Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3105
Mărime: 21.28KB (arhivat)
Publicat de: Eliza Bucur
Puncte necesare: 6
Această lucrare conţine cele mai semnificative modele şi procedee metodologice ale diagnosticului financiar al activităţii întreprinderii (firmei).Pentru a evidenţia posibilităţile reale de dezvoltare a unităţilor de producţie, am recurs la cercetarea diagnosticului financiar al întreprinderii „DEMETER-GRUP”, întreprindere cu sediul în mun. Hînceşti. Întreprinderea „DEMETER-GRUP” şi-a început activitatea în anul 2000 şi în ultimii 2-3 ani a îndestulat necesităţile întregului raion cu produsele sale.

Extras din referat

Introducere

Principiul fundamental de organizare a activităţii de producţie în condiţiile economiei de piaţă este capacitatea acesteia să genereze venituri. Cu cît nivelul profitabilităţii producţiei este mai înalt, cu atît sunt mai mari posibilităţile potenţiale ale dezvoltării acesteia şi în perioada curentă şi în cea prognozată. Prin urmare, desfăşurînd activitatea de producţie, orice întreprindere (firmă) trebuie să cîştige resurse financiare în volumele necesare nu numai pentru existenţă, ci şi pentru dezvoltarea de perspectivă. În caz contrar, se creează o situaţie critică, în care existenţa ulterioară a întreprinderii devine inoportună, iar în cazul pierderilor cronice, aceasta poate fi declarată falită. În afară de aceasta, întreprinderea (firma) care năzuieşte să se dezvolte în condiţiile relaţiilor de piaţă, trebuie să poată să-şi aprecieze just posibilităţile sale, pornind de la o concepţie strategică bine gîndită şi argumentată. În literatura economică specială se reflectă diverse modele analitice în acest domeniu. Însă după părerea noastră, majoritatea din acestea, cu toate că poartă un caracter inovator şi au avantaje, sunt totuşi teoretizate. Deasemenea, nu este asigurată întotdeauna posibilitatea practică de a aprecia corect nivelul de gospodărire obţinut în contextul realizării sarcinilor curente şi strategice de dezvoltare. Dat fiind acest fapt, după părerea noastră, un interes deosebit trebuie să trezească modelul elaborat, adoptat şi recomandat de noi pentru diagnosticul, aprecierea şi fundamentarea strategiei dezvoltării întreprinderii (firmei) în condiţiile unei activităţi durabile.

Această lucrare conţine cele mai semnificative modele şi procedeie metodologice ale diagnosticului financiar al activităţii întreprinderii (firmei).Pentru a evidenţia posibilităţile reale de dezvoltare a unităţilor de producţie, am recurs la cercetarea diagnosticului financiar al întreprinderii „DEMETER-GRUP”, întreprindere cu sediul în mun. Hînceşti. Întreprinderea „DEMETER-GRUP” şi-a început activitatea în anul 2000 şi în ultimii 2-3 ani a îndestulat necesităţile întregului raion cu produsele sale.

Scopul lucrării constă în studierea, cercetarea şi evidenţierea metodelor progresive ale diagnosticului şi estimării rezultatelor financiare ale unităţilor de producţie în contextul cerinţelor dure ale economiei de piaţă.

Scopul propus a impus rezolvarea următoarelor sarcini:

- examinarea riguroasă a sistemului de indicatori ce reflectă rezultatele financiare ale unităţilor de producţie, conţinutul lor, metodele de calcul şi apreciere;

- descrierea metodelor diagnosticului şi aprecierii indicatorilor financiari sub aspectul complexităţii legăturilor reciproce dintre indicatorii rezultativi şi factorii corelaţi.

- calculul şi aprecierea influenţei factorilor respectivi asupra modificării indicatorilor rezultativi;

- evidenţierea rezervelor interne de majorare a rezultatelor financiare şi elaborarea măsurilor concrete pentru mobilizarea lor pe viitor.

- perfecţionarea mecanismului analizei în domeniul temei de cercetare în baza triadei rezultatelor financiare şi posibilităţilor utilizării ei pe parcursul elaborării programului previzional de dezvoltare a unităţilor de producţie.

Proiectul constituie studierea rezultatelor financiare ale activităţii de producţie, influenţa lor asupra viabilităţii acestei activităţi în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, cît şi modelul analitic ce reflectă etapele de bază ale diagnosticului şi aprecierii acestor rezultate în dinamică şi în plan strategic.

Preview document

Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 1
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 2
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 3
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 4
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 5
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 6
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 7
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 8
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 9
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 10
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 11
Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Financiar la Demeter-Grup.doc

Ai nevoie de altceva?