Materii prime generale

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 13919
Mărime: 466.24KB (arhivat)
Publicat de: Silvana Rusu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Robu

Extras din curs

INTRODUCERE

Materiile prime vegetale cuprind plantele de cultură cultivate în scopul utilizării acestora ca materii prime pentru produsele alimentare de origine vegetală sau ca substanțe aromatizante și aditivante pentru unele produse alimentare.

Materii prime vegetale este o disciplină care studiază și prezintă la speciile vegetale importanța, compoziția chimică, biologia, ecologia și tehnologia de cultivare în scopul sporirii producției și calității acesteia.

Disciplina își propune să ofere informații utile privind intervenția în cadrul verigilor tehnologice de obținere a materiilor prime vegetale în vederea îmbunătățirii calității produsului finit.

Specialiștii în tehnologia prelucrării produselor agricole trebuie să fie pregătiți chiar și cu modul în care s-au obținut materiile prime pentru a solicita de la producători caracteristicile de calitate ale produselor. În acest sens disciplina oferă și informații privind morfologia, anatomia, și compoziția chimică a organelor de plante ce constituie materia primă pentru prelucrare.

Principalele specializări care stau la baza acestei discipline sunt:

Botanica servește la descrierea morfologiei și anatomiei materiilor prime.

Biochimia de la care sunt preluate informații privind compoziția chimică a materiei prime.

Biofizica furnizează date privind utilizarea diverselor tratamente cu radiații ionizante, infraroșii, ultrasunete, electro-magnetică și Rontgen.

Fiziologia vegetală furnizează informații privind interrelația dintre condițiile de mediu și influența acestora asupra cantității și calității producției. De asemenea, această disciplină explică procesele prin care se sintetizează materia organică necesară creșterii, dezvoltării și formării țesuturilor de rezervă care de cele mai multe ori constituie materia primă pentru procesare.

Matematica favorizează calcularea randamentului sau a pierderilor rezultate în urma păstrării și prelucrării materiei prime.

Managementul și Marketingul oferă informații privitor la organizarea întregului proces de prelucrare și respectiv la comercializarea optimă a materiei prime și a produsului finit.

Legumicultura, Pomicultura și Viticultura se ocupă cu studierea și cunoașterea particularităților biologice ale speciilor horticole și ale relațiilor acestora cu factorii de vegetație și tehnologici.

Fitotehnia este știinta de bază pentru această disciplină și are ca obiect, studiul particularităților biologice, ecologice și tehnologice ale plantelor de cultură în funcție de biotip și condiții pedoclimatice.

Cunoașterea plantelor de cultură utilizate în industria alimentară constituie baza de orientare a specialistului în creșterea randamentului de extracție pe unitatea de produs și cu un consum minim de energie.

Materiile prime vegetale provin de la două grupe mari de plante de cultură: cele din cultura mare care ocupă cca. 82% din suprafața agricolă a țării și plantele horticole. Plantele din cultura mare sunt cultivate pe suprafețe mari (cereale, leguminoase, plante tehnice, plante medicinale) și plante horticole (pomicole, legumicole, viticole) care se studiază în corelație directă cu factorii plantă-mediu în scopul creării celor mai favorabile condiții pentru intensificarea procesului de fotosinteză.

Capitolul I GENERALITĂȚI

1.1. Modul de folosință al terenului în România

Suprafața totală a României este de 23.839.100 ha din care:

- total teren agricol, 14.856.000 ha din care:

- arabil 9.414.000 ha;

- pășuni 3.441.700 ha;

- fânețe 1.507.100 ha;

- vii și pepiniere viticole 272.300 ha;

- livezi și pepiniere pomicole 254.600 ha;

Suprafața agricolă efectiv irigată este de peste 215 000 ha, din care proprietate privată peste 95 000 ha;

Suprafața neagricolă a României este formată din:

fond forestier: 6.800.00 ha;

construcții: 633.000 ha;

drumuri, căi ferate: 390.000 ha;

ape și bălți: 870.000 ha;

alte terenuri: 635.000 ha din care:

- rezervații științifice 100.000 ha;

- parcuri naționale 333.000 ha;

- monumente ale naturii 2000 ha;

- rezervații naționale 130.000 ha;

- rezervații ale biosferei 68.000 ha.

Suprafața cultivată cu principalele culturi în ultimii ani variază de la an la an astfel:

Suprafața totală cultivată = cca 12 mil ha d.c.

Cereale: > 5 mil ha

- grâu + secară > mil ha

porumb 2,5 mil ha;

Leguminoase pentru boabe: aprox 40 mii ha:

- Mazăre > 16 mii ha

- Fasole > 22 mii ha

Oleaginoase: > 1,3 mil ha d.c.

- Floarea soarelui aprox 1 mil ha

- Rapiță > 150 mii

- Soia > 100 mii ha

Radacinoase: > 340 mii ha d.c.

- Cartof: 280 mii ha

- Sfeclă pt zahăr: > 40 mii ha

Plante textile: > 2,3 mii ha

Plante medicinale și aromatice: > mii ha

Legume: 276 mii ha d.c.

- Tomate: 50 mii ha

- Varză: 45 mii ha

Furaje: > 775 mii ha

Preview document

Materii prime generale - Pagina 1
Materii prime generale - Pagina 2
Materii prime generale - Pagina 3
Materii prime generale - Pagina 4
Materii prime generale - Pagina 5
Materii prime generale - Pagina 6
Materii prime generale - Pagina 7
Materii prime generale - Pagina 8
Materii prime generale - Pagina 9
Materii prime generale - Pagina 10
Materii prime generale - Pagina 11
Materii prime generale - Pagina 12
Materii prime generale - Pagina 13
Materii prime generale - Pagina 14
Materii prime generale - Pagina 15
Materii prime generale - Pagina 16
Materii prime generale - Pagina 17
Materii prime generale - Pagina 18
Materii prime generale - Pagina 19
Materii prime generale - Pagina 20
Materii prime generale - Pagina 21
Materii prime generale - Pagina 22
Materii prime generale - Pagina 23
Materii prime generale - Pagina 24
Materii prime generale - Pagina 25
Materii prime generale - Pagina 26
Materii prime generale - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Materii prime generale.pdf

Alții au mai descărcat și

Cultura Căpșunului

Căpşunul este o plantă semiierboasă, perenă, ce creşte sub formă de tufă cu înălţimea de 15-40 cm. Partea subterană este formată dintr-o rădăcină...

Bilanțul energetic la nivel de fermă

BILANȚUL ENERGIEI LA NIVEL DE FERMĂ Energia reprezită capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic, atunci când trece printr-o transformare...

Piața Produselor de Alimentație Publică și Agroturism

1.1 Piaţa: caracteristici, structură, factori de influenţă Piaţa reprezintă un segment al pieţei globale, unde bunurile şi serviciile apar sub...

Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare

Cap. 1.1 MARKETINGUL ŞI SISTEMELE AGRICOLE ŞI AGROALIMENTARE Marketingul este definit ca un ansamblu de activităţi ale întreprinderii ce are ca...

Cursuri dezvoltare rurală și regională

Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Tehnologia de Cultură a Porumbului Boabe

Importanţă: Porumbul este una din cerealele cele mai importante pentru România. Acesta poate fi cultivat pe soluri diferite ca fertilitate ,...

Nutriție umană

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, caracterizat -largo sensu - prin ceea ce se...

Te-ar putea interesa și

Analiza biochimică și tehnologică a unor preparate din carne de la fabrica Gepeto din Comuna Lumina, Județul Constanța

INTRODUCERE Alimentaţia stă la baza vieţii, hrana reprezentând izvorul şi regulatorul proceselor metabolice, influenţând dezvoltarea normală a...

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Controlul calității unor preparate din carne în membrană obținute în cadrul SC Caroli Foods SRL

INTRODUCERE Alimentul este cel mai important factor care influenţează organismul, este indisolubil legat de „sănătatea alimentelor”, incluzând...

Generalități despre diabet și produse special concepute pentru persoanele care suferă de această afecțiune - statistici privind numărul de bolnavi de diabet din România

CAPITOLUL 1 Generalitati despre diabet si produse special concepute pentru persoanele care sufera de aceasta afectiune.Statistici privind numarul...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL

Capitolul I INTRODUCERE : Stadiul de Dezvoltare Actual al Industriei Alimentare în România 1.1. Locul şi rolul industriei alimentare în economia...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Ai nevoie de altceva?