Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2497
Mărime: 17.14KB (arhivat)
Publicat de: Marius Toth
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apostolache Mihaela
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ MASTER, ANUL II

Extras din referat

INTRODUCERE

Drepturile omului reprezintă o realitate şi o finalitate a întregii activităţi umane numai în statul de drept. Scopul statului de drept este promovarea şi asigurarea drepturilor oricărei persoane, fără nicio discriminare pe criterii de sex, rasă, naţionalitate, etnie, cetăţenie, religie, educaţie, opinii, apartenenţă politică, etc. Drepturile omului sunt parte componentă a statutului uman. Statul nu-l poate lipsi pe om de drepturile sale, el poate doar să-i limiteze anumite drepturi în baza Constituţiei sau a legilor. Drepturile omului sunt acele drepturi care aparţin fiinţei umane de la naştere, sunt inalienabile şi inerente fiecărui om în virtutea apartenenţei sale la specia umană şi care sunt recunoscute universal.

Drepturile omului izvorăsc din demnitatea umană, deoarece fiecare om este o valoare supremă, în calitate de fiinţă înzestrată cu gândire, voinţă şi sentimente. Prin intermediul demnităţii, fiecărui om îi sunt recunoscute aceste calităţi, indiferent de felul în care se autopercepe sau de cum este apreciat de cei din jur. În cazul în care drepturile omului nu pot apăra demnitatea umană, iau naştere anumite fenomene sociale precum: discriminarea, intoleranţa, rasismul, antisemitismul, tortura, tratamentele inumane şi degradante etc.

Tortura, tratamentele inumane şi degradante sunt unanim considerate ca încălcări grave ale drepturilor omului în documentele oficiale ale organizaţiilor internaţionale care se ocupă de aceste drepturi civile.

Termenul “tortură” desemnează orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau o suferință puternică, de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obţine informaţii sau mărturisiri de la această persoană sau de la o persoană terță, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial.

Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale sunt unele dintre cele mai cunoscute şi totodată obligatorii documente pentru statele care le-au ratificat.

CONVENȚIA EUROPEANĂ PENTRU PREVENIREA TORTURII ȘI A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Convenții, având în vedere dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, convinse că protecția persoanelor private de libertate împotriva torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante ar putea fi întărită printr-un mecanism extrajudiciar, cu caracter preventiv, bazat pe vizite, au convenit să instituie un Comitet european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante ( denumit Comitetul).

Prin intermediul vizitelor, Comitetul analizează tratamentul persoanelor private de libertate cu scopul întăririi protecției lor împotriva torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

Fiecare parte autorizează vizitarea, conform prezentei Convenții, a oricărui loc, aflat sub jurisdicția sa, în care persoanele sunt private de libertate de către o autoritate publică.

Comitetul cooperează cu autoritățile naționale competente ale părții interesate, în vederea aplicării prezentei Convenții.

Comitetul este compus dintr-un număr de membrii egal cu cel al părților. Membrii comitetului sunt aleși dintre personalități recunoscute pentru competența lor în domeniul drepturilor omului sau care au experiență profesională în domeniile pe care le tratează prezenta Convenție. Comitetul cuprinde un singur cetățean din partea aceluiași stat.

Membrii Comitetului activează cu titlu individual, sunt independenți și imparțiali în exercitarea mandatelor lor. Sunt aleși de către Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei cu majoritate absolută de voturi de pe o listă de nume întocmită de către Biroul Adunării Consultative al Consiliului Europei. Delegația națională a fiecărei părți prezintă Adunării Consultative trei candidați, dintre care cel puțin doi să aibă cetățenia statului respectiv.

”Membrii Comitetului sunt alesi pentru o perioadă de 4 ani. Ei nu pot fi realeși decât o singură dată. Totuși, în ceea ce privește membrii desemnați la prima alegere, funcțiile a trei dintre ei vor lua sfârșit la încheierea unei perioade de 2 ani. Membrii ale căror funcții iau sfârșit la expirarea termenului de 2 ani sunt desemnați prin tragere la sorți efectuată de Secretarul general al Cinsiliului Europei, imediat după ce se va fi procedat la prima alegere.”

Comitetul își desfășoară activitatea cu ușile închise, iar deciziile sunt luate cu majoritatea membrilor prezenți. Secretariatul Comitetului este asigurat de Secretarul general al Consiliului Europei.

Preview document

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 1
Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 2
Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 3
Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 4
Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 5
Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 6
Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 7
Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Conventia Europeana pentru Prevenirea Torturii si a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Declarația Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Traficul de Persoane

CAPITOLUL 1 1.1. Consideraţii generale Traficul de persoane constituie un fenomen ale cărui dimensiuni înregistrează o creştere alarmantă. El nu...

Te-ar putea interesa și

Protecția prizonierilor de război

În bogata istorie a dreptului umanitar, care face referire la război în studiile şi lucrările elaborate de marii doctrinari tema prizonierilor de...

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Organizația Națiunilor Unite

CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE I.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA O.N.U. Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Prevederile convenției europene a drepturilor omului reflectate în activitatea organelor de poliție

CAPITOLUL I JURISPRUDENŢA CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI PRIVITOARE LA POLIŢIE 1.INTRODUCERE Protecţia drepturilor omului este...

Ai nevoie de altceva?