Contractul de leasing

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4661
Mărime: 38.34KB (arhivat)
Publicat de: Mariana R.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Mihaela Agheniței
Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Extras din proiect

Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, să pătrundă și în alte țări, îndeosebi în Europa.

Leasing-ul a fost determinat în apariția sa de cauze obiective. Astfel, în S.U.A., în Marea Britanie și în alte țări erau întâmpinate greutăți în finanțarea afacerilor, ca urmare a rigidității formelor și procedeelor existente.

Oamenii de afaceri simțeau nevoia dotării societăților lor comerciale cu echipamente moderne, în condițiile în care utilajele din dotare se învecheau, mai ales ca efect al uzurii lor morale. Formula cumpărării unor bunuri de la vânzător, în scopul închirierii lor acelor clienți care aveau nevoie de ele, a apărut ca o formulă salvatoare și eficientă.

Leasing-ul este actualmente, pe plan internațional, unul din cele mai răspândite mijloace de realizare a finanțărilor.

Problema esențială pe care o ridică noțiunea de „contract de leasing” o reprezintă existența sau inexistența unui asemenea contract.

Se pune întrebarea: este leasing-ul un contract sau o operațiune formată dintr-un complex de contracte? Deși se aseamănă cu contratele de închiriere, vânzare în rate, cât și de locațiune viageră, leasing-ul ca natură juridică este o modalitate contractuală de finanțare la termen.

Leasing-ul era, până nu demult, un contract întâlnit mai cu seamă în legislația comercială internațională, fiind impus de noile realități economice și pe plan național, ca un adevărat contrat complex.

Leasing-ul a fost definit, în Legea „cu privire la leasing” ca fiind un contract, în a cărui bază o parte (locator) se obligă la cererea unei alte părți (locatar) să-i asigure posesiunea și folosința temporară a unui bun, achiziționat sau produs de locator, contra unei plăți periodice (rată de leasing), iar la expirarea contratului să respecte dreptul de opțiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul sau de a face să înceteze raporturile contractuale.

Conform art. 923, Cod civil al R.M., nr. 1107/2002, prin contractul de leasing creditorul finanțator (locatorul) se obligă să dobândească în proprietate sau să producă bunul mobil specificat în contract și să-l dea în posesiune și folosință, pentru o perioadă determinată în contract, celeilalte părți (locatar), iar aceasta se obligă la plata în rate a unei sume de bani (redevență).

Obiectul contractului de leasing pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu excepția:

− bunurilor scoase din circuitul civil sau a căror circulație este limitată prin lege;

− terenurilor agricole;

− bunurilor consumptibile;

− obiectelor proprietății intelectuale care nu pot fi cesionate.

Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt cumpărarea unor bunuri în scopul închirierii lor; închirierea acestor bunuri în scopul unei redevențe locative; folosirea acestor bunuri de către client în scopuri profesionale; latitudinea clientului să achiziționeze bunul respectiv la sfârșitul locațiunii.

În contractul de leasing sunt implicate mai multe părți, și anume:

− locatorul, persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător și transmite, în condițiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și de folosință asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;

− locatarul, persoană fizică sau juridică ce primește, în condițiile contractului de leasing, în posesiune și folosință bunul specificat în contract, pentru o anumită perioadă, în schimbul achitării ratelor de leasing.

În cazul în care locatarul este persoană fizică care nu practică activitatea de întreprinzător, operațiunea de leasing cade sub incidența legislație cu privire la protecția consumatorului;

− vânzătorul (furnizorul), persoană fizică sau juridică care vinde locatorului, în condițiile contractului de vânzare cumpărare încheiat cu locatorul sau ale contractului complex încheiat cu locatorul și cu locatarul, bunul solicitat de locatar.

Prin intermediul acestui contract, locatorul obține beneficii importante, vânzătorul are o piață asigurată pentru produsele sale, iar locatarul are posibilitatea să-și procure mașinile și utilajele fără investiții prea mari.

În plus el realizează reducerea cheltuielilor de producție și de credite pentru plăți.

Bibliografie

1. Dumitrean, Emilian (2001), Contabilitate financiară, vol. II, Editura Sedcom Libris, Iași.

2. Dumitrean, Ioan (2010), The Leasing - Source of Financing Investments. Modern Forms of Leasing Contracts, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, vol. X, nr. 1, pp. 1573-1578.

3. Dumitrean, Ioan (2012), Influența timpului asupra evaluării afacerilor. Analiză. Diagnostic. Evaluare, colecția Economikon, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

4. Georgescu, Maria Andrada (2005), Stabilirea ratelor de leasing de către locatori, Tribuna Economică, nr. 43.

5. Maziliu, Dumitru (2003), Dreptul comerțului internațional, ediția a III-a.

6. Molico Tatiana, Wunder Eugen (2003), Leasingul internațional „cross-border”, Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor, nr. 7/iulie, pp. 58-62.

7. Molico, Tatiana, Wunder, Eugen (2003), Leasingul, un instrument modern de investiții și finanțare, Editura CECCAR, București.

8. Tița-Nicolescu, Gabriel (2003), Regimul juridic al operațiunilor de leasing, Editura All Beck, București.

Preview document

Contractul de leasing - Pagina 1
Contractul de leasing - Pagina 2
Contractul de leasing - Pagina 3
Contractul de leasing - Pagina 4
Contractul de leasing - Pagina 5
Contractul de leasing - Pagina 6
Contractul de leasing - Pagina 7
Contractul de leasing - Pagina 8
Contractul de leasing - Pagina 9
Contractul de leasing - Pagina 10
Contractul de leasing - Pagina 11
Contractul de leasing - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contractul de leasing.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Ai nevoie de altceva?