Contenciosul Administrativ

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1661
Mărime: 11.04KB (arhivat)
Publicat de: Cornelia Crețu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Categorii de contencios administrativ :

1. Contencios administrativ in anulare – confera instantei de contencios administrativ competenta sa anuleze in tot sau in parte un act administrativ ilegal sau sa oblige autoritatea publica sa rezolve cererea care priveste un drept ori un interes legitim.

2. Contenciosul administrativ de plina jurisdictie – confera instantei de contencios administrativ si dreptul de a acorda despagubiri pt daunele cauzate particularului , prin actul administrativ adoptat sau emis ori prin refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes recunoscut de lege.

3. Contenciosul subiectiv – are ca scop protejarea drepturilor subiective care apartin unei persoane fizice sau juridice determinata , individualizata

4. Contenciosul obiectiv – are ca scop asigurarea legalitatii si promovarea intereselor generale.

Trasaturi ale contenciosului administrativ instituit prin legea 554/2004:

1. Este un contencios de plina jurisdictie – instanta de judecata , solutionand actiunea poate:

- sa hotarasca asupra despagubirilor pt daunele materiale si morale cauzate , daca reclamantul a solicitat acest lucru

- dispune anularea unui contract administrativ daca acesta este obiectul actiunii in contencios

- obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit

- impune uneia dintre parti indeplinirea unei obligatii

- suplini consimtamantul unei parti , cand interesul public o cere

- obliga la plata unor despagubiri pt daunele materiale si morale

2. Recunoaste competenta de a sesiza instanta de contencios administrativ si unor autoritati publice sau structuri neguvernamentale , prin exercitarea contenciosului subiectiv sau a contenciosului obiectiv , in functie de interesul vatamat

3. Instituie o procedura prealabila – reclamantu inainte de a introduce actiunea la instanta de contencios administrativ , trebuie sa se adreseze autoritatii publice care a emis sau a incheiat actul cerand acesteia sa revoce in tot sau in parte actul ilegal.

4. Are 2 grade de jurisdictie – in fond si in recurs – ambele in competenta instantelor de contencios administrativ

5. Pot fi atacate in justitie si refuzul nejustificat de a solutiona o cerere privitoare la un drept sau un interes legitim , precum si nesolutionarea unei asemenea cereri in termenul stabilit de lege.

6. Pot fi atacate direct la instanta de contencios administrativ si actele administrativ-jurisdictionale , daca partea nu exercita caile administrativ-jurisdictionale de atac.

7. Actiunea poate fi formula si personal impotriva persoanei fizice care a elaborat , a emis sau a incheiat actul ori care se face vinovata de refuzul de rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.

Modalitati de exercitare a controlului judecatoresc asupra activitatii autoritatilor publice :

1. Actiunea directa in justitie impotriva actelor administrative

2. Controlul exercitat pe calea exceptiei de nelegalitate care poate fi ridicata oricand in cadrul unui proces.

Definirea termenilor utilizati de lege

1. Persoana vatamata – orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane fizice , titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative.

2. Organisme sociale interesate – sunt structuri neguvernamentale , sindicate,asociatii,fundatii si altele asemenea , care au ca obiect de activitate protectia drepturilor diferitelor categorii de cetateni sau buna functionare a serviciilor publice administrative.

3. Autoritatea publica – orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza , in regim de putere publica , pt satisfacerea unui interes public.

4. Actul administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ , emis de o autoritate publica in vederea executarii ori a organizarii executarii legii , dand nastere , modificand sau stingand raporturi juridice.

5. Actul administrativ jurisdictional – actul juridic emis de o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale in solutionarea unui conflict , dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului la aparare.

6. Contencios administrativ – activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii , a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica , iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea unui act administrativ

7. Nesolutionarea in termenul legal a unei cereri – faptul de a nu raspunde solicitantului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii , daca prin lege nu se prevede alt termen.

8. Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere- exprimarea explicita , cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea.

9. Plangere prealabila – plangerea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii acestuia.

10. Actul de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activitatii din cadrul fortelor armate , specifice organizarii militare , care presupun dreptul comandantilor de a da ordine subordonatilor in aspecte privitoare la conducerea trupei , in timp de pace sau de razboi sau la indeplinirea serviciului militar.

11. Serviciu public – activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica , in scopul satisfacerii unui interes public

12. Interesul public – interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala , garantarea drepturilor , libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor , satisfacerea nevoilor comunitare , realizarea competentei autoritatilor publice.

13. Interesul legitim public – posibilitatea de a pretinde o anumita conduita , in considerarea realizarii unui drept fundamental care se exercita in colectiv sau in considerarea apararii unui interes public.

14. Interes legitim privat- posibilitatea de a pretinde o anumita conduita , in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil , prefigurat.

15. Paguba iminenta – prejudiciul material viitor , dar previzibil cu evidenta sau perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public

16. Instanta de executare – instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ.

Subiectele de sezina

Preview document

Contenciosul Administrativ - Pagina 1
Contenciosul Administrativ - Pagina 2
Contenciosul Administrativ - Pagina 3
Contenciosul Administrativ - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Contenciosul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?