Introducere în Dreptul Civil

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 11035
Mărime: 54.53KB (arhivat)
Publicat de: Aurel Buta
Puncte necesare: 0
drept civil anul 1 note de curs

Extras din curs

ACTUL JURIDIC CIVIL

Prin act juridic civil se intelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, a modifica ori a stinge un raport juridic civil concret.

1. Clasificare:

I. Dupa numarul partilor:

a) a.j.c. unilaterale reprezinta rezultatul vointei unei singure parti (ex: testamentul, acceptarea / renuntarea la o succesiune, denuntarea unui contract)

b) a.j.c. bilaterale reprezinta vointa concordanta a doua parti (ex: vanzare-cumparare, mandat, imprumut etc.)

c) a.j.c. multilaterale - acordul de vointa provine de la 3 sau mai multe parti (ex: contractul de societate)

Aceasta clasificarea nu trebuie confundata cu clasificarea contractului civil in:

a) unilaterale – cele care dau nastere la obligatii numai in sarcina uneia dintre parti (ex: donatie, imprumut)

b) bilaterale sau sinalagmatice – cele care dau nastere la obligatii pentru ambele parti (ex: vanzare-cumparare)

Prima clasificare are importanta juridica in ceea ce priveste:

- aprecierea valabilitatii actului

- regimurile juridice ale viciilor de consimtamant

II. Dupa scopul urmarit la incheierea lor:

1. cu titlu oneros – actul juridic civil in care fiecare parte procura celeilalte un folos patrimonial in schimbul unui alt folos patrimonial echivalent (ex: vanzare-cumparare)

a) comutative – partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor inca de la incheierea contractului.

b) aleatorii – la incheierea contractului partile nu cunosc intinderea obligatiilor, existand sansa unui castig si riscul unei pierderi (ex: c. de renta viagera)

2. cu titlu gratuit – actul juridic civil prin care se procura un folos patrimonial fara a se urmarii obtinerea altui folos patrimonial in schimb.

a) liberalitati – act. cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul fara a urmarii un contra-echivalent (ex: donatii, legate)

b) acte dezinteresate – act. cu titlu gratuit prin care dispunatorul procura un avantaj patrimonial fara a-si micsora patrimoniul (ex:comodat, mandat. gratuit).

III. Dupa efectele lor:

a) constitutive – da nastere la un drept subiectiv civil care nu a existat anterior (ex: ipoteca conventionala)

b) translative – a.j.c. care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in altul (ex: vanzare-cumparare, donatie)

c) declarative – au ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv preexistent (ex: partajul). O specie aparte de act declarativ este actul confirmativ prin care o persoana renunta la dreptul sau de a ataca cu actiunea in anulabilitate (nulitate relativa) un a.j.c. – actul devine valabil

IV. Dupa importanta lor:

a) de conservare – are ca efect preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil (ex: intreruperea cursului unei prescriptii prin actiunea in justitie)

b) de administrare – actul prin care se realizeaza o normala punere in valoare a unui bun sau patrimoniu (ex: inchirierea unui bun)

c) de dispozitie – are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui bun sau drept ori grevarea unui bun cu o sarcina reala (ipoteca, gaj) ex: vanzare-cumparare, donatia

V. Dupa continutul lor:

a) patrimoniale – are un continut evaluabil in bani; acte ce privesc drepturile reale si de creanta

b) nepatrimoniale – are un continut neevaluabil in bani (ex: conventia parintilor unui copil din afara casatoriei ca acesta sa ia numele de fam. al unuia sau numele reunite

VI. Dupa modul de incheiere:

a) consensuale – se incheie prin simpla manifestare de vointa si reprezinta regula in domeniu

b) solemne – manifestarea de vointa trebuie sa imbrace o anumita forma prescrisa de lege; forma speciala este o conditie de valabilitate (ex: testament, donatie)

c) reale – nu se pot incheia decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea materiala a bunului (ex: dar manual)

VII. Dupa momentul producerii efectelor:

a) intre vii (inter vivos) – isi produc efectele neconditionat de moartea autorilor lui (reprezinta majoritatea a.j.c.)

b) pentru cauza de moarte (mortis causa) – nu-si produce efectele decat la moartea autorului (ex: testamentul)

VIII. Dupa rolul vointei partilor:

a) subiective – continutul este determinat prin vointa autorului (majoritatea a.j.)

b) conditie – continutul este predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga (ex: casatoria)

IX. Dupa legatura lor cu modalitatile:

a) pure si simple – actul juridic care nu cuprinde o modalitate: termen, conditie sau sarcina; unele a.j. sunt incompatibile cu modalitatile (ex: actul de optiune succesorala sau de recunoastere a filiatiei)

b) afectate de modalitati – actul juridic care cuprinde o modalitate, sunt acte esentialmente afectate de modalitati (ex: c. de imprumut, de asigurare etc.)

X. Dupa raporturile dintre ele:

a) principale – au o existenta de sine statatoare, soarta lor nedepinzand de cea a altui act juridic.

b) accesorii – soarta lor juridica depinde de existenta altui act juridic principal (ex: clauza penala, gaj, ipoteca)

XI. Dupa legatura cu cauza (scop):

a) cauzale – valabilitatea lor implica analiza cauzei sau a scopului lor; daca scopul este ilicit, imoral sau lipseste, insusi actul este lovit de nulitate

b) abstracte – actul juridic care este detasat de elementele cauza (ex: actele juridice constatate prin titluri de valori)

XII. Dupa modalitatea incheierii lor:

a) strict personale – pot fi facute numai personal, nu si prin reprezentare (testamentul)

b) incheiate prin reprezentare – prin mandatar; majoritatea actelor pot fi incheiate si prin reprezentare

XIII. Dupa reglementarea lor si denumirea lor legala:

a) tipice (numite) – au o denumire stabilita de legea civila si o reglementare proprie

b) atipice (nenumite) – nu se bucura de o reglementare si o denumire proprie (ex: c. de vanzare cu clauza de intretinere)

XIV. Dupa modul de executare:

a) cu executare dintr-o data (uno ictu) – executarea lor presupune o singura prestatie din partea debitorului (act cu executare instantanee) ex: darul manual

b) cu executare succesiva – executarea presupune mai multe prestatii esalonate in timp (ex: c. de inchiriere, renta viagera)

2. CONDITIILE (ELEMENTELE) ACTULUI JURIDIC CIVIL:

- elementele din care este alcatuit un a.j.c.

- art.948 c. civ. – conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt:

- capacitatea de a contracta

- consimtamantul valabil al celui ce se obliga

- un obiect determinat

- o cauza licita

Preview document

Introducere în Dreptul Civil - Pagina 1
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 2
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 3
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 4
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 5
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 6
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 7
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 8
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 9
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 10
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 11
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 12
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 13
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 14
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 15
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 16
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 17
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 18
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 19
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 20
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 21
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 22
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 23
Introducere în Dreptul Civil - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Dreptul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Probele prin înscrisuri

Definirea notiunii de proba În literatura juridica si în practica juridica, notiunea de proba este folosita cu mai multe sensuri. Într-un prim...

Drept Civil

NOŢIUNEA DREPTULUI CIVIL. PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL. Una din definiţiile cele mai sintetice a fost dată de profesorul G. Beleiu după care...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Teoria răspunderii civile

Consideratii generale Sarcina culpei celui care a cauzat un prejudiciu facandu-se dupa adagiul romanistic ,,actori incumbit probatio” este...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Procesual civil - acțiunea civilă

Dreptul la actiune reprezinta posibilitatea titularului dreptului , ori a persoanelor carora legea le recunoaste legitimare progesuala activa, de a...

Te-ar putea interesa și

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Dreptul în Concepția Romanilor

Introducere Dreptul roman este ansamblul de norme de conduită , care exprimă voinţa clasei dominante , instituite şi sancţionate de către stat....

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Drepturile subiective civile și obligațiile civile - elemente structurale ale raportului juridic civil

Introducere 1. Definitia dreptului civil Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si...

Definiția și principiile dreptului civil

CAPITOLUL I INTRODUCERE Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puțin la început, o simplă materie de studiu, la fel ca oricare alta....

Ai nevoie de altceva?