Cursuri Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 24375
Mărime: 76.82KB (arhivat)
Publicat de: Bernard Iordan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Contractele sunt : consensuale (simplul consimţământ al pǎrtilor), solemne (sa imbrace forma prevăzuta de lege-ad validitatem), reale (consimţământul sa fie insotit de traditiunea 1), aleatorii(depind de un viitor incert, un eveniment ce urmează sa se intample-ex asigurarea auto).

Cel mai uzitat contract este cel de vanzare-cumparare.

Contractul de vanzare-cumparare

Noţiune -art 1294 c civ.- vinderea este o convenţie prin care două parti se obliga intre sine, una de a transmite celeilalte un lucru iar cealaltă a plaţi pt acesta.

Vanzarea-cumpararea e acel contract prin care o parte numita vânzător strămută proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti numita comparator , care se obliga a plaţi vânzătorului preţul bunului vândut.

Obiectul vânzării il poate forma nu numai dr de proprietate ci si drept de proprietate intelectuala, drept real, drept de creanţa.

Exista anumite categorii de drepturi care nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare: drepturile cu privire la identitatea pers, dreptul la sediu(pers juridica), drepturi patrimoniale(dr de uz, de abitatie al soţului supravieţuitor, de clientela),alte drepturi prevăzute de lege sau stabilite prin contracte care se incheie in considerarea persoanei.

Reglementare -> c civ. Cartea a Ill-a art. 1294-1404

Caracterele juridice:

-contract sinalagmatic bilateral(se creează o reciprocitate si interdependenta a obligaţiilor pârtilor contractante,creditor-debitor)

-contract cu titlu oneros(se strămuta proprietatea in schimbul unui pret)-fiecare parte contractanta urmăreşte obţinerea unui avantaj patrimonial,primirea unui echivalent in schimbul unei prestaţii prestabilite

-contract comutativ -existenta si intinderea obligaţiilor ce incumba pârtilor contractante este cunoscuta de către acestea din momentul in care s-a incheiat contractul, iar acestea nu depind de elemente viitoare, incerte, dar posibile ca realizare care ar face sa existe şanse de castig sau de pierdere

In mod exceptional poate capata caracter aleatoriu cand fie obiectul e supus pieirii sau exproprierii

-consensualitatea - rezulta din dispoziţiile art 1295- vinderea e perfecta intre parti si proprietatea e de drept strămutată la cumpărător in privinţa vânzătorului indata ce părţile s-au invoit(in momentul acordului de voinţa se naşte contractul).

Contract consensual- e valabil incheiat prin simplul acord de voinţa al pârtilor fara a se mai indeplini formalităţi sau fara sa fie nevoie ca in momentul încheierii contractului bunul sa se fi predat si preţul sa se fi plătit

Principiul consensualismului in contractul de vanzare-cumparare se aplica numai daca legea prevede astfel.

Excepţii de la acest principiu: art 2 titlul 10 cu privire la circulaţia juridica a terenurilor-terenurile cu sau fara construcţii situate in intravilan sau extravilan, indiferent de destinaţia sau intinderea lor, pot fi instrainate sau dobândite prin acte juridice intre vii incheiate in forma autentica sub sancţiunea nulităţii absolute ( teren cu casă - înscris sub semnătură privată).

Vânzarea - cumpărarea de autoturisme e consensuală iar potrivit hotărârii de Guvern 610/1992 privind cartea de identitate, radierea şi înmatricularea autoturismelor de către organele de poliţie şi cele financiare, are loc în temeiul contractului tip de vânzare-cumpărare încheiat la organul de poliţie, dar asta nu înseamnă că afectează valoarea contractului de vânzare-cumpărare care se încheie între părţi. Dacă una dintre acestea refuză să se prezinte la organul de poliţie în vederea îndeplinirii formalităţilor de radiere şi înmatriculare, cealaltă parte are la îndemână o acţiune în constatarea dreptului de proprietate, radierea şi respectarea înmatriculării acestuia fâcându-se pe baza hotărârii judecătoreşti.

Contract translativ de proprietate: odată cu realizarea actului de vânzare, predarea bunului şi plata preţului, are loc nu numai încheierea valabilă a acestuia dar şi transmiterea dreptului de proprietate.

Condiţiile pentru aplicarea transmisiunii imediate a dreptului de proprietate:

- vânzătorul să fie proprietarul bunului vândut iar contractul să fie valid încheiat;

- Efectul translativ de proprietate se produce numai în cazul bunurilor individual determinate. Excepţii:

a. In cazul bunurilor determinate generic, proprietatea se transmite în momentul

individualizării.

b. Obligaţiile facultative ce au ca obiect un singur bun, al doilea fiind privind ca o

simplă posibilitate de plată.

c. Obligaţiile facultative ce au ca obiect un bun sau mai multe: proprietatea se transmite în mod aleatoriu.

- părţile, prin convenţia dintre ele să fi amânat transferul proprietăţii până la îndeplinirea unei condiţii, unei cereri;

- lucrul vândut să existe, astfel încât în cazul bunurilor viitoare transferul poate opera numai din momentul în care bunurile respective au fost confecţionate/terminate şi în stare de a fi predate.

Condiţiile de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare:

Consimţământul:

Promisiunea unilaterală de vânzare-cumpărare:

- antecontract prin care se dă naştere unui drept de creanţă şi prin care o singură parte se obligă faţă de cealaltă să vândă un bun, cealaltă parte, beneficiarul promisiunii, are posibilitatea de a-1 cumpăra sau nu. Beneficiarul promisiunii nu are obligaţia de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumpărare, rezultând caracterul unilateral al promisiunii.

In cazul în care beneficiarul promisiunii a luat hotărârea să cumpere bunul, iar promitentul vânzător refuză încheierea contractului, acesta nu se va încheia, astfel încât beneficiarul promisiunii are dreptul să solicite daune interese.

Dacǎ bunul se înstrǎineazǎ înainte de împlinirea termenului în care beneficiarul promisiunii trebuia sǎ opteze, nu se va aduce atingere dreptului terţului dobânditor. Excepţie: dacǎ se probeazǎ existenţa unei convenţii frauduloase între terţ şi promitent, astfel încât se poate constata nulitatea actului încheiat între terţ şi promitent pentru cauzǎ ilicitǎ.

Preview document

Cursuri Drept Civil - Pagina 1
Cursuri Drept Civil - Pagina 2
Cursuri Drept Civil - Pagina 3
Cursuri Drept Civil - Pagina 4
Cursuri Drept Civil - Pagina 5
Cursuri Drept Civil - Pagina 6
Cursuri Drept Civil - Pagina 7
Cursuri Drept Civil - Pagina 8
Cursuri Drept Civil - Pagina 9
Cursuri Drept Civil - Pagina 10
Cursuri Drept Civil - Pagina 11
Cursuri Drept Civil - Pagina 12
Cursuri Drept Civil - Pagina 13
Cursuri Drept Civil - Pagina 14
Cursuri Drept Civil - Pagina 15
Cursuri Drept Civil - Pagina 16
Cursuri Drept Civil - Pagina 17
Cursuri Drept Civil - Pagina 18
Cursuri Drept Civil - Pagina 19
Cursuri Drept Civil - Pagina 20
Cursuri Drept Civil - Pagina 21
Cursuri Drept Civil - Pagina 22
Cursuri Drept Civil - Pagina 23
Cursuri Drept Civil - Pagina 24
Cursuri Drept Civil - Pagina 25
Cursuri Drept Civil - Pagina 26
Cursuri Drept Civil - Pagina 27
Cursuri Drept Civil - Pagina 28
Cursuri Drept Civil - Pagina 29
Cursuri Drept Civil - Pagina 30
Cursuri Drept Civil - Pagina 31
Cursuri Drept Civil - Pagina 32
Cursuri Drept Civil - Pagina 33
Cursuri Drept Civil - Pagina 34
Cursuri Drept Civil - Pagina 35
Cursuri Drept Civil - Pagina 36
Cursuri Drept Civil - Pagina 37
Cursuri Drept Civil - Pagina 38
Cursuri Drept Civil - Pagina 39
Cursuri Drept Civil - Pagina 40
Cursuri Drept Civil - Pagina 41
Cursuri Drept Civil - Pagina 42
Cursuri Drept Civil - Pagina 43
Cursuri Drept Civil - Pagina 44
Cursuri Drept Civil - Pagina 45
Cursuri Drept Civil - Pagina 46
Cursuri Drept Civil - Pagina 47
Cursuri Drept Civil - Pagina 48
Cursuri Drept Civil - Pagina 49
Cursuri Drept Civil - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Cursuri Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Probele prin înscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drept Civil

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una din parti, si anume vanzatorul, stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica...

Relațiile dintre stat și Biserică în țările UE

Atunci când dorim să înţelegem situaţia complexă în care se găseşte relaţia dintre Biserică şi Stat la nivel european, trebuie să privim spre...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Contractul de Mandat Comercial

CAPITOLUL I INSTITUTIA JURIDICA A REPREZENTARII § 1. NOTIUNEA DE REPREZENTARE 1. Notiunea de reprezentare In general actul juridic este...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Persoana juridică ca subiect de drept civil în Republica Moldova

INTRODUCERE Orice persoană este un subiect de drept civil. Codul civil reglementează materia persoanelor. În concepția Codului civil singurele...

Ai nevoie de altceva?