Control Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: ppt
Pagini : 73 în total
Mărime: 2.63MB (arhivat)
Publicat de: Safta Feraru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Sumarul cursului:

Baza legală

Obiectul, atribuţiile, procedurile, metodele şi tipurile controlului fiscal

Pregătirea inspecţiei fiscale

Inspecţia fiscală propriu-zisă

Finalizarea controlului – actele de control

Sancţiunile aplicabile şi căile de atac ale actelor administrativ fiscale

Colectarea creanţelor fiscale

Temeiul juridic al inspecţiei fiscale:

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

O.G. nr. 92/2003 republicată în M.OF. nr. 513/31.07.2007

modificată şi completată prin

O.G. nr. 47/2007

O.U.G. nr. 19/2008

O.U.G. nr. 192/ 2008

O.U.G. nr. 226/ 2008

LEGEA nr. 52/ 2009

O.U.G. nr. 34/2009

Sistemul fiscal românesc este unul declarativ - acţiunea voluntară a contribuabililor de a calcula, declara şi achita obligaţiile faţă de bugetul de stat

Verificarea:

Bazelor de impunere;

Legalităţii şi realităţii declaraţiilor fiscale;

Corectitudinii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili;

Respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

Stabilirii diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.

Examinarea documentelor din dosarul fiscal;

Verificarea concordanţei datelor din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă;

Discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali sau împuterniciţii acestora, după caz;

Solicitarea de informaţii de la terţi;

Stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată;

Verificarea locurilor unde se desfăşoară activităţile generatoare de venituri impozabile;

Dispunerea măsurilor asiguratorii în condiţiile legii;

Efectuarea de investigaţii fiscale, în vederea descoperirii de noi elemente relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;

Aplicarea de sancţiuni potrivit dispoziţiilor legale.

Control inopinat – verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări referitoare la încălcarea legislaţiei fiscale, fără anunţarea prealabilă a contribuabilului;

Control încrucişat – verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale contribuabilului în corelaţie cu cele deţinute de alte persoane; controlul încrucişat poate fi şi inopinat.

Control prin sondaj – verificarea selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative în care se reflectă modul de calcul, evidenţiere şi plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

Procedurile descrise anterior pot fi combinate în funcţie de următorii factori:

Tipul contribuabilului;

Obiectivele acţiunii de inspecţie fiscală;

Tipul activităţii contribuabilului, gradul de risc pe care derularea tranzacţiilor şi altor operaţiuni o comportă din punct de vedere fiscal;

Timpul maxim în care activitatea de control poate fi desfăşurată

Generală – se verifică toate obligaţiile fiscale, pentru o perioadă determinată;

Parţială – se verifică una sau mai multe obligaţii fiscale, pentru o perioadă determinată.

Conținut arhivă zip

  • controlul fiscal.ppt
  • Evaziunea fiscala.ppt

Alții au mai descărcat și

Auditul situațiilor financiare

ELABORAREA BALANŢEI CONTURILOR ÎNAINTE DE INVENTARIERE ŞI INVENTARIEREA GENERALĂ A PATRIMONIULUI Înainte de inventariere, pentru a centraliza şi...

Rapoarte financiare ale agenților aconomici

1. Componenţa, caracteristica generală şi clasificarea rapoartelor financiare (RF) Rapoartele financiare reprezintă un sistem de indicatori ce...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Control Financiar și Expertize Contabile Judiciare

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului...

Bazele Contabilității

1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic Administrarea unei firme este o activitate care...

Bazele contabilității

CAPITOLUL 1 OBIECTUL, METODA SI PRINCIPIILE CONTABILITATII 1.1. Evidenta economica si formele ei A. Notiunea si rolul evidentei economice...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

CAPITOLUL I OBIECTIVELE, FUNCTIILE SI ROLUL CONTABILITATII DE GESTIUNE 1.1 Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune Primele...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?