Controlul financiar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 14882
Mărime: 253.85KB (arhivat)
Publicat de: Condulimazi P.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Cap.I-Actul managerial de conducere
 2. 1.1-Conceptul de act managerial de conducere
 3. 1.2-Functiile actului managerial de conducere
 4. 1.3-Trasaturile si instrumentele actului managerial de conducere
 5. Cap.II-Controlul financiar si actul managerial de conducere
 6. 2.1-Conceptul de control financiar
 7. 2.2-Functiile si trasaturile controlului financiar
 8. 2.3-Forme de exercitare ale controlului financiar ca instrument al conducerii
 9. Cap.III- Controlul Financiar-funcţie de bază,a desfăşurării actului de conducere SC Almondo SRL Galaţi- studiu de caz
 10. Concluzii

Extras din licență

Cap.I-Actul managerial de conducere

1.1-Conceptul de act managerial de conducere

Încă de la inceptu, definiţia managementului a suferit diverse modificări cu scopul de a se ajunge la o forma acceptată de toţi autorii. În literatura de specialitate pot fi întâlnite mai multe definiţii, cu mici diferenţe de la un autor la altul.

Din punct de vedere istoric, managementul s-a individualizat ca o artă, dar pe măsura acumulării experienţei şi a apariţiei unor noi concepte şi teorii, managementul a căpătat caracteristicile unei ştiinţe.

Etimologic, termenul de management provine din latinescul „manuss” cu înţelesul de „mână”, fiind o substantivizare a verbului „maneggiare”, sinonim cu verbul „to manage”, care se traduc prin: „a dirija”, „a conduce”, „a coordona” grupuri de oameni.

Complexitatea semantică a termenului i-a determinat pe specialişti să-i atribuie mai multe sensuri, şi anume:

a) managementul constituie o ştiinţă, un ansamblu organizat de concepte, principii, metode şi tehnici prin care sunt analizate şi explicate, în mod sistematic, fenomenele şi procesele care se produc în conducerea organizaţiilor;

b) managementul este o activitate practică, componentă a diviziunii sociale a muncii, în afara căreia este de neconceput dezvoltarea oricărei organizaţii;

c) managementul reprezintă de asemenea o artă, care constă în măiestria managerului de a aplica, la realităţile diferitelor situaţii, cu rezultate bune, în condiţii de eficienţă, cunoştinţele ştiinţifice.

Managementul ca process doreşte atingerea unor obiective utilizând resurse: oameni, materiale, spaţii, timp. Resursele sunt considerate input-uri în proces, iar obiectivele output-uri, succesul unei bune conduceri fiind dat de raportul dintre ieşiri şi intrări, care reprezintă productivitatea organizaţii.

Managementul ca disciplină este un domeniu al ştiinţei cu principii, concepte şi teorii proprii, iar scopul său este ca acestea să fie învăţate şi înţelese pentru a fi aplicate cu succes. Arta conducătorului înseamnă priceperea de a transpune această teorie în practică.

Managementul ca personal face referire la oamenii care, în diferite colective, sunt responsabili de coordonarea şi conducerea organizaţiei. Managerii sunt persoane individuale care conduc un anumit nivel ierarhic al organizaţiei.

Managementul ca mijloc de a face carieră este aplicat si aduce un profit substanţial organizaţiei ,ca atare, persoanele implicate în acest proces au posibilitatea să-şi arate calităţile şi să urce treptele ierarhice, chiar până în vârful piramidei. „ Procesul de management” presupune ca una sau mai multe persoane să coordoneze activitatea altor persoane, pentru a obţine rezultate, care nu pot fi atinse de nici o persoană care acţionează singură.

Managerul persoana a cărei activităţi principale sunt o parte a procesului de conducere. El planifică şi ia decizii, organizează, conduce şi controlează resursele umane, financiare, fizice şi informaţionale. El se confruntă cu o varietate extraordinară de situaţii, muncind chiar şi 60ore/săptămână.

Se disting trei nivele de conducere: conducerea de nivel superior (top management), conducerea de nivel mediu (middle management) şi conducerea de nivel inferior (low management).

Bibliografie

1. Boulescu, M., Ghiţă, M., Control financiar şi expertiză contabilă, Ed. Eficient, Bucureşti, 1996

2. Boulescu, M., (coordonator), Florea, I. ş.a., Control financiar şi expertiză contabilă, Atelier Poligrafic ASE, Bucureşti, 1989

3. Bouquin, H., Le contrôle de gestion, Presse Universitaires de France, Paris, 1991

4. Collins, L., Valin, G., Audit et contrôle interne. Aspects financiers, opérationnels et stratégiques, 4e édition, Editions Dalloz, Paris, 1992

5. Florea, I., Florea, R., Controlul economico–financiar, C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2000

6. Florea I., Macovei, I. - C., Florea, R., Berheci, M., Introducere în expertiza contabilă şi auditul financiar, Editura C.E.C.C.A.R., Bucureşti, 2005

7. Gerak, Ph., Contrôle de gestion, Ed. Techniplus, Paris, 1991

8. Munteanu, V. (coordonator) şi alţii, Control şi audit financiar-contabil, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

9. Pigé, B., Audit et contrôle intern, Ed. Litec, Paris, 1997

10. *** H.G. nr. 720 din 10 octombrie 1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 75 din 24 aprile 1992

11. *** Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

12. *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 48 din14 ianuarie 2005

13. *** Normele M.F. nr. 63943/1991 aprobate prin H.G. nr. 720/1991, publicate în Monitorul Oficial al României nr.75 din 24 aprilie 1992

14. *** Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv,aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753 din 22 noiembrie 2004

15. *** Ordinul M.F.P. nr. 522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 320 din 13 mai 2003

16. *** Ordinul M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea elementelor de active şi de pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1174 din 13 decembrie 2004

17. *** Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României nr.598 din 22.08.2003

18. *** Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar reventiv, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 799 din 12 noiembrie 2003

Preview document

Controlul financiar - Pagina 1
Controlul financiar - Pagina 2
Controlul financiar - Pagina 3
Controlul financiar - Pagina 4
Controlul financiar - Pagina 5
Controlul financiar - Pagina 6
Controlul financiar - Pagina 7
Controlul financiar - Pagina 8
Controlul financiar - Pagina 9
Controlul financiar - Pagina 10
Controlul financiar - Pagina 11
Controlul financiar - Pagina 12
Controlul financiar - Pagina 13
Controlul financiar - Pagina 14
Controlul financiar - Pagina 15
Controlul financiar - Pagina 16
Controlul financiar - Pagina 17
Controlul financiar - Pagina 18
Controlul financiar - Pagina 19
Controlul financiar - Pagina 20
Controlul financiar - Pagina 21
Controlul financiar - Pagina 22
Controlul financiar - Pagina 23
Controlul financiar - Pagina 24
Controlul financiar - Pagina 25
Controlul financiar - Pagina 26
Controlul financiar - Pagina 27
Controlul financiar - Pagina 28
Controlul financiar - Pagina 29
Controlul financiar - Pagina 30
Controlul financiar - Pagina 31
Controlul financiar - Pagina 32
Controlul financiar - Pagina 33
Controlul financiar - Pagina 34
Controlul financiar - Pagina 35
Controlul financiar - Pagina 36
Controlul financiar - Pagina 37
Controlul financiar - Pagina 38
Controlul financiar - Pagina 39
Controlul financiar - Pagina 40
Controlul financiar - Pagina 41
Controlul financiar - Pagina 42
Controlul financiar - Pagina 43
Controlul financiar - Pagina 44
Controlul financiar - Pagina 45
Controlul financiar - Pagina 46
Controlul financiar - Pagina 47
Controlul financiar - Pagina 48
Controlul financiar - Pagina 49
Controlul financiar - Pagina 50
Controlul financiar - Pagina 51
Controlul financiar - Pagina 52
Controlul financiar - Pagina 53
Controlul financiar - Pagina 54
Controlul financiar - Pagina 55
Controlul financiar - Pagina 56
Controlul financiar - Pagina 57
Controlul financiar - Pagina 58
Controlul financiar - Pagina 59
Controlul financiar - Pagina 60
Controlul financiar - Pagina 61
Controlul financiar - Pagina 62
Controlul financiar - Pagina 63
Controlul financiar - Pagina 64
Controlul financiar - Pagina 65
Controlul financiar - Pagina 66
Controlul financiar - Pagina 67
Controlul financiar - Pagina 68
Controlul financiar - Pagina 69
Controlul financiar - Pagina 70
Controlul financiar - Pagina 71
Controlul financiar - Pagina 72
Controlul financiar - Pagina 73
Controlul financiar - Pagina 74
Controlul financiar - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Controlul financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Preventiv

Controlul financiar preventiv Conceptul de control preventiv a apărut pentru prima dată în cadrul dezbaterii legii de reorganizare a Înaltei Curţi...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?