are ca rezultat un produs care nu are existenţă de sine stătătoare. De exemplu, Asociaţia Americană de Marketing defineşte serviciile ca: activitate oferită de vânzare, care produce avantaje şi satisfacţii fără a antrena un schimb fizic sub forma unui bun. Ambiguitatea care se reproşează acestei definiţii provine din faptul că o serie de servicii nemateriale se concretizează în bunuri materiale (servicii editoriale, de IT, alimentaţie publică, developări foto, etc.).

Preview document

Economia Serviciilor - Pagina 1
Economia Serviciilor - Pagina 2
Economia Serviciilor - Pagina 3
Economia Serviciilor - Pagina 4
Economia Serviciilor - Pagina 5
Economia Serviciilor - Pagina 6
Economia Serviciilor - Pagina 7
Economia Serviciilor - Pagina 8
Economia Serviciilor - Pagina 9
Economia Serviciilor - Pagina 10
Economia Serviciilor - Pagina 11
Economia Serviciilor - Pagina 12
Economia Serviciilor - Pagina 13
Economia Serviciilor - Pagina 14
Economia Serviciilor - Pagina 15
Economia Serviciilor - Pagina 16
Economia Serviciilor - Pagina 17
Economia Serviciilor - Pagina 18
Economia Serviciilor - Pagina 19
Economia Serviciilor - Pagina 20
Economia Serviciilor - Pagina 21
Economia Serviciilor - Pagina 22
Economia Serviciilor - Pagina 23
Economia Serviciilor - Pagina 24
Economia Serviciilor - Pagina 25
Economia Serviciilor - Pagina 26
Economia Serviciilor - Pagina 27
Economia Serviciilor - Pagina 28
Economia Serviciilor - Pagina 29
Economia Serviciilor - Pagina 30
Economia Serviciilor - Pagina 31
Economia Serviciilor - Pagina 32
Economia Serviciilor - Pagina 33
Economia Serviciilor - Pagina 34
Economia Serviciilor - Pagina 35
Economia Serviciilor - Pagina 36
Economia Serviciilor - Pagina 37
Economia Serviciilor - Pagina 38
Economia Serviciilor - Pagina 39
Economia Serviciilor - Pagina 40
Economia Serviciilor - Pagina 41
Economia Serviciilor - Pagina 42
Economia Serviciilor - Pagina 43
Economia Serviciilor - Pagina 44
Economia Serviciilor - Pagina 45
Economia Serviciilor - Pagina 46
Economia Serviciilor - Pagina 47
Economia Serviciilor - Pagina 48
Economia Serviciilor - Pagina 49
Economia Serviciilor - Pagina 50
Economia Serviciilor - Pagina 51
Economia Serviciilor - Pagina 52
Economia Serviciilor - Pagina 53
Economia Serviciilor - Pagina 54
Economia Serviciilor - Pagina 55
Economia Serviciilor - Pagina 56
Economia Serviciilor - Pagina 57
Economia Serviciilor - Pagina 58
Economia Serviciilor - Pagina 59
Economia Serviciilor - Pagina 60
Economia Serviciilor - Pagina 61
Economia Serviciilor - Pagina 62
Economia Serviciilor - Pagina 63
Economia Serviciilor - Pagina 64
Economia Serviciilor - Pagina 65
Economia Serviciilor - Pagina 66
Economia Serviciilor - Pagina 67
Economia Serviciilor - Pagina 68
Economia Serviciilor - Pagina 69
Economia Serviciilor - Pagina 70
Economia Serviciilor - Pagina 71
Economia Serviciilor - Pagina 72
Economia Serviciilor - Pagina 73
Economia Serviciilor - Pagina 74
Economia Serviciilor - Pagina 75
Economia Serviciilor - Pagina 76
Economia Serviciilor - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Economia Serviciilor.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Calitatea serviciilor în contextul exigențelor internaționale

Până la formularea definiţiei standard, calitatea a fost definită în diferite moduri de către diverşi cercetători în domeniu, astfel: J.M. Juran...

Economia Serviciilor

Noua paradigma: ascensiunea imaterialului - Inversarea relatiei material-imaterial în: cerere- consum-active- productie - comert - Suportul...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Servicii Publice la Nivel European

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite - Funcţia de furnizor de servicii colective...

Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1. CONŢINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesară definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Managementul Serviciilor Publice

1. Serviciile – concept şi caracteristici Ce înţelegeţi prin conceptul de “serviciu”? Asociaţia Americană de Marketing (1960) – “serviciile...

Servicii Publice

CAPITOLUL 1 MULŢIMILE DE OAMENI, RELAŢIILE PUBLICE ŞI COMUNICAREA 1.1. Mulţimile de oameni În sens obişnuit mulţimea desemnează o adunare de...

Te-ar putea interesa și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

INTRODUCERE În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Introducere Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata...

Ai nevoie de altceva?