Contabilitate

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 59539
Mărime: 3.72MB (arhivat)
Publicat de: Liliana R.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Cuprins ............................................................................................................................................. 6
 2. Obiectivele Unitatii de studiu 1 ........................................................................................................ 6
 3. Timp de studiu ................................................................................................................................. 6
 4. 1.1. Definitia si caracteristicile sistemului informational contabil ............................................... 7
 5. 1.2. Utilizatorii informatiilor contabile si cerintele lor informationale ....................................... 8
 6. 1.3. Entitatile economice - sfera de actiune a contabilitatii .......................................................... 11
 7. 1.4. Definirea obiectul contabilitatii.........................................................................................13
 8. 1.5. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare ................................................................ 15
 9. 1.6. Teste grila ................................................................................................................................ 16
 10. 1.7. Bibliografie .............................................................................................................................. 17
 11. Obiectivele unitatii de studiu 2 ...........................................................................................................18
 12. Timpul de studiu ................................................................................................................................18
 13. 2.1. Procedee generale si specifice metodei contabilitatii ...............................................................19
 14. 2.2. Bilantul - mijloc de reprezentare a patrimoniului ....................................................................20
 15. 2.2.1. Conceptele de activ, pasiv, datorii si capitaluri proprii .........................................................21
 16. 2.2.2. Principii si conventii contabile ............................................................................................. 23
 17. 2.2.3. Reguli de evaluare a elementelor patrimoniale ..................................................................... 25
 18. 2.2.4. Tipuri de influente ale operatiunilor asupra bilantului. Reprezentarea cifrica a miscarilor de
 19. valori sub forma unui bilant mobil (prima treapta a metodei).........................................................28
 20. 2.3. Sistemul de calcul contabil digrafic (treapta a doua a metodei contabilitatii). Contul- mijloc de
 21. inregistrare a evenimentelor si tranzactiilor..................................................................................32
 22. 2.3.1. Definitia, structura, functiile si regulile de functionare a conturilor ..................................... 32
 23. 2.3.2. Conturi sintetice si conturi analitice ...................................................................................... 35
 24. 2.3.3. Inregistrarea in partida dubla si corespondenta conturilor .................................................... 37
 25. 2.3.4. Inregistrarea cronologica si inregistrarea sistematica............................................................40
 26. 2.4. Calcule periodice de sinteza (treapta a treia a metodei contabilitatii)..........................................46
 27. 2.4.1. Prezentare generala ............................................................................................................... 46
 28. 2.4.2. Balanta de verificare - procedeu specific contabilitatii ........................................................ 49
 29. 2.5. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare .....................................................................51
 30. 2.6. Teste grila .....................................................................................................................................53
 31. 2.7. Bibliografie. ..................................................................................................................................54
 32. Obiectivele Unitatii de studiu 3 ........................................................................................................... 55
 33. Timp de studiu ..................................................................................................................................... 55
 34. 3.1. Contabilitatea operatiunilor privind achizitiile achizitiile de stocuri, lucrari si servicii .............. 57
 35. 3.2. Contabilitatea operatiunilor privind consumurile de stocuri ........................................................ 61
 36. 3.3. Contabilitatea operatiunilor privind obtinerea productiei ........................................................... 64
 37. 3.4. Contabilitatea operatiunilor privind vanzarile .............................................................................. 66
 38. 3.5. Contabilitatea decontarilor cu personalul, asigurarile si protectia sociala ................................... 69
 39. 3.6. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului ............................................................................. 73
 40. 3.7. Contabilitatea operatiunilor privind trezoreria ............................................................................. 75
 41. 3.8. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind imobilizarile ................................................. 78
 42. 3.8.1. Contabilitatea operatiunilor privind intrarile si iesirile de active imobilizate ....................... 78
 43. 3.8.2. Contabilitatea operatiunilor privind deprecierea activelor imobilizate ................................. 83
 44. 3.9. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind capitalurile ................................................... 85
 45. 3.9.1. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind capitalurile proprii ................................ 85
 46. 3.9.2. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind capitalurile straine ................................ 89
 47. 3.10. Analiza si functionarea conturilor speciale ................................................................................ 90
 48. 3.11. Analiza si functionarea conturilor de gestiune ........................................................................... 91
 49. 3.12. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare ................................................................... 93
 50. 3.13. Teste - grila ................................................................................................................................. 94
 51. 3.14. Bibliografie ................................................................................................................................. 95
 52. Obiectivele Unitatii de studiu 4 ...................................................................................................... 96
 53. Timp de studiu ............................................................................................................................... 96
 54. 4.1. Concepte de baza in calculatia costurilor ................................................................................ 97
 55. 4.2. Principii aplicate in calculatia costurilor productiei ............................................................. 100
 56. 4.3. Procedee de identificare si repartizare a cheltuielilor ........................................................... 102
 57. 4.4. Metode de calculatie a costurilor .......................................................................................... 102
 58. 4.5. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare ............................................................ 106
 59. 4.6. Teste grila ............................................................................................................................. 106
 60. 4.7. Bibliografie ........................................................................................................................... 107
 61. Obiectivele Unitatii de studiu 6 .................................................................................................... 122
 62. Timp de studiu ............................................................................................................................. 122
 63. 6.1. Notiunea, obiectul si functiile inventarierii ........................................................................... 123
 64. 6.2. Clasificarea inventarierilor .................................................................................................... 124
 65. 6.3. Etapele inventarierii ............................................................................................................ 125
 66. 6.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare .........................................................131
 67. 6.5. Teste grila .............................................................................................................................. 132
 68. 6.6. Bibliografie ........................................................................................................................133
 69. Obiectivele Unitatii de studiu 7 .................................................................................................... 134
 70. Timp de studiu ............................................................................................................................. 134
 71. 7.1. Obiectivul si structura situatiilor financiare anuale ............................................................... 135
 72. 7.2. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar ..................................................... 137
 73. 7.3. Lucrari de sistematizare a datelor in Bilant, Contul de profit si pierdere si
 74. notele explicative .............................................................................................................. 142
 75. 7.4. Raspunsuri si comentarii la testele de autoevaluare .........................................................144
 76. 7.5. Teste grila ..........................................................................................................................145
 77. 7.6. Bibliografie ........................................................................................................................145
 78. Obiectivele Unitatii de studiu 7
 79. Dupa parcurgerea unitatii de studiu 7 cursantii vor fi capabili sa:
 80. 1. defineasca situatiile financiare anuale;
 81. 2. identifice obiectivele situatiilor financiare anuale;
 82. 3. precizeze care este structura situatiilor financiare anuale;
 83. 4. prezinte lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar;
 84. 5. prezinte principalele operatiuni de regularizare aparute dupa inventariere;
 85. 6. specifice care este modul de sistematizare a informatiilor in bilant si in contul de profit si pierdere.
 86. Timp de

Extras din curs

Functia de baza a oricarui sistem informational economic, indiferent de gradul de

complexitate, este de a produce informatii pe baza carora sa se ia decizii pe toate treptele

organizatorice. Principala sursa de date a sistemului informational economic si, in acelasi timp,

una din componentele de baza ale acestuia este contabilitatea.1 Ea permite producerea si

difuzarea de informatii catre utilizatori in vederea luarii deciziilor. Asa cum se mentioneaza si in

literatura de specialitate, peste 80% din informatia care circula in cadrul sistemului informational

al unei organizatii este de natura economica iar, in cadrul acesteia, informatia de natura contabila

reprezinta peste 47%.2

Intreprinderile si, in general organizatiile, se caracterizeaza prin faptul ca sunt locuri in

care persoanele lucreaza impreuna pentru a crea bunuri si servicii.3 Privita ca ,,structura sociala

concreta" si ca ,,agent de productie", intreprinderea poseda caracteristicile unui sistem in sensul

ca functioneaza ca un tot organizat, compus din mai multe parti interconectate care urmaresc un

obiectiv general. Atunci cand se vorbeste despre sistemul informational al unei intreprinderi, de

fapt, se vorbeste despre un ansamblu de sisteme informationale.4

Sistemul informational contabil este unul din cele cinci subsisteme ale intreprinderii

Primele definitii ale contabilitatii se axau pe functia traditionala a acesteia de tinere a registrelor.

In prezent, contabilul modern nu este implicat numai in tinerea registrelor ci si intr-o serie de

activitati care presupun planificare, solutionarea unor probleme, control, orientare a actiunilor,

evaluare, verificare si audit. Toate aceste activitati sunt in concordanta cu necesitatile

utilizatorilor de informatie contabila.

Practic, contabilitatea este un sistem informational care cuantifica, prelucreaza si

comunica (transmite) informatii financiare despre o entitate economica identificabila.5

Din aceasta definitie a sistemului informational contabil se desprind urmatoarele idei:

a) contabilitatea cuantifica activitatile economice, inregistrand datele ce le privesc pentru

o utilizare viitoare;

b) datele sunt stocate, iar apoi prelucrate pentru a deveni informatii utile;

c) informatiile sunt comunicate prin intermediul rapoartelor (darilor de seama) factorilor

de decizie.

Practic, datele reprezinta intrarile in sistemul informational contabil, iar informatiile

prelucrate, utile factorilor de decizie, reprezinta iesirile din sistem.

In ceea ce priveste organizarea sistemului informational contabil, trebuie remarcat ca s-au

conturat doua conceptii: una monista si cealalta dualista.

Conform conceptiei moniste, sistemul informational contabil este organizat intr-un singur

circuit atat pentru operatiile care privesc relatiile cu tertii cat si pentru cele care privesc gestiunea

interna.

Conceptia dualista, dupa care este organizat sistemul contabil din tara noastra incepand cu

1 ianuarie 1994, presupune delimitarea intr-un circuit distinct a conturilor care au ca obiect

inregistrarea schimburilor si relatiilor cu tertii precum si rezultatele financiare si intr-un alt

1 Pantea , I.P. si colectiv, Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania, Editura Intelcredo, Deva ,

1995, p. 5.

2 Oprea, D., Premisele si consecintele informatizarii contabilitatii, Editura Graphix, Iasi, 1995, p. 14.

3 Bonnebouche, J., Grenier, C., Mazat, J.N., Systeme d'information comptable. Traitement des operation

comerciales, Les Edition Foucher, Paris, 2001, p. 8.

4 Tugui, A., Produse informatice generalizate pentru contabilitate, Editura CECCAR, Bucuresti, 2003, p. 64.

5 Needles Jr., B. E., Anderson, H.R., Caldwell, J.C., Principiile de baza ale contabilitatii, editia a cincea (traducere),

Editura Arc, Chisinau, 2000 (dupa editia din 1993 a versiunii americane), p. 3.

Obiectul contabilitatii

8

circuit conturile care inregistreaza productia, costurile si rentabilitatea produselor, lucrarilor si

serviciilor executate. Se formeaza astfel circuitul contabilitatii financiare sau generale si

circuitul contabilitatii de gestiune6.

Organizarea contabilitatii in tara noastra in doua circuite este motivata de faptul ca, pe de-o

parte, trebuie asigurat accesul la informatiile financiar-contabile a tuturor utilizatorilor interesati

si, pe de alta parte, intr-o economie de piata concurentiala secretul afacerilor trebuie sa protejeze

intreprinderea in competitie cu celelalte intreprinderi. Deci, caracteristica principala a sistemului

contabil dualist este ca distinge in mod clar informatiile ce pot fi date publicitatii de cele

confidentiale.

Sistemul de contabilitate monist este practicat in tarile anglo-saxone, in timp ce sistemul

dualist este intalnit in tarile care aplica modelul continental de contabilitate. Cele doua traditii

contabile, care au influentat contabilitatea la nivel mondial, pot fi caracterizate pe scurt astfel:7

a. doctrina contabila continentala se bazeaza pe dreptul scris roman, acorda prioritate intereselor

finantatorilor bancari si intereselor fiscale ale statului, iar normele contabile sunt elaborate

prin sistemul legislativ. Adevarul contabil, in aceasta conceptie, este construit prin referinta

la un cadru legislativ care trebuie sa reglementeze si sa anticipeze toate problemele;

b. doctrina contabila anglo-saxona se bazeaza pe dreptul cutumiar, acorda prioritate intereselor

actionarilor, este deconectata de fiscalitate si este reglementata, in general, de profesia

liberala. Imaginea contabila a intreprinderii este construita, conform acestei doctrine, prin

raportarea la un ansamblu de principii contabile consacrate in timp, care vin din experienta

si care sunt aplicate prin intermediul judecatii profesionale.

Teste de autoevaluare:

TA 1.1.

1. Care sunt conceptiile de organizare a sistemului informational contabil?

2. Ce presupune conceptia dualista de organizare a sistemului informational contabil?

3. Care sunt traditiile contabile care au influentat contabilitatea la nivel mondial?

Raspuns:

1.2. Utilizatorii informatiilor contabile si cerintele lor informationale

Sistemul contabil dualist face o distictie clara intre informatiile publice si cele

confidentiale. Informatiile publice sunt produse de contabilitatea financiara (generala), iar

informatiile confidentiale sunt elaborate de contabilitatea de gestiune (manageriala).

Contabilitatea financiara are ca obiect inregistrarea tranzactiilor entitatii economice cu

mediul ei extern pentru determinarea periodica si sintetica a situatiei patrimoniale si financiare

cat si a rezultatului operatiilor efectuate, asigurand intocmirea documentelor de sinteza

contabila8. Aceste documente, numite si situatii financiare anuale, ofera utilizatorilor imaginea

sintetica, fidela si retrospectiva a situatiei entitatii economice.

6 Epuran, M., Babaita, V. si Grosu, C., Contabilitatea financiara in noul sistem contabil, Editura de vest, Timisoara,

1996, p. 7.

7 Ionascu, I., Op. cit, p. 100.

8 Feleaga, N., Ionascu, I., Tratat de contabilitate financiara, Vol. I, Editura Economica, Bucuresti, 1998, p. 36.

Obiectul contabilitatii

9

Conform reglementarilor contabile in vigoare9, pentru ca informatiile financiare sa fie

utile, ele trebuie sa fie relevante si sa reprezinte exact ceea ce isi propun sa reprezinte. Utilitatea

informatiei oferite de situatiile financiare este amplificata daca acestea indeplinesc urmatoarele

caracteristici calitative:

a.inteligibilitate - clasificarea, caracterizarea si prezentarea in mod clar si concis a informatiilor

le fac pe acestea inteligibile. Unele fenomene sunt complexe in mod inerent si nu pot fi

transformate in fenomene usor de inteles. Excluderea informatiilor privind aceste

fenomene din rapoartele financiare ar conduce la situatia ca aceste rapoarte sa fie

incomplete. Rapoartele financiare sunt intocmite pentru utilizatorii care dispun de

cunostinte suficiente privind activitatile de afaceri si economice si care studiaza si

analizeaza informatiile cu atentia cuvenita. Totusi, prezentarea rapoartelor financiare

trebuie astfel efectuata incat sa permita intelegerea lor de catre diferitele categorii de

utilizatori a informatiilor cuprinse in acestea;

Bibliografie

2. Horomnea E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Pavaloaia, L., Rusu, A., Introducere in contabilitate. Concepte si Aplicatii, EdituraTipo Moldova, Iasi, 2015

Situatiile financiare anuale

146

3. Istrate, C., Introducere in contabilitate, Editura Polirom, Iasi, 2002

4. Istrate, C., Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009

5. Needles Jr., B.E., Anderson, H.R., Caldwell, J.C., Principiile de baza ale contabilitatii, Editia a 5-a, Editura Arc, Chisinau, 2000

6. Oprean, I. (coordonator), Intocmirea si auditarea bilantului contabil. Sinteza si valorificarea informatiei contabile, Editura Intelcredo, Deva, 1997

7. *** Standardele Internationale de Raportare Financiara 2011, Editura CECCAR, Bucuresti, 2011

1. *** OMFP nr. 1802 din 29/12/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 963 din 30/12/20014

8. ***Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 454/18.06.2008, actualizata prin OUG nr. 79/2014

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65
Contabilitate - Pagina 66
Contabilitate - Pagina 67
Contabilitate - Pagina 68
Contabilitate - Pagina 69
Contabilitate - Pagina 70
Contabilitate - Pagina 71
Contabilitate - Pagina 72
Contabilitate - Pagina 73
Contabilitate - Pagina 74
Contabilitate - Pagina 75
Contabilitate - Pagina 76
Contabilitate - Pagina 77
Contabilitate - Pagina 78
Contabilitate - Pagina 79
Contabilitate - Pagina 80
Contabilitate - Pagina 81
Contabilitate - Pagina 82
Contabilitate - Pagina 83
Contabilitate - Pagina 84
Contabilitate - Pagina 85
Contabilitate - Pagina 86
Contabilitate - Pagina 87
Contabilitate - Pagina 88
Contabilitate - Pagina 89
Contabilitate - Pagina 90
Contabilitate - Pagina 91
Contabilitate - Pagina 92
Contabilitate - Pagina 93
Contabilitate - Pagina 94
Contabilitate - Pagina 95
Contabilitate - Pagina 96
Contabilitate - Pagina 97
Contabilitate - Pagina 98
Contabilitate - Pagina 99
Contabilitate - Pagina 100
Contabilitate - Pagina 101
Contabilitate - Pagina 102
Contabilitate - Pagina 103
Contabilitate - Pagina 104
Contabilitate - Pagina 105
Contabilitate - Pagina 106
Contabilitate - Pagina 107
Contabilitate - Pagina 108
Contabilitate - Pagina 109
Contabilitate - Pagina 110
Contabilitate - Pagina 111
Contabilitate - Pagina 112
Contabilitate - Pagina 113
Contabilitate - Pagina 114
Contabilitate - Pagina 115
Contabilitate - Pagina 116
Contabilitate - Pagina 117
Contabilitate - Pagina 118
Contabilitate - Pagina 119
Contabilitate - Pagina 120
Contabilitate - Pagina 121
Contabilitate - Pagina 122
Contabilitate - Pagina 123
Contabilitate - Pagina 124
Contabilitate - Pagina 125
Contabilitate - Pagina 126
Contabilitate - Pagina 127
Contabilitate - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate
  • Unitatea de studiu 1.pdf
  • Unitatea de studiu 2.pdf
  • Unitatea de studiu 3.pdf
  • Unitatea de studiu 4.pdf
  • Unitatea de studiu 6.pdf
  • Unitatea de studiu 7.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea aprovizionării și desfacerii de mărfuri - SC Videlmar SA Urlați

INTRODUCERE Contabilitatea „una dintre cele mai sublime creaţiuni ale geniului uman ( ) o oglindă a trecutului şi o clauză a viitorului”, este o...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Balanța de verificare

INTRODUCERE Operatiile economice care se realizeaza zi de zi intr-o unitate economica se inregistreza in conturi. In orice moment al activitatii...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Studiu Privind Recunoașterea în Contabilitate a Reducerilor Comerciale și Financiare

Capitolul I Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1 Noţiuni generale Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem...

Auditul Fluxurilor de Trezorerie

Auditul fluxurilor de trezorerie Deciziile economice luate de utilizatoriile situatiilor financiare necesita evaluarea capacitatii intreprinderii...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?