Contabilitate

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1848
Mărime: 13.73KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

5.7.3.Contabilitatea operaţiunilor privind activele financiare

Contabilitatea imobilizărilor financiare vizează în cazul instituţiilor publice operaţiunile privind titlurile de participare (acţiuni), alte titluri imobilizate, precum şi operaţiuni privind creanţe imobilizate.

Titlurile de valoare, recunoscute ca active financiare se evaluează iniţial la costul de achiziţie. Cheltuielile accesorii legate de achiziţionare se înregistrează direct în cheltuielile operaţionale ale perioadei.

La ieşire, evaluarea se face la valoarea contabilă.

Exemple:1)O instituţie publică finanţată de la buget achiziţionează, în cursul exerciţiului N, titluri de participare în valoare de 50.000 lei, cu plata pe loc. Comisioanele datorate societăţii de intermediere pentru această operaţiune sunt în valoare de 50 lei. La sfârşitul exerciţiului N, titlurile sunt evaluate la 47.000 lei iar la 31.12.N+1 sunt evaluate la 52.000 lei. Pentru titlurile deţinute, instituţia încasează dividende în valoare de 3.500 lei. Ulterior, instituţia vinde titlurile la un preţ de cesiune de 54.000 lei.

-achiziţia titlurilor de participare:

260 = 770 50.000

-plata comisioanelor aferente achiziţiei:

622 = 770 50

-înregistrarea ajustării pentru deprecierea titlurilor, în valoare de 3.000 lei, la 31.12.N:

6863 = 2961 3.000

-anularea ajustării, la data de 31.12.N+1, ca urmare a aprecierii titlurilor (plusul de valoare de 2.000 lei nu se înregistrează, potrivit principiului prudenţei):

2961 = 7863 3.000

-încasarea dividendelor:

770 = 750 3.500

-vânzarea titlurilor:

770 = %

260

764 54.000

50.000

4.000

2)Pe data de 01.03.N, o instituţie publică deschide un depozit bancar în valoare de 50.000 lei, pe 18 luni, la o bancă comercială la care are deschis un cont de disponibil. La data de 31.12.N, se înregistrează dobânda de încasat, neajunsă la scadenţă, în valoare de 4.000 lei. La expirarea termenului de 18 luni, se încasează întreaga dobândă cuvenită, în valoare de 6.400 lei şi se desfiinţează depozitul.

-constituirea depozitului:

267 “Creanţe imobilizate” = 5121 “Conturi la bănci în lei” 50.000

-înregistrarea dobânzii de încasat, la 31.12.N:

2679 “Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate” = 763 “Venituri din creanţe imobilizate” 4.000

-încasarea dobânzii în exerciţiul N+1:

5121 “Conturi la bănci în lei” = %

2679 “Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate”

763 “Venituri din creanţe imobilizate” 6.400

4.000

2.400

-desfiinţarea depozitului:

5121 “Conturi la bănci în lei” = 267 “Creanţe imobilizate” 50.000

Notă: În categoria altor creanţe imobilizate se cuprind şi creanţele aferente contractelor de leasing financiar înregistrate în contabilitatea locatorului (vezi paragraful 5.7.2, pct.G).

Cap.6.Contabilitatea stocurilor

6.1 Tipologia stocurilor

Stocurile sunt active circulante:

a)deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

b)în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii, sau

c)sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei, în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Evidenţa stocurilor se ţine pe următoarele structuri:

a)materii prime - participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit, integral sau parţial, fie în starea iniţială, fie transformată;

b)materiale consumabile - participă sau ajută la procesul de fabricaţie fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit sau asigură desfăşurarea activităţii curente a instituţiei. Se cuprind în categoria materialelor consumabile: materialele auxiliare, combustibilii, materialele pentru ambalat, piesele de schimb, seminţele şi materialele de plantat, furajele, alimentele, medicamentele şi materialele sanitare, ş.a.);

c)materiale de natura obiectelor de inventar – cuprind bunurile cu valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosinţă, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora (echipamente de protecţie, echipamente de lucru, uniforme de serviciu, mecanisme, scule, dispozitive, verificatoare, aparate de măsură şi control, documente aflate în colecţia bibliotecilor, ş.a.);

d)materialele rezervă de stat şi de mobilizare:

-materialele rezervă de stat – bunurile proprietate publică a statului constituite cu scopul de a interveni pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau în caz de război;

-materiale rezervă de mobilizare – bunuri proprietate publică a statului ce includ:

• În industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri, utilaje strict specializate, SDV-uri.

• În comunicaţii şi transporturi: materiale destinate restabilirii şi menţinerii în stare de funcţionare a capacităţilor de transport şi telecomunicaţii, necesare asigurării nevoilor forţelor sistemului naţional de apărare.

• În sănătate: materiale sanitar-farmaceutice, materii prime şi materiale necesare fabricării produselor farmaceutice, aparatură, instrumentar medical.

• În comerţ: produse alimentare şi industriale necesare asigurării cererilor unităţilor militare, solicitate pe plan local la mobilizare.

e)materiale date în prelucrare în instituţie;

f)alte stocuri – muniţiile şi furniturile pentru apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi alte stocuri specifice anumitor instituţii publice.

g)producţia în curs de execuţie – producţia care nu a parcurs toate fazele procesului tehnologic precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice;

h)produse: semifabricate, produse finite, produse reziduale, bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;

i)stocuri aflate la terţi, evidenţa lor ţinându-se pe categorii de stocuri;

j)animale şi păsări;

k)mărfuri;

l)ambalaje.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?