IAS 2

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5394
Mărime: 42.59KB (arhivat)
Publicat de: Mina Enache
Puncte necesare: 0

Extras din curs

STOCURI I.A.S. 2

1. OBIECTIV

- este de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri în sistemul costului istoric;

- furnizează informaţii practice referitor la determinarea costului şi la recunoaşterea ulterioară drept cheltuială, incluzând orice înregistrare la valoarea realizabilă netă.

- Recunoaşterea unui activ de natura stocurilor este procesul includerii în bilanţ a elementelor de stoc în condiţiile în care se respectă simultan două criterii:

a- de utilitate, ceea ce redă capacitatea acestora de a genera sau de a diminua beneficiile viitoare;

b- de cuantificare monetară – adică li se pot ataşa valori ce pot fi estimate în mod credibil.

- Costul istoric – reprezintă suma plătită în numerar, echivalent de numerar sau valoarea justă a contraprestaţiei efectuate pentru stocuri din momentul cumpărării lor.

- numerar – disponibil din casierie şi depozite la vedere;

- echivalent de numerar – elemente de investiţie financiară lichide pe termen scurt (acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri cotate care sunt rapid convertibile în numerar şi care au un risc nesemnificativ de schimbarea a valorii;

- valoare justă – sau la care poate fi tranzacţionat stocul de bunăvoie de către părţi în cunoştinţă de cauză, cu un preţ determinat obiectiv.

2. ARIA DE APLICABILITATE

Standardele trebuie aplicate pentru contabilitatea stocurilor în situaţiile financiare în sistemul costului istoric, cu excepţia următoarelor stocuri:

a- producţia în curs de execuţie obţinută în cadrul contractelor de construcţii şi prestări servicii legate de acestea (IAS 11);

b- instrumentele financiare;

c- stocuri de produse agricole, forestiere, minereuri şi producţia agricolă care aparţine producătorilor, în cazul în care sunt evaluate la valoarea realizabilă netă;

d- active biologice aferente activităţii agricole;

Elementele de activ de natura stocurilor care fac obiectul costului standard sunt:

a- bunuri cumpărate pentru a fi revândute;

b- bunuri destinate a fi consumate în procesul de producţie;

c- bunuri şi servicii în curs de execuţie;

d- lucrări în curs de execuţie ce nu fac obiectul standardului 11 „Contracte de construcţii”;

e- bunuri rezultate din procesul de producţie destinate vânzării;

f- producţia agricolă după recoltare care suferă prelucrări industriale şi care nu intră în sfera de aplicare a standardului 41 „Agricultura”

3. DEFINIŢII

- Stocurile sunt active:

- deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale activităţii;

- în curs de producţie în vederea unei vânzări în aceleaşi condiţii ca mai sus;

- sub formă de materii prime, materiale şi de consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

- Valoarea realizabilă netă – este preţul de vânzare estimat că ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea bunului şi a costurilor necesare vânzării.

- Stocurile (ca toate activele) sunt recunoscute atunci când:

a- reprezintă o sursă controlată sau controlabilă de întreprindere şi deci întreprinderea îşi asumă riscurile şi avantajele deţinerii stocurilor;

b- este posibil să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere, attât la ieşire cât şi la intrare;

c- are un cost sau o valoare care poate fi determinată sau evaluată în mod credibil.

4. EVALUAREA STOCURILOR

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.

Orice diminuare a costurilor stocurilor se realizează până la nivelul valorilor realizabile nete.

- Diminuarea costurilor generează valori de piaţă sub nivelul costurilor, ceea ce duce la pierdere;

- Valoarea de piaţă este suma pe care întreprinderea ar trebui să o plătească în prezent pentru acelaşi stoc cumpărat de la furnizori obişnuiţi şi în condiţii obişnuite (adică preţul / costul de înlocuire);

- Conform standardului valoarea de piaţă nu este luată în considerare la evaluarea stocurilor.

Determinarea valorii realizabile nete la stocurile materiale se face:

- pe fiecare element în parte;

- pe elemente similare (categorii).

Reţinerea în situaţiile financiare a celei mai mici valori dintre cost şi valoare realizabilă netă este consecinţa aplicării:

- principiului prudenţei – care cere să nu se supraevalueze elementele de activ şi deci şi a stocurilor;

- principiul independenţei exerciţiului financiar, ce presupune delimitarea la nivelul exerciţiului generator a cheltuielilor aferente, inclusiv diminuările de valoare a stocurilor.

Preview document

IAS 2 - Pagina 1
IAS 2 - Pagina 2
IAS 2 - Pagina 3
IAS 2 - Pagina 4
IAS 2 - Pagina 5
IAS 2 - Pagina 6
IAS 2 - Pagina 7
IAS 2 - Pagina 8
IAS 2 - Pagina 9
IAS 2 - Pagina 10
IAS 2 - Pagina 11
IAS 2 - Pagina 12
IAS 2 - Pagina 13
IAS 2 - Pagina 14
IAS 2 - Pagina 15

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Te-ar putea interesa și

Structura pe Grupe de Vârstă și Sexe a Populației Județului Iași în Perioada de Tranziție

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Lucrarea de fata se încadreaza în studiile de geografie umana regionala, cu referire la populatia asezarilor umane (...

Monografie Primăria Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai...

Monografie spital - institutul de boli cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași

Cap 1. Organizare si functionalitate la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.George I.M. Georgescu" Iasi 1.1.Scurt istoric In anii...

Proiecte economice - sistemul informațional al contabilității generale la firma Iasitex SA Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI 1.1 Prezentarea agentului economic S.C. "IASITEX" S.A. a. Denumire: IASITEX, societate pe...

Monitorizarea calității apei Râului Bahlui pe tronsonul aferent municipiului Iași în perioada 21 iunie - 11 iulie

Iasiul Al doilea oras din tara ca numar de locuitori, dupa Bucuresti, incarcat deopotriva de istorie, religie si cultura, Iasiul are si probleme...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași

1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI 1.1 Scurt istoric Aflata in subordinea Agentiei Nationale...

Ai nevoie de altceva?