Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4046
Mărime: 15.88KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Diaconescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasloban Ioan
A fost predat in 2007 in cadrul facultatii de stiinte economice

Extras din curs

Organizarea contabilităţii tranzacţiilor cu S.S.I.F.

Contabilitatea S.S.I.F. este rezultatul intermedierii reglementărilor emise de CNVM (transparenţa şi claritatea situaţiei de prezentare în conformitate cu standardele de contabilitate).

CNVM supraveghează şi supravizează în timp real şi periodic S.S.I.F.

Coordonatele îmbracă 2 aspecte distincte:

- verificarea corectitudinii operaţionale desfăşurate pe pieţe

- coordonarea activităţilor prin intermediul adoptării de regulamente si instrucţiuni puse în aplicare de preşedintele CNVM

Se consideră că la nivelul contabil existent există anumite neajunsuri pentru pornirea unui punct, astfel prevederile nu conţin detalieri referitoare la modul de recunoaştere şi evaluarea instrumentelor financiare şi la modul de aplicare a tratamentelor alternative lăsând la dispoziţia contabilului de a aplica orice document contabil.

Organizarea contabilităţii cu instrumente financiare executate în contul S.S.I.F.

S.S.I.F. = intermedieri ai pieţei de capital

Desfăşoară o gamă largă de investiţii financiare în numele şi pe contul clienţilor:

- preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori

- executarea ordinelor financiare în numele clienţilor

- administrarea portofoliilor pe bază discreţionară în conformitate cu mandatul acordat de investitor

- custodia şi administrarea financiară

- acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare în vederea executării unor tranzacţii cuprinse în vederea investitorilor societăţii

S.S.I.F. deleagă către mandatarii lor (agenţia de valori mobiliare (atestat de CNVM şi Bursa de Valori Bucureşti sau Bursa Electronică Rasdaq), împuternicirea dată de client. În virtutea contractului de comision corelat cu contractul de vânzare-cumpărare, efectele tranzacţiilor mobiliare se răsfrâng asupra clientului, vânzător şi cumpărător şi nu asupra S.S.I.F. Din considerente de prudenţialitate şi protecţie financiară a investitorilor clienţi S.S.I.F. sunt obligaţi să onoreze sumele de bani şi activele financiare aferente stingerii obligaţiilor rezultate în urma tranzacţionării, să le vireze în preziua lansării ordinelor bursiere.

Tranzacţii în marjă = conducerea S.S.I.F. încheie un contract specific cu clauze foarte exacte referitoare la:

- nivelul minim al marjei

- modul de realizare a împrumuturilor de valori mobiliare

- la condiţiile de exercitare a drepturilor care fac obiectul acestei operaţiuni

Tranzacţiile în marjă sun efectuate de S.S.I.F. în numele clientului şi cu valori mobiliare care urmează a fi decontate în credit în urma acestora şi cu titluri financiare care fac obiectul unui împrumut acordat în urma unei vânzări lipsă. Clientul ordonează S.S.I.F. cererea de deschidere a unui cont de investiţii.

Se definesc 3 tipuri de conturi de investiţii:

- contul general sau clasic privind efectuarea integrală a plăţii tranzacţiilor până la data decontării către pieţele reglementate în respectiv maxim 3 zile de la data exercitării

- conturi în marjă sau plată parţială = permite investitorilor să beneficieze automat de un credit din partea S.S.I.F. pe baza unei garanţii constituite contractual şi care trebuie menţionată peste un anumit nivel minim obligatoriu

- cont cumulativ specific anumitor categorii de investiţii permiţând investitorului să efectueze plăţi parţial şi să intre parţial

Aplicând criteriul de clasificare „modul de atribuire a contului” distingem:

- conturi individuale deschise pe numele titularului persoană fizică ce operează singură în cont aplicând propriile decizii investiţionale

- conturi administrative în care dreptul de operare în cont e atribuit unei persoane mandatar legal numit administrator de cont

- cont de investiţii colective = sunt rezultatul unor înţelegeri a investitorilor

- cont colectiv cu drepturi acordate supravieţuitorilor*

- cont colectiv cu drepturi acordate moştenitorilor*

* sunt administrate doar de persoane fizice

- cont de custodie = administrat de persoane fizice sau juridice în favoarea titularilor din motive operaţionale şi de siguranţă prin intermediul acestora fiind numerar nu se pot efectua tranzacţii în marjă sau garantări riscante.

Administratorul contului răspunde în faţa titularului pentru tranzacţiile efectuate având ca obligaţie să-l informeze periodic

- conturi discreţionare = deţinătorii titlurilor financiari şi a fondurilor băneşti destinate tranzacţionării încredinţate de S.S.I.F., dreptul de a efectua tranzacţii în cadrul pieţelor reglementate pe contul şi riscul titularilor. S.S.I.F. nu are dreptul de a sustrage sume de bani din conturi, acesta fiind atribuit exclusiv investitorului.

Politica investiţională a clientului se va concretiza prin transmiterea ordinelor de tranzacţionare care concretizează tranzacţiile de S.S.I.F.

Din punct de vedere operaţional ordinele de tranzacţionare se clasifică potrivit duratei de valabilitate în 2 categorii:

- ordinele de tranzacţionare la zi pot fi exercitate doar în ziua lansării in caz de neexecutare se anulează fără menţiuni suplimentare practic toate ordinele bursiere şi nu conţin clauze suplimentare privind perioada de valabilitate, sunt considerate ordine de o zi

- ordinele de tranzacţionare cu valabilitate prestabilită, pot fi executate pe un interval de 6 luni doare cu menţionarea că pot fi anulate în orice moment înscris de către investitor.

Utilizând procedeul de fixare a preţului delimităm 2 mari tipologii de ordine bursiere:

- ordin executat la preţul pieţei

- ordin executat la un preţ dinamic în procesul de tranzacţionare

După modul preţului se clasifică în alte 3 categorii:

- ordin executat la preţul pieţei = impune tranzacţionarea în cel mai scurt timp posibil a unei contabilităţi de mărfuri la cotaţia pieţei

- ordin la limită prin care investitorul îşi exercită preţul asupra tranzacţiei prin fixarea unui prag limită peste care poate fi operat ordinul. Investitorul nu estimează că preţul pieţei va evolua în direcţia dorită, va aştepta nivelul optim de operare îşi asumă riscul neexecutării tranzacţiei din cauza neexecutării condiţiilor impuse. Presupune 2 timpi = unul de aşteptare din momentul tranzacţionării până când piaţa atinge punctul limită şi timpul de execuţie în momentul finalizării tranzacţiei.

Preview document

Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 1
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 2
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 3
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 4
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 5
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 6
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 7
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 8
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 9
Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6 - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 6.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii...

Normalizarea contabilității întreprinderii

Despre globalizare Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi...

Normalizarea contabilității întreprinderii

1. Precizati obiectivele generale ale ctb normalizate Obiectilvele generale ale contabilitatii normalizate sunt: -precizarea terminologiei si a...

Dispozitivul de normalizare a contabilității întreprinderii

1. Elemente ale dispozitivului de normalizare a contabilitatii romanesti In Romania, normalizarea si reglementarea contabila este de factura...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Te-ar putea interesa și

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Analiza Echilibrului Financiar la SC Galacta SA

INTRODUCERE ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a “stării de sănătate financiară” a...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor în SC Agricola International SA Bacău

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Gestiunea financiară a firmei SC Retec SA Galați

INTRODUCERE 2 CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 3 *I :Scurt istoric al societatii 3 *II:Obiectiv de activitate 3 *III:Capital social 3 *IV :...

Contabilitate bancară

Valorile imobilizate reprezinta bunurile si creantele destinate sa serveasca bancii o perioada îndelungata, fiind compuse din imobilizari...

Economie bancară

Ca expresie a raporturilor dintre banca si client, contul bancar se defineste prin mai multe ipostaze. În primul rând, este un document contabil,...

Monedă și credit

6.1. Continutul si trasaturile creditului Termenul de credit*, abordat semantic are numeroase sensuri economice, fiind utilizat deopotriva în...

Contabilitatea Intermediarilor Financiari - Cursul 4

Recunoaşterea instrumentelor financiare Este procesul prin care se încorporează în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere un anumit element/...

Ai nevoie de altceva?