Contabilitate

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7422
Mărime: 32.42KB (arhivat)
Publicat de: Aurelia Rus
Puncte necesare: 0
pt anul 2 semestrul 1 faculatet dimitrie catemir , finante bancii , tot ce trebuie invatat pentru examen

Extras din curs

14.10.08

1927- primul plan de conturi introdus de catre un govern

B.E.(bunuri economice) = D(drepturi) + O(obligatiuni)

A = B

A = Cp + o

Contabilitatea activelor imobilizate – Ai

- Ac

- Ar(Ch. In avans)

Activele imobilizante sunt activele detinute pe o perioada mai mare de 1 an si sunt generatoare de beneficii economice viitoare.

Cuprind A de trezorerie sau echivalentul de trezorerie

Echivalent de trezorerie – investitii financiare pe termen scurt extrem de lichide, usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorilor.

Active necorporale, corporale si financiare.

Activele necoporale se numesc A nemateriale, nemonetare.

Se cuprind : - cheltuieli de constituire

- cheltuieli de dezvoltare

- concesiuni brevete

- fond comercial

- alte imobilizari necorporale

Toate acestea sunt conturi de active.

Imobilizari corporale: bunuri tangibile

Imobilizarile financiare : titlurile cumparate si detinute pe t lung, participatii si creante imobilizate.

Imobilizari corporale si necorporale in curs de executie

Un activ poate fi reflectat in contabilitate daca se estimeaza ca va genera benificii economice viitoare si rezultatul costului sau poti evaluate in mod credibil.

A imoobilizate (corporale si necorporale) sunt supuse deprecierii, de aceea la inregistrare in bilant trebuie sa se faca anumite corectii.

Aceste deprecieri = ajustari si avem :

Permanente = amortizari

Provizorii = deprecieri neversibile ale A imobilizat dat : cresterii si scaderii pretului, scaderea cursului valutar, diminuarea cotatiilor la bursa.

A imob se scoate din functiune prin casare sau cand nu mai produce beneficii economice.

ORGANIZAREA EVIDENTEI OPERATIVE :

Documente utilizare la intrarea in gestiune a A imobilizate si necorporale :

1. prin cumparare : factura fiscala, contract de vanzare cumparare, proces verbal

2. productie proprie : proces verbal de receptie

3. aport la capital social : actul constitutiv, expertiza de evaluare

4. prin plusurile de inventar : proces verbal de inventariere

5. concesiunea, inchirierea : contract de concesiune sau inchiriere

6. in curs de executie

Imobilizarile financiare intra prin :

- achizitionare

- ordin de cumparare a titlurilor de valoare

- oferta publica de vanzare

- prospectul de vanzare a actiunilor

- aport social

- pe baza actului constitutiv si al raportului de evaluare.

Documente privin iedisrea din gestiune :

A imobilizate corporale si necorporale ies prin :

- Casare : p.v. de scoatere din functiune

- Vanzare: factura, raport de evaluare

- Minus de inventar : process verbal de inventariere

- retragerea efectiva de actiuni sau asociati : cerere de retragere, proces verbal de predare primire

- donatie : pv de predare primire

- Concesiune : contract de concesiune

- situatii exceptionale – calamitati naturale : contract de asigurare.

- vanzare : ordin de vanzare a titlurilor, ordin de plata, CEC, bilet la ordin, chitanta.

Contabilitatea sintetica a imobilizarilor se tine cu ajutorul clasei 2 – cont de imobilizari.

201 si 203 – se amortizeaza in maxim 5 ani

Brevetele si licentele – pana la 3 ani

Contract de concesiune

Brevetul de inventie – documentul prin care se recunoaste

Know how - tehici aplicate, care fac obiectul unui brevet si apartin celor care lea-u creeat

Marca de fabricatie – sunt semen distinctive

Uzufruct- dreptul de a folosi pe deplin un bun care apartine altei persoane si pe care tr

Dreptul de superfice.- drept de proprietate asupra unei cladiri constrite pe terenul altei persoane si dreptul de folosinta a terenului

Franciza- dreptul asupra unui domeniu exclusiv sau utilizarea exclusive a unei formule, design, tehnici

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Auditul imobilizărilor corporale

ETAPA I : Cadrul legislativ si normativ privind imobilizarile corporale - Codul fiscal 2008 - Codul de procedura fiscala - Normele de aplicare a...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Fiscalitate - teste grilă

1. Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: a) persoane juridice romane in...

Contabilitate financiară

Obiectul contabilitatii financiare si metoda contabilitatii intreprinderii Evaluarea contabila sau evaluarea patrimoniului – se realizeaza...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Contabilitate

CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Capitalurile exprimă, sub formă bănească, obligaţiile întreprinderii faţă de cei care au participat la...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?