Condițiile de Fond ale Actului Juridic

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 15208
Mărime: 73.61KB (arhivat)
Publicat de: Iancu Cazacu
Puncte necesare: 10
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÎRGU MUREŞ Facultatea de Drept

Cuprins

 1. I.ABSTRACT.3
 2. II. OBIECTIVELE LUCRĂRII.5
 3. III. METODOLOGIA LUCRĂRII.7
 4. IV. CONŢINUTUL TEORETIC AL TEMEI ANALIZATE.9
 5. CAPITOLUL 1.CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE.9
 6. 1.1. Definiţia actului juridic civil.9
 7. 1.2. Clasificarea şi caracterele actului juridic civil.12
 8. 1.3.Aspecte generale referitoare la condiţiile de fond ale actului juridic civil.24
 9. CAPITOLUL 2 CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA ACTULUI JURIDIC CIVIL.26
 10. 2.1.Precizări prealabile.26
 11. 2.2.Incapacităţi de a încheia acte juridice civile.27
 12. CAPITOLUL 3. CONSIMŢĂMÂNTUL.31
 13. 3.1. Definiţia consimţământului.31
 14. 3.2.Condiţiile de validitate a consimţământului.33
 15. 3.3.Viciile de consimţământ.34
 16. CAPITOLUL 4. OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL.38
 17. 4.1. Precizări prealabile.38
 18. 4.2. Condiţiile de validitate actului juridic civil.39
 19. CAPITOLUL 5. CAUZA SAU SCOPUL ACTULUI JURIDIC CIVIL.40
 20. 5.1.Precizări prealabile.40
 21. 5.2.Condiţiile de validitate ale actului juridic civil.40
 22. CAPITOLUL 6. JURISPRUDENŢĂ.43
 23. BIBLIOGRAFIE.47

Extras din licență

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48

I.ABSTRACT

Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and non-established relationship between individuals and legal persons on an equal legal.

Expression legal act are used both in doctrine, practice and even in legislation in two ways with different values. a first sense it designates the manifestation of the will with the intention of producing legal effects civile, and in another sense it is even stated examiner appointed by the will of this event.

Although in literature propose several definitions of civil legal act, we stop the definition according which " a manifestation civil act of will is made with the intention to produce legal effects, respectively Anastase, modify or extinguish a specific legal relationship" .

The civil legal act means the manifestation of the will with the intention of producing legal effects, that is, born, modify or extinguish a civil legal relationship specifically.

It should be emphasized that the term "act" can have two meanings. The first meaning is that which emerges from the above definition, so the legal operation. For this purpose, use the formula negotium iuris or simply the word negotium. However, both in legislation and in doctrine or jurisprudence, the "act" (sometimes the phrase "legal act") shall designate and document confirming the manifestation of will, ie, the support material is playing record or legal operations. For this second sense, the term is also used instrumentum probationis or simply the word instrumentum. In a strict exact expression for the second direction use the term should be entered.

The concept of legal act is a general concept, obtained by a process of abstraction and generalization of the common characteristics of different acts that they subsume.Compared to the vast variety of legal documents which include appropriate and useful for this concept to be viewed and analyzed in terms of categories of items that, in their totality give it content.

Any system of law is governed by certain fundamental principles, ie guiding ideas (basic rules) common to all branches of law. Meanwhile, every branch of law includes basic rules for all legislation in this field, and basic rules that apply to one or more institutions of the branch of law concerned. And find their application in civil law three principles, namely the fundamental principles of Romanian, Romanian general principles of civil law, principles of one or more institutions of civil law.Fundamentals of Romanian law are basic ideas that are found in all the legislation of Romania, being enshrined in the Basic Law and other laws more important. They are applicable to all branches of law, and therefore civil law.

The general principles of civil law are the guiding ideas for the entire civil, thereby aiding all institutions of civil law, even if not with the same intensity manifests its presence. These general principles have a vocation for the entire branch of civil law.

We include in this category: ownership principle, the principle of equality before the civil law, the principle of combining personal interests with the general interest and the principle of guaranteeing civil rights protection subjective.Institutions of civil law principles are basic ideas that only apply either in an institution or in two or more institutions of civil law, thus having a vocation lower than the general principles of civil law. For example, the principle of freedom of contract (Art. 1169 NCC), the principle of mutual consent (Art. 1174 NCC), which form the civil legal act, the principle of inheritance relatives calling order of the classes of legal heirs, the principle of ownership, protection principle of good faith is found in many civil law matters (real rights, liability).

The ability to enter into civil act means the ability of civil law subject to become the holder of civil rights and obligations by the end of the civil legal acts.

Ability to civil legal acts is a condition of fund essential validity and general civil act.

II. OBIECTIVELE LUCRĂRII

În cadrul acestei lucrări, care s-a vrut a reprezenta, cel puţin la nivel empiric o cercetare pluridisciplinară a actului juridic civil, am încercat prezentarea cadrului legislativ intern, arătând aspectele comune ale contractului reprezentat în cod civil actual, urmărind evidenţierea unor probleme de drept şi aspecte considerate importante şi care se cer a fi corect înţelese şi aplicate în mod pertinent în practică.

Condiţiile de fond ale actului juridic civil trebuie analizate atât din punct de vedere al sensurilor, cât şi actul juridic civil în ansamblul său.

Într-un prim sens, actul juridic civil - deasemnează tocmai manifestarea de voinţă cu intenţia de a produce efecte juridice civile - pentru acest sens se utilizează formula negotium juris - adică operaţiune juridică.

În al doilea sens - se desemnează înscrisul constatator al manifestării de voinţă, adică suportul material. Pentru acest al doilea sens, se foloseşte formula de instrumentum probationis (adică înscrisul autentic sau sub semnătură privată).

Un alt subpunct al temei analizate îl reprezintă clasificarea actului juridic şi totodată caracterele actului.

Bibliografie

Mai mulţi autori

1. Teodor Bodoaşcă , Sorin Ovidiu Nour, Cionca Alexandru(2012), Drept civil-partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti;

2. Teodor Bodoaşcă, Augustin Fărcaş, Teodora Drăghici (2006), Subiectele dreptului civil (Persoanele), Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir” Tg Mureş;

3. Colectiv Noul Cod Civil(2012) Noul Cod civil - comentarii, doctrină, jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti

4. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu (2012), Curs de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti;

5. Ernest Lupan, Ioan Sabău Pop,Gheorghe Beleiu -Tratat de drept civil-parte generală

6. Ernest Lupan, Rikhard Arpad Pantilimon (2012), Drept civil. Partea generală conform Noului Cod Civil, Editura C.H.Beck, Bucureşti.

7. Petrică Truşcă, Andrada Mihaela Truşcă (2012)- Drept civil român, Editura Universul Juridic, Bucureşti

8. Ungureanu Ovidiu, Cornelia Munteanu (2013), Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti.

Autor unic

1. Ovidiu Ungureanu (2007), Drept civil. Introducere , Editura C.H. Beck, Bucureşti;

2. Răzvan Dinică (2013), Contracte civile speciale în Noul Cod Civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti

ACTE NORMATIVE

1. Codul civil republicat (2011), Editura C.H. Beck Bucureşti

Jurisprudenţă

http://legeaz.net/spete-civil/act-juridic-nulitate.ro

Preview document

Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 1
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 2
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 3
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 4
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 5
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 6
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 7
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 8
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 9
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 10
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 11
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 12
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 13
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 14
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 15
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 16
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 17
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 18
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 19
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 20
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 21
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 22
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 23
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 24
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 25
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 26
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 27
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 28
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 29
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 30
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 31
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 32
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 33
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 34
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 35
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 36
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 37
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 38
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 39
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 40
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 41
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 42
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 43
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 44
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 45
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 46
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 47
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 48
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 49
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 50
Condițiile de Fond ale Actului Juridic - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Conditiile de Fond ale Actului Juridic.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Normativizarea juridică ca normă socială

CAPTOLUL I APARIŢIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Întemeietorii sociologiei Sociologia ca ştiinţă a apărut relativ târziu: în deceniile 3-4 ale...

Forma Actului Juridic Civil

Actul juridic civil, definiţie În ceea ce priveşte definirea actului juridic civil există mai multe variante, astfel Codul civil îl defineşte prin...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Teoria generală a statului și dreptului

INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Condițiile de valabilitate ale contractului de comodat. aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: În viaţa cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru naşterea raporturilor juridice civile, care pe...

Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională

INTRODUCERE Actualitatea temei. În vița cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru nașterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Particularitățile contractului maritim al mărfurilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condițiile globalizării, comerțul internațional lato sensu îmbrățișează întreaga gamă a operațiilor economice,...

Principiul Libertății Convențiilor

INTRODUCERE Comerţul internaţional, ca realitate obiectivă a lumii contemporne, reprezintă o activitate specifică, desăşurată de comercianţi,...

Principiul Libertății Contractuale

Principiul libertăţii contractuale 1. Noţiuni generale privitoare la contract Pentru a începe sa vorbim despre un principiu specific...

Actul Juridic Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se întelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a...

Ai nevoie de altceva?