Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2798
Mărime: 21.59KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Rus
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. Introducere
  2. II. Viaţa şi activitatea Sfântului Ioan Hrisostom
  3. 1. Viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur
  4. 2. Activitatea pastorală
  5. III. Interpretarea Sfintei Scripturi în opera Sfântului Ioan Hrisostom
  6. 1. Sfânta Scriptură în viziunea Sfântului Ioan
  7. 2. Interpretarea Sfintei Scripturi
  8. IV. Concluzii
  9. V. Bibliografie

Extras din referat

I. Introducere

Biruinţa lui Hristos asupra morţii s-a văzut în forma ei cea mai clară în viaţa miilor de creştini ce au urmat exemplul vieţii pline de sfinţenie pe care a arătat-o Mântuitorul. O parte din aceşti oameni au avut darul de a împărtăşi lumii întregi din harul cu care Dumnezeu îi binecuvântase, să ajungă preoţi şi episcopi, să îi conducă pe credincioşi pe calea mântuirii, să ridice lumea creştină pe culmile sfinţeniei individuale şi comune, prin activitatea lor misionară bogată, dublată de o trăire duhovnicească a propriilor cuvinte, adânc sădite în inimile lor.

În această oştire iubitoare de Hristos se numără şi sfântul Ioan, supranumit „Gură de Aur“ datorită predicilor sale pline de învăţăminte, în care se imprimă viu şi eficient o parte din sufletul sfântului însuşi. În vasta şi complexa sa operă, sfântul Ioan Gură de Aur a reuşit să imprime credinţei creştine o imagine a absolutului spiritual, în timp ce aspectele sale morale se îngemănau cu cele dogmatice, ambele având rolul unic de a-l ghida pe creştin, de a-l întoarce de pe calea greşită a vieţii imorale în făgaşul trăirii duhovniceşti, străine de lumesc şi profan.

Cea mai mare parte a operei sfântului Ioan se axează pe interpretarea Sfintei Scripturi, acest distins reprezentant al epocii patristice reuşind să suprindă cu adânc încercata sa personalitate multe aspecte trecute cu vederea de unii comentatori ai Sfintei Scripturi. Este bine de menţionat că opera Sfântului Ioan este cea mai cuprinzătoare din toată istoria bisericească în domeniul biblic, acest lucru făcând din opera marelui părinte al Bisericii Răsăritene un adevărat giuvaer spiritual, de care se bucură întreaga creştinătate de 1600 de ani, şi de care se va bucura până la sfârşitul veacurilor.

II. Viaţa şi activitatea Sfântului Ioan Hrisostom

1. Viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut într-o epocă în care creştinismul era în plină ascensiune, în epoca sa de aur, după legalizarea sa de împăratul Constantin cel Mare în anul 313. Numărul creştinilor începuse să crească simţitor, iar cultul putea fi desfăşurat în public, fără teamă sau constrângeri.

Ioan s-a născut în Antiohia, data naşterii sale fiind situată de majoritatea istoricilor între anii 345 şi 349, iar părinţii săi au fost doi oameni deosebiţi, unul în domeniul militar, celălalt în spiritualitate. Tatăl viitorului sfânt a fost general în armata romană, cu gradul Magister Militum Orientis, care desemna o funcţie mare în stat. Singurul nume care ni s-a păstrat este cel de Secundus, ştiut fiind faptul că numele romane erau compuse din două sau trei nume. Mama sa s-a numit Antuza, o tânără din Antiohia, unde Secundus îşi avea garnizoana. Sfântul Ioan mai avea şi o soră mai mare, al cărei nume nu îl cunoaştem.

Preview document

Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 1
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 2
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 3
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 4
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 5
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 6
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 7
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 8
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 9
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 10
Sfânta Scriptură în Opera Sfântului Ioan Gură de Aur - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Sfanta Scriptura in Opera Sfantului Ioan Gura de Aur.doc

Alții au mai descărcat și

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Te-ar putea interesa și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

INTRODUCERE Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru,...

Pedagogia răbdării necazurilor în operele Sfinților Trei Ierarhi

Preambul Referindu-ne la noţiunea de necaz, în „Dicţionarul Limbii Române moderne” găsim următoarele definiţii: 1.Necaz-supărare, amărăciune,...

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Virtuțile teologice în scrierile Sfantului Apostol Pavel

Introducere: Personalitatea Sfântului Apostol Pavel, întemeietorul creştinismului misionar Învăţătura şi faptele Mântuitorului Hristos au fost...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Pacea - obiectiv al misiunii Bisericii Ortodoxe Române

INTRODUCERE Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este pacea. De rezolvarea ei depinde progresul material şi spiritual al umanităţii,...

Ai nevoie de altceva?